Ziarul Unirea

ANGAJĂRI la STAT: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 11 aprilie 2021. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

ANGAJĂRI la STAT: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 11 aprilie 2021. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

Mai multe instituţii publice din Alba anunță posturi vacante la data de 11 aprilie 2021 și organizează concursuri în următoarea perioadă. Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

*Liceul Teoretic Teiuş, Judeţul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante de îngrijitor (2 posturi).

ELIT

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – studii medii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 05 mai 2021, ora 10.00: proba scrisă;
 • 06 mai 2021, ora 13.00: proba practică;
 • 06 mai 2021, ora 14:30: proba interviu.

Relaţii suplimentare la sediul Liceului Teoretic Teiuş, str. Decebal nr.22, judeţul Alba, telefon: 0258/851.157.

*Primăria Orașului Zlatna, Județul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de asistent social debutant la Direcția de Asistență Socială.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în specializarea asistență socială;
 • vechime în specialitatea studiilor – 0 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 05 mai 2021, ora 11:00: proba scrisă;
 • 10 mai 2021, ora 11:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Orașului Zlatna din Zlatna, Piața Unirii nr.1 A, Județul Alba, telefon 0258/856.337.

*Primăria Orașului Teiuș, Județul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de muncitor necalificat I din cadrul Serviciului Urbanism și Amenajarea Teritoriului, protecție civilă – Compartimentul spații verzi.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – studii generale;
 • fără vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 21 aprilie 2021, ora 16.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 29 aprilie 2021, ora 10.00 – proba scrisă;
 • data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentate se obţin la sediul Primăriei Orașului Teiuș, str. Clujului nr. 80, Județul Alba, telefon 0258/851.101, interior 24.

*Şcoala Gimnazială Nr. 2, Sebeş, Judeţul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminată, a funcției contractuale de execuție, vacante, de muncitor calificat întreținere.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – studii medii sau atestat profesional în domeniu;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 3 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • Data limită pană la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 10 zile de la afișare, la sediul instituției.
 • 28 aprilie 2021, ora 08.00 – proba scrisă;
 • 29 aprilie 2021, ora 08.00 – proba practică;
 • 29 aprilie 2021, ora 12.00 – proba interviu.

Relaţii suplimentare la sediul Şcolii Gimnaziale Nr. 2, din Sebeş, Piaţa Libertăţii nr. 1, judeţul Alba, telefon: 0258/731.922.

*Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, din Bucureşti, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de conducere, vacante, de director general, la C.A.S. Alba.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • pregătirea profesională și experiența necesară executării operațiunilor specifice postului:
 • pregătire de bază – studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
 • pregătire complementară/managerială în domeniul de activitate al candidatului sau în sistemul de sănătate: cursuri de perfecționare/ specializări/competențe/master/doctorat (dovedite prin acte);
 • vechime în specialitatea studiilor necesare pentru ocuparea funcției – minimum 7 ani (carnet de muncă – copie legalizată sau orice alt înscris doveditor în acest sens);
 • activitate desfășurată în funcții de conducere de minimum 2 ani;
 • candidații vor prezenta o recomandare de la ultimul loc de muncă;
 • candidații vor prezenta un curriculum vitae din care să rezulte activitatea desfășurată:
 • candidații vor prezenta planul de management din care să rezulte abilitățile lor manageriale, adaptate standardelor de performanță și indicatorii de referință asociați pentru îndeplinirea obligațiilor asumate pentru postul de director general în sistemul asigurărilor sociale dc sănătate;
  • să aibă capacitate dc exercițiu deplină (dovedită prin declarație notarială):
  • să fie apți din punct dc vedere medical pentru exercitarea funcției; starea dc sănătate va fi dovedită prin examen medical și act doveditor:
  • să nu fi suferit condamnări penale definitive pentru fapte care i-ar face incompatibili cu funcția (dovada făcându-se prin cazier judiciar și declarație notarială că nu a suferit condamnări penale, indiferent dacă acestea au. fost amnistiate sau grațiate);
  • să nu fi fost sancționați pentru încălcarea dispozițiilor legale în domeniul fiscal – dovada prin cazier fiscal;
  • să prezinte acte de identitate valabile, din care să reiasă că sunt cetățeni români, cu domiciliul stabil în România, emise dc autoritatea competenta;
  • să aibă calitatea de asigurați în sistemul asigurărilor sociale de sănătate potrivit legii.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 20 aprilie 2021, ora 17.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 06 mai 2021, ora 10.00 – proba scrisă – la Amfiteatrul Spitalului Universitar de Urgență București din București. Splaiul Independenței nr. 169;
 • data și ora interviului va fi comunicată ulterior – la sediul C.N.A.S. din București, Calea Călărașilor nr. 248, bl. S19, sectorul 3.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la la sediul C.N.A.S., respectiv la sediul C.A.S. Alba.

*Spitalul de Pneumoftiziologie din Aiud, str. Ecaterina Varga nr. 6, județul Alba organizează concurs, conform H.G. nr. 284/2007 cu modificările și completările ulterioare, pentru ocuparea funcției specifice Comitetului Director: director medical.

Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs sunt:

 • absolvent de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină;
 • sunt confirmați cel puțin medic specialist;
 • au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă.

Concursul se va desfășura la Sala de ședință a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, situată în Alba Iulia, Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 68, astfel;

 • proba scrisă va avea loc în data de 24.05.2021. ora 10.00;
 • susținerea proiectului de specialitate și interviul de selecție vor avea loc în data de 27.05.2021. ora 10.00.Condițiile de participare și de desfășurare a concursului, bibliografia și alte date necesare se afișează la sediul Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud și pe site-ul www.spitalpncumoftiziologicaiud.ro.

Relații suplimentare se pot obține la sediul spitalului, la secretariatul comisiei de concurs sau la telefon 0258861302, interior 102.

*Liceul Tehnologic Silvic Câmpeni, județul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de administrator financiar.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • Nivelul studiilor – studii medii, fără condiție de vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 10-14 mai 2021, între orele 10.00-14:00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 24 mai 2021, ora 10.00: proba scrisă;
 • 25 mai 2021, ora 10.00: proba practică, urmată de interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la secretariatul Liceului Tehnologic Silvic Câmpeni, str. Izvoarelor, nr. 2, judeţul Alba, telefon: 0258/771.544.

*Clubul Sportiv Școlar Blaj, județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminată a funcției contractuale, vacante de șofer.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – studii medii și permis de conducere categoria D;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – minimum 2 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 16 aprilie 2021, ora 12.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 27 aprilie 2021, ora 10.00 – proba scrisă;
 • 29 aprilie 2021, ora 10.00 – proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Clubului Sportiv Şcolar Blaj, str. Parc Avram Iancu nr. 2, județul Alba, telefon: 0258/710.427.

*Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale de execuție, vacante de:

Serviciul Cadastru – Birou Avize și Recepții

 • 1 post consilier cadastru gradul I:
 • studii de specialitate pentru postul de consilier cadastru gradul I:
 • studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență, domeniul cadastru/topografie;
 • vechime în muncă: 3 ani și 6 luni, în specialitatea cadastru sau topografie.

Serviciul Publicitate Imobiliară – Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Alba Iulia:

 • 2 posturi consilier debutant:
 • studii de specialitate pentru postul consilier debutant:
 • studii superioare, absolvite cu diplomă de licență;
 • vechime în muncă – 0 luni.

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Blaj:

 • 1 post consilier debutant:
 • studii de specialitate pentru postul consilier debutant:
 • studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență;
 • vechime în muncă – 0 luni.

Biroul Juridic Resurse Umane, Secretariat și Petiții

 • 1 post consilier debutant:
 • studii de specialitate pentru postul de consilier debutant:
 • studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență:
 • vechime în muncă – 0 luni.

Biroul Economic:

 • 1 post consilier II și 1 post consilier IA:
 • studii de specialitate pentru postul de consilier II:
 • studii superioare de lungă durată în domeniul economic, absolvite cu diplomă de licență;
 • vechime în muncă – 6 luni, în specialitatea economic.
 • studii de specialitate pentru postul de consilier IA:
 • studii superioare de lungă durată în domeniul economic, absolvite cu diplomă de licență;
 • vechime în muncă – 6 ani și 6 luni, în specialitatea economic.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 14 aprilie 2021, ora 16.30: data limită pentru depunerea dosarelor – etaj 2, biroul 215 ;
 • 22 aprilie 2021, ora 10:00: proba scrisă – la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, str. Gabriel Bethlen nr. 5, etaj 2, Palatul Apor;
 • 28 aprilie 2021, ora 10:00: proba interviu – la sediul O.C.P.I. Alba, camera de consiliu, Alba Iulia, str. Septimius Severus nr. 59, județul Alba.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba, din Alba Iulia, str. Septimius Severus nr. 59, etajul 2, camera 207, Judeţul Alba, telefon 0258/813.170, int. 118, mobil: 0747/092.741.

*Primăria Municipiului Blaj – Serviciul Public de Gospodărie Comunală Blaj, Județul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante, de:

 • muncitor calificat – lucrător finisor în construcții;
 • muncitor calificat – zidar.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

muncitor calificat – lucrător finisor în construcții:

 • studii gimnaziale + curs de calificare sau școală profesională;
 • fără vechime.

muncitor calificat – zidar:

 • studii gimnaziale + curs de calificare sau școală profesională;
 • fără vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 14 aprilie 2021, ora 14.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 22 aprilie 2021, ora 11.00 – proba practică;
 • data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Serviciului Public de Gospodărie Comunală Blaj, str. Dr. Vasile Suciu nr. 4, Județul Alba, telefon 0258/710.110, mobil: 0752/242.313.

*Primăria Orașului Cugir, județul Alba, organizează la sediul său concurs pentru ocuparea în cadrul Serviciului Public de Gospodărire Locală al Orașului Cugir a funcției contractuale de conducere vacante de șef serviciu cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență în domeniul științe inginerești;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției minimum 5 ani;
 • experiență profesională în servicii de utilități publice de salubrizare/întreținere și administrare a domeniului public și privat al unităților administrativ teritoriale;
 • minimum 5 ani vechime în muncă;
 • permis de conducere categoria B.
 • cunoștințe operare PC – Windows, Microsoft Office.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 12 aprilie 2021, ora 16.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 21 aprilie 2021, ora 11:00 proba practică;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Orașului Cugir, str. I.L. Caragiale nr. 1, camera 15, Județul Alba, telefon 0258/751.001, interior 115.

*U.A.T. – Comuna Șona, Județul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată (durata de implementare a proiectului – „Amenajare Bază Sportivă în Comuna Șona) a funcției contractuale temporar vacante de muncitor necalificat o,5 normă (2 posturi) la Compartimentul Deservire.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii medii;
 • vechime necesară ocupării postului de minimum 6 luni.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 12 aprilie 2021, ora 16.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 20 aprilie 2021, ora 09.00: proba scrisă;
 • data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la U.A.T. – Comuna Șona, Str. Lungă nr. 2, Județul Alba, telefon 0258/884.080.

*Casa Corpului Didactic Alba, cu sediul în Alba Iulia, str. Gabriel Bethlen nr. 7, județul Alba, organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale vacante de 0,5 normă administrator financiar.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul economic;
 • vechime minimum 3 ani în domeniul financiar-contabil;
 • competențe digitale; Word. Excel, programe de contabilitate.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 20 aprilie 2021, ora 09.00: proba scrisă;
 • 26 aprilie 2021, ora 09.00: proba practică;
 • 26 aprilie 2021, ora 11.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Casa Corpului Didactic Alba, cu sediul în Alba Iulia, str. Gabriel Bethlen nr. 7, județul Alba, telefon 0285/826.147.

*Grădinița cu Program Prelungit „Dumbrava Minunată”, Alba lulia, cu sediul în str. George Barițiu nr. 8, județul Alba, organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale vacante, de:

 • îngrijitor grupă învățământ preșcolar – număr posturi – 1 (normă întreagă), perioadă nedeterminată.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii generale sau medii:
 • vechime – minimum 5 ani;
 • cursuri de igienă absolvite sau dovada înscrierii la curs;
 • abilități, calități și aptitudini necesare: persoană serioasă, stabilă emoțional, responsabilitate și corectitudine,
 • să cunoască și să poată identifica materialele de curățenie de bază, necesare în activitatea de curățenie;
 • să aibă deprinderi practice specifice activității de curățenie.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 12 aprilie 2021, ora 10.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 20 aprilie 2021, ora 10.00: proba scrisă;
 • 20 aprilie 2021, ora 11.00: proba practică;

Relații suplimentare se pot obține la rădinița cu Program Prelungit „Dumbrava Minunată”, Alba lulia, cu sediul în str. George Barițiu nr. 8, județul Alba, tel. 0786/912,307.

*Primăria Comunei Sohodol, Judeţul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de îngrijitor clădiri – Compartimentul Deservire şi Întreţinere.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii medii;
 • minimum 15 ani de vechime în muncă;
 • domiciliul stabil pe raza comunei Sohodol.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 20 aprilie 2021, ora 10.00: proba scrisă;
 • Proba interviu: în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Sohodol, Judeţul Alba, telefon 0733/917.087.

*Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de consilier I A S, la Compartimentul Informatizare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii universitare de licență, absolvite cu diplomă de licență în domeniul informatică;
 • vechime în specialitatea studiilor – minimum 9 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 09 aprilie 2021: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 19 aprilie 2021, ora 10.00: proba scrisă;
 • 22 aprilie 2021, ora 10.00: proba practică;
 • 23 aprilie 2021, ora 12.00: proba interviu.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean Alba din Alba Iulia, strada Gabriel Bethlen nr. 7, judeţul Alba, telefon 0258/817.255.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Te-ar putea interesa și:

Bombă de artilerie, din cea de-a doua conflagrație mondială, descoperită de un cetățean cu ajutorul unui detector de metale, într-o pădure din Bihor

Bombă de artilerie, din cea de-a doua conflagrație mondială, descoperită de un cetățean cu ajutorul unui detector de metale, într-o… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

VIDEO| PERCHEZIȚII în Alba și alte județe din țară într-un dosar cu acuzaţii de fals de monedă: Cum opera gruparea infracţională

Ofițerii BCCO Piteşti au efectuat marţi, 12 ianuarie, mai multe percheziţii domiciliare, în judeţele Alba, Sibiu, Arad şi Bacău, într-un… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

OFICIAL| 3.697 cazuri noi de coronavirus în România. Bilanțul total ajunge la 676.968 de îmbolnăviri

Marți, 12 ianuarie 2021, Grupul de Comunicare Strategică a dat publicității noul bilanț al pandemiei de COVID-19 în România. Până… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

DOCUMENT| Orașul Abrud SCAPĂ de restricții. Incidența de infectare a scăzut sub 1,5/1000 de locuitori

Datorită scăderii incidenței cazurilor de coronavirus sub 1.5 la mie, orașul Abrud scapă de restricțiile impuse prevenirii răspândirii noului coronavirus,… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Alba Iulia REVINE la SCENARIUL ROȘU. Incidența de infectare a ajuns la 3 cazuri/1000 de locuitori

Deși carantinarea Municipiului Alba Iulia a „dat roade” în ceea ce privește scăderea numărului de persoane infectate, orașul nostru a… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

OFICIAL: Starea de alertă, PRELUNGITĂ cu încă 30 de zile: Măsurile și restricțiile care vor trebui respectate

Prelungirea cu 30 de zile a stării de alertă, începând de miercuri, 13 ianuarie a fost aprobată de către Guvernul… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

DOCUMENT| Comuna Stremț în scenariul ROȘU, Ocna Mureș, Cetatea de Baltă și Sântimbru în scenariul GALBEN. Măsuri pentru următoarele 14 zile stabilite de CJSU Alba

În urma ședinței Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, s-a dispus menținerea în scenariul roșu a localității Stremț și în… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro