Rămâi conectat

Ştirea zilei

ANGAJĂRI la STAT: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 11 aprilie 2021. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

Publicat

în

ANGAJĂRI la STAT: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 11 aprilie 2021. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

Mai multe instituţii publice din Alba anunță posturi vacante la data de 11 aprilie 2021 și organizează concursuri în următoarea perioadă. Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

*Liceul Teoretic Teiuş, Judeţul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante de îngrijitor (2 posturi).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

Elit - Gustul Desăvârșit
 • nivelul studiilor – studii medii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 05 mai 2021, ora 10.00: proba scrisă;
 • 06 mai 2021, ora 13.00: proba practică;
 • 06 mai 2021, ora 14:30: proba interviu.

Relaţii suplimentare la sediul Liceului Teoretic Teiuş, str. Decebal nr.22, judeţul Alba, telefon: 0258/851.157.

*Primăria Orașului Zlatna, Județul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de asistent social debutant la Direcția de Asistență Socială.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în specializarea asistență socială;
 • vechime în specialitatea studiilor – 0 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 05 mai 2021, ora 11:00: proba scrisă;
 • 10 mai 2021, ora 11:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Orașului Zlatna din Zlatna, Piața Unirii nr.1 A, Județul Alba, telefon 0258/856.337.

*Primăria Orașului Teiuș, Județul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de muncitor necalificat I din cadrul Serviciului Urbanism și Amenajarea Teritoriului, protecție civilă – Compartimentul spații verzi.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – studii generale;
 • fără vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 21 aprilie 2021, ora 16.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 29 aprilie 2021, ora 10.00 – proba scrisă;
 • data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentate se obţin la sediul Primăriei Orașului Teiuș, str. Clujului nr. 80, Județul Alba, telefon 0258/851.101, interior 24.

*Şcoala Gimnazială Nr. 2, Sebeş, Judeţul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminată, a funcției contractuale de execuție, vacante, de muncitor calificat întreținere.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – studii medii sau atestat profesional în domeniu;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 3 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • Data limită pană la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 10 zile de la afișare, la sediul instituției.
 • 28 aprilie 2021, ora 08.00 – proba scrisă;
 • 29 aprilie 2021, ora 08.00 – proba practică;
 • 29 aprilie 2021, ora 12.00 – proba interviu.

Relaţii suplimentare la sediul Şcolii Gimnaziale Nr. 2, din Sebeş, Piaţa Libertăţii nr. 1, judeţul Alba, telefon: 0258/731.922.

*Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, din Bucureşti, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de conducere, vacante, de director general, la C.A.S. Alba.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • pregătirea profesională și experiența necesară executării operațiunilor specifice postului:
 • pregătire de bază – studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
 • pregătire complementară/managerială în domeniul de activitate al candidatului sau în sistemul de sănătate: cursuri de perfecționare/ specializări/competențe/master/doctorat (dovedite prin acte);
 • vechime în specialitatea studiilor necesare pentru ocuparea funcției – minimum 7 ani (carnet de muncă – copie legalizată sau orice alt înscris doveditor în acest sens);
 • activitate desfășurată în funcții de conducere de minimum 2 ani;
 • candidații vor prezenta o recomandare de la ultimul loc de muncă;
 • candidații vor prezenta un curriculum vitae din care să rezulte activitatea desfășurată:
 • candidații vor prezenta planul de management din care să rezulte abilitățile lor manageriale, adaptate standardelor de performanță și indicatorii de referință asociați pentru îndeplinirea obligațiilor asumate pentru postul de director general în sistemul asigurărilor sociale dc sănătate;
  • să aibă capacitate dc exercițiu deplină (dovedită prin declarație notarială):
  • să fie apți din punct dc vedere medical pentru exercitarea funcției; starea dc sănătate va fi dovedită prin examen medical și act doveditor:
  • să nu fi suferit condamnări penale definitive pentru fapte care i-ar face incompatibili cu funcția (dovada făcându-se prin cazier judiciar și declarație notarială că nu a suferit condamnări penale, indiferent dacă acestea au. fost amnistiate sau grațiate);
  • să nu fi fost sancționați pentru încălcarea dispozițiilor legale în domeniul fiscal – dovada prin cazier fiscal;
  • să prezinte acte de identitate valabile, din care să reiasă că sunt cetățeni români, cu domiciliul stabil în România, emise dc autoritatea competenta;
  • să aibă calitatea de asigurați în sistemul asigurărilor sociale de sănătate potrivit legii.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 20 aprilie 2021, ora 17.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 06 mai 2021, ora 10.00 – proba scrisă – la Amfiteatrul Spitalului Universitar de Urgență București din București. Splaiul Independenței nr. 169;
 • data și ora interviului va fi comunicată ulterior – la sediul C.N.A.S. din București, Calea Călărașilor nr. 248, bl. S19, sectorul 3.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la la sediul C.N.A.S., respectiv la sediul C.A.S. Alba.

*Spitalul de Pneumoftiziologie din Aiud, str. Ecaterina Varga nr. 6, județul Alba organizează concurs, conform H.G. nr. 284/2007 cu modificările și completările ulterioare, pentru ocuparea funcției specifice Comitetului Director: director medical.

Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs sunt:

 • absolvent de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină;
 • sunt confirmați cel puțin medic specialist;
 • au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă.

Concursul se va desfășura la Sala de ședință a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, situată în Alba Iulia, Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 68, astfel;

 • proba scrisă va avea loc în data de 24.05.2021. ora 10.00;
 • susținerea proiectului de specialitate și interviul de selecție vor avea loc în data de 27.05.2021. ora 10.00.Condițiile de participare și de desfășurare a concursului, bibliografia și alte date necesare se afișează la sediul Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud și pe site-ul www.spitalpncumoftiziologicaiud.ro.

Relații suplimentare se pot obține la sediul spitalului, la secretariatul comisiei de concurs sau la telefon 0258861302, interior 102.

*Liceul Tehnologic Silvic Câmpeni, județul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de administrator financiar.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • Nivelul studiilor – studii medii, fără condiție de vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 10-14 mai 2021, între orele 10.00-14:00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 24 mai 2021, ora 10.00: proba scrisă;
 • 25 mai 2021, ora 10.00: proba practică, urmată de interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la secretariatul Liceului Tehnologic Silvic Câmpeni, str. Izvoarelor, nr. 2, judeţul Alba, telefon: 0258/771.544.

*Clubul Sportiv Școlar Blaj, județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminată a funcției contractuale, vacante de șofer.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – studii medii și permis de conducere categoria D;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – minimum 2 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 16 aprilie 2021, ora 12.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 27 aprilie 2021, ora 10.00 – proba scrisă;
 • 29 aprilie 2021, ora 10.00 – proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Clubului Sportiv Şcolar Blaj, str. Parc Avram Iancu nr. 2, județul Alba, telefon: 0258/710.427.

*Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale de execuție, vacante de:

Serviciul Cadastru – Birou Avize și Recepții

 • 1 post consilier cadastru gradul I:
 • studii de specialitate pentru postul de consilier cadastru gradul I:
 • studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență, domeniul cadastru/topografie;
 • vechime în muncă: 3 ani și 6 luni, în specialitatea cadastru sau topografie.

Serviciul Publicitate Imobiliară – Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Alba Iulia:

 • 2 posturi consilier debutant:
 • studii de specialitate pentru postul consilier debutant:
 • studii superioare, absolvite cu diplomă de licență;
 • vechime în muncă – 0 luni.

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Blaj:

 • 1 post consilier debutant:
 • studii de specialitate pentru postul consilier debutant:
 • studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență;
 • vechime în muncă – 0 luni.

Biroul Juridic Resurse Umane, Secretariat și Petiții

 • 1 post consilier debutant:
 • studii de specialitate pentru postul de consilier debutant:
 • studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență:
 • vechime în muncă – 0 luni.

Biroul Economic:

 • 1 post consilier II și 1 post consilier IA:
 • studii de specialitate pentru postul de consilier II:
 • studii superioare de lungă durată în domeniul economic, absolvite cu diplomă de licență;
 • vechime în muncă – 6 luni, în specialitatea economic.
 • studii de specialitate pentru postul de consilier IA:
 • studii superioare de lungă durată în domeniul economic, absolvite cu diplomă de licență;
 • vechime în muncă – 6 ani și 6 luni, în specialitatea economic.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 14 aprilie 2021, ora 16.30: data limită pentru depunerea dosarelor – etaj 2, biroul 215 ;
 • 22 aprilie 2021, ora 10:00: proba scrisă – la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, str. Gabriel Bethlen nr. 5, etaj 2, Palatul Apor;
 • 28 aprilie 2021, ora 10:00: proba interviu – la sediul O.C.P.I. Alba, camera de consiliu, Alba Iulia, str. Septimius Severus nr. 59, județul Alba.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba, din Alba Iulia, str. Septimius Severus nr. 59, etajul 2, camera 207, Judeţul Alba, telefon 0258/813.170, int. 118, mobil: 0747/092.741.

*Primăria Municipiului Blaj – Serviciul Public de Gospodărie Comunală Blaj, Județul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante, de:

 • muncitor calificat – lucrător finisor în construcții;
 • muncitor calificat – zidar.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

muncitor calificat – lucrător finisor în construcții:

 • studii gimnaziale + curs de calificare sau școală profesională;
 • fără vechime.

muncitor calificat – zidar:

 • studii gimnaziale + curs de calificare sau școală profesională;
 • fără vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 14 aprilie 2021, ora 14.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 22 aprilie 2021, ora 11.00 – proba practică;
 • data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Serviciului Public de Gospodărie Comunală Blaj, str. Dr. Vasile Suciu nr. 4, Județul Alba, telefon 0258/710.110, mobil: 0752/242.313.

*Primăria Orașului Cugir, județul Alba, organizează la sediul său concurs pentru ocuparea în cadrul Serviciului Public de Gospodărire Locală al Orașului Cugir a funcției contractuale de conducere vacante de șef serviciu cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență în domeniul științe inginerești;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției minimum 5 ani;
 • experiență profesională în servicii de utilități publice de salubrizare/întreținere și administrare a domeniului public și privat al unităților administrativ teritoriale;
 • minimum 5 ani vechime în muncă;
 • permis de conducere categoria B.
 • cunoștințe operare PC – Windows, Microsoft Office.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 12 aprilie 2021, ora 16.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 21 aprilie 2021, ora 11:00 proba practică;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Orașului Cugir, str. I.L. Caragiale nr. 1, camera 15, Județul Alba, telefon 0258/751.001, interior 115.

*U.A.T. – Comuna Șona, Județul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată (durata de implementare a proiectului – „Amenajare Bază Sportivă în Comuna Șona) a funcției contractuale temporar vacante de muncitor necalificat o,5 normă (2 posturi) la Compartimentul Deservire.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii medii;
 • vechime necesară ocupării postului de minimum 6 luni.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 12 aprilie 2021, ora 16.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 20 aprilie 2021, ora 09.00: proba scrisă;
 • data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la U.A.T. – Comuna Șona, Str. Lungă nr. 2, Județul Alba, telefon 0258/884.080.

*Casa Corpului Didactic Alba, cu sediul în Alba Iulia, str. Gabriel Bethlen nr. 7, județul Alba, organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale vacante de 0,5 normă administrator financiar.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul economic;
 • vechime minimum 3 ani în domeniul financiar-contabil;
 • competențe digitale; Word. Excel, programe de contabilitate.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 20 aprilie 2021, ora 09.00: proba scrisă;
 • 26 aprilie 2021, ora 09.00: proba practică;
 • 26 aprilie 2021, ora 11.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Casa Corpului Didactic Alba, cu sediul în Alba Iulia, str. Gabriel Bethlen nr. 7, județul Alba, telefon 0285/826.147.

*Grădinița cu Program Prelungit „Dumbrava Minunată”, Alba lulia, cu sediul în str. George Barițiu nr. 8, județul Alba, organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale vacante, de:

 • îngrijitor grupă învățământ preșcolar – număr posturi – 1 (normă întreagă), perioadă nedeterminată.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii generale sau medii:
 • vechime – minimum 5 ani;
 • cursuri de igienă absolvite sau dovada înscrierii la curs;
 • abilități, calități și aptitudini necesare: persoană serioasă, stabilă emoțional, responsabilitate și corectitudine,
 • să cunoască și să poată identifica materialele de curățenie de bază, necesare în activitatea de curățenie;
 • să aibă deprinderi practice specifice activității de curățenie.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 12 aprilie 2021, ora 10.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 20 aprilie 2021, ora 10.00: proba scrisă;
 • 20 aprilie 2021, ora 11.00: proba practică;

Relații suplimentare se pot obține la rădinița cu Program Prelungit „Dumbrava Minunată”, Alba lulia, cu sediul în str. George Barițiu nr. 8, județul Alba, tel. 0786/912,307.

*Primăria Comunei Sohodol, Judeţul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de îngrijitor clădiri – Compartimentul Deservire şi Întreţinere.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii medii;
 • minimum 15 ani de vechime în muncă;
 • domiciliul stabil pe raza comunei Sohodol.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 20 aprilie 2021, ora 10.00: proba scrisă;
 • Proba interviu: în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Sohodol, Judeţul Alba, telefon 0733/917.087.

*Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de consilier I A S, la Compartimentul Informatizare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii universitare de licență, absolvite cu diplomă de licență în domeniul informatică;
 • vechime în specialitatea studiilor – minimum 9 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 09 aprilie 2021: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 19 aprilie 2021, ora 10.00: proba scrisă;
 • 22 aprilie 2021, ora 10.00: proba practică;
 • 23 aprilie 2021, ora 12.00: proba interviu.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean Alba din Alba Iulia, strada Gabriel Bethlen nr. 7, judeţul Alba, telefon 0258/817.255.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Publicitate

Ştirea zilei

16-18 mai: Caravana mobilă pentru screeningul cancer de col uterin va ajunge zilele acestea în judeţul Alba. Programul caravanei

Publicat

în

16-18 mai: Caravana mobilă pentru screeningul cancer de col uterin va ajunge zilele acestea în judeţul Alba. Programul caravanei

Caravana mobilă pentru screeningul cancerului de col uterin va fi prezentă în perioada 16-18 mai în localităţile Vinţu de Jos, Pianu, Sebeş, Dostat şi Spring, din judeţul Alba.

Invităm femeile din grupul ţintă 24-29 de ani să participe la screeningul cancerului de col uterin, prin testare gratuită Babeş-Papanicolaou, program dedicat promovarii prevenirii şi depistării precoce a cancerului de col uterin.

Elit - Gustul Desăvârșit

În cadrul acestei acţiuni, femeile cu vârsta între 24 şi 29 de ani vor beneficia de consult de specialitate şi le vor fi recoltate probe pentru testare Babeş Papanicolau, în vederea depistării leziunilor precursorii ale cancerului de col uterin.

Programul caravanei în perioada 16-18.05.2022 este următorul:

– Vinţu de Jos – 16.05.2022, începând cu ora 17.30;
– Pianu – 16.05.2022, începând cu ora 18.30;
– Sebeş – 17.05.2022, începând cu ora 11.00 (Casa de Cultură);
– Dostat – 18.05.2022, începând cu ora 17.30;
– Spring – 18.05.2022, începând cu ora 18.30;

De asemenea, tot în cadrul acestor evenimente vor avea loc acţiuni de informare-educare-conştientizare cu scopul de a atrage atenţia autorităţilor publice asupra importanţei derulării unui screening de col uterin la nivel regiunii Centru, de a creşte numărul femeilor care se duc regulat la controale medicale şi care conştientizează importanţa depistării precoce a cancerului, precum şi de a influenţa percepţiile şi atitudinea societăţii pentru a schimba obiceiurile şi comportamentele membrilor săi.

„Vara asta lansăm o provocare pentru toate tinerele din grupa de vârstă 24-29 de ani, aceea de a avea grijă de propria sănătate!
Astfel, le invităm să pună grija pentru sănătate în topul listei lor de priorități!
Ca medic, recomand tinerelor să facă o vizită la medicul ginecolog obligatoriu, indiferent câte alte lucruri au de făcut. 5 minute dedicate vizitei la medicul ginecolog şi testării Babeş-Papanicolaou le poate feri de neplăceri și chiar le poate salva viața”, a declarat Sef Lucrări Dr. Cosmina Cristina UZUN, Manager Proiect.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Ştirea zilei

16 mai 2022, COVID-19 în Alba. 3 noi infectări și niciun deces, în ultimele 24 de ore, în județ

Publicat

în

16 mai 2022, COVID-19 în Alba. 3 noi infectări și niciun deces, în ultimele 24 de ore, în județ

La nivelul județului Alba, luni, 16 mai 2022, s-au înregistrat 3 cazuri noi de infectare cu COVID-19 potrivit datelor transmise de DSP Alba. Raportul prezintă și incidența actualizată și cazurile active de coronavirus pe localități.

Citește și situația cazurilor din Alba, de ieri, 15 mai 2022, COVID-19 în Alba. 4 noi infectări și niciun deces, în ultimele 24 de ore, în județ

În ultimele 24 de ore, la nivelul județului Alba, nu a fost înregistrat niciun deces, în rândul persoanelor bolnave de COVID-19.

Elit - Gustul Desăvârșit

Astfel, numărul total al cazurilor înregistrate ajunge la 53834 de persoane confirmate, 52431 persoane vindecate, 1.290 decese.

Duminică, în județul Alba au fost prelucrate în total 241 teste, 148 PCR, 93 teste rapide. Numărul total de teste efectuate până în prezent în județ a ajuns la 465454 mai exact, 356338 de teste PCR și 108968 de teste rapide.

Localitățile din care provin cele 3 noi cazuri de coronavirus:

ALBA IULIA – 1
CIUGUD – 1
SASCIORI – 1

Lista cazurilor active de COVID-19 și INCIDENȚA LOCALITĂȚILOR din județul Alba:
Localitate Populatie Incidenta Cazuri active
POŞAGA 893 2.24 2
RIMETEA 990 2.02 2
OHABA 583 1.72 1
VALEA LUNGĂ 3115 1.28 4
ORAŞ OCNA MUREŞ 13788 0.8 11
METEŞ 2751 0.73 2
LUPŞA 2836 0.71 2
MUNICIPIUL BLAJ 20622 0.68 14
SÂNTIMBRU 3019 0.66 2
ORAŞ TEIUŞ 7148 0.56 4
NOŞLAC 1816 0.55 1
CRICĂU 1965 0.51 1
MIRĂSLĂU 1945 0.51 1
MUNICIPIUL ALBA IULIA 76685 0.51 39
LOPADEA NOUĂ 2494 0.4 1
ŞPRING 2537 0.39 1
ŞUGAG 2856 0.35 1
ORAŞ CUGIR 25354 0.32 8
MIHALŢ 3213 0.31 1
CIUGUD 3293 0.3 1
PIANU 3563 0.28 1
ORAŞ ZLATNA 7779 0.26 2
GALDA DE JOS 4414 0.23 1
ŞONA 4365 0.23 1
MUNICIPIUL AIUD 25133 0.2 5
MUNICIPIUL SEBEŞ 32855 0.12 4
ALBAC 1939 0 0
ALMAŞU MARE 1197 0 0
ARIEŞENI 1533 0 0
AVRAM IANCU 1411 0 0
BERGHIN 1882 0 0
BISTRA 4496 0 0
BLANDIANA 877 0 0
BUCERDEA GRÂNOASĂ 2259 0 0
BUCIUM 1379 0 0
CÂLNIC 1932 0 0
CENADE 1046 0 0
CERGĂU 1629 0 0
CERU-BĂCĂINŢI 227 0 0
CETATEA DE BALTĂ 3061 0 0
CIURULEASA 1123 0 0
CRĂCIUNELU DE JOS 2142 0 0
CUT 1272 0 0
DAIA ROMÂNĂ 3115 0 0
DOŞTAT 1014 0 0
FĂRĂU 1470 0 0
GÂRBOVA 2133 0 0
GÂRDA DE SUS 1467 0 0
HOPÂRTA 1157 0 0
HOREA 1898 0 0
IGHIU 7110 0 0
ÎNTREGALDE 551 0 0
JIDVEI 5301 0 0
LIVEZILE 1147 0 0
LUNCA MUREŞULUI 2540 0 0
MOGOŞ 744 0 0
OCOLIŞ 498 0 0
ORAŞ ABRUD 5141 0 0
ORAŞ BAIA DE ARIEŞ 3743 0 0
ORAŞ CÂMPENI 7120 0 0
POIANA VADULUI 1041 0 0
PONOR 574 0 0
RĂDEŞTI 1271 0 0
RÂMEŢ 491 0 0
ROŞIA DE SECAŞ 1580 0 0
ROŞIA MONTANĂ 2690 0 0
SĂLCIUA 1367 0 0
SĂLIŞTEA 2327 0 0
SÂNCEL 2579 0 0
SĂSCIORI 6485 0 0
SCĂRIŞOARA 1486 0 0
ŞIBOT 2327 0 0
SOHODOL 1658 0 0
STREMŢ 2419 0 0
UNIREA 4823 0 0
VADU MOŢILOR 1268 0 0
VIDRA 1500 0 0
VINŢU DE JOS 5528 0 0


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Ştirea zilei

Accident rutier la Abrud: Un șofer „alcoolizat” a părăsit partea carosabilă și a intrat în coliziune cu un garaj și un autoturism

Publicat

în

Accident rutier la Abrud: Un șofer „alcoolizat” a părăsit partea carosabilă și a intrat în coliziune cu un garaj și un autoturism

Un accident rutier a avut loc duminică, 15 mai, în Abrud, unde un șofer, cu o alcoolemie de 0,80 mg/l a părăsit partea carosabilă și a intrat în coliziune cu un garaj și un autoturism.

La data de 15 mai 2021, în jurul orei 04.40, polițiștii din Abrud, au intervenit pe strada Gura Cornei din oraș, pentru soluționarea unui eveniment rutier, soldat cu pagube materiale.

Elit - Gustul Desăvârșit

Un bărbat de 32 de ani, din comuna Roșia Montană, în timp ce conducea un autoturism, a părăsit partea carosabilă și a intrat în coliziune cu un garaj și un autoturism.

În urma testării conducătorului auto cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 0,80 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital unde i-au fost recoltate mostre de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Față de conducătorul auto, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Știrea Ta

Politică Administrație

Sport

Monden

Opinii Comentarii

Articole Similare