Rămâi conectat

Ştirea zilei

ANGAJĂRI la STAT: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 10 octombrie 2021.Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

Publicat

în

ANGAJĂRI la STAT: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 10 octombrie 2021.Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

Mai multe instituţii publice din Alba anunță posturi vacante la data de 10 octombrie 2021 și organizează concursuri în următoarea perioadă. Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

Spitalul Orăşenesc Câmpeni, județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale, de execuție, vacante, după cum urmează:

Electrica Furnizare Discount
 • 5 posturi infirmiere – 3 posturi (M) – 2 posturi (G) – Secția interne;
 • 2 posturi infirmiere (G) – Secția chirurgie generală;
 • 1 post infirmieră (G) – Secția pediatrie;
 • 1 post infirmieră (G) – Compartimentul A TI.;
 • 1 post infirmieră debutantă (M) – Compartimentul gastroenterologie;
 • 1 post infirmieră debutantă (M) – Compartimentul primiri urgențe;
 • 1 post îngrijitor (M) – Ambulatoriu integrat – Cabinetul obstetrică-ginecologie.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • infirmieră:
  • studii generale sau studii medii;
  • curs de infirmieră organizat de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România sau de furnizori autorizați de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, cu aprobarea Ministerului Sănătății;
  • minimum 6 luni vechime în activitate (Secția interne, Secția chirurgie generală, Secția pediatrie, Compartimentul A.T.I.);
  • nu se solicită vechime pentru infirmieră debutantă (Compartimentul gastroenterologie, Compartimentul primiri urgențe);
  • concurs pentru ocuparea postului.
 • îgrijitor:
  • studii medii;
  • nu se solicită vechime;
  • concurs pentru ocuparea postului.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 21 octombrie 2021: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 29 octombrie 2021, ora 09.00: proba scrisă;
 • 04 noiembrie 2021, ora 09.00: proba interviu;
 • 09 noiembrie 2021, ora 10.00: proba practică.

Spitalul Orăşenesc Câmpeni, județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale, de execuție, vacante, după cum urmează:

 • 1 post consilier juridic II (S) – Achiziții publice, contractare;
 • 2 posturi registrator medical debutant (M) – Compartimentul evaluare și statistică.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • consilier juridic II:
  • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență – Științe juridice;
  • vechime în specialitatea studiilor: minimum 6 luni;
  • cunoștințe operare PC;
  • experiența întru-un post similar constituie un avantaj;
  • concurs pentru ocuparea postului.
 • registrator medical debutant:
  • diplomă de studii medii de specialitate sau diplomă de studii medii;
  • nu se solicită vechime;
  • cunoștințe operare

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 21 octombrie 2021: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 11 noiembrie 2021, ora 09.00: proba scrisă;
 • 17 noiembrie 2021, ora 09.00: proba interviu.

Spitalul Orăşenesc Câmpeni, județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcţiei contractuale de execuție, vacante, de inginer de sistem I – informatician (S) – Compartimentul informatică.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • diplomă de licență în specialitate;
 • 3 ani și 6 luni vechime în activitatea de informatică;
 • concurs pentru ocuparea postului.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 21 octombrie 2021: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 24 noiembrie 2021, ora 09.00: proba scrisă;
 • 02 decembrie 2021, ora 09.00: proba interviu.

Spitalul Orăşenesc Câmpeni, județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale, de execuție, vacante, după cum urmează:

 • economist IA (S) – Compartimentul financiar contabil;
 • economist IA (S) – Compartimentul resurse umane;
 • economist debutant (S) – Serviciul administrativ.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • economist 1A – Compartimentul financiar- contabil:
  • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență – științe economice;
  • vechime în specialitatea studiilor: minimum 6 ani și 6 luni vechime în specialitate;
  • cunoștințe operare PC;
  • experiență într-un post similar (în contabilitate bugetară) – reprezintă un avantaj;
  • concurs pentru ocuparea postului.
 • economist 1A – Compartimentul resurse umane:
  • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență – științe economice;
  • vechime în specialitatea studiilor: minimum 6 ani și 6 luni vechime îh specialitate;
  • curs inspector de resurse umane;
  • cunoștințe operare PC;
  • concurs pentru ocuparea postului.
 • economist debutant – Serviciul administrativ;
  • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență – studii economice;
  • nu se solicită vechime;
  • concurs pentru ocuparea postului.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 21 octombrie 2021: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 01 noiembrie 2021, ora 09.00: proba scrisă;
 • 05 noiembrie 2021, ora 09.00: proba interviu.

Spitalul Orăşenesc Câmpeni, județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcţiei contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:

 • muncitor IV – instalator (G) – Serviciul întreținere clădiri;
 • asistent medical debutant (PL) – Ambulatoriul integrat – Cabinetul medicină internă;
 • asistent medical (PL) – Compartimentul obstetrică-ginecologie.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • muncitor IV – instalator – Serviciul întreținere clădiri:
  • studii generale sau studii medii;
  • cuirs de instalator;
  • concurs pentru ocuparea postului;
  • nu se solicită vechime.
 • asistent medical debutant – Ambulatoriul integrat – Cabinetul medicină internă:
  • diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997;
  • certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R. avizat și valabil la data concursului sau aviz de principiu al O.A.M.G.M.A.M.R.;
  • nu se solicită vechime;
  • concurs pentru ocuparea postului.
 • asistent medical (PL) – Compartimentul obstetrică-ginecologie:
  • diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997;
  • certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R. avizat și valabil la data concursului sau aviz de principiu al O.A.M.G.M.A.M.R.;
  • minimum 6 luni vechime în specialitate;
  • concurs pentru ocuparea postului.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 21 octombrie 2021: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 15 noiembrie 2021, ora 09.00: proba scrisă;
 • 19 noiembrie 2021, ora 09.00: proba interviu;
 • 24 noiembrie 2021, ora 10.00: proba practică.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Spitalul Orăşenesc Câmpeni din Câmpeni, str. Horea nr. 63, judeţul Alba, telefon 0258/771.717.

Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești organizează examenul de definitivat pentru executorii Judecătorești stagiari pentru posturile vacante cuprinse în Ordinul ministrului justiției nr. 2962/C/18.05.2021 privind actualizarea numărului posturilor de executori judecătorești pentru anul 2021.

Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești aduce la cunoștința celor interesați organizarea, în ziua de 19 noiembrie 2021, în București, a examenului de definitivat pentru executorii judecătorești stagiari în vederea ocupării următoarelor posturi vacante:

Camera Executorilor Judecătorești Circumscripția judecătoriei in care se află postul vacant Nr. posturi
ALBAIULIA Deva 1
BACĂU Onești 1
Piatra-Neamț 1
BUCUREȘTI București 2
CRAIOVA Novaci 1
SUCEAVA Suceava 1
TIMIȘOARA Timișoara 1
Total = 8 posturi vacante

Şcoala Gimnazială „Vasile Goldiş” din Alba Iulia, Judeţul Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale, vacante de administrator patrimoniu.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor: studii superioare – inginer, subinginer, economist
 • vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – fără condiții referitoare la vechimea în muncă.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 27 octombrie 2021, ora 12:00, proba scrisă;
 • 28 octombrie 2021, ora 12:00, proba practică;
 • 29 octombrie 2021, ora 12:00, proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la secretariatul Şcolii Gimnaziale „Vasile Goldiş” din Alba Iulia, telefon: 0258/811.737.

Direcția Regională de Statistică Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:

 • Expert, grad I – 2 posturi;
 • Expert debutant – 2 posturi – vechime în specialitate: 0 ani.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • Expert, grad I – 2 posturi – vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției: 5 ani.
 • Expert debutant – 2 posturi – vechime în specialitate: 0 ani.
 • Condiții specifice de ocupare a posturilor:
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
  • cunoașterea reglementărilor naționale șl internaționale privind recensământul populației și al locuințelor;
  • abilități în operarea pe PC desktop și tablete;
  • disponibilitate de a se deplasa pe teren.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 18 octombrie 2021, ora 16.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 27 octombrie 2021, ora 10.00: proba practică;
 • data și ora probei scrise și a interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Direcției Regionale de Statistică Alba, Strada Octavian Goga 9, Alba Iulia, telefon: 0258/811.240, interior 114.

Spitalul Municipal Aiud, Județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale, de execuţie, vacante, de informatician I – Biroul statistică medicală și informatică.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • diplomă de licență în specialitate.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 15 octombrie 2021, ora 15.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 25 octombrie 2021, ora 10.00: proba scrisă;
 • 28 octombrie 2021, ora 10.00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la Spitalul Municipal Aiud, din localitatea Aiud, Str. Spitalului nr. 2, Judeţul Alba, telefon: 0258/861.816, interior 192.

Centrul Județean de Excelență Alba din Alba Iulia organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale, de execuție, vacante, de informatician (0,25 normă).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • absolvent de învățământ universitar de profil (informatică, matematică-informatică, informatică-economie, automatizări și calculatoare) sau studii postuniversitare în domeniul informatică;
 • vechime în muncă – minimum 10 ani;
 • vechime de minimum 3 ani într-o instituție din sistemul de învățământ.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 25 octombrie 2021, ora 14:00: proba scrisă;
 • 27 octombrie 2021, ora 14:00: proba practică;
 • 29 octombrie 2021, ora 16:00: proba interviu.

Relații suplimentare se obțin la sediul Centrului Județean de Excelență Alba, cu sediul în Alba Iulia, str. Gabriel Bethlen nr. 7, jud. Alba, telefon mobil: 0744/166.176.

Centrul Județean de Excelență Alba din Alba Iulia organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale, de execuție, vacante, de secretar (0,25 normă).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii superioare, absolvite cu diplomă de licență în unul dintre domeniile: științele educației, management;
 • vechime în muncă – minimum 10 ani;
 • vechime într-o instituție de învățământ – minimum 3 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 25 octombrie 2021, ora 14:00: proba scrisă;
 • 27 octombrie 2021, ora 16:00: proba interviu.

Relații suplimentare se obțin la sediul Centrului Județean de Excelență Alba, cu sediul în Alba Iulia, str. Gabriel Bethlen nr. 7, jud. Alba, telefon mobil: 0744/166.176.

Centrul Județean de Excelență Alba din Alba Iulia organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale, vacante, de administrator financiar (0,25 normă).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență în domeniul economic;
 • vechime în muncă: minimum 10 ani;
 • vechime de minimum 3 ani într-o instituție din sistemul de învățământ;
 • vechime în contabilitate bugetară: minimum 3 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 25 octombrie 2021, ora 14:00: proba scrisă;
 • 27 octombrie 2021, ora 16:00: proba interviu.

Relații suplimentare se obțin la sediul Centrului Județean de Excelență Alba, cu sediul în Alba Iulia, str. Gabriel Bethlen nr. 7, jud. Alba, telefon mobil: 0744/166.176.

Colegiul Naţional „Bethlen Gabor” din Aiud, Judeţul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție, vacante, de îngrijitor.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – studii medii;
 • fără condiții referitoare la vechimea în muncă.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este  de 10 zile de la afişare, la sediul instituției

 • 26 octombrie 2021, ora 10:00: proba scrisă;
 • 28 octombrie 2021, ora 10:00: proba practică;
 • 01 noiembrie 2021, ora 10:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Colegiului Naţional „Bethlen Gabor” din Aiud, str. Bethlen Gabor nr. 1, Judeţul Alba, telefon: 0258/861.947.

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție, vacante, de îngrijitor din cadrul Serviciului administrație patrimoniu șl de aprovizionare (4 posturi).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii medii generale (minimum 8 clase);
 • minimum 1 an vechime în muncă;
 • prezentarea unui certificat de absolvire a cursului de instruire privind noțiunile fundamentale de igienă constituie un avantaj.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 15 octombrie 2021, între orele 08.00-12.00 și 14.00-16.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 22 octombrie 2021, ora 10.00: proba scrisă;
 • 26 octombrie 2021, ora 10.00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, str. Gabriel Bethlen nr. 5, judeţul Alba, telefon 0258.806.276.

Primăria Orașului Cugir, Județul Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:

 • Pentru Creșa „Kunterbunt”:
  • administrator/coordonator -1 post
  • asistent medical -1 post.
 • Pentru Creșa „Prichindel”:
  • administrator/coordonator -1 post
  • educator – puericultor – 3 posturi
  • asistent medical – 2 posturi
  • bucătar -1 post
  • ajutor bucătar -1 post
  • îngrijitor – 5 posturi.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • Administrator/coordonator:
  • Studii admise: studii superioare în domeniile economic, juridic, administrativ, științele educației, psihologie, sociologie
  • cunoștințe operare calculator
  • abilități de comunicare, relaționare, coordonare a echipelor
  • vechime în muncă – minimum 3 ani.
 • Educator – puericultor:
  • Studii admise: studii de specialitate pedagogice medii, liceale, postliceale, superioare dovedite cu diplomă sau adeverință de absolvire
  • studii universitare de scurtă sau lungă durată de psihologie și științele ale educației (specializări/programe de studiu eligibile – pedagogia învățământului primar și preșcolar/pedagogie/psihopedagogie specială/psihologie) sau studii superioare cu modul pedagogic absolvit sau în curs de absolvire
  • de preferință diplomă/adeverință absolvire/sau în curs de absolvire/curs modul pedagogic sau specializare în ocupația de educator puericultor.
 • Asiistent medical:
 • Studii admise:
  • a) Asistent medical, cu studii postliceale:
   • diplomă de absolvire școală postliceală sanitară, școală de specializare postliceală sanitară sau școală tehnică sanitară, eliberată de Ministerul Sănătății, Ministerul învățământului și Științei/Ministerul Educației Naționale
   • certificat de absolvire școală postliceală sanitară, eliberat de Ministerul Educației Naționale/Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului
   • atestat eliberat de Ministerul învățământului și Ministerul Sănătății
   • certificat de absolvire eliberat de Ministerul Sănătății Publice
   • certificat de membru emis de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.
  • b) Asistent medical, cu studii medii:
   • diplomă de absolvire liceu sanitar cu durata de 5 ani, eliberată de Ministerul învățământului și Științei
   • de preferință minimum 1 an vechime în specialitatea studiilor; notă: îndeplinește condiția de vârstă reglementată de prevederile legale, respectiv de ari. 22 alin. (4) din O.U.G. nr. 144/2008, cu modificările și completările ulterioare
   • certificat de membru emis de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.
 • îngrijitor:
  • Studii admise: generale/școală profesională/medii
  • disponibilitate de a lucra cu copii cu vârsta de 0-3 ani
  • minimum 3 ani vechime în muncă (4 posturi)
  • de preferință 1 an vechime (1 post).
 • Bucătar, ajutor bucătar:
  • Studii admise: generale/școală profesională/medii
  • cursuri de specialitate (bucătar), cunoștințe în alimentația copilului mic, de preferință experiență în meseria de bucătar, vechime în muncă cel puțin 3 ani
  • nivelul studiilor: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științe inginerești: inginerie civilă, ingineria instalațiilor, arhitectură și urbanism
  • vechime în specialitatea studiilor necesară ocupării postului: minimum 1 an vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 12 octombrie 2021, ora 16.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 21 octombrie 2021, ora 11.00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Orașului Cugir, str. I.L. Caragiale nr. 1, camera 15, Județul Alba, telefon 0258/751.001, interior 115.

Colegiul Naţional „Bethlen Gabor” din Aiud, Judeţul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție, vacante, de administrator patrimoniu.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – studii superioare
 • fără condiții referitoare la vechimea în muncă.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este  de 10 zile de la afişare, la sediul instituției

 • 21 octombrie 2021, ora 12:00: proba scrisă;
 • 25 octombrie 2021, ora 12:00: proba practică;
 • 27 octombrie 2021, ora 12:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Colegiului Naţional „Bethlen Gabor” din Aiud, str. Bethlen Gabor nr. 1, Judeţul Alba, telefon: 0258/861.947.

Liceul Teoretic „Petru Maior” din Ocna Mureş, Judeţul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție, vacante, de îngrijitor.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 12 octombrie 2021, ora 13:00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 21 octombrie 2021, ora 09:00: proba scrisă;
 • 25 octombrie 2021, ora 10:00: proba practică;
 • 29 octombrie 2021, ora 10:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Liceului Teoretic „Petru Maior” din Ocna Mureş, str. Vadului nr. 1, Judeţul Alba, telefon 0258/870.559, e-mail: [email protected]

Primăria Orașului Zlatna, Județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție, vacante, de conducător autospecială la S.V.S.U.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – minimum 8 clase;
 • posesor permis conducere categoriile B, C, D, E;
 • perfecționări sau specializări pe linie P.S.I. sau dovada efectuării stagiului militar la arma – pompieri;
 • aviz psihologic valabil;
 • domiciliul stabil pe raza administrativ-teritorială a orașului Zlatna;
 • vechime în muncă – minimum 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 21 octombrie 2021, ora 11.00: proba scrisă;
 • 26 octombrie 2021, ora 11.00: proba practică;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Orașului Zlatna din Zlatna, Piața Unirii nr.1 A, Județul Alba, telefon 0258/856.337.

Primăria Orașului Zlatna, Județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție, vacante, de muncitor calificat, treapta profesională I, la S.P.G.C.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – minimum 8 clase;
 • certificat/atestat de calificare profesională buldoexcavatorist/mașinist pe mașini pentru terasamente;
 • posesor permis conducere categoriile B, C și E;
 • vechime în muncă – minimum 3 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 22 octombrie 2021, ora 11.00: proba practică;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Orașului Zlatna din Zlatna, Piața Unirii nr.1 A, Județul Alba, telefon 0258/856.337.

Şcoala Gimnazială Nr. 2, Sebeş, Judeţul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de îngrijitor.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – minimum 8 clase;
 • vechime în specialitatea studiilor necesară ocupării postului – 3 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 20 octombrie 2021, ora 08.00 – proba scrisă;
 • 21 octombrie 2021, ora 08.00 – proba practică;
 • 22 octombrie 2021, ora 12.00 – proba interviu.

Relaţii suplimentare la sediul Şcolii Gimnaziale Nr. 2, din Sebeş, Piaţa Libertăţii nr. 1, judeţul Alba, telefon: 0258/731.922.

Liceul Teoretic „Petru Maior” din Ocna Mureş, Judeţul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție, vacante, de administrator patrimoniu.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii (obligatoriu): superioare;
 • vechime (obligatoriu): nu necesită.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 11 octombrie 2021, ora 13:00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 20 octombrie 2021, ora 09:00: proba scrisă;
 • 22 octombrie 2021, ora 10:00: proba practică;
 • 28 octombrie 2021, ora 10:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Liceului Teoretic „Petru Maior” din Ocna Mureş, str. Vadului nr. 1, Judeţul Alba, telefon 0258/870.559, e-mail: [email protected]

Publicitate

Ştirea zilei

Câți pacienți Covid sunt pe secțiile de ATI din Alba: DSP a solicitat suplimentarea numărului de paturi pe fondul creșterii noilor cazuri de infectare

Publicat

în

Câți pacienți Covid sunt pe secțiile de ATI din Alba: DSP a solicitat suplimentarea numărului de paturi pe fondul creșterii noilor cazuri de infectare

Direcția de Sănătate Publică Alba a solicitat unităților sanitare din județ, pe fondul creșterii numărului de cazuri COVID-19, suplimentarea numărului de paturi destinate tratării pacienților cu forme medii de boală, precum și suplimentarea numărului de paturi ATI în cele trei unități sanitare de nivel I din județ, Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, Spitalul Municipal Aiud și Spitalul Municipal Blaj.

Prima unitate sanitară care a răspuns solicitarii a fost Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, care va suplimenta astăzi cu încă cinci paturi ATI.

Electrica Furnizare Discount

Spre deosebire de tulpinile anterioare, pacienții depistați pozitiv cu tulpina Delta, tulpina dominantă în prezent, prezintă forme medii spre severe, cu o înăutățire generală a stării de sănătate într-un timp foarte scurt.

Unitatile sanitare trebuie sa fie pregătite să acorde deopotrivă asistență medicală COVID cât și non Covid.

În cadrul secțiilor Covid se află internați 358 de adulți și cinci copii, iar la ATI se află 37 de adulți, dintre care 13 sunt intubați.

Din totalul pacienților, 112 sunt internați fără necesar de oxigen, 116 sunt internați cu flux de oxigen scăzut, 130 sunt internați cu flux de oxigen ridicat, 40 cu ventilație non invazivă și 13 cu ventilație invazivă.

Citește mai mult

Ştirea zilei

De ce vacanță și nu școală online? Ministrul Educației dă vina pe INTERNETUL de la oraș și cel de la țară

Publicat

în

De ce vacanță și nu școală online? Ministrul Educației dă vina pe INTERNETUL de la oraș și cel de la țară

Viteza minimă la internet pentru a avea învățare online este de 100 Megabiți pe secundă (Mbps), viteză pe care o avem doar în jumătate din teritoriul țării.

Sub această viteză se pot trimite cel mult teme pe WhatsApp, a declarat miercuri Ministrul Educației Sorin Cîmpeanu, în motivarea deciziei privind vacanța de 2 săptămâni în locul școlii online. Acesta a făcut apel la echitate, subliniind și că ‘din cei din cei aproape 3 milioane de preșcolari și elevi din România, un milion sunt în mediul rural, unde în general sunt probleme cu conectivitatea”.

Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a avut joi o intervenție telefonică la Digi24, în care a vorbit despre problemele digitalizării Educației și ale predării online.

Electrica Furnizare Discount

„Lucrăm permanent la susținerea digitalizării Educației, doar că lucrurile nu se pot întâmpla peste noapte. Este nevoie de cele 5 condiții îndeplinite simultan:

– disponibilitate echipamente
– conectivitate generalizată – asta excede atribuțiilor Ministerul Educației din păcate. Avem o viteză minimă necesară de 100 Megabiți pe secundă pentru a avea măcar teoretic învățarea online doar în jumătate din teritoriul țării. Subliniez acoperirea cu internet este mai mare la nivelul țării, însă sub această viteză minimă nu se poate vorbi de conexiuni video pentru predarea online. Se pot trimite cel mult teme pe WhatsApp. Pentru toți aceia care nu înțeleg nevoia de echitate în sistemul de educație din România fac această precizare. De cele mai multe ori ne gândim că peste tot în țară avem aceeași viteză de transfer precum în București, unde avem 1 Gigabit pe secundă, lucru care nu întotdeauna ne permite cea mai bună conexiune.
– al treilea element necesar este formarea cadrelor didactice pentru predarea online și în momentul de față doar 1 din 5 cadre didactice au beneficiat de această formare
– al patrulea este conținut digital pentru toate disciplinele
– și al cincilea lipsește cu desăvârșire este vorba de platforme de evaluare online.”, a declarat joi ministrul Sorin Cîmpeanu.

Acesta a susținut că lucrurile s-ar fi îmbunătățit în peste 1 an și jumătate, făcând trimitere la sutele de mii de tablete achiziționate pentru elevi, la acoperirea cu internet care a fost extinsă de operatorii telecom și la formarea unor profesori pentru predarea online.

Întrebat câți elevi ar avea probleme de conectivitate la internet, ministrul a invocat problemele din mediul rural.

‘Din cei aproape 3 milioane de preșcolari și elevi din România, un milion sunt în mediul rural, unde în general sunt probleme cu conectivitatea.”, a spus Sorin Cîmpeanu.

Ce spun ultimele date ale INS: 78,2% dintre familiile din România aveau acces la internet în 2020, cele mai multe în urban / 1 din 7 români nu a folosit niciodată internetul

În anul 2020, 78,2% dintre familiile din România au avut acces la reţeaua de internet de acasă în creṣtere faṭă de anul 2019 cu 2,5 puncte procentuale. 60,9% dintre aceste familii locuiesc în mediul urban, arată o analiză publicată în luna ianuarie 2021 de Institutul Național de Statistică (INS). 14,1% dintre români spun că nu au folosit niciodată internetul, susține institutul.

Citește mai mult

Ştirea zilei

Ministrul Sănătății: Vor fi interzise evenimentele private, nunţi botezuri, onomastică, orice altceva, că e spaţiu închis sau deschis

Publicat

în

Ministrul Sănătății: Vor fi interzise evenimentele private, nunţi botezuri, onomastică, orice altceva, că e spaţiu închis sau deschis

În cursul serii de joi, Cseke Attila, ministrul interimar al Sănătăţii, a anunţat că restricţiile care se au în vedere de luni presupun impunerea certificatului verde în aproape toate locurile, mai puţin la magazinele alimentare şi la farmacii. În instituţiile publice sau în companiile cu mai mulţi angajaţi, vizitatorii vor intra doar pe baza acestui document. Evenimentele private de orice fel vor fi interzise, nici măcar persoanele vaccinate nu vor mai avea voie să organizeze astfel de întâlniri.

Cseke Attila a fost întrebat, joi seară, la Digi 24, unde se va impune certificatul verde începând de luni şi a afirmat: ”În afară de magazinele alimentare, de farmacii (…) în toate celelalte instituţii, şi în instituţii publice pentru toţi vizitatorii care se duc în administraţia publică centrală şi locală. Şi în sfera privată probabil o să propunem, pentru birouri, pentru clădiri, firme care au mai mult de 50 de angajaţi – pentru cei care sunt vizitatori”.

Ministrul a precizat că măsura se poate impune doar vizitatorilor, nu şi angajaţilor.

Electrica Furnizare Discount

”Din păcate, pentru angajaţi nu putem să propunem pentru că trebuie să mergem în Parlament, fiind vorba despre dreptul constituţional la muncă”, a mai declarat ministrul.

”Pe partea de evenimente private – nunţi, botezuri şi orice fel de evenimente va fi o interdicţie totală. Aici şi cei care sunt vaccinaţi sau au certificatul verde vor fi supuşi la această măsură. Realitatea ne-a arătat că nu am reuşit să controlăm. Vor fi interzise evenimente private, nunţi botezuri, onomastică, orice altceva, că e spaţiu închis sau deschis”, a mai declarat ministrul.

Acesta a precizat că restaurantele şi cafenelele rămân deschise, dar doar pentru vaccinaţi.

”La partea de spaţii cultuale, în mod sigur doar pentru cei vaccinaţi şi este în discuţie să coborâm procentul, pragul spectatorilor la evenimentele culturale – de la 50% la 30%, vom vedea mâine. (…) aici mai comportă discuţii, dar se va permite doar pentru cei vaccinaţi”, a adăugat ministrul.

”Carantina de noapte doar pentru cei nevaccinaţi. Noaptea excepţiile se vor referi la cei care sunt vaccinaţi, au trecut prin boală sau sunt testaţi – au certificat verde. Cei care nu au acest certificat dar se duc / se întorc de la un loc de muncă, dacă este o urgenţă medicală – cam acestea sunt excepţiile posibile”, a mai precizat ministrul.

Şedinţa CNSU pentru a se decide concret restricţiile aplicate de luni are loc vineri, la ora 13.00. La ora 14.00 este programată şedinţa de Guvern.

Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat că de luni toţi elevii intră două săptămâni în vacanţă şi vor fi impuse mai multe restricţii.

Sursa: stiripesurse.ro

Citește mai mult

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Știrea Ta

Politică Administrație

Sport

Monden

Opinii Comentarii

Articole Similare