Rămâi conectat

Ştirea zilei

ANGAJĂRI la STAT: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 10 octombrie 2021.Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

Ziarul Unirea

Publicat

în

ANGAJĂRI la STAT: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 10 octombrie 2021.Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

Mai multe instituţii publice din Alba anunță posturi vacante la data de 10 octombrie 2021 și organizează concursuri în următoarea perioadă. Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

Spitalul Orăşenesc Câmpeni, județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale, de execuție, vacante, după cum urmează:

Elit - Gustul Desăvârșit
 • 5 posturi infirmiere – 3 posturi (M) – 2 posturi (G) – Secția interne;
 • 2 posturi infirmiere (G) – Secția chirurgie generală;
 • 1 post infirmieră (G) – Secția pediatrie;
 • 1 post infirmieră (G) – Compartimentul A TI.;
 • 1 post infirmieră debutantă (M) – Compartimentul gastroenterologie;
 • 1 post infirmieră debutantă (M) – Compartimentul primiri urgențe;
 • 1 post îngrijitor (M) – Ambulatoriu integrat – Cabinetul obstetrică-ginecologie.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • infirmieră:
  • studii generale sau studii medii;
  • curs de infirmieră organizat de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România sau de furnizori autorizați de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, cu aprobarea Ministerului Sănătății;
  • minimum 6 luni vechime în activitate (Secția interne, Secția chirurgie generală, Secția pediatrie, Compartimentul A.T.I.);
  • nu se solicită vechime pentru infirmieră debutantă (Compartimentul gastroenterologie, Compartimentul primiri urgențe);
  • concurs pentru ocuparea postului.
 • îgrijitor:
  • studii medii;
  • nu se solicită vechime;
  • concurs pentru ocuparea postului.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 21 octombrie 2021: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 29 octombrie 2021, ora 09.00: proba scrisă;
 • 04 noiembrie 2021, ora 09.00: proba interviu;
 • 09 noiembrie 2021, ora 10.00: proba practică.

Spitalul Orăşenesc Câmpeni, județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale, de execuție, vacante, după cum urmează:

 • 1 post consilier juridic II (S) – Achiziții publice, contractare;
 • 2 posturi registrator medical debutant (M) – Compartimentul evaluare și statistică.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • consilier juridic II:
  • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență – Științe juridice;
  • vechime în specialitatea studiilor: minimum 6 luni;
  • cunoștințe operare PC;
  • experiența întru-un post similar constituie un avantaj;
  • concurs pentru ocuparea postului.
 • registrator medical debutant:
  • diplomă de studii medii de specialitate sau diplomă de studii medii;
  • nu se solicită vechime;
  • cunoștințe operare

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 21 octombrie 2021: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 11 noiembrie 2021, ora 09.00: proba scrisă;
 • 17 noiembrie 2021, ora 09.00: proba interviu.

Spitalul Orăşenesc Câmpeni, județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcţiei contractuale de execuție, vacante, de inginer de sistem I – informatician (S) – Compartimentul informatică.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • diplomă de licență în specialitate;
 • 3 ani și 6 luni vechime în activitatea de informatică;
 • concurs pentru ocuparea postului.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 21 octombrie 2021: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 24 noiembrie 2021, ora 09.00: proba scrisă;
 • 02 decembrie 2021, ora 09.00: proba interviu.

Spitalul Orăşenesc Câmpeni, județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale, de execuție, vacante, după cum urmează:

 • economist IA (S) – Compartimentul financiar contabil;
 • economist IA (S) – Compartimentul resurse umane;
 • economist debutant (S) – Serviciul administrativ.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • economist 1A – Compartimentul financiar- contabil:
  • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență – științe economice;
  • vechime în specialitatea studiilor: minimum 6 ani și 6 luni vechime în specialitate;
  • cunoștințe operare PC;
  • experiență într-un post similar (în contabilitate bugetară) – reprezintă un avantaj;
  • concurs pentru ocuparea postului.
 • economist 1A – Compartimentul resurse umane:
  • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență – științe economice;
  • vechime în specialitatea studiilor: minimum 6 ani și 6 luni vechime îh specialitate;
  • curs inspector de resurse umane;
  • cunoștințe operare PC;
  • concurs pentru ocuparea postului.
 • economist debutant – Serviciul administrativ;
  • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență – studii economice;
  • nu se solicită vechime;
  • concurs pentru ocuparea postului.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 21 octombrie 2021: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 01 noiembrie 2021, ora 09.00: proba scrisă;
 • 05 noiembrie 2021, ora 09.00: proba interviu.

Spitalul Orăşenesc Câmpeni, județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcţiei contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:

 • muncitor IV – instalator (G) – Serviciul întreținere clădiri;
 • asistent medical debutant (PL) – Ambulatoriul integrat – Cabinetul medicină internă;
 • asistent medical (PL) – Compartimentul obstetrică-ginecologie.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • muncitor IV – instalator – Serviciul întreținere clădiri:
  • studii generale sau studii medii;
  • cuirs de instalator;
  • concurs pentru ocuparea postului;
  • nu se solicită vechime.
 • asistent medical debutant – Ambulatoriul integrat – Cabinetul medicină internă:
  • diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997;
  • certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R. avizat și valabil la data concursului sau aviz de principiu al O.A.M.G.M.A.M.R.;
  • nu se solicită vechime;
  • concurs pentru ocuparea postului.
 • asistent medical (PL) – Compartimentul obstetrică-ginecologie:
  • diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997;
  • certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R. avizat și valabil la data concursului sau aviz de principiu al O.A.M.G.M.A.M.R.;
  • minimum 6 luni vechime în specialitate;
  • concurs pentru ocuparea postului.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 21 octombrie 2021: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 15 noiembrie 2021, ora 09.00: proba scrisă;
 • 19 noiembrie 2021, ora 09.00: proba interviu;
 • 24 noiembrie 2021, ora 10.00: proba practică.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Spitalul Orăşenesc Câmpeni din Câmpeni, str. Horea nr. 63, judeţul Alba, telefon 0258/771.717.

Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești organizează examenul de definitivat pentru executorii Judecătorești stagiari pentru posturile vacante cuprinse în Ordinul ministrului justiției nr. 2962/C/18.05.2021 privind actualizarea numărului posturilor de executori judecătorești pentru anul 2021.

Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești aduce la cunoștința celor interesați organizarea, în ziua de 19 noiembrie 2021, în București, a examenului de definitivat pentru executorii judecătorești stagiari în vederea ocupării următoarelor posturi vacante:

Camera Executorilor Judecătorești Circumscripția judecătoriei in care se află postul vacant Nr. posturi
ALBAIULIA Deva 1
BACĂU Onești 1
Piatra-Neamț 1
BUCUREȘTI București 2
CRAIOVA Novaci 1
SUCEAVA Suceava 1
TIMIȘOARA Timișoara 1
Total = 8 posturi vacante

Şcoala Gimnazială „Vasile Goldiş” din Alba Iulia, Judeţul Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale, vacante de administrator patrimoniu.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor: studii superioare – inginer, subinginer, economist
 • vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – fără condiții referitoare la vechimea în muncă.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 27 octombrie 2021, ora 12:00, proba scrisă;
 • 28 octombrie 2021, ora 12:00, proba practică;
 • 29 octombrie 2021, ora 12:00, proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la secretariatul Şcolii Gimnaziale „Vasile Goldiş” din Alba Iulia, telefon: 0258/811.737.

Direcția Regională de Statistică Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:

 • Expert, grad I – 2 posturi;
 • Expert debutant – 2 posturi – vechime în specialitate: 0 ani.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • Expert, grad I – 2 posturi – vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției: 5 ani.
 • Expert debutant – 2 posturi – vechime în specialitate: 0 ani.
 • Condiții specifice de ocupare a posturilor:
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
  • cunoașterea reglementărilor naționale șl internaționale privind recensământul populației și al locuințelor;
  • abilități în operarea pe PC desktop și tablete;
  • disponibilitate de a se deplasa pe teren.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 18 octombrie 2021, ora 16.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 27 octombrie 2021, ora 10.00: proba practică;
 • data și ora probei scrise și a interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Direcției Regionale de Statistică Alba, Strada Octavian Goga 9, Alba Iulia, telefon: 0258/811.240, interior 114.

Spitalul Municipal Aiud, Județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale, de execuţie, vacante, de informatician I – Biroul statistică medicală și informatică.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • diplomă de licență în specialitate.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 15 octombrie 2021, ora 15.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 25 octombrie 2021, ora 10.00: proba scrisă;
 • 28 octombrie 2021, ora 10.00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la Spitalul Municipal Aiud, din localitatea Aiud, Str. Spitalului nr. 2, Judeţul Alba, telefon: 0258/861.816, interior 192.

Centrul Județean de Excelență Alba din Alba Iulia organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale, de execuție, vacante, de informatician (0,25 normă).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • absolvent de învățământ universitar de profil (informatică, matematică-informatică, informatică-economie, automatizări și calculatoare) sau studii postuniversitare în domeniul informatică;
 • vechime în muncă – minimum 10 ani;
 • vechime de minimum 3 ani într-o instituție din sistemul de învățământ.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 25 octombrie 2021, ora 14:00: proba scrisă;
 • 27 octombrie 2021, ora 14:00: proba practică;
 • 29 octombrie 2021, ora 16:00: proba interviu.

Relații suplimentare se obțin la sediul Centrului Județean de Excelență Alba, cu sediul în Alba Iulia, str. Gabriel Bethlen nr. 7, jud. Alba, telefon mobil: 0744/166.176.

Centrul Județean de Excelență Alba din Alba Iulia organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale, de execuție, vacante, de secretar (0,25 normă).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii superioare, absolvite cu diplomă de licență în unul dintre domeniile: științele educației, management;
 • vechime în muncă – minimum 10 ani;
 • vechime într-o instituție de învățământ – minimum 3 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 25 octombrie 2021, ora 14:00: proba scrisă;
 • 27 octombrie 2021, ora 16:00: proba interviu.

Relații suplimentare se obțin la sediul Centrului Județean de Excelență Alba, cu sediul în Alba Iulia, str. Gabriel Bethlen nr. 7, jud. Alba, telefon mobil: 0744/166.176.

Centrul Județean de Excelență Alba din Alba Iulia organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale, vacante, de administrator financiar (0,25 normă).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență în domeniul economic;
 • vechime în muncă: minimum 10 ani;
 • vechime de minimum 3 ani într-o instituție din sistemul de învățământ;
 • vechime în contabilitate bugetară: minimum 3 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 25 octombrie 2021, ora 14:00: proba scrisă;
 • 27 octombrie 2021, ora 16:00: proba interviu.

Relații suplimentare se obțin la sediul Centrului Județean de Excelență Alba, cu sediul în Alba Iulia, str. Gabriel Bethlen nr. 7, jud. Alba, telefon mobil: 0744/166.176.

Colegiul Naţional „Bethlen Gabor” din Aiud, Judeţul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție, vacante, de îngrijitor.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – studii medii;
 • fără condiții referitoare la vechimea în muncă.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este  de 10 zile de la afişare, la sediul instituției

 • 26 octombrie 2021, ora 10:00: proba scrisă;
 • 28 octombrie 2021, ora 10:00: proba practică;
 • 01 noiembrie 2021, ora 10:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Colegiului Naţional „Bethlen Gabor” din Aiud, str. Bethlen Gabor nr. 1, Judeţul Alba, telefon: 0258/861.947.

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție, vacante, de îngrijitor din cadrul Serviciului administrație patrimoniu șl de aprovizionare (4 posturi).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii medii generale (minimum 8 clase);
 • minimum 1 an vechime în muncă;
 • prezentarea unui certificat de absolvire a cursului de instruire privind noțiunile fundamentale de igienă constituie un avantaj.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 15 octombrie 2021, între orele 08.00-12.00 și 14.00-16.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 22 octombrie 2021, ora 10.00: proba scrisă;
 • 26 octombrie 2021, ora 10.00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, str. Gabriel Bethlen nr. 5, judeţul Alba, telefon 0258.806.276.

Primăria Orașului Cugir, Județul Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:

 • Pentru Creșa „Kunterbunt”:
  • administrator/coordonator -1 post
  • asistent medical -1 post.
 • Pentru Creșa „Prichindel”:
  • administrator/coordonator -1 post
  • educator – puericultor – 3 posturi
  • asistent medical – 2 posturi
  • bucătar -1 post
  • ajutor bucătar -1 post
  • îngrijitor – 5 posturi.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • Administrator/coordonator:
  • Studii admise: studii superioare în domeniile economic, juridic, administrativ, științele educației, psihologie, sociologie
  • cunoștințe operare calculator
  • abilități de comunicare, relaționare, coordonare a echipelor
  • vechime în muncă – minimum 3 ani.
 • Educator – puericultor:
  • Studii admise: studii de specialitate pedagogice medii, liceale, postliceale, superioare dovedite cu diplomă sau adeverință de absolvire
  • studii universitare de scurtă sau lungă durată de psihologie și științele ale educației (specializări/programe de studiu eligibile – pedagogia învățământului primar și preșcolar/pedagogie/psihopedagogie specială/psihologie) sau studii superioare cu modul pedagogic absolvit sau în curs de absolvire
  • de preferință diplomă/adeverință absolvire/sau în curs de absolvire/curs modul pedagogic sau specializare în ocupația de educator puericultor.
 • Asiistent medical:
 • Studii admise:
  • a) Asistent medical, cu studii postliceale:
   • diplomă de absolvire școală postliceală sanitară, școală de specializare postliceală sanitară sau școală tehnică sanitară, eliberată de Ministerul Sănătății, Ministerul învățământului și Științei/Ministerul Educației Naționale
   • certificat de absolvire școală postliceală sanitară, eliberat de Ministerul Educației Naționale/Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului
   • atestat eliberat de Ministerul învățământului și Ministerul Sănătății
   • certificat de absolvire eliberat de Ministerul Sănătății Publice
   • certificat de membru emis de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.
  • b) Asistent medical, cu studii medii:
   • diplomă de absolvire liceu sanitar cu durata de 5 ani, eliberată de Ministerul învățământului și Științei
   • de preferință minimum 1 an vechime în specialitatea studiilor; notă: îndeplinește condiția de vârstă reglementată de prevederile legale, respectiv de ari. 22 alin. (4) din O.U.G. nr. 144/2008, cu modificările și completările ulterioare
   • certificat de membru emis de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.
 • îngrijitor:
  • Studii admise: generale/școală profesională/medii
  • disponibilitate de a lucra cu copii cu vârsta de 0-3 ani
  • minimum 3 ani vechime în muncă (4 posturi)
  • de preferință 1 an vechime (1 post).
 • Bucătar, ajutor bucătar:
  • Studii admise: generale/școală profesională/medii
  • cursuri de specialitate (bucătar), cunoștințe în alimentația copilului mic, de preferință experiență în meseria de bucătar, vechime în muncă cel puțin 3 ani
  • nivelul studiilor: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științe inginerești: inginerie civilă, ingineria instalațiilor, arhitectură și urbanism
  • vechime în specialitatea studiilor necesară ocupării postului: minimum 1 an vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 12 octombrie 2021, ora 16.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 21 octombrie 2021, ora 11.00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Orașului Cugir, str. I.L. Caragiale nr. 1, camera 15, Județul Alba, telefon 0258/751.001, interior 115.

Colegiul Naţional „Bethlen Gabor” din Aiud, Judeţul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție, vacante, de administrator patrimoniu.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – studii superioare
 • fără condiții referitoare la vechimea în muncă.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este  de 10 zile de la afişare, la sediul instituției

 • 21 octombrie 2021, ora 12:00: proba scrisă;
 • 25 octombrie 2021, ora 12:00: proba practică;
 • 27 octombrie 2021, ora 12:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Colegiului Naţional „Bethlen Gabor” din Aiud, str. Bethlen Gabor nr. 1, Judeţul Alba, telefon: 0258/861.947.

Liceul Teoretic „Petru Maior” din Ocna Mureş, Judeţul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție, vacante, de îngrijitor.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 12 octombrie 2021, ora 13:00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 21 octombrie 2021, ora 09:00: proba scrisă;
 • 25 octombrie 2021, ora 10:00: proba practică;
 • 29 octombrie 2021, ora 10:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Liceului Teoretic „Petru Maior” din Ocna Mureş, str. Vadului nr. 1, Judeţul Alba, telefon 0258/870.559, e-mail: [email protected]

Primăria Orașului Zlatna, Județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție, vacante, de conducător autospecială la S.V.S.U.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – minimum 8 clase;
 • posesor permis conducere categoriile B, C, D, E;
 • perfecționări sau specializări pe linie P.S.I. sau dovada efectuării stagiului militar la arma – pompieri;
 • aviz psihologic valabil;
 • domiciliul stabil pe raza administrativ-teritorială a orașului Zlatna;
 • vechime în muncă – minimum 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 21 octombrie 2021, ora 11.00: proba scrisă;
 • 26 octombrie 2021, ora 11.00: proba practică;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Orașului Zlatna din Zlatna, Piața Unirii nr.1 A, Județul Alba, telefon 0258/856.337.

Primăria Orașului Zlatna, Județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție, vacante, de muncitor calificat, treapta profesională I, la S.P.G.C.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – minimum 8 clase;
 • certificat/atestat de calificare profesională buldoexcavatorist/mașinist pe mașini pentru terasamente;
 • posesor permis conducere categoriile B, C și E;
 • vechime în muncă – minimum 3 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 22 octombrie 2021, ora 11.00: proba practică;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Orașului Zlatna din Zlatna, Piața Unirii nr.1 A, Județul Alba, telefon 0258/856.337.

Şcoala Gimnazială Nr. 2, Sebeş, Judeţul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de îngrijitor.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – minimum 8 clase;
 • vechime în specialitatea studiilor necesară ocupării postului – 3 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 20 octombrie 2021, ora 08.00 – proba scrisă;
 • 21 octombrie 2021, ora 08.00 – proba practică;
 • 22 octombrie 2021, ora 12.00 – proba interviu.

Relaţii suplimentare la sediul Şcolii Gimnaziale Nr. 2, din Sebeş, Piaţa Libertăţii nr. 1, judeţul Alba, telefon: 0258/731.922.

Liceul Teoretic „Petru Maior” din Ocna Mureş, Judeţul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție, vacante, de administrator patrimoniu.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii (obligatoriu): superioare;
 • vechime (obligatoriu): nu necesită.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 11 octombrie 2021, ora 13:00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 20 octombrie 2021, ora 09:00: proba scrisă;
 • 22 octombrie 2021, ora 10:00: proba practică;
 • 28 octombrie 2021, ora 10:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Liceului Teoretic „Petru Maior” din Ocna Mureş, str. Vadului nr. 1, Judeţul Alba, telefon 0258/870.559, e-mail: [email protected]


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Publicitate

Ştirea zilei

COD GALBEN de INUNDAȚII în Alba și încă 5 județe. Scurgeri importante pe versanţi, viituri și creșteri de debite pe râuri

Suciu Andra-Ioana

Publicat

în

COD GALBEN de INUNDAȚII în Alba și încă 5 județe. Scurgeri importante pe versanţi, viituri și creșteri de debite pe râuri

INHGA a transmis o avertizare de tip cod galben de inundatii.

BAZINELE HIDROGRAFICE AFECTATE: Someşul Mic, Crişul Repede, Crişul Negru, Crişul Alb, Mureş, Bega Veche, Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna, Dunăre – afluenţii mici aferenţi sectorului amonte confluenţă cu râul Desnăţui, Jiu, Olt, Argeş.

În intervalul 01.06.2023 ora 13:00 – 01.06.2023 ora 24:00 pe râurile din bazinele hidrografice: Someşul Mic – bazin amonte Ac. Gilău şi afluenţii aferenţi sectorului aval Ac. Gilău (judeţele: Bihor şi Cluj), Crişul Repede – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Cluj şi Bihor), Crişul Negru – bazin amonte S.H. Beiuş şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Beiuş (judeţele: Bihor şi Arad), Crişul Alb – bazin amonte S.H. Gurahonţ şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Gurahonţ (judeţele: Hunedoara şi Arad), Arieş – bazin amonte S.H. Baia de Arieş şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Baia de Arieş (judeţele: Alba şi Cluj), Mureş – afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Alba Iulia (judeţele: Alba, Sibiu, Hunedoara şi Arad), Bega Veche – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Timiş şi Arad), Bega – bazin amonte S.H. Făget şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Făget – amonte S.H. Remetea (judeţul Timiş), Timiş – bazin amonte S.H. Teregova şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Teregova, Bârzava, Moraviţa – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior, Caraş – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior, Nera – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Caraş Severin şi Timiş), Cerna – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Gorj şi Caraş Severin), Dunăre – afluenţii mici aferenţi sectorului amonte confluenţă cu râul Desnăţui (judeţele: Caraş Severin, Mehedinţi şi Dolj), Jiu – bazin amonte S.H. Sadu şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Sadu – amonte S.H. Filiaşi (judeţele: Hunedoara şi Gorj), Motru – bazin amonte S.H. Broşteni şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Broşteni (judeţele: Gorj şi Mehedinţi), Olt – afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Sebeş Olt – amonte Ac. Ioneşti, Olteţ – bazin superior (judeţele: Sibiu, Vâlcea, Gorj şi Argeş), Argeş – bazin superior, Dâmboviţa – bazin superior (judeţele: Argeş şi Dâmboviţa).

Elit - Gustul Desăvârșit

Atenţionarea Hidrologică vizează în principal fenomenele de scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale, care se pot produce cu probabilitate şi intensitate mai mare ȋn intervalul 01.06.2023 ora 16:00 – 01.06.2023 ora 22:00 pe unele râuri mici din judeţele: Cluj, Alba, Bihor, Arad, Hunedoara şi Caraş Severin.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Ştirea zilei

FOTO, VIDEO| Zi magică de 1 iunie, în Cetatea Alba Carolina, pentru sute de copii: Prichindeii s-au bucurat de jocuri și tobogane gonflabile, concursuri de biciclete și diferite ateliere de Ziua Copilului

Ziarul Unirea

Publicat

în

Zi magică de 1 iunie, în Cetatea Alba Carolina, pentru sute de copii. Prichindeii s-au bucurat de jocuri și tobogane gonflabile, concursuri de biciclete și diferite ateliere de Ziua Copilului

De 1 Iunie, Cetatea Alba Carolina s-a umplut de zâmbete, de cântece, de baloane colorate şi de desene pe asfalt. Sute de copii, însoţiţi de părinți și bunici, s-au adunat cu mic cu mare în Ținutul Fericirii, un loc în care joaca e la ea acasă și jocurile copilăriei sunt atracțiile zilei.

Elit - Gustul Desăvârșit

Prichindeii s-au distrat, au sărit și au alergat, au cântat și au râs, s-au dat cu bicicleta și au câștigat premii, într-o zi cât o vacanță.

Începând cu ora 10, Piața Cetății s-a transformat în zona zero a copilăriei infinite. Cei mici au avut parte de jocuri și tobogane gonflabile, care vor rămâne la dispoziția copiilor până în seara de 2 iunie, concursuri de biciclete, desene pe asfalt, demonstrații de karate și diferite ateliere pentru cei mici.

Primarul orașului, Gabriel Pleșa, a urat, de asemenea, un călduros ”La mulți ani!” tuturor copiilor din întreaga lume.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Ştirea zilei

Locuitorii de pe o stradă din Alba Iulia și-au făcut un Parc de Joacă pentru copii. A fost inaugurat astăzi, de Ziua Copilului

Suciu Andra-Ioana

Publicat

în

Locuitorii de pe o stradă din Alba Iulia și-au făcut un Parc de Joacă pentru copii. A fost inaugurat astăzi, de Ziua Copilului

Astăzi, locuitorii străzii Sălciua au un motiv în plus de bucurie: după luni de muncă și efort colectiv, parcul de joacă pentru copii pe care l-am construit împreună este gata să fie inaugurat. Este o zi specială, nu doar pentru că este Ziua Internațională a Copilului, dar și pentru că marchează finalul unei etape semnificative în îmbunătățirea comunității noastre.

Nu cu mult timp în urmă, am rezolvat problema cu gunoaiele de pe strada Sălciua. Azi, ne putem mândri cu un spațiu curat și verde, unde copiii noștri pot juca în siguranță. Acest parc de joacă nu este doar un loc pentru distracție, este un simbol al unității și implicării comunității noastre.

Elit - Gustul Desăvârșit

În cadrul acestui comunicat, dorim să împărtășim cu voi câteva fotografii care ilustrează etapele construcției parcului. De la strângerea fondurilor și organizarea voluntarilor, la montarea echipamentelor de joacă, aceste imagini reflectă spiritul de colaborare care ne definește comunitatea.

Suntem recunoscători pentru sprijinul acordat de Primărie, care a donat două tobogane pentru noul parc de joacă. Acestea au fost recondiționate de către membrii comunității noastre și acum sunt gata să aducă zâmbete pe fețele copiilor.

Astăzi, în Ziua Internațională a Copilului, ne adunăm toți pentru a inaugura acest parc special conceput pentru copiii noștri. Este un moment de mândrie și bucurie pentru toți locuitorii străzii Sălciua.

Mulțumim tuturor celor care au participat la acest proiect. Fiecare contribuție, indiferent de dimensiune, a fost esențială pentru realizarea acestui parc. Împreună, am demonstrat că putem face o schimbare pozitivă în comunitatea noastră.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Știrea Ta

Politică Administrație

Sport

Monden

Opinii Comentarii

Articole Similare