Rămâi conectat

Ştirea zilei

ANGAJĂRI la STAT 2024: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 22 iunie 2024. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

Ziarul Unirea

Publicat

în

ANGAJĂRI la STAT 2024: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 22 iunie 2024. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

Mai multe instituţii publice din Alba anunță posturi vacante la data de 22 iunie 2024 și organizează concursuri în următoarea perioadă. Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

Citește și: LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 18 IUNIE 2024: 589 posturi sunt disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureș și Sebeș

*Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractual vacante de execuție, în conformitate cu prevederile HGR nr.1336/2022 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice:

• 1 post vacant kinetoteraput – Ambulatoriu de specialitate- Cabinet recuperare, medicină fizică și balneologie
Condiţiile specifice de participare la concurs:

Kinetoterapeut
• diploma de licență în specialitate;
• autorizatie de libera practică cu avizul anual pe anul în curs;
• 6 luni vechime ca kinetoterapeut;
Concursul pentru ocuparea postului vacant de kinetoterapeut, se va desfășura după următorul calendar:

• Data trimiterii spre publicare 19.06.2024;
• Data publicării anunțului de concurs:21.06.2024;
• Depunerea dosarelor de înscriere la concurs la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, B-dul Revoluției 1989, nr.23, Serviciul resurse umane și relații cu publicul, în perioada: 21.06.2024-05.07.2024, între orele 9-13;
• Selecția dosarelor de concurs:08.07.2024-09.07.2024;
• Afișarea rezultatelor selecției dosarelor (admis/respins):09.07.2024;
• Depunerea contestațiilor privind rezultatele selecției dosarelor de înscriere:10.07.2024;
• Afișarea rezultatelor contestațiilor privind rezultatelor selecției dosarelor de înscriere:11.07.2024;
• Desfășurarea probei scrise:16.07.2024;
• Afișarea rezultatelor la proba scrisă:17.07.2024;
• Depunerea contestațiilor privind rezultatele la proba scrisă:18.07.2024;
• Afișarea rezultatelor privind soluționarea contestațiilor privind proba scrisă:19.07.2024;
• Desfășurarea probei practice:22.07.2024;
• Afișarea rezultatelor la proba practică:23.07.2024;
• Depunerea contestațiilor privind rezultatele la proba practică:24.07.2024;
• Afișarea rezultatelor privind soluționarea contestațiilor privind proba practică:25.07.2024;
• Desfășurarea interviului:26.07.2024;
• Afișarea rezultatelor la interviu:29.07.2024;
• Depunerea contestațiilor privind rezultatele la interviu:30.07.2024;
• Afișarea rezultatelor privind soluționarea contestațiilor la interviu:31.07.2024;
• Afișarea rezultatului final al concursului:01.08.2024.

Înscrierile se fac în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului, respectiv până la data de 05.07.2024 ora 13.00.

*PRIMARIA MUN. ALBA IULIA – macaragii/legatori de sarcina

– 3 Posturi de macaragiu, pe perioadă nedeterminată, studii G/M – cod COR 834301;
 Studii generale sau studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 Vechimea în specialitate necesară: -;
 Calificări: autorizație de macaragiu, grupa A;
permis șofer profesionist categoriile C și E cu atestat profesional transport marfă și bunuri.

– 3 Posturi de legător de sarcină, pe perioadă nedeterminată, studii G/M – cod COR 933302;
 Studii generale sau studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 Vechimea în specialitate necesară: -;
 Calificări: adeverință pentru deservire instalație/echipament de încărcare, în calitate de legător de sarcină;
permis de conducere categoria B.

Concursul va consta într-o probă practică şi o probă interviu.

Condiţii de desfăşurare a concursului:
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune până în data de 05 iulie inclusiv, ora 13.30, la Compartimentul resurse umane, et. 2, din cadrul Primăriei municipiului Alba Iulia.
Selecția dosarelor de înscriere, se face în termen de o zi lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.
Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se realizează prin afișare la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia și pe site-ul www.apulum.ro la secțiunea Locuri de muncă, în termen de o zi lucrătoare de la data finalizării probelor şi conţine atât punctajul obţinut, cât şi menţiunea „admis” sau „respins”, după caz.
Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.
Concursul (proba practică) se va desfăşura în data de 16 iulie 2024 ora 10.00, la sediul Poliției Locale, Bulevardul Ferdinand I, nr. 2.
Data, ora şi locul organizării interviului se anunţă odată cu rezultatele probei practice și se va susţine într-un termen de 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise şi/sau probei practice, după caz.

Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor prin secretarul comisiei de concurs din cadrul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute de HG nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Bibliografia stabilită, condiţiile de participare la concurs şi actele solicitate la dosarul de înscriere se afişează la sediul Primăriei, etajul II şi pe site-ul Primăriei municipiului Alba Iulia: www.apulum.ro.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia, Compartimentul resurse umane şi la nr. de telefon: 0372/586473.

*ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,MIHAI EMINESCU,, ALBA IULIA – secretar șef

Denumirea postului: 1 post Secretar gradul I- S, normă întreagă, post vacant, pe perioadă determinată, la Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Alba Iulia

Condiții specifice de participare la concurs:
1. Studii de specialitate: studii superioare cu diplomă de absolvire în economie, științe economice, administrație publică, management, studii juridice, birotică și secretariat, informatică de gestiune, etc.;
2. Cunoștințe avansate de operare/programare Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Revisal, Edusal și cunoștințe de utilizare e-mail;
3. Cunoștințe privind legislația din învățământul preuniversitar;
4. Cunoștințe privind managementul elevilor;
5. Disponibilitate la timp de lucru prelungit;
6. Domiciliul în județul Alba;
7. Vechime în muncă: minim 3 ani.

Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs și contestațiile probelor de concurs:
• 20.06.2024-03.07.2024, în intervalul orar 09:00 – 13:00, termenul de depunere a dosarelor, la sediul instituției;
• 04.07.2024, ora 12:00 – selecția dosarelor, la sediul instituției;
• 04.07.2024, ora 15:00 – afișarea rezultatelor selecției dosarelor, la sediul instituției;
• 05.07.2024, în intervalul orar 09:00 – 11:00, depunerea contestațiilor pentru selecția dosarelor până la ora menționată, la sediul instituției;
• 05.07.2024, ora 12:00 – soluționarea contestațiilor pentru selecția dosarelor;
• 05.07.2024, ora 15:00 – afișarea rezultatelor după soluționarea contestațiilor pentru selecția dosarelor, la sediul instituției;
• 08.07.2024, ora 09:00 – proba scrisă, la sediul instituției (durata probei scrise se stabilește de comisia de concurs, dar nu poate depăși 3 ore);
• 08.07.2024, ora 15:00 – afișarea rezultatelor de la proba scrisă, la sediul instituției;
• 09.07.2024, în intervalul orar 09:00 – 11:00, depunerea contestațiilor pentru proba scrisă la sediul instituției;
• 09.07.2024, ora 12:00 – soluționarea contestațiilor pentru proba scrisă;
• 09.07.2024, ora 15:00 – afișarea rezultatelor la soluționarea contestațiilor pentru proba scrisă, la sediul instituției;
• 10.07.2024, ora 09:00 – proba practică, la sediul instituției;
• 10.07.2024, ora 15:00 – afișarea rezultatelor de la proba practică, la sediul instituției;
• 11.07.2024, în intervalul orar 09:00 – 11:00, depunerea contestațiilor pentru proba practică la sediul instituției;
• 11.07.2024, ora 12:00 – soluționarea contestațiilor pentru proba practică;
• 11.07.2024, ora 15:00 – afișarea rezultatelor la soluționarea contestațiilor pentru proba practică, la sediul instituției;
• 12.07.2024, ora 09:00 – proba interviu, la sediul instituției;
• 12.07.2024, ora 15:00 – afișarea rezultatelor de la proba interviu, la sediul instituției;
• 13.07.2024, în intervalul orar 09:00 – 11:00- depunerea contestațiilor pentru proba interviu la sediul instituției;
• 13.07.2024, soluționarea contestațiilor pentru proba interviu;
• 13.07.2024, ora 15:00 – afișarea rezultatelor la soluționarea contestațiilor pentru proba interviu, la sediul instituției;
• 14.07.2024, ora 10:00 – afișarea rezultatelor finale.

Dosarele de concurs se depun la Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Alba Iulia, cu sediul în localitatea Alba Iulia, str. Toporașilor, Nr.18, județul Alba, compartimentul Secretariat, tel. 0258/835093, email: [email protected].

*Școala Gimnazială „David Prodan” Săliștea, cu sediul în com. Săliștea, nr.337, județ Alba, organizeaza concurs pentru ocuparea unor functii contractual vacante in conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/ 28.10.2022, respectând prevederile OUG 115/2023, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: șofer
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant, 0,5 normă
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: nedidactic
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

DENUMIREA POSTULUI: ingrijitor
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant, 0,5 normă
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: nedidactic
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului, sunt:
• Studii: 8 clase
• Vechimea în muncă: 10 ani

CALENDARUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUTIEI:

1. Publicarea anunțului 20.06.2024
2. Data limită pentru depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa: Școala Gimnazială „David Prodan” Săliștea, cu sediul în com. Săliștea, nr.337, județ Alba, până la data de: 05.07.2024, ora 15.00
3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 09.07.2024, ora 15.00
4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 10.07.2024, ora 12.00
5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 10.07.2024, ora 15.00
6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 11.07.2024, ora 12.00
7. Susţinerea probei scrise 15.07.2024, ora 10.00
8. Afişarea rezultatului probei scrise 15.07.2024, ora 14.00
9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 16.07.2024, ora 10.00
10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 16.07.2024, ora 14.00
11. Susţinerea probei interviu 17.07.2024, ora 10.00
12. Afişarea rezultatului probei interviu 17.07.2024, ora 14.00
13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei interviu 18.07.2024, ora 10.00
14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 18.07.2024, ora 14.00
15. Afişarea rezultatului final al concursului 18.07.2024, ora 15.00

Informații suplimentare se pot obține de la sediul instituției, de pe website: scoalasalistea.ro, persoană de contact: Suciu Ionela Gabriela. funcția director, având numărul de telefon 0762691047.

*Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractual vacante de execuție, în conformitate cu prevederile HGR nr.1336/2022 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice:

• 1 post vacant contractual de sociolog- Serviciul resurse umane și relații cu publicul – Compartiment relații cu publicul și consiliere

Condiţiile specifice de participare la concurs pentru funcția de sociolog:
• diplomă de licenţă în specialitate;
• vechime în specialitate – minim 6 luni;
• cunostinte operare PC – nivel avansat.

Concursul pentru ocuparea posturilor vacante de mai sus se va desfășura după următorul calendar:
• Data publicării anunțului de concurs:19.06.2024
• Depunerea dosarelor de înscriere la concurs la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, B-dul Revoluției 1989, nr.23, Serviciul resurse umane și relații cu publicul, în perioada: 19.06.2024-03.07.2024, între orele 9-13;
• Selecția dosarelor de concurs:04.07.2024;
• Afișarea rezultatelor selecției dosarelor (admis/respins):05.07.2024;
• Depunerea contestațiilor privind rezultatele selecției dosarelor de înscriere:08.07.2024;
• Afișarea rezultatelor contestațiilor privind rezultatelor selecției dosarelor de înscriere:09.07.2024;
• Desfășurarea probei scrise:12.07.2024;
• Afișarea rezultatelor la proba scrisă:15.07.2024;
• Depunerea contestațiilor privind rezultatele la proba scrisă:16.07.2024;
• Afișarea rezultatelor privind soluționarea contestațiilor privind proba scrisă:17.07.2024;
• Desfășurarea interviului:18.07.2024;
• Afișarea rezultatelor la interviu:19.07.2024;
• Depunerea contestațiilor privind rezultatele la interviu:22.07.2024;
• Afișarea rezultatelor privind soluționarea contestațiilor la interviu:23.07.2024;
• Afișarea rezultatului final al concursului:24.07.2024.

Înscrierile se fac în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului, respectiv până la data de 03.07.2024 ora 1300.

Rezultatele selectării dosarelor de înscriere, cu mențiunea „admis” sau „respins”, se vor afişa la avizierul şi pe site-ul spitalului în data de 05.07.2024.

*PRIMARIA MUN. ALBA IULIA – medic studii superioare serviciul public de asistenta medicala

1 post cu normă înteagă, durata timpului de lucru 7 ore/zi, 35 ore/săptămână a unui post vacant corespunzător funcției contractuale de medic în cadrul Serviciului public de asistență medicală aflat în subordinea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia
Condițiile specifice de participare la concurs conform fișei postului:
Studii: diploma de licență în specialitatea medicină generală
Certificat de membru al Colegiului Medicilor, vizat la zi, cu drept de liberă practică ( drept de parafă)
Vechime: – minimum 1 an în specialitatea studiilor

*CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE DIN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ALBA IULIA organizează CONCURS de recrutare în data de 12 IULIE 2024 pentru ocuparea următoarelor posturi, funcţii contractuale de execuţie:

Un post de MEDIC SPECIALIST, specializarea GERIATRIE, normă 1/2, pe perioadă nedeterminată, din cadrul Compartimentului asistenţă medicală al Serviciului contabilitate şi asistenţă beneficiari – Cod COR 221201

Condiţii specifice de participare:
 studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul licenţă în medicină, specializarea Geriatrie;
 Certificat de membru la Colegiul Medicilor, însoţit de avizul de exercitare a profesiei cu avizul anual pe anul în curs, asigurare malpraxis pe anul în curs;
 vechime în specialitatea studiilor necesară: minimum 1 an;
Concursul constă din probă scrisă şi interviu.

Un post de KINETOTERAPEUT, normă întreagă, pe perioadă nedeterminată, din cadrul Compartimentului asistenţă medicală al Serviciului contabilitate şi asistenţă beneficiari – Cod COR 226405
Condiţii specifice de participare:
 studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul licenţă, în ramura kinetoterapie, specializarea: Kinetoterapie;
 autorizaţie de liberă practică cu avizul anual pe anul în curs;
 vechime în specialitatea studiilor necesară: minimum 2 ani;
Concursul constă din probă scrisă şi interviu.

Un post de MUNCITOR CALIFICAT- INSTALATOR, treapta I, normă întreagă, pe perioadă
nedeterminată, din cadrul Compartimentului administrativ – Cod COR 712612
Condiţii specifice de participare:
 studii medii sau generale;
 diplomă sau certificat de calificare pentru meseria de instalator;
 vechime în specialitatea studiilor necesară: minimum 9 ani;
Concursul constă din probă scrisă şi interviu.

Concursul se va desfăşura după următorul calendar:
– 08 iulie 2024, inclusiv, ora 14:00- termenul limită pentru depunerea dosarelor de înscriere la concurs;
– 12 iulie 2024, ora 10:00- proba scrisă;
– 17 iulie 2024, ora 10:00- proba interviului;

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Căminului pentru persoane vârstnice Alba Iulia de la secretarul comisiei de concurs, doamna Loredana Bogdan, Consilier juridic, tel. 0258834315.

*SPITALUL MUNICIPAL AIUD, cu sediul AIUD, strada Spitalului, nr. 2, jud. Alba, organizează concurs, pentru ocuparea a unui post contractual, conform H.G. nr. 1336/08.11.2022, astfel:

1. Nivelul postului: execuție
2. Denumirea postului: Spălătoreasă, post vacant, perioadă nedeterminată
3. Numărul de posturi: 1 post normă întreagă.

Dosarele de concurs se depun la SPITALUL MUNICIPAL AIUD, cu sediul AIUD, strada Spitalului, nr.2, jud. Alba, biroul RUNOS tel. 0258861816 int 192, persoana de contact Szekelyi Maria , email: [email protected].

Condiţii specifice de participare la concurs:
1. Nivelul studiilor: studii generale
2. Vechime în specialitatea studiilor: 6 luni în activitate.

Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:

Activitate Data Ora
data publicarii anuntului 17 iunie 2024
data limita de depunere a dosarelor 1 iulie 2024 15.00
selectia dosarelor 2 iulie 2024 11.00
afisarea selectiei dosarelor 2 iulie 2024 13.00
termen limita contestații ref la selectia dosarelor 3 iulie 2024 13.00
afișarea rezultatelor la contestații 3 iulie 2024 14.00
proba scrisa 10 iulie 2024 09.00.
afișarea rezultatelor la proba scrisă 10 iulie 2024 15.00
termen limită contestații la proba scrisă 11 iulie 2024 15.00
afișarea rezultatelor la contestații ref proba scrisa 12 iulie 2024 15.00
Proba practica / interviu 15 iulie 2024 09.00
afișarea rezultatelor la proba practica / interviu 15 iulie 2024 15.00
termen limită contestații la proba practica / interviu 16 iulie 2024 15.00
afișarea rezultatelor la contestații la proba practica / interviu 17 iulie 2024 15.00
afisare REZULTAT FINAL 18 iulie 2024 15.00

Locul de desfășurare a concursului : sediul Spitalului Municipal Aiud, str. Spitalului nr. 2 jud. Alba.

*Unitatea Militară 02509 Alba Iulia organizează concurs în vederea încadrării pe perioadă nedeterminată a postului vacant de personal civil contractual REFERENT II, studii medii, 1 post

Structura în cadrul căreia se află postul: Birou evidență resurse și soluționare cereri
Durata timpului de lucru: 8 ore/zi, 40 ore/săptămână
Durata contractului: nedeterminată

Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 01.07.2024, ora 16.00.
Dosarele de concurs se depun la sediul U.M. 02509 Alba Iulia, str. Regina Maria nr.6 localitatea Alba Iulia, judeţul Alba, la secretarul comisiei de concurs, telefon 0258 811989, int. 128.

Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea postului sunt:

a)condițiile de studii stabilite de prevederile statului de organizare: absolvirea studiilor medii, cu diplomă de bacalaureat.
b) cerințe necesare:
– Cunoștințe de operare pe calculator – Pachetul Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Outlook), Internet Explorer, nivel mediu/bine;
– Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: păstrarea confidenţialităţii, obiectivitate şi calm în relaţiile cu persoanele care depun cereri, comunicativitate, flexibilitate, iniţiativă, spirit de observaţie, spirit de echipă, cinste şi corectitudine.
c) nivelul de acces la informaţii clasificate, precum şi acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în cazul în care acesta este declarat „admis” – Nivel acces = SECRET;
d) vechimea în muncă în specialitatea studiilor necesară pentru ocuparea postului: 6 luni vechime în muncă.
e)nivelul de cunoaştere a limbilor străine: nu necesită.

Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se va afişa în data de: 02.07.2024, orele 16.00.

Depunerea contestațiilor la selecția dosarelor: 03.07 2024 până la orele 16.00.
Afișarea rezultatelor la eventualele contestații la selecția dosarelor: 04.07.2024, ora 16.00.
Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:
1. Proba scrisă: se desfăşoară la sediul U.M. 02509 Alba Iulia, str. Regina Maria, nr.6, localitatea Alba Iulia, judeţul Alba în data de 08.07.2024, între orele: 10.00 – 12.00;
Afişarea rezultatelor la proba scrisă: 09.07.2024, ora 16.00;
Depunerea contestațiilor la proba scrisă: 10.07 2024 până la orele 16.00
Afișarea rezultatelor la eventualele contestații la proba scrisă: 11.07.2024, ora 16.00.
2. Interviul: se desfăşoară la sediul U.M. 02509 Alba Iulia, str. Regina Maria, nr.6, localitatea Alba Iulia, judeţul Alba în data de 12.07.2024, între orele: 10.00 – 14.00.
Afişarea rezultatelor la interviu: 12.07.2024, ora 16.00;
Depunerea contestațiilor la interviu: 16.07.2024 până la orele 16.00
Afișarea rezultatelor la eventualele contestații la interviu: 17.07.2024, ora 16.00.
3. Afișarea rezultatelor finale : 18.07.2024, ora 16.00.

*SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX ,,SFÂNTUL SIMION ȘTEFAN” ALBA IULIA, ALBA IULIA, JUDEȚUL ALBA – ÎNGRIJITOR CLĂDIRI, post vacant, pe perioadă nedeterminată, la structura NEDIDACTIC, numărul de posturi: 1;

Condiţii specifice de participare la concurs:
– Nivelul studiilor: Medii/Generale;
– Vechimea necesară în specialitatea studiilor:
– recomandare duhovnic/preot paroh(în plic sigilat), în vederea obținerii avizului de cult
– abilități, calități și aptitudini necesare: abilități de relaționare și comunicare cu întreg personalul, abilități pentru muncă în echipă în limita sarcinilor, atribuțiilor din fișa postului

Calendarul de desfăşurare a concursului
Data publicarii si afisarii anuntului de concurs este: 14/06/2024
– termenul de depunere a dosarelor în data de 04/07/2024, ora 14:00, la sediul instituţiei;
– selecţia dosarelor în data de: 05/07/2024, ora 14:00, la sediul instituţiei;
– afisare rezultate la selectia dosarelor în data de: 05/07/2024, ora 15:00, la sediul institutiei.
– termen de contestare la selectia dosarelor în data de 05/07/2024, ora 16:00, la sediul institutiei.
– afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor privind selectia dosarelor în data de 08/07/2024, ora 14:00, la sediul institutiei.
Proba practică:
– proba practică în data de 09/07/2024, ora 10.00, la sediul instituției;
– afişarea rezultatelor de la proba practică în data de 09/07/2024, ora 14:00, la sediul institutiei.
– termenul de depunere a contestatiilor la proba practică în data de 10/07/2024, ora 14:00, la sediul instituției;
– afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor probei practice în data de 10/07/2024, ora 15:30, la sediul instituției;
Proba interviu:
– proba interviu în data de 11/07/2024, ora 10.00, la sediul instituției;
– afişarea rezultatelor de la proba interviu în data de 11/07/2024, ora 14:00, la sediul institutiei.
– termenul de depunere a contestatiilor la proba interviu în data de 12/07/2024, ora 14:00, la sediul instituției;
– afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor probei interviu în data de 12/07/2024, ora 15:30, la sediul instituției;
– Afişarea rezultatelor finale în data de 12/07/2024, ora 16:00, la sediul instituției.

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare: SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX ,,SFÂNTUL SIMION ȘTEFAN” ALBA IULIA , cu sediul în ALBA IULIA, BULEVARDUL TRANSILVANIEI NR.36 A, JUDEȚUL ALBA, compartimentul resurse umane/ , persoană de contact: Buda Elena Adriana, e-mail: [email protected].

*COLEGIUL NATIONAL ,,LUCIAN BLAGA~ SEBES, CU SEDIUL ÎN SEBES, JUDETUL ALBA – îngrijitor, post vacant, pe perioadă nedeterminata, numărul de posturi: 1;

Condiţii specifice de participare la concurs:
– Abilități, calități și aptitudini necesare: abilități de relaționare și comunicare cu întreg personalul, abilități pentru muncă în echipăîn limita sarcinilor, atribuțiilor din fișa postului
Vechimea in munca:5 ANI VECHIME IN MUNCA.
Nivelul studiilor: GIMNAZIALE

Calendarul de desfăşurare a concursului

Data publicarii si afisarii anuntului de concurs este: 13/06/2024
– termenul de depunere a dosarelor în data de 28/06/2024 , ora 12:00, la sediul instituţiei;
– selecţia dosarelor în data de: 01/07/2024 , ora 10:00, la sediul instituţiei;
– afisare rezultate la selectia dosarelor în data de: 01/07/2024 , ora 14:00, la sediul institutiei.
– termen de contestare la selectia dosarelor în data de 02/07/2024 , ora 14:00, la sediul institutiei.
– afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor privind selectia dosarelor în data de 02/07/2024 , ora 16:00, la sediul institutiei.
Proba practică:
– proba practică în data de 08/07/2024 , ora 9.00, la sediul instituției;
– afişarea rezultatelor de la proba practică în data de 08/07/2024 , ora 12:00, la sediul institutiei.
Proba interviu:
– proba interviu în data de 08/07/2024 , ora 13:00, la sediul instituției;
– afişarea rezultatelor de la proba interviu în data de 08/07/2024 , ora 15:00, la sediul institutiei.
– Afişarea rezultatelor finale în data de 08/07/2024 , ora 16:00, la sediul instituției;

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:
COLEGIUL NATIONAL ,,LUCIAN BLAGA~ SEBES , cu sediul în SEBES, compartimentul resurse umane/ , persoana de contact:RADU IOANA , email: [email protected].

*Casa de Cultură a Studenților Alba Iulia, cu sediul în Alba Iulia, Str. Ardealului nr. 1, jud. Alba, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/ 28.10.2022, respectând prevederile OUG 115/2023, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: REFERENT DEBUTANT STUDII SUPERIOARE
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: CULTURAL – ARTISTIC
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului sunt:
-Studii: – superioare, în domeniul muzical, absolvite cu diplomă de licență;
– abilități de tehnician audio;
– experiență în lucru cu tinerii;
– disponibilitate de a lucra peste program și în echipă, cu ocazia diverselor acțiuni cultural-artistice desfășurate
-Vechimea în muncă: nu se solicită
-Vechime în domeniul studiilor: nu se solicită

CALENDARUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUTIEI:
1. Publicarea anunțului 13.06.2024
2. Data limită pentru depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa: Casa de Cultură a Studenților Alba Iulia, cu sediul în Alba Iulia, Str. Ardealului nr. 1, jud. Alba, până la data de: 28.06.2024, ora 15.00
3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 02.07.2024, ora 10.00
4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 03.07.2024, ora 10.00
5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 04.07.2024, ora 10.00
6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 05.07.2024, ora 10.00
7. Susţinerea probei scrise 08.07.2024, ora 10.00
8. Afişarea rezultatului probei scrise 08.07.2024, ora 14.00
9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 09.07.2024, ora 12.00
10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 09.07.2024, ora 15.00
11. Susţinerea interviului 10.07.2024, ora 10.00
12. Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 10.07.2024, ora 14.00
13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului 11.07.2024, ora 12.00
14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 11.07.2024, ora 15.00
15. Afişarea rezultatului final al concursului 11.07.2024, ora 16.00

Informații suplimentare se pot obține de la sediul instituției, de pe website: www.ccs-alba.ro, persoană de contact: Irimie Daniela, funcția referent de specialitate, având numărul de telefon 0258812692.

*Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia, cu sediul în Alba Iulia, Str. Gabriel Bethlen nr. 5, județul Alba, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/ 28.10.2022, respectând prevederile OUG 115/2023, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: administrator financiar gr. I S – COR 263111
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Serviciul Financiar Contabil – Biroul Financiar
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului, sunt:
– Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă*(*diplomă de licență+diplomă de master pentru candidații care au absolvit ciclul I+II Bologna sau diplomă echivalentă celor două cicluri în cazul candidaților care au absolvit anterior sistemului Bologna, potrivit prevederilor Art. 57(2) din Legea învățământului superior nr.199/2023)•
– VECHIME ÎN SPECIALITATE: minim 5 ani pe funcții ce necesită studii superioare de lungă durată în domeniul economic
– SPECIALITATE STUDII: științe economice

CALENDARUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUTIEI:
1. Publicarea anunțului 13.06.2024
2. Data limită pentru depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa: Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia, cu sediul în Alba Iulia, Str. Gabriel Bethlen nr. 5, județul Alba, până la data de: 28.06.2024, ora 15.00
3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 01.07.2024, ora 12.00
4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 01.07.2024, ora 16.00
5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 02.07.2024, ora 15.00
6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 03.07.2024, ora 16.00
7. Susţinerea probei scrise 10.07.2024, ora 12.00
8. Afişarea rezultatului probei scrise 10.07.2024, ora 16.00
9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 11.07.2024, ora 15.00
10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 12.07.2024, ora 16.00
11. Susţinerea interviului 15.07.2024, ora 12.00
12. Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 15.07.2024, ora 16.00
13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului 16.07.2024, ora 15.00
14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 17.07.2024, ora 16.00
15. Afişarea rezultatului final al concursului 18.07.2024, ora 16.00

Informații suplimentare se pot obține de la sediul instituției, de pe website: www.uab.ro – informare publică – posturi vacante didactic auxiliare si nedidactic, persoană de contact: Muntean Luminița, funcția administrator financiar, având numărul de telefon 0258/806276.

*Şcoala Gimnazială Şugag, cu sediul în comuna Şugag, str.Valea Frumoasei, nr. 169, judeţul Alba, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de: administrator financiar– 0,50 normă, perioadă nedeterminată, conform H.G. nr. 1336/28.10.2022.

Concursul se va desfăşura la sediul școlii astfel:
– Proba scrisă în data de 04.07.2024, ora 9,00
– Proba interviu în data de 04.07.2024, ora 11,00

Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
– studii: superioare de lungă durată sau ciclul I urmat de master profilul contabilitate;
– vechime în muncă: minim 3 ani.

Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului la sediul Şcolii Gimnaziale Şugag.

Relaţii suplimentare la sediul: Şcolii Gimnaziale Şugag, persoană de contact: Jinar Rodica telefon 0744806373, fax 0258746105.

*Şcoala Gimnazială Şugag, cu sediul în comuna Şugag, str.Valea Frumoasei, nr. 169, judeţul Alba, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de: informatician– 0,50 normă, perioadă nedeterminată, conform H.G. nr. 1336/28.10.2022.

Concursul se va desfăşura la sediul școlii astfel:
– Proba scrisă în data de 04.07.2024, ora 10,00
– Proba interviu în data de 04.07.2024, ora 12,00

Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
– studii: medii sau superioare în profilul informatica;
– vechime în muncă: minim 3 ani.

Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului la sediul Şcolii Gimnaziale Şugag.

Relaţii suplimentare la sediul: Şcolii Gimnaziale Şugag, persoană de contact: Jinar Rodica telefon 0744806373, fax 0258746105.

*LICEUL TEORETIC „PETRU MAIOR” – ANALIST PROGRAMATOR

Numărul de posturi: 1,00 post vacant;
Nivelul postului: funcție de execuție ;
Compartiment: ADMINISTRATIV-personal didactic auxiliar
Durata timpului de lucru: 8 ore/zi, 40 ORE/săptămână
Perioada: nedeterminată
Studii: superioare

Condițiile specifice necesare pentru ocuparea postului:
1. studii minime: superioare;
2. studii de specialitate: absolvirea cu diplomă a unei instituţii de învăţământ superior sau a unei institutii de învăţământ postuniversitar, de profil, conform art. 193, lit. b) din Legea 198/2023
( informatica, automatizari si calculatoare, etc.) ;
3. spirit de inițiativă, abilități de comunicare, lucru în echipă, rezistență la stres;
4. disponibilitate pentru program flexibil;
5. competente IT:
 operare PC ( suitele MS Office, G Suite pentru Educație, navigare Internet);
– instalări, configurări de programe, platforme, imprimante;
 rețele și protocoale de comunicații , Internet TCP/IP;
 instalări și configurări de echipamente în rețele structural;
 administrare de rețele, securitatea rețelelor; pagini web;
 cursuri de utlizare platforme atestate prin diplome/certificate, constituie un avantaj ,
6. abilități de comunicare și relaționare;
7. capacitate de gestionare a timpului și a priorităților
8. dorinta de dezvoltare profesionala

Concursul se va organiza la sediul unității LICEUL TEORETIC ”PETRU MAIOR” OCNA MUREŞ, conform calendarului următor:

Etapele concursului Data Ora

1.Depunerea dosarelor
20.06.2024-25.06.2024 9.00-15.00
Verificarea și validarea dosarelor 26.06.2024 13.00-15.00
Afișarea rezultatelor 26.06.2024 16.30
Depunerea contestațiilor 27.06.2024 8.00-12.00
Afișarea rezultatelor după contestații 27.06.2024 15.30
2.Proba scrisă
28.06.2024 9.00-11.00
Afișarea rezultatelor probelor scrise 01.07.2024 15.00
Depunerea contestațiilor 01.07.2024 15.00-16.00
Afișarea rezultatelor după contestații 01.07.2024 18.00
3.Proba practică
03.07.2024 9.00
Afișarea rezultatelor probă practică 03.07.2024 14.00
Depunere contestațiilor 03.07.2024 15.00-16.00
Afișarea rezultatelor după contestații 04.07.2024 15.00
4. Proba de interviu
05.07.2024 10.00
Afișarea rezultatelor interviului 05.07.2024 13.00
Depunere contestații 05.07.2024 14.00-15.00
Afișarea rezultatelor după contestații 05.07.2024 16.30
5.Afișarea rezultatelor finale
05.07.2024 17.00

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare: sediul Liceului Teoretic ”Petru Maior” loc.Ocna Mureş, strada Vadului, nr. 1, județul Alba, tel. 0258870559.pagina de internet a instituției https://www.liceulteoreticpetrumaiorocnamures.ro.


Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRIPublicitate

Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

Alba Iulia, vizibilă de pe autostradă. Inscripție 3D, inspirată din modelul de la Hollywood, amplasată pe zidurile Cetății

Bera Larisa

Publicat

în

Alba Iulia, vizibilă de pe autostradă. Inscripție 3D, inspirată din modelul de la Hollywood, amplasată pe zidurile Cetății Alba Iulia va avea o nouă atracție turistică impresionantă, odată cu montarea unei inscripții 3D cu numele orașului, în dreapta porții a III-a a Cetății, deasupra restaurantului PUB 13. Inscripția, inspirată de faimosul model Hollywood, va fi […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Politică Administrație

Opinii Comentarii

Secțiune Articole Similare

Articole Similare

Copyright © 2004 - 2024 Ziarul Unirea