Rămâi conectat

Ştirea zilei

ANGAJĂRI la STAT 2024: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 17 MARTIE 2024. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

Ziarul Unirea

Publicat

în

Corneliu Mureșan - Locale 2024

ANGAJĂRI la STAT 2024: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 17 MARTIE 2024. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

Mai multe instituţii publice din Alba anunță posturi vacante la data de 17 martie 2024 și organizează concursuri în următoarea perioadă. Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

Citește și: LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 12 MARTIE : 441 posturi sunt disponibile în Alba Iulia, Aiud, Câmpeni, Ocna Mureș, Sebeș și Teiuș

*Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” din Alba Iulia, organizează concurs în baza H.G. 286/2011 și H.G. 1027/2014, la sediul Școlii Gimnaziale ”Mihai Eminescu” din Alba Iulia, str. Toporașilor, nr. 18, județul Alba, în data de 05.04.2024, ora 9:00, proba scrisă, proba practică în data de 09.04.2024, ora 9:00 şi în data de 11.04.2024, ora 9:00 interviul, pentru ocuparea postului contractual vacant de contabil șef, în cadrul compartimentului contabilitate, perioadă nedeterminată.

Condiţii generale :

• să fie cetăţean român sau cetăţean al altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
• să cunoască limba română, scris şi vorbit;
• să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
• să aibă abilități de relaționare și comunicare;
• să aibă atitudine pozitivă, spirit de observație, memorie vizuală foarte bună, răbdare, viteză de reacție, capacitate de comunicare, adaptare rapidă;
• să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
• să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
• să îndeplinească condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
• să nu aibă condamnări definitive pentru săvârşirea unor infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiții specifice:

– nivelul studiilor: superioare;
– cunoașterea și aplicarea legislației specifice instituțiilor de învățământ preuniversitar;
– capacitatea de a lua decizii eficiente în spirit economic, rațional, legal;
– cunoştințe operare PC (Word, Excel);
– cunoștințe de operare în programele de aplicații date de Ministerul de Finanțe: EDUSAL,
e-licitație.ro, D112, FOREXEBUG, S.I.C.A.P.;
– vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minim 9 ani.

Relații suplimentare se pot obține de la sediul Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu” din Alba Iulia și la telefon 0258 835 093.

*Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, organizează concurs, în conformitate cu prevederile O.M.S. nr.166/2023 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante şi temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice sau din direcţiile de sănătate publică, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi sau din direcţiile de sănătate publică, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi, pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractual vacante:

– 1 post de medic specialist confirmat în specialitatatea hematologie – din cadrul compartimentului Hematologie;
– 1 post de medic specialist confirmat în specialitatatea hematologie – din cadrul UTS;

Condiţiile specifice de participare la concurs:

Pentru medic specialist confirmat în specialitatea hematologie;

– diplomă de licență în medicină;
– certificat de medic specialist în specialitatea hematologie;
– vechime în specialitate: stagiu de rezidențiat terminat

Calendarul desfășurării concursului/examenului

Perioada depunere dosare concurs: 15.03.2024-28.03.2024
Selectia dosarelor de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare:29.03.2024
Afișare rezultat selecție dosare depuse de candidați: 29.03.2024
Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selectiei de dosare: 01.04.2024
Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor selectiei de dosare: 02.04.2024
Desfășurare probă scrisă: 08.04.2024
Afisare rezultate probă scrisă: 08.04.2024
Depunerea contestaţiilor privind rezultatele la proba scrisă: 09.04.2024
Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor la proba scrisă: 10.04.2024
Desfășurare probă clinică/practică: 11.04.2024
Afisare rezultate probă clinică/practică: 11.04.2024
Depunerea contestaţiilor privind rezultatele la proba clinică/ practică: 12.04.2024
Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor la proba clinică/ practică: 15.04.2024
Afişarea rezultatului final al concursului: 16.04.2024

Relatii suplimentare se obtin la sediul Spitalului Judetean de Urgenta Alba Iulia, b-dul Revolutiei nr.23, Alba Iulia, jud.Alba, Serviciul resurse umane si relatii cu publicul, tel.0258820825 int.146.

*Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, organizează concurs, în conformitate cu prevederile O.M.S. nr. 166/2023 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante şi temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice sau din direcţiile de sănătate publică, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi sau din direcţiile de sănătate publică, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi, pentru ocuparea urmatorului post contractual vacant:

– un post vacant cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea neonatologie, în cadrul Sectiei neonatologie – pe perioada nedeterminata, ;

Condiţiile specifice de participare la concurs:

Pentru medic specialist confirmat în specialitatea neonatologie

– diplomă de licență în medicină;
– certificat de medic specialist în specialitatea neonatologie;
– vechime în specialitate: stagiu de rezidențiat terminat.

Calendarul desfășurării concursului/examenului este următorul:
Depunerea dosarelor de concurs:14.03.2024-27.03.2024;
Selecția dosare de concurs:28.03.2024-29.03.2024;
Proba scrisă/proba clinică se va desfășura în perioada 05.04.2024-16.04.2024, conform calendarului orar ce se va afișa pe site-ul spitalului și la sediul spitalului.
Înscrierile se fac la sediul unitatii în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului respectiv până în data de 27.03.2024 ora 15.00.
Tematica și bibliografia este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului, postată pe site-ul Ministerului Sănătății la rubrica Examene și Concursuri naționale.

Relatii suplimentare se obtin la sediul Spitalului Judetean de Urgenta Alba Iulia, b-dul Revolutiei nr.23, Alba Iulia, jud.Alba, Serviciul resurse umane si relatii cu publicul, tel.0258820825 int.146.

*COLEGIUL NAȚIONAL „DAVID PRODAN” CUGIR, JUD. ALBA – INGRIJITOR, post vacant, pe perioadă nedeterminata, la structura ADMINISTRATIV, numărul de posturi: 1;

Condiţii specifice de participare la concurs:

– Abilități, calități și aptitudini necesare: abilități de relaționare și comunicare cu întreg personalul, abilități pentru muncă în echipăîn limita sarcinilor, atribuțiilor din fișa postului
– Vechimea in munca:NU ESTE CAZUL
– Nivelul studiilor: MINIM 8 CLASE

Calendarul de desfăşurare a concursului

Data publicarii si afisarii anuntului de concurs este: 14/03/2024
– termenul de depunere a dosarelor în data de 28/03/2024 , ora 12:00, la sediul instituţiei;
– selecţia dosarelor în data de: 29/03/2024 , ora 10:00, la sediul instituţiei;
– afisare rezultate la selectia dosarelor în data de: 29/03/2024 , ora 12:00, la sediul institutiei.
– termen de contestare la selectia dosarelor în data de 01/04/2024 , ora 12:00, la sediul institutiei.
– afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor privind selectia dosarelor în data de 01/04/2024 , ora 13:00, la sediul institutiei.
Proba practică:
– proba practică în data de 05/04/2024 , ora 10.00, la sediul instituției;
– afişarea rezultatelor de la proba practică în data de 05/04/2024 , ora 14:00, la sediul institutiei.
– termenul de depunere a contestatiilor la proba practică în data de 08/04/2024 ,ora 14:00, la sediul instituției;
– afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor probei practice în data de 08/04/2024 , ora 15:30, la sediul instituției;
Proba interviu:
– proba interviu în data de 09/04/2024 , ora 10.00, la sediul instituției;
– afişarea rezultatelor de la proba interviu în data de 09/04/2024 , ora 14:00, la sediul institutiei.
– termenul de depunere a contestatiilor la proba interviu în data de 10/04/2024 ,ora 14:00, la sediul instituției;
– afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor probei interviu în data de 10/04/2024 , ora 15:30, la sediul instituției;
– Afişarea rezultatelor finale în data de 10/04/2024 , ora 16:00, la sediul instituției;

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare: COLEGIUL NAȚIONAL ,,DAVID PRODAN” CUGIR , cu sediul în CUGIR, STR. VICTORIEI, NR 15, JUD ALBA, compartimentul resurse umane/ , persoana de contact:BĂTRÎNA AURELIA , email: [email protected].

*SPITALUL MUNICIPAL BLAJ, JUDEȚUL ALBA – medic specialist diabet, nutriție și boli metabolice

– 1 (un) post de medic specialist confirmat în specialitatea specialitatea diabet, nutriție și boli metabolice, normă întreagă, 7 ore/zi, 35 ore/săptămană, perioadă nedeterminată în cadrul Cabinetului de diabet, nutriție și boli metabolice din Ambulatoriul de specialitate al Spitalului Municipal Blaj.

– Conditii specifice prevazute în fișa postului:
Studii de specialitate: – diploma de licență, certificat de medic specialist în specialitatea diabet, nutriție și boli metabolice.
Cerinte specifice: Certificat membru Colegiul Medicilor, Aviz de liberă practică, certificat profesional curent emis de Colegiul Medicilor.

Depunerea dosarelor

Dosarele de concurs pentru înscrieri se depun la sediul unitatii, la Biroul RUNOS conform calendarului de concurs.
Relatii suplimentare se pot obtine de la Biroul R.U.N.O.S. din cadrul Spitalului Municipal Blaj, tel 0258710941, interior 197, e-mail [email protected].
Calendar estimativ pentru desfășurarea concursului pentru ocuparea postului de medic specialist diabet, nutriție și boli metabolice:
Dată publicare anunț pe site-ul spitalului și site-ul [email protected] 13.03.2024
Data limită de depunere a dosarelor de concurs 05.04.2024 Ora 15,00
Data selecției dosarelor 08.04.2024
Data afișării rezultatelor selecției dosarelor și a punctajului rezultat din analiza și evaluarea activității profesionale și știintifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D), prevazută în anexa nr. 3 la ordin; 08.04.2024 Ora 13,00
Data limită de depunere contestații la rezultatul selecției dosarelor 09.04.2024 Ora 13,00
Data afișării rezultatelor contestațiilor referitoare la selecția dosarelor 10.04.2024 Ora 15,00
Data probei scrise 16.04.2024 Ora 09,00
Data afișării rezultatelor la proba scrisă 16.04.2024 Ora 15,00
Data limită de depunere contestații privind rezultatul probei scrise 17.04.2024 Ora 13,00
Data afișării rezultatelor contestațiilor referitoare la proba scrisă 18.04.2024 Ora 15,00
Data probei clinice/practice 22.04.2024 Ora 09,00
Data afișării rezultatelor la proba clinică/practică 22.04.2024 Ora 15,00
Data limită de depunere contestatii privind rezultatul probei clinice/practice 23.04.2024 Ora 15,00
Data afișării rezultatelor contestațiilor referitoare la proba clinică/practică 24.04.2024 Ora 15,00
Data afișării rezultatelor finale 25.04.2024 Ora 15,00

Eventualele modificări ale calendarului de concurs se vor publica pe site-ul spitalului www.spitalblaj.ro și la avizier.

*SPITALUL MUNICIPAL BLAJ, JUDEȚUL ALBA – medic specialist pediatru

– 1 (un) post de medic specialist confirmat în specialitatea pediatrie, normă întreagă, 7 ore/zi, 35 ore/săptămană, perioadă nedeterminată pentru Cabinetul de pediatrie din Ambulatoriu integrat.

Conditii specifice prevazute în fișa postului:
Studii de specialitate: – diploma de licență, certificat de confirmare medic specialist în specialitatea pediatrie;
Cerinte specifice: Certificat de membru al Colegiului Medicilor, Aviz de liberă practică, certificat profesional curent emis de Colegiul Medicilor.

Calendar estimativ pentru desfășurarea concursului pentru ocuparea postului de medic specialist pediatru:

Dată publicare anunț pe site-ul spitalului și site-ul [email protected] 13.03.2024
Data limită de depunere a dosarelor de concurs 04.04.2024 Ora 15,00
Data selecției dosarelor 05.04.2024
Data afișării rezultatelor selecției dosarelor și a punctajului rezultat din analiza și evaluarea activității profesionale și știintifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D), prevazută în anexa nr. 3 la ordin; 05.04.2024 Ora 13,00
Data limită de depunere contestații la rezultatul selecției dosarelor 08.04.2024 Ora 13,00
Data afișării rezultatelor contestațiilor referitoare la selecția dosarelor 09.04.2024 Ora 15,00
Data probei scrise 12.04.2024 Ora 09,00
Data afișării rezultatelor la proba scrisă 12.04.2024 Ora 15,00
Data limită de depunere contestații privind rezultatul probei scrise 15.04.2024 Ora 13,00
Data afișării rezultatelor contestațiilor referitoare la proba scrisă 16.04.2024 Ora 15,00
Data probei clinice/practice 18.04.2024 Ora 09,00
Data afișării rezultatelor la proba clinică/practică 18.04.2024 Ora 15,00
Data limită de depunere contestatii privind rezultatul probei clinice/practice 19.04.2024 Ora 15,00
Data afișării rezultatelor contestațiilor referitoare la proba clinică/practică 22.04.2024 Ora 15,00
Data afișării rezultatelor finale 23.04.2024 Ora 15,00

Eventualele modificări ale calendarului de concurs se vor publica pe site-ul spitalului www.spitalblaj.ro.

*SPITALUL MUNICIPAL BLAJ, JUDEȚUL ALBA – medic specialist microbiologie medicală

– 1 (un) post de medic specialist confirmat în specialitatea microbiologie medicală, în cadrul Laboratorului de analize medicale.

Conditii specifice prevazute în fișa postului:
Studii de specialitate: – diploma de licență, certificat de medic specialist în specialitatea microbiologie medicală,
Cerinte specifice: Certificat de membru al Colegiului Medicilor, Aviz de liberă practică, certificat profesional curent emis de Colegiul Medicilor.

Depunerea dosarelor

Dosarele de concurs pentru înscrieri se depun la sediul unitatii, la Biroul RUNOS conform calendarului de concurs.
Relatii suplimentare se pot obtine de la Biroul R.U.N.O.S. din cadrul Spitalului Municipal Blaj, tel 0258710941, interior 197, e-mail [email protected].
Calendar estimativ pentru desfășurarea concursului pentru ocuparea postului de medic specialist microbiologie medicală:
Dată publicare anunț pe site-ul spitalului și site-ul [email protected] 13.03.2024
Data limită de depunere a dosarelor de concurs 04.04.2024 Ora 15,00
Data selecției dosarelor 05.04.2024
Data afișării rezultatelor selecției dosarelor și a punctajului rezultat din analiza și evaluarea activității profesionale și știintifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D), prevazută în anexa nr. 3 la ordin; 05.04.2024 Ora 13,00
Data limită de depunere contestații la rezultatul selecției dosarelor 08.04.2024 Ora 13,00
Data afișării rezultatelor contestațiilor referitoare la selecția dosarelor 09.04.2024 Ora 15,00
Data probei scrise 15.04.2024 Ora 09,00
Data afișării rezultatelor la proba scrisă 15.04.2024 Ora 15,00
Data limită de depunere contestații privind rezultatul probei scrise 16.04.2024 Ora 13,00
Data afișării rezultatelor contestațiilor referitoare la proba scrisă 17.04.2024 Ora 15,00
Data probei clinice/practice 19.04.2024 Ora 09,00
Data afișării rezultatelor la proba clinică/practică 19.04.2024 Ora 15,00
Data limită de depunere contestatii privind rezultatul probei clinice/practice 22.04.2024 Ora 15,00
Data afișării rezultatelor contestațiilor referitoare la proba clinică/practică 23.04.2024 Ora 15,00
Data afișării rezultatelor finale 24.04.2024 Ora 15,00

Eventualele modificări ale calendarului de concurs se vor publica pe site-ul spitalului www.spitalblaj.ro și la avizier.

*SPITALUL MUNICIPAL BLAJ, JUDEȚUL ALBA – medic specialist epidemiologie

– 1 (un) post de medic specialist confirmat în specialitatea epidemiologie, normă întreagă, 7 ore/zi, 35 ore/săptămană, perioadă nedeterminată pentru Compartimentul PLIAAM

Conditii specifice prevazute în fișa postului:
Studii de specialitate: – diploma de licență, certificat de confirmare medic specialist în specialitatea epidemiologie;
Cerinte specifice: Certificat de membru al Colegiului Medicilor, Aviz de liberă practică, certificat profesional curent emis de Colegiul Medicilor.

Depunerea dosarelor

Dosarele de concurs pentru înscrieri se depun la sediul unității, la Biroul RUNOS conform calendarului de concurs.

Relatii suplimentare se pot obtine de la Biroul R.U.N.O.S. din cadrul Spitalului Municipal Blaj, tel 0258710941, interior 197, e-mail [email protected].

Calendar estimativ pentru desfășurarea concursului pentru ocuparea postului de medic specialist epidemiologie:

Dată publicare anunț pe site-ul spitalului și site-ul [email protected] 13.03.2024
Data limită de depunere a dosarelor de concurs 08.04.2024 Ora 15,00
Data selecției dosarelor 09.04.2024
Data afișării rezultatelor selecției dosarelor și a punctajului rezultat din analiza și evaluarea activității profesionale și știintifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D), prevazută în anexa nr. 3 la ordin; 09.04.2024 Ora 13,00
Data limită de depunere contestații la rezultatul selecției dosarelor 10.04.2024 Ora 13,00
Data afișării rezultatelor contestațiilor referitoare la selecția dosarelor 11.04.2024 Ora 15,00
Data probei scrise 17.04.2024 Ora 09,00
Data afișării rezultatelor la proba scrisă 17.04.2024 Ora 15,00
Data limită de depunere contestații privind rezultatul probei scrise 18.04.2024 Ora 13,00
Data afișării rezultatelor contestațiilor referitoare la proba scrisă 19.04.2024 Ora 15,00
Data probei clinice/practice 23.04.2024 Ora 09,00
Data afișării rezultatelor la proba clinică/practică 23.04.2024 Ora 15,00
Data limită de depunere contestatii privind rezultatul probei clinice/practice 24.04.2024 Ora 15,00
Data afișării rezultatelor contestațiilor referitoare la proba clinică/practică 25.04.2024 Ora 15,00
Data afișării rezultatelor finale 26.04.2024 Ora 15,00

Eventualele modificări ale calendarului de concurs se vor publica pe site-ul spitalului www.spitalblaj.ro.

*Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local, cu sediul în Aiud, str.Tribun Tudoran nr.9, jud.Alba, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractuale de execuție vacante de muncitor calificat treapta profesională I, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI : Muncitor calificat,treapta profesională I
NUMĂRUL POSTURILOR :1 post vacant
NIVELUL POSTULUI : funcție contractuală de execuție
COMPARTIMENT: Seră, Zone verzi
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore/zi, 40 de ore/săptămână
PERIOADA: nedeterminată

Condițiile specifice:
– studii medii sau școală profesională;
-vechime în muncă de minim 9 ani;

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI:

Data limită de depunere a dosarelor de participare la concurs : 26.03.2024, ora 15.00, la sediul Serviciului Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud,str.Tribun Tudoran nr.9, jud.Alba ;
Selecția dosarelor de concurs:27.03.2024-28.03.2024
Afișarea rezultatelor selecției dosarelor:29.03.2024
Depunerea contestațiilor privind rezultatele selecției dosarelor:01.04.2024
Afișarea rezultatului soluționării contestațiilor :02.04.2024
Desfășurare proba practică : 03.04.2024, ora 11.00
Afișare rezultate proba practică: 04.04.2024
Depunerea contestațiilor privind rezultatele probei practice: 05.04.2024
Afișare rezultate contestații proba practică: 08.04.2024
Desfășurare proba interviu : 09.04.2024, ora 11.00
Afișare rezultate interviu :10.04.2024
Depunerea contestațiilor privind rezultatul interviului:11.04.2024
Afișare rezultate contestații interviu :12.04.2024
Afișare rezultate finale concurs :15.04.2024

Relații suplimentare se pot obține la sediul Serviciului Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local, la Compartimentul Salarizare, Resurse Umane și la nr.telefon 0258/861593 int.13 și pe adresa de
e-mail:[email protected].

*SPITALUL MUNICIPAL BLAJ, JUDEȚUL ALBA – medic specialist anestezie și terapie intensivă

– 1 (un) post de medic specialist confirmat în specialitatea pediatrie, normă întreagă, 7 ore/zi, 35 ore/săptămană, perioadă nedeterminată pentru Cabinetul de pediatrie din Ambulatoriu integrat.

Conditii specifice prevazute în fișa postului:
Studii de specialitate: – diploma de licență, certificat de confirmare medic specialist în specialitatea pediatrie;
Cerinte specifice: Certificat de membru al Colegiului Medicilor, Aviz de liberă practică, certificat profesional curent emis de Colegiul Medicilor.

Depunerea dosarelor

Dosarele de concurs pentru înscrieri se depun la sediul unității, la Biroul RUNOS conform calendarului de concurs.

Relatii suplimentare se pot obtine de la Biroul R.U.N.O.S. din cadrul Spitalului Municipal Blaj, tel 0258710941, interior 197, e-mail [email protected].

Calendar estimativ pentru desfășurarea concursului pentru ocuparea postului de medic specialist pediatru:

Dată publicare anunț pe site-ul spitalului și site-ul [email protected] 08.12.2023
Data limită de depunere a dosarelor de concurs 05.01.2024 Ora 15,00
Data selecției dosarelor 09.01.2024
Data afișării rezultatelor selecției dosarelor și a punctajului rezultat din analiza și evaluarea activității profesionale și știintifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D), prevazută în anexa nr. 3 la ordin; 09.01.2024 Ora 15,00
Data limită de depunere contestații la rezultatul selecției dosarelor 10.01.2024 Ora 15,00
Data afișării rezultatelor contestațiilor referitoare la selecția dosarelor 11.01.2024 Ora 15,00
Data probei scrise 12.01.2024 Ora 09,00
Data afișării rezultatelor la proba scrisă 12.01.2024 Ora 15,00
Data limită de depunere contestații privind rezultatul probei scrise 15.01.2024 Ora 15,00
Data afișării rezultatelor contestațiilor referitoare la proba scrisă 16.01.2024 Ora 15,00
Data probei clinice/practice 17.01.2024 Ora 09,00
Data afișării rezultatelor la proba clinică/practică 17.01.2024 Ora 15,00
Data limită de depunere contestatii privind rezultatul probei clinice/practice 18.01.2024 Ora 15,00
Data afișării rezultatelor contestațiilor referitoare la proba clinică/practică 19.01.2024 Ora 15,00
Data afișării rezultatelor finale 22.01.2024 Ora 15,00

Eventualele modificări ale calendarului de concurs se vor publica pe site-ul spitalului www.spitalblaj.ro.

*COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA” SEBEȘ, JUDEȚUL ALBA – BUCĂTAR, post vacant, pe perioadă nedeterminata, numărul de posturi: 1;

Condiţii specifice de participare la concurs:
1. Perfecționări (specializări): certificat de calificare bucătar;
2. Vechimea necesară în specialitatea postului: 4 ani

Calendarul de desfăşurare a concursului

Data publicarii si afisarii anuntului de concurs este: 12/03/2024
– termenul de depunere a dosarelor în data de 26/03/2024, ora 12:00, la sediul instituţiei;
– selecţia dosarelor în data de: 27/03/2024, ora 12:00, la sediul instituţiei;
– afisare rezultate la selectia dosarelor în data de: 27/03/2024, ora 13:30, la sediul institutiei.
– termen de contestare la selectia dosarelor în data de 28/03/2024, ora 13:30, la sediul institutiei.
– afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor privind selectia dosarelor în data de 28/03/2024 , ora 15:30, la sediul institutiei.
Proba practică:
– proba practică în data de 03/04/2024 , ora 13.00, la sediul instituției;
– afişarea rezultatelor de la proba practică în data de 03/04/2024, ora 16:00, la sediul institutiei.
– termenul de depunere a contestatiilor la proba practică în data de 04/04/2024 ,ora 16:00, la sediul instituției;
– afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor probei practice în data de 04/04/2024 , ora 17:30, la sediul instituției;
Proba interviu:
– proba interviu în data de 08/04/2024 , ora 12:00, la sediul instituției;
– afişarea rezultatelor de la proba interviu în data de 08/04/2024 , ora 15:00, la sediul institutiei.
– termenul de depunere a contestatiilor la proba interviu în data de 09/04/2024, ora 15:00, la sediul instituției;
– afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor probei interviu în data de 09/04/2024 , ora 17:30, la sediul instituției;
– Afişarea rezultatelor finale în data de 10/04/2024 , ora 12:00, la sediul instituției;

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare: COLEGIUL NAȚIONAL ,,LUCIAN BLAGA” SEBEȘ , cu sediul în SEBEȘ, STR. CĂLUGĂRENI, NR. 49, compartimentul resurse umane/, persoana de contact: RADU IOANA, email: [email protected].

*SPITALUL MUNICIPAL BLAJ, JUDEȚUL ALBA – 1 (un) post de medic specialist confirmat în specialitatea psihiatrie, în cadrul cabinetului din Ambulatoriu integrat.

Conditii specifice prevazute în fișa postului:
Studii de specialitate: – diploma de licență, certificat de medic specialist în specialitatea psihiatrie pentru postul de medic specialist în specialitatea psihiatrie;
Cerinte specifice:, Certificat de membru al Colegiului Medicilor, Aviz de liberă practică, certificat profesional curent emis de Colegiul Medicilor.

Depunerea dosarelor

Dosarele de concurs pentru înscrieri se depun la sediul unitatii, la Biroul RUNOS conform calendarului de concurs.
Relatii suplimentare se pot obtine de la Biroul R.U.N.O.S. din cadrul Spitalului Municipal Blaj, tel 0258710941, interior 197, e-mail [email protected].
Calendar estimativ pentru desfășurarea concursului pentru ocuparea postului de medic specialist psihiatrie:
Dată publicare anunț pe site-ul spitalului și site-ul [email protected] 12.03.2024
Data limită de depunere a dosarelor de concurs 03.04.2024 Ora 15,00
Data selecției dosarelor 03.04.2024
Data afișării rezultatelor selecției dosarelor și a punctajului rezultat din analiza și evaluarea activității profesionale și știintifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D), prevazută în anexa nr. 3 la ordin; 04.04.2024 Ora 13,00
Data limită de depunere contestații la rezultatul selecției dosarelor 05.04.2024 Ora 13,00
Data afișării rezultatelor contestațiilor referitoare la selecția dosarelor 08.04.2024 Ora 15,00
Data probei scrise 10.04.2024 Ora 09,00
Data afișării rezultatelor la proba scrisă 10.04.2024 Ora 15,00
Data limită de depunere contestații privind rezultatul probei scrise 11.04.2024 Ora 13,00
Data afișării rezultatelor contestațiilor referitoare la proba scrisă 12.04.2024 Ora 15,00
Data probei clinice/practice 15.04.2024 Ora 09,00
Data afișării rezultatelor la proba clinică/practică 15.04.2024 Ora 15,00
Data limită de depunere contestatii privind rezultatul probei clinice/practice 16.04.2024 Ora 15,00
Data afișării rezultatelor contestațiilor referitoare la proba clinică/practică 17.04.2024 Ora 15,00
Data afișării rezultatelor finale 18.04.2024 Ora 15,00

Eventualele modificări ale calendarului de concurs se vor publica pe site-ul spitalului www.spitalblaj.ro și la avizier.

*SPITALUL MUNICIPAL BLAJ, JUDEȚUL ALBA – 1 (un) post de medic specialist confirmat în specialitatea chirurgie generală, normă întreagă, 7 ore/zi, 35 ore/săptămană, perioadă nedeterminată pentru Cabinetul de chirurgie generală din Ambulatoriu integrat.

Conditii specifice prevazute în fișa postului:
Studii de specialitate: – diploma de licență, certificat de confirmare medic specialist în specialitatea chirurgie generală;
Cerinte specifice: Certificat de membru al Colegiului Medicilor, Aviz de liberă practică, certificat profesional curent emis de Colegiul Medicilor.

Depunerea dosarelor

Dosarele de concurs pentru înscrieri se depun la sediul unității, la Biroul RUNOS conform calendarului de concurs.

Relatii suplimentare se pot obtine de la Biroul R.U.N.O.S. din cadrul Spitalului Municipal Blaj, tel 0258710941, interior 197, e-mail [email protected].

Calendar estimativ pentru desfășurarea concursului pentru ocuparea postului de medic specialist chirurgie generală:

Dată publicare anunț pe site-ul spitalului și site-ul [email protected] 12.03.2024
Data limită de depunere a dosarelor de concurs 03.04.2024 Ora 15,00
Data selecției dosarelor 04.04.2024
Data afișării rezultatelor selecției dosarelor și a punctajului rezultat din analiza și evaluarea activității profesionale și știintifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D), prevazută în anexa nr. 3 la ordin; 04.04.2024 Ora 13,00
Data limită de depunere contestații la rezultatul selecției dosarelor 05.04.2024 Ora 13,00
Data afișării rezultatelor contestațiilor referitoare la selecția dosarelor 08.04.2024 Ora 15,00
Data probei scrise 09.04.2024 Ora 09,00
Data afișării rezultatelor la proba scrisă 09.04.2024 Ora 15,00
Data limită de depunere contestații privind rezultatul probei scrise 10.04.2024 Ora 13,00
Data afișării rezultatelor contestațiilor referitoare la proba scrisă 11.04.2024 Ora 15,00
Data probei clinice/practice 12.04.2024 Ora 09,00
Data afișării rezultatelor la proba clinică/practică 12.04.2024 Ora 15,00
Data limită de depunere contestatii privind rezultatul probei clinice/practice 15.04.2024 Ora 15,00
Data afișării rezultatelor contestațiilor referitoare la proba clinică/practică 16.04.2024 Ora 15,00
Data afișării rezultatelor finale 17.04.2024 Ora 15,00

Eventualele modificări ale calendarului de concurs se vor publica pe site-ul spitalului www.spitalblaj.ro.

*Spitalul Orășenesc”Dr. Alexandru Borza” Abrud, cu sediul în Abrud, str. Republicii, nr. 13, jud. Alba, organizează în data de 12 aprilie 2024, ora 1000, concurs/examen, pentru ocuparea unui post vacant în statul de funcții , in conformitate cu prevederile Ordinul MS nr.166/2023, functii contractuale de executie, de medic specialist ORTOPEDIE- TRAUMATOLOGIE cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată

CONDIŢIILE SPECIFICE :
– medic specialist specialitate ORTOPEDIE- TRAUMATOLOGIE:studii superioare in specialitatea ortopedie- traumatologie

CALENDARUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUTIEI:

Nr. crt. Activităţi Data
1. Publicarea anuntului 11.03.2024
2. Data limita pentru depunerea dosarelor de participare la concurs 12.03.2024- 26.03.2024, ora 14.00
3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 28.03.2024, ora 12.00
4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 28.03.2024, ora 14.00
5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 29.03.2024, ora 14.00
6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 01.04.2024, ora 14.00
7. Susţinerea probei scrise 12.04.2024, ora 10.00
8. Afişarea rezultatului probei scrise 12.04.2024, ora 14.00
9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 15.04.2024, ora 14.00
10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 16.04.2024, ora 14.00
11. Susţinerea probei clinice sau practice 17.04.2024, ora 10.00
12. Comunicarea rezultatelor după susţinerea probei clinice sau practice 17.04.2024, ora 14.00
13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul probei clinice sau practice 18.04.2024, ora 14.00
14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 19.04.2024, ora 14.00
15. Afişarea rezultatului final al concursului 19.04.2024, ora 14.00

Înscrierile la concurs se fac la sediul unităţii, în termen de 10 zile lucrătoare de la apariţia acestui anunţ , iar concursul se organizează în maximum 30 de zile de la publicarea anunţului
Informaţii suplimentare la telefon 0258/780614, int. 34 – biroul resurse umane, sau pe site-ul instituţiei www.spitalabrud.ro.

*Instituția Avocatul Poporului organizează în perioada 11 martie 2024 – 11 aprilie 2024, la sediul instituției din București, str. George Vraca nr. 8, Sector 1, concurs pentru ocuparea a 2 (două) posturi vacante de consilier, funcție de execuție, personal contractual angajat pe durată nedeterminată, cu studii superioare de specialitate juridică, program de 8 ore/zi, 5 zile/săptămână, în cadrul Biroului teritorial Slobozia și Biroului teritorial Alba, respectiv 1(un) post de consilier Biroului teritorial Slobozia și 1(un) post de consilier Biroului teritorial Alba.

Condiţii specifice pentru ocuparea postului:

Condițiile specifice pentru ocuparea postului de consilier, specializare juridică, în cadrul Biroului teritorial Slobozia și în cadrul Biroului teritorial Alba, conform art. 16 și art. 99 din Hotărârea de Guvern nr. 1336 din 28 octombrie 2022, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cerinţelor postului prevăzute în fișa de post din Anexa 3 și Anexa 4, respectiv:

a) pregătire de specialitate: absolvent studii superioare juridice, cu examen de licență;
b) vechime în domeniul juridic: minim 5 ani;
c) cunoștințe de operare pe calculator necesare îndeplinirii atribuțiilor de serviciu, astfel cum rezultă din curriculum vitae (model comun european) depus de către candidați în dosarul de concurs potrivit art. 35 alin. (1) lit. i) din Hotărârea de Guvern nr. 1336 din 28 octombrie 2022, cu modificările și completările ulterioare.

Etapele concursului:

Desfășurarea concursului pentru ocuparea posturilor de consilieri se face în trei etape:

a) selecţia dosarelor de înscriere; b) proba scrisă de specialitate; c) interviul, conform dispozițiilor art. 32 din Hotărârea de Guvern nr. 1336 din 28 octombrie 2022, cu modificările ulterioare.
a) Verificarea/selecția dosarelor se va realiza în zilele de 25-26 martie 2024, la sediul instituției Avocatul Poporului.
b) Proba scrisă va consta în redactarea unei lucrări şi/sau în rezolvarea unor teste-grilă pe baza bibliografiei și tematicii de concurs, întocmit de comisia de concurs în ziua desfășurării acestei probe și se va desfăşura în data de 1 aprilie 2024, la sediul instituției Avocatul Poporului (fără a se depăși durata maximum admisă de 3 ore).
c) Interviul se va realiza conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs în ziua desfăşurării acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare. Criteriile de evaluare pentru stabilirea interviului sunt: abilităţi şi cunoştinţe impuse de funcţie; capacitatea de analiză şi sinteză; motivaţia candidatului; comportamentul în situaţiile de criză; abilităţi de comunicare; iniţiativă şi creativitate.

Proba interviului se va desfășura în data de 5 aprilie 2024, la sediul instituției Avocatul Poporului.

Relaţii suplimentare pot fi obţinute de la sediul instituţiei Avocatul Poporului din str. George Vraca nr. 8, Sector 1, Mun. București sau la telefon: 021/312.71.27.

*Serviciul Public de Administrarea Patrimoniului Sebes cu sediul in mun. Sebes, str. Viilor, nr.28, jud. Alba, in conformitate cu prevederile H.G. nr.1336/2022 organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante de executie in cadrul Serviciului de Intretinere si Reparatii, Salubritate, Zone verzi, Baze sportive si de Agrement, Administrare Cimitire:

– un post de muncitor necalificat – Compartiment Salubritate
– un post muncitor necalificat – Compartiment Baze sportive si de Agrement

Posturile pentru care se organizează concursul sunt pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă (durata de munca de 8 ore/zi, 40 ore/saptamana).

Perioada de depunere a dosarelor de concurs va fi cuprinsă între 08/03/2024 – 22/03/2024 (inclusiv), în zilele lucrătoare, între orele 07 00 – 15 00.

Calendarul concursului:

Afișare anunț concurs: 08/03/2024
Depunere dosare înscriere: 08/03/2024 – 22/03/2024
Selecția dosarelor și afișarea rezultatelor selecției: 25/03/2024, ora 15:00
Depunere contestații la proba de selecție a dosarelor: 26/03/2024 , ora 15 :00, la sediul Serviciul Public de Administrarea Patrimoniului Sebeș cu sediul în Loc. Sebeș, Str. Viilor, Nr. 28, Jud. Alba
Soluționare contestații și afișare rezultate contestații: 27/03/2024, ora 15:00
Proba practică :29/03/2024, ora 10:00 la sediul Serviciului Public de Administrarea Patrimoniului Sebeș cu sediul în Loc. Sebeș, Str. Viilor, Nr. 28, Jud. Alba
Afișare rezultate proba practică: 29/03/2024, ora 15:00
Depunere contestații proba practică: 01/04/2024 ora 12:00
Soluționare contestații proba practică și afișare rezultate contestații: 01/04/2024, ora 15:00
Proba interviu: 02/04/2024, ora 10:00 la sediul Serviciul Public de Administrarea Patrimoniului Sebeș cu sediul în Loc. Sebeș, Str. Viilor, Nr. 28, Jud. Alba.
Afișare rezultate proba de interviu: 02/04/2024, ora15:00
Depunere contestații pentru proba interviu: 03/04/2024, ora 12 :00, la sediul Serviciul Public de Administrarea Patrimoniului Sebeș cu sediul în Loc. Sebeș, Str. Viilor, Nr. 28, Jud. Alba.
Soluționare contestații proba interviu și afișare rezultate contestații: 03/04/2024, ora 15:00.
Afișare rezultate finale: 04/04/2024.

Condiții specifice:
Nu sunt. Alte condiții care trebuie îndeplinite de candidați sunt menționate prin fișa postului, care poate fi studiată la sediul Serviciului Public de Administrarea Patrimoniului Sebeș cu sediul în Loc. Sebeș, Str. Viilor, Nr. 28, Jud. Alba, zilnic între orele 07:00-15:00.

Depunerea dosarului de candidatură se face la Biroul Resurse Umane cu sediul în Loc. Sebeș, Str. Viilor, Nr. 28, Jud. Alba.

Informații suplimentare se pot obține la telefon: 0258730148 , la adresa de e-mail: [email protected] și pe website: spap-sebes.ro, persoană de contact: Suciu Elena, având funcția de Șef serviciu, zilnic de luni pana vineri in intervalul orar 7:00 – 15:00.

*Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, organizează concurs, în conformitate cu prevederile O.M.S. nr. 166/2023 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante şi temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice sau din direcţiile de sănătate publică, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi sau din direcţiile de sănătate publică, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi, pentru ocuparea urmatorului post contractual vacant:

– 1 post de medic primar confirmat în specialitatatea medicină de laborator din cadrul Laboratorului de analize medicale;

Condiţiile specifice de participare la concurs:
– pentru medic primar confirmat în specialitatea medicină de laborator;
– diplomă de licență în medicină;
– certificat de medic primar în specialitatea medicină de laborator;
– vechime în specialitate: stagiu de rezidențiat terminat.

Calendarul desfășurării concursului/examenului 06.03.2024 – 19.03.2024
Selectia dosarelor de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare:20.03.2024-21.03.2024
Afișare rezultat selecție dosare depuse de candidați: 21.03.2024
Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selectiei de dosare: 22.03.2024
Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor selectiei de dosare: 25.03.2024
Desfășurare probă scrisă: 28.03.2024
Afisare rezultate probă scrisă: 28.03.2024
Depunerea contestaţiilor privind rezultatele la proba scrisă: 29.03.2024
Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor la proba scrisă: 01.04.2024
Desfășurare probă clinică/practică: 02.04.2024
Afisare rezultate probă clinică/practică: 02.04.2024
Depunerea contestaţiilor privind rezultatele la proba clinică/ practică 03.04.2024
Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor la proba clinică/ practică: 04.04.2024
Afişarea rezultatului final al concursului: 05.04.2024

Înscrierile se fac în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului.

Rezultatele selectării dosarelor de înscriere, cu mențiunea „admis” sau „respins”, se vor afişa la avizierul şi pe site-ul spitalului în data de 19.03.2024 ora 15.00.

Relatii suplimentare se obtin la sediul Spitalului Judetean de Urgenta Alba Iulia, b-dul Revolutiei nr.23, Alba Iulia, jud.Alba, Serviciul resurse umane si relatii cu publicul, tel.0258820825 int.146.


Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRIPublicitate

Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

Performanță pentru eleva Elisa Jeler, de la Școala Gimnazială „Avram Iancu” Alba Iulia, calificare la etapa națională a Olimpiadei de religie

Unirea Ziarul

Publicat

în

Performanță pentru eleva Elisa Jeler, de la Școala Gimnazială „Avram Iancu” Alba Iulia, calificare la etapa națională a Olimpiadei de religie Elisa Jeler, elevă în clasa a VI-a B, la Școala Gimnazială „Avram Iancu” Alba Iulia, a participat recent la etapa județeană a Olimpiadei de religie, cultul baptist, unde a obținut locul I, reușind să […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Politică Administrație

Opinii Comentarii

Secțiune Articole Similare

Articole Similare

Copyright © 2004 - 2024 Ziarul Unirea