Rămâi conectat

Ştirea zilei

Angajări la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia. Posturi de medici, asistenți și muncitori, scoase la concurs. Specialitățile căutate

Publicat

în

Angajări la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia. Posturi de medici, asistenți și muncitori, scoase la concurs. Specialitățile căutate

În conformitate cu prevederile Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin HGR nr.286/2011 cu modificările și completările ulterioare și în conformitate cu Metodologia de concurs, Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractual vacante:

Nr. crt-Postul scos la concurs-Locul de muncă-Nr. post-Data și ora susținerii probei scrise-Data și ora susținerii probei practice-Data și ora susținerii probei interviu

1-Medic specialist confirmat in specialitatea sănatate publică si management-Serviciul de management al calității serviciilor de sanătate-1-15.09.2021 ora 10 20.09.2021 ora 10-23.09.2021 ora 10
2-Referent de specialitate gradul I-Serviciul de management al calității serviciilor de sanătate-1-15.09.2021 ora 10-20.09.2021 ora 10-23.09.2021 ora 10
3 Asistent medical debutant-Secția ortopedie si traumatologie-1-17.09.2021 ora 10-22.09.2021 ora 10-27.09.2021 ora 10
4-Asistent medical-specialitatea nutritie si dietetica-Sectia pediatrie-1-17.09.2021 ora 10-22.09.2021 ora 10-27.09.2021 ora 10
5-Asistent medical principal-Secția medicină internă-Compartiment pneumologie-1-17.09.2021 ora 10-22.09.2021 ora 10-27.09.2021 ora 10
6-Asistent medical debutant-Secția medicină internă-Compartiment pneumologie-1-17.09.2021 ora 10-22.09.2021 ora 10-27.09.2021 ora 10
7-Infirmieră debutant-Sectia ortopedie si traumatologie-2-16.09.2021 ora 10 – 21.09.2021 ora 10
8-Ingrijitoare de curatenie-Sectie ATI-1-16.09.2021 ora 10 – 21.09.2021 ora 10
9 Ingrijitoare de curatenie-Serviciul de prevenire a infectiilor asociate asistentei medicale – 1-16.09.2021 ora 10 – 21.09.2021 ora 10
10-Brancardier-Serviciul Judetean de Medicina Legala Alba-1-16.09.2021 ora 10 – 21.09.2021 ora 10
11-Muncitor calificat I – instalator-Serviciul tehnic, administrative si PSM-Muncitori indirect productivi-2-20.09.2021 ora 10-23.09.2021 ora 10-28.09.2021 ora 10
12-Muncitor calificat II – zugrav-Serviciul tehnic, administrative si PSM-Muncitori indirect productivi-1-20.09.2021 ora 10-23.09.2021 ora 10-28.09.2021 ora 10
13-Muncitor calificat IV – liftier-Serviciul tehnic, administrative si PSM-Lifturi-1-20.09.2021 ora 10-23.09.2021 ora 10-28.09.2021 ora 10

Electrica Furnizare Discount

TOTAL 15

Pentru posturile de Medic specialist, Referent de specialitate gradul I, Asistenți medicali debutanti, Asistenti medicali, Asistent medical principal si muncitori, concursul va consta în testare psihologică, probă scrisă, probă practică și interviu.

Pentru celelalte categorii de posturi, concursul va consta în testare psihologică, probă scrisă şi interviu.

Termenul de depunere a dosarelor de concurs este 03.09.2021 ora 12. Termenul de afisare pentru selectia de dosare este de maximum două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, respectiv 07.09.2021.
Testarea psihologică va avea loc în perioada 14.09.2021-15.09.2021, conform programării ce va fi comunicată ulterior, după finalizarea etapei de selecție a dosarelor de concurs.
Proba scrisă va avea loc la data și ora precizată în tabelul de mai sus, corespunzător tuturor categoriilor de posturi
scoase la concurs.
Locația va fi comunicată ulterior, când va fi publicat anunțul cu privire la selecția dosarelor.
Proba practică și/sau interviul, se vor susține la data și ora precizată în tabelul de mai sus, corespunzător tuturor categoriilor de posturi scoase la concurs.

I. Condiţii  generale

Pentru a participa la concurs/examen, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunnoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea

II.Condiţii specifice

Medic specialist confirmat in specialitatea sănatate publică si management – la Serviciul de management al calității serviciilor medicale;
• absolvent al învățământului superior cu diploma de licență în medicină;
• certificate de confirmare in specialitatea sănatate publică si management
• abilități de operare pe calculator;
• abilități de comunicare.
• Vechime 4 ani

Nota:Cursul de management al calitatii serviciilor medical, acreditat de ANMCS-este obligatoriu in termen de 1 an de la ocuparea postului

Referent de specialitate gradul I – la Serviciul de management al calității serviciilor medicale;
• studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă/studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţelor sociale(social, economic, juridic);
• vechime în specialitatea studiilor minim 3 ani şi 6 luni;
• abilități de operare pe calculator;
• abilități de comunicare

Nota:Cursul de management al calitatii serviciilor medical, acreditat de ANMCS-este obligatoriu in termen de 1 an de la ocuparea postului

Asistenț medical debutant, specialitatea medicină generală (PL)
• studii: diplomă de bacalaureat, diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diploma de studii postliceale prin echivalare conform H.G nr.797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare;
• fără vechime;
• certificat de membru OAMGMAMR;
• adeverinţă pentru participare la concurs, eliberată de către Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali, urmând ca persoanele care vor ocupa posturile, să prezinte avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei;
• cunoștințe generale de utilizare a calculatorului, redactarea unui document.

Asistenț medical, specialitatea nutritie si dietetica (PL)
• studii: diplomă de bacalaureat, diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diploma de studii postliceale prin echivalare conform H.G nr.797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare;
• certificat de absolvire in specialitatea nutritie si dietetica;
• 6 luni vechime ca asistent medical;
• certificat de membru OAMGMAMR;
• adeverinţă pentru participare la concurs, eliberată de către Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali, urmând ca persoanele care vor ocupa posturile, să prezinte avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei;
• cunoștințe generale de utilizare a calculatorului, redactarea unui document.

Asistent medical gradul principal, specialitatea medicină generală (PL)
• studii: diplomă de bacalaureat, diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diploma de studii postliceale prin echivalare conform H.G nr.797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare;
• 5 ani vechime ca asistent medical;
• examen pentru obţinerea gradului principal;
• certificat de membru OAMGMAMR;
• adeverinţă pentru participare la concurs, eliberată de către Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali, urmând ca persoanele care vor ocupa posturile, să prezinte avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei;
• cunoștințe generale de utilizare a calculatorului, redactarea unui document.

Infirmier debutant
• studii:minim școală generală;
• curs de infirmiere organizat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din Romania sau Curs de infirmiere organizat de furnizori autorizati de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătăţii- Direcţia generală resurse umane si certificare. În cazul în care nu posedă diplomă, candidații sunt obligați să facă dovada înscrierii la un curs de infirmier, care se va desfășura în termen de 6 luni;

Îngrijitoare de curățenie
• studii: minim școală generală;
• fără vechime.

Brancardier
• studii: minim școală generală;
• permis de conducere categoria B
• vechime: cu sau fără vechime

Muncitor calificat I – instalator – Serviciul tehnic, administrativ și PSM – Muncitori indirect productivi;
• Studii generale;
• Certficat de calificare pentru meseria de instalator;
• Vechime în meserie – minim 9 ani;

Muncitor calificat II – zugrav – Serviciul tehnic, administrativ și PSM – Muncitori indirect productivi
• Studii generale;
• Certficat de calificare pentru meseria de zugrav;
• Vechime în meserie – minim 6 ani;

Muncitor calificat IV – liftier – Serviciul tehnic, administrativ și PSM – Lifturi
• Studii generale;
• Certificat de calificare pentru meseria de liftier;
• Autorizație I.S.C.I.R, Grupa A valabilă;
• fără vechime.

Detalii cu privire la conținutul dosarului de înscriere, bibliografie, vor fi afișate la avizierul unității, precum și pe site-ul spitalului www.spitalalba.ro.

Relaţii suplimentare pot fi obţinute de luni-vineri între orele 900-1400, de la personalul Serviciului resurse umane şi relaţii cu publicul , tel.0258/820825/interior 146.

Publicitate

Ştirea zilei

OFICIAL| 301 de noi INFECTĂRI cu COVID-19 în județul Alba și 10 decese. Incidența actualizată și cazurile active pe localități

Publicat

în

OFICIAL| 301 de noi INFECTĂRI cu COVID-19 în județul Alba și 10 decese. Incidența actualizată și cazurile active pe localități

La nivelul județului Alba, vineri, 22 octombrie, s-au înregistrat 301 de cazuri noi de infectare cu Sars-Cov-2 potrivit datelor transmise de DSP Alba.

Astfel, numărul total al cazurilor înregistrate ajunge la 28.563 de persoane confirmate, 24.267 persoane vindecate, 815 decese.

Electrica Furnizare Discount

Astăzi, 10 noi decese ale unor persoane infectate cu COVID-19 au fost raportate astăzi, fiind vorba despre:

  • o femeie, de 88 de ani, din Sasciori, nevaccinată, cu comorbidități,
  • un bărbat, de 70 de ani, din Campeni, nevaccinat, cu comorbidități,
  • un bărbat, de 62 de ani, din Sebes, nevaccinat, cu comorbidități,
  • un bărbat, de 85 de ani, din Baia de Aries, nevaccinat, cu comorbidități,
  • o femeie, de 80 de ani, din Baia de Aries, nevaccinată, cu comorbidități,
  • un bărbat, de 73 de ani, din Cugir, nevaccinat, cu comorbidități,
  • o femeie, de 74 de ani, din Vintu de Jos, nevaccinată, cu comorbidități,
  • un bărbat, de 86 de ani, din Campeni, nevaccinat, cu comorbidități,
  • un bărbat, de 29 de ani, din Sebes, nevaccinat, cu comorbidități,
  • un bărbat, de 67 de ani, din Alba Iulia, nevaccinat, cu comorbidități,
Citește și situația cazurilor din Alba, de ieri: 360 de noi INFECTĂRI cu COVID-19 în județul Alba și 15 decese. Incidența actualizată și cazurile active pe localități

Joi, în Alba au fost prelucrate în total 1.084 de teste, 590 de teste PCR și 494 de teste rapide. Numărul total de teste efectuate până în prezent în județ a ajuns la 310.502, mai exact, 274.204 de teste PCR și 36.298 de teste rapide.

Citește și situația cazurilor, la nivel național, de ieri: 16.110 de cazuri noi de COVID-19 și 448 de decese, în ultimele 24 de ore. 1.815 de pacienți internați la ATI

Localitățile din care provin cele 301 cazuri de coronavirus:

ALBA IULIA – 104
BAIA DE ARIES – 2
BLAJ – 7
CÂMPENI – 3
CUGIR – 23
OCNA MUREŞ – 6
SEBES – 37
TEIUS – 2
ZLATNA – 4
ABRUD – 2
AIUD – 17
ARIESENI – 4
AVRAM IANCU – 1
BERGHIN – 2
BISTRA – 4
BUCERDEA GRANOASĂ – 2
CALNIC – 1
CETATEA DE BALTĂ – 1
CIUGUD – 2
CRACIUNELUL DE JOS – 2
CRICAU – 2
CUT – 1
DAIA ROMANA – 1
GALDA DE JOS – 3
HOREA – 3
IGHIU – 5
JIDVEI – 1
LIVEZILE – 2
LOPADEA NOUA – 1
LUNCA MURESULUI – 1
LUPSA – 1
METES – 2
MIHALŢ – 2
MIRASLAU – 1
MOGOS – 1
NOSLAC – 1
OHABA – 2
PIANU – 6
ROŞIA MONTANA – 4
SASCIORI – 1
SIBOT – 3
SONA – 1
SUGAG – 2
VADU MOŢILOR – 2
VALEA LUNGA – 2
VIDRA – 2
VINTU DE JOS – 12
+ 2 anchete epidemiologice în desfășurare

Cazuri de reinfectare:

ALBA IULIA – 1
BERGHIN – 1

Lista cazurilor active de COVID-19 și INCIDENȚA LOCALITĂȚILOR din județul Alba
Localitate Populatie Incidenta Nr. Cazuri
BUCIUM 1394 20.09 28
VINŢU DE JOS 5531 17.72 98
LIVEZILE 1166 16.3 19
GÂRDA DE SUS 1496 14.71 22
ORAŞ ABRUD 5199 14.23 74
MUNICIPIUL ALBA IULIA 76316 14.18 1082
METEŞ 2804 12.48 35
ARIEŞENI 1549 12.27 19
ŞIBOT 2365 12.26 29
MUNICIPIUL SEBEŞ 32924 11.06 364
CUT 1267 11.05 14
CIUGUD 3278 10.98 36
MUNICIPIUL AIUD 25254 10.81 273
ORAŞ CÂMPENI 7218 10.53 76
ORAŞ CUGIR 25559 10.52 269
ALBAC 1956 10.22 20
DAIA ROMÂNĂ 3138 10.2 32
IGHIU 7063 10.05 71
SÂNTIMBRU 3021 9.93 30
CRĂCIUNELU DE JOS 2143 9.8 21
OCOLIŞ 511 9.78 5
ŞPRING 2515 9.54 24
ROŞIA MONTANĂ 2740 9.49 26
BERGHIN 1910 9.42 18
GALDA DE JOS 4483 9.37 42
BISTRA 4538 9.03 41
BUCERDEA GRÂNOASĂ 2268 8.82 20
CIURULEASA 1141 8.76 10
VIDRA 1540 7.79 12
ORAŞ TEIUŞ 7201 7.22 52
ŞONA 4363 7.11 31
RĂDEŞTI 1279 7.04 9
VADU MOŢILOR 1284 7.01 9
LUPŞA 2907 6.88 20
MOGOŞ 757 6.61 5
MIRĂSLĂU 1976 6.58 13
LOPADEA NOUĂ 2528 6.33 16
STREMŢ 2434 6.16 15
VALEA LUNGĂ 3107 6.12 19
CRICĂU 1974 6.08 12
MUNICIPIUL BLAJ 20685 6.04 125
SĂSCIORI 6520 5.98 39
SCĂRIŞOARA 1524 5.91 9
ORAŞ BAIA DE ARIEŞ 3769 5.84 22
POŞAGA 914 5.47 5
ŞUGAG 2860 5.24 15
PIANU 3585 5.02 18
AVRAM IANCU 1438 4.87 7
POIANA VADULUI 1050 4.76 5
ORAŞ OCNA MUREŞ 13918 4.74 66
SĂLIŞTEA 2336 4.71 11
HOREA 1922 4.68 9
GÂRBOVA 2160 4.63 10
BLANDIANA 872 4.59 4
NOŞLAC 1812 4.42 8
CERU-BĂCĂINŢI 232 4.31 1
CERGĂU 1634 4.28 7
SĂLCIUA 1402 4.28 6
RIMETEA 1000 4 4
RÂMEŢ 501 3.99 2
DOŞTAT 1009 3.96 4
LUNCA MUREŞULUI 2559 3.91 10
SÂNCEL 2596 3.85 10
CÂLNIC 1955 3.07 6
SOHODOL 1667 3 5
CETATEA DE BALTĂ 3062 2.61 8
UNIREA 4879 2.46 12
ORAŞ ZLATNA 7828 2.43 19
MIHALŢ 3230 2.17 7
FĂRĂU 1479 2.03 3
PONOR 579 1.73 1
HOPÂRTA 1160 1.72 2
ALMAŞU MARE 1206 1.66 2
JIDVEI 5296 1.13 6
CENADE 1038 0.96 1
ROŞIA DE SECAŞ 1596 0.63 1
ÎNTREGALDE 556 0 0
OHABA 602 0 0
Citește mai mult

Ştirea zilei

LIVE VIDEO| „Marșul Disperării” organizat de Asociația de pensionari „Speranța de Alba”: Care sunt doleanțele acestora

Publicat

în

LIVE VIDEO| „Marșul Disperării” organizat de Asociația de pensionari „Speranța de Alba”: Care sunt doleanțele acestora

Asociația pensionarilor ”Speranța de Alba” organizează, astăzi, un miting împotriva clasei politice, care potrivit asociației „dorește disparișia pensionarilor”.

„Invitam la acest miting numai pensionarii normali și care sunt nemultumiți de această clasă politică. Nu acceptam pensionari cu ”pensii speciale”. Oricum, aceștia sunt multumiți. La manifestare se vor distribui șepci personalizate, tricoloruri sau măști pentru cei ce nu vor avea”, au scris reprezentanții asociației pe facebook.

Electrica Furnizare Discount

Doleanțele pensionarilor:

1.Aplicarea de îndată a legii 127/2019,privind creșterea pensiilor cu 40%

2.Indexarea pensiilor, cu rata inflației din 2020.

3. Compensarea prețurilor la utilități,companiilor distribuitoare, nu prin ajutoarele acordate, cetățenilor vulnerabili (măsură de stânga). Cetățeni vulnerabil fiind toți cetățenii, în afară de cei cu pensii peste 5000 lei.

4. Cererea reciprocă de scuze a liderilor politici care au jignit votanții altor partide politice,de cât ale lor,pentru jignirile aduse acestora. Prin acest gest, scuze vor fi (sau nu) acceptate, de către votanții partidelor jignite.

5. Modificarea,imediată a articolului 1,al.4,din legea 17/2000 și specificarea vârstei pensionarilor care pot face parte din anumite organizații de pensionari și care pot fi numiți PERSOANE VÂRSTNICE ,având în vedere că azi se pensionează (toți ofițerii de poliție sau armata),la 45-50 de ani.Acestea nu pot fi numiți persoane vârstnice.

6. Mărirea alocațiilor copiilor,care să poată asigura viitorului țării și pentru a avea o populație competitivă în viitorul politic al României,scăpând astfel de actuală clasa politică,care ne-a sărăcit și care,azi ne guvernează.

7. Pensionarii să fie apreciați și prin asigurarea unei existente sigure și demne conform anilor efectuați și a contribuției la fondul de pensii

Citește mai mult

Ştirea zilei

ACCIDENT rutier pe DN 7: Un bărbat din Cugir a ajuns la spital după coliziunea dintre un autoturism și o autoutilitară

Publicat

în

ACCIDENT rutier pe DN 7: Un bărbat din Cugir a ajuns la spital după coliziunea dintre un autoturism și o autoutilitară

La data de 21 octombrie 2021, în jurul orei 17,32, pe DN 7, la KM 332 + 600 m, un bărbat, de 72 de ani, din Cugir, în timp ce se conducea un autoturism, a intrat în coliziune cu o autoutilitară, condusă de o tânără, de 25 de ani, din municipiul Sibiu, Județul Sibiu.

În urma accidentului, conducătorul auto a suferit leziuni corporale ușoare și a fost transportat la spital.

Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Electrica Furnizare Discount

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

Fotografie cu caracter ilustrativ din arhiva ZiarulUnirea.ro

Citește mai mult

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Știrea Ta

Politică Administrație

Sport

Monden

Opinii Comentarii

Articole Similare