Ziarul Unirea

ANGAJĂRI în instituții din județul Alba. POSTURILE vacante la data de 15 iulie 2018, scoase la concurs. Condițiile de înscriere și calendarul examenelor

TECHNOVA - Înlocuiește-ți centrala

Mai multe instituții din Alba organizează concursuri pentru posturi vacante, în următoarea perioadă. Candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii, vechime în muncă sau alte cerinţe.

Posturi vacante la data de 15 iulie 2018 şi condiţii de participare la concurs:

ELIT

*Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Miraslău, judeţul Alba.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice sau administrative;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

01 august 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
20 august 2018, ora 10:00: proba scrisă;
data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

*Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul Resurse Umane – Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Alba Iulia, judeţul Alba.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura de ştiinţă: ştiinţe economice, domeniul de licenţă marketing sau ramura de ştiinţă: ştiinţe juridice;
– studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

01 august 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
20 august 2018, ora 10:00: proba scrisă;
data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

*Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şl Inspecţie Socială Alba organizează concurs pentru ocuparea unui post de expert extern, în afara organigramei, pe perioadă determinată, care să facă parte din echipa de implementare a proiectului „INTESPO – înregistrarea Tinerilor în Evidenţele Serviciului Public de Ocupare“, contract de finanţare POCU/2/3/113589.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

– studii de specialitate – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă – minimum 3 ani;
– vechime minimă – 2 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

26 iulie 2018, ora 16.00: termen limita de depunere a dosarelor;
03 august 2018, ora 09.00: proba scrisă;
08 august 2018, ora 09.00: proba interviu.

Mai multe informaţii despre concurs se pot obţine de pe site-ul Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Alba, la sediul instituţiei sau la telefon 0258/812736, int. 104.

*Primăria Municipiului Alba Iulia organizează concurs de promovare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de conducere vacantă, de şef birou, gradul II, clasa I – Biroul constatare, impunere persoane fizice.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 66 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în ramura de ştiinţă (RSI); ştiinţe economice;
 • vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani;
 • studii de masterat sau postuniversitare în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
 • să fie numiţi intr-o funcţie publică de clasa I;
 • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentei legi.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

31 iulie 2018, ora 15:00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
14 august 2018, ora 11.00: proba scrisă – la Centrul de resurse „Academia Doamnelor”, Str. Gladiolelor nr. 3A, Alba Iulia;
data și ora interviului va fi comunicată ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, et. 2 din Calea Moţilor nr. 5A, județul Alba.

*Direcţia Generală de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de conducere, vacante, de şef serviciu la Serviciul Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap Alba.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul psihologie, asistenţă socială sau sociologie;
 • vechime hi specialitate studiilor necesare exercitării funcţiei publice de cel puţin 2 ani;
 • studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

01 august 2018, ora 16.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
14 august 2018, ora 11.00: proba scrisă;
data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la Direcţia Generală de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Alba, din Alba Iulia, Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 68, telefon: 0258/818.266, interior 115 sau mobil 0755/069.660.

*Serviciul Public de Administrarea Patrimoniului Sebeș organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale vacante de:

– consilier juridic IA – Compartimentul Juridic;
– şef formaţie muncitori II – Compartimentul întreţinere şi Reparaţii;
– şofer I – Compartimentul Administrativ.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

consilier juridic IA:
– studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul ştiinţelor juridice;
master specialitatea juridică;
– minimum 3 ani vechime în specialitatea studiilor;
– cunoştinţe operare PC.

şef formaţie muncitori II:
– studii medii cu diplomă de bacalaureat;
– cunoştinţe operare PC;
– minimum 5 ani vechime în muncă.

şofer I:
– studii generale/medii;
– permis de conducere categoria C, E;
– minimum 5 ani vechime în muncă.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

24 iulie 2018, ora 15.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
01 august 2018, ora 10.00: proba scrisă;
26 iulie 2018, ora 10.00: proba practică;
06 august 2018, ora 10.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Serviciului Public de Administrarea Patrimoniului Sebeș, str. Viilor nr. 28, Județul Alba, telefon 0258/730.148.

*Spitalul de Boli Cronice Câmpeni organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuţie vacante, de economist debutant în cadrul structurii de management al calitativi serviciilor medicale – în cadrul Spitalului de Boli Cronice Câmpeni

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii economice universitare de licenţa absolvite cu diplomă;
 • cunoştinţe de operare pe calculator (dovedite cu diplomă).

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

24 iulie 2018, ora 15:00: termen limită de depunere a dosarelor.
01 august 2018, ora 10:00: proba scrisă;
06 august 2018, ora 10:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Informaţi suplimentare se pot obţine la serviciu personal/RU.N.O.S. al unităţii sau la tel: 0258/771.582 intre orele 07.00-15.00.

*Căminul pentru Persoane Vârstnice din Sebeş organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de muncitor I.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii – şcoală profesională confecţioner îmbrăcăminte;
 • vechime – minimum un an.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

24 iulie 2018, ora 13.00 – termenul limită pentru depunerea dosarelor;
01 august 2018, ora 10.00 – proba scrisă;
02 august 2018, ora 10.00 – proba practică;

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Căminului pentru Persoane Vârstnice din Sebeş, str. Peneş Curcanu, nr. 17, judeţul Alba, telefon 0258/734.999, fax 0258/731.772.

*Primăria Comunei Râmeţ organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacante, de inspector, clasa I, grad profesional superior.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura de ștință RSI: ingineria resurselor vegetale și animale, medicină veterinară, științe juridice sau științe administrative;
– vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minimum 7 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

09 august 2018, ora 10:00: proba scrisă;
13 august 2018, ora 10:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin Primăria Comunei Râmeţ, judeţul Alba, telefon 0258/880.026, e-mail: primariaramet2008@yahoo.com.

*Primăria Municipiului Alba Iulia organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:

Creşa1 Cetate;
– 2 posturi de îngrijitor de copii, pe perioadă nedeterminată, cod COR – 531101.

Condiţii specifice de participare:
– studii generale;
– vechime în specialitate necesară: -.

Creşa 1 Ampoi:
– 2 posturi de îngrijitor de copii, pe perioadă nedeterminată, cod COR – 531101.

Condiţii specifice de participare;
– studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat;
– vechime în specialitate necesară: –

Creşa 2 Ampoi:
– 2 posturi de îngrijitor de copii, pe perioadă nedeterminată, cod COR – 531101.

Condiţii specifice de participare:
– studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat;
– vechime în specialitate necesară: –

1 post îngrijitor clădiri – pe perioadă nedeterminată, cod COR – 515301.

Condiţii specifice dc participare:
– studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat;
– vechime în specialitate necesară: –

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

20 iulie 2018, ora 15:00: termen limită de depunere a dosarelor;
31 iulie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Municipiului Alba lulia din Calea Moţilor nr. 5 A, et. 2, telefon 0258 819462.

*Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud organizează concurs, conform H.G. nr 284/2007 cu modificarile şi completarile ulterioare, pentru ocuparea funcţiei specifice Comitetului Director:

Director Financiar-Contabil

Condiţiile generale de participare la concurs sunt cuprinse in art.3 pct(2) din HGR 284/2007 cu modificarile şi completarile ulterioare.

Condiţiile specifice necesare in vederea participarii la concurs sunt:

 • absolvent de invatamant universitar de lunga durata, cu diploma de licenta sau echivalenta in profil economic;
  minim 2 ani vechime in specialitatea studiilor.

Concursul se va desfăşura la Sala de şedinţă a Direcţiei Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, situată în Alba Iulia, b-dul 1 Decembrie 1918, nr. 68, astfel:

– Proba scrisă: va avea loc in data de 30.07.2018, ora10,00

– Sustinerea proiectului de specialitate si interviul de selectie vor avea loc in data de 31.07.2018 incepand cu ora 10,00.

Dosarele de inscriere la concurs se pot depune până la data de 20.07.2018, ora 15,00 la Biroul Resurse Umane din cadrul spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, str.Ecaterina Varga, nr.6.

Condiţiile de participare si de desfasurare ale concursului, bibliografia si alte date necesare se afişeaza la sediul Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud şi pe site-ul www.sanatoriultbcaiud.ro.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul spitalului la secretariatul comisiei de concurs sau la telefon 0258861302, interior 102.

*Ocolul Silvic Sebeş R.A. organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante, după cum urmează:

• 1 post de şef district;
• 1 post de pădurar.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

• pentru postul de pădurar – personal contractual:
liceu de specialitate sau şcoală profesională de specialitate pentru postul de pădurar;

• pentru postul de şef district – personal contractual:
studii medii sau postliceale de specialitate.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

25 iulie 2018, ora 14:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
30 iulie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
30 iulie 2018, ora 13:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la Ocolul Silvic Sebeş R.A., Sebeş , Str. Mircea cel Mare (Gaterului ) nr. 109 , județul Alba, telefon 0258.735.725, e-mail: ossebesra@yahoo.com.

*Primăria Comunei Vidra organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, de şef serviciu – Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

– studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
– carnet de conducere categoria C, E;
– nu sunt condiţii de vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

30 iulie 2018, ora 11:00: proba scrisă;
data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Primăria Comunei Vidra, cu sediul în comuna Vidra, strada Vidra nr. 1, judeţul Alba, telefon 0786.571.173.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419