Amenzi de peste 23.000 lei pentru încălcarea legislaţiei în vigoare

Mircea Trifu - Primar Alba Iulia

În perioada 31 ianuarie – 4 februarie a.c., inspectorii ITM Alba au verificat, în domeniul relaţiilor de muncă, activitatea a 29 de unităţi din judeţ, urmărindu-se respectarea legislaţiei în vigoare şi totodată identificarea şi sancţionarea muncii la negru. La cele 29 de firme controlate s-au depistat 131 de nereguli, motiv pentru care au fost aplicate 26 de sancţiuni: 3 amenzi în valoare de 9.500 lei, din care 3.000 lei pentru munca la negru şi 23 de avertismente. Dintre deficienţele semnalate de inspectori amintim: primirea la muncă a persoanelor fără întocmirea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă şi în absenţa fişelor de aptitudine; nu se conducea evidenţa orelor prestate de salariaţi; nu s-a făcut dovada achitării drepturilor salariale prin semnarea statelor de plată sau prin alte documente care atestă plata acestor drepturi salariaţi; nu s-a negociat un spor la salariu pentru orele prestate în zilele de repaus săptămânal; netransmiterea la ITM Alba a registrului general de evidenţă a salariaţilor; nu s-a acordat sporul pentru orele prestate în zilele de repaus săptămânal; nu au fost întocmite, pentru salariatele gravide, rapoartele de evaluare a riscurilor la care sunt supuse acestea la locurile de muncă; nu s-a întocmit programarea efectuării concediilor de odihnă pe anul 2011 etc. În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, inspectorii ITM Alba au controlat 41 de societăţi, la care au fost depistate 166 de deficienţe, fiind aplicate 35 de sancţiuni: 5 amenzi în valoare de 14.000 lei şi 30 de avertismente. Printre neregulile constatate de inspectori s-au regăsit: lipsa autorizării iniţiale şi a verificărilor periodice a echipamentelor tehnice supuse reglementărilor ISCIR; neefectuarea instruirii periodice a lucrătorilor; organizarea necorespunzătoare a activităţii de securitatea muncii la nivelul unităţilor, conform reglementărilor HG 955/2010;  lipsa evaluării riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională pentru activităţile desfăşurate; lipsa fişelor de aptitudine eliberate în urma examinării medicale la angajare şi/sau periodică a lucrătorilor. (S.D.)

Pro România - Ține cu ALBA
ELIT
PMP - Alegeri Locale 2020
USR-Plus - Oameni ca tine schimbă Alba în bine

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419