Rămâi conectat

Ştirea zilei

Alba Iulia are nevoie de un monument al Unităţii Naţionale -Susţinere pentru proiectul „Alba Iulia – Capitală Culturală Europeană”

Publicat

în

Susţinere pentru proiectul „Alba Iulia – Capitală Culturală Europeană”

    Iniţiativa ca municipiul Alba Iulia să-şi declare candidatura la titlul de Capitală Culturală Europeană, în anul 2020, se bucură de o largă adeziune, atât pe plan local, cât şi din partea unor personalităţi din ţară.
Fundaţia ALBA IULIA 1918, PENTRU UNITATEA ŞI INTEGRITATEA ROMÂNIEI, care desfăşoară activităţi cultural-patriotice având drept obiectiv să menţină treaz şi proaspăt sentimentul de preţuire a acestui eveniment care a marcat momentul desăvârşirii statului român, răspunde cu bucurie şi aderă la această iniţiativă cu speranţa unei reuşite prin eforturile tuturor locuitorilor municipiului.
Având în vedere faptul că un asemenea demers vizează existenţa unor obiective culturale de consistenţă care să justifice cerinţa oraşului nostru, considerăm că, în perspectiva acoperirii acestor lipsuri, cum ar fi: un teatru, o sală de sport polivalentă, ansambluri şi orchestre de diferite profiluri artistice, acţiuni culturale prestigioase, este imperios necesar să ne îndreptăm atenţia, în primul rând, spre certificarea statutului de oraş al MARII UNIRI, martor la marele eveniment care a smuls această parte a României din umilinţele seculare ale asupririi străine şi a repus ţara în hotarele fireşti. Să ne gândim cu luciditate ce-ar fi fost astăzi România fără Ardealul pe care românii adunaţi aici i l-au redat, fiind susţinuţi şi de strigătul: „Vrem Ardealul!” al celor de dincolo de Carpaţi.
E de neconceput să se solicite candidatura de Capitală Culturală Europeană a oraşului Alba Iulia, cunoscut în Europa sub toponimia istorică de Oraş al Unirii, fără a exista o emblemă a acestui moment, care are cea mai mare încărcătură între motivele justificatoare ale solicitării noastre. Această marcă poate fi concretizată în edificarea unui impunător monument al Unirii, măreţ prin arhitectură şi prin luminozitate, punct de atracţie diurnă, dar, mai ales, punct de adunare la ceremonii cu ocazia sărbătorilor care atribuie acestui miez de fierbere transilvană semnificaţia de „capitală de suflet” a României. În acest sens, este recomandabil să se consulte cei mai buni arhitecţi albaiulieni a căror inspiraţie să se concentreze pentru conceperea obiectivului care să devină pecetea urbei noastre, greu încercate în trecut, cu ecouri de mari izbânzi, aureolate de MAREA UNIRE. Semnificaţia acestui monument este cea de simbol al viitorului, al aspiraţiei nestinse spre unitatea deplină a românilor, de întărire a puterii „La nevoi şi la durere”.
Se ştie că ţările Vestului au dat legitimitate actului de la 1918 al românilor, recunoscând dreptatea istoriei de reîntregire a teritoriului, ca o încununare a tăriei noastre în faţa valurilor de suferinţe seculare, a sacrificiilor românilor în războiul al cărui final a şters supremaţia unui nedrept imperiu, eliberând părţi ale atâtor state europene.
Ceea ce se întreprinde acum pentru punerea în evidenţă a Cetăţii este lăudabil prin aspectul atractiv de curăţenie şi inedit, deşi, se pare, că amprenta unui monument istoric nu se potriveşte cu o betonare modernă de tot felul care şterge patina timpului. Însă a afişa ca emblemă a oraşului conturul acestui simbol al trecutului trist pentru români ar putea să solicite întrebări din partea celor care vor cântări atuurile noastre pentru acest statut de Capitală Culturală Europeană, întrebări la care ar trebui să se lămurească dacă aspiraţiile noastre tind spre viitor sau spre învierea trecutului. S-ar putea să fim întrebaţi dacă existăm astăzi prin acel segment istoric care nu ne-a recunoscut identitatea sau prin legitimarea identităţii, urmare a marelui act al Unirii. Se impune o hotărâre mai înţeleaptă, cu acordul tuturor. Să nu dăm apă la moară noilor ameninţări revanşarde asupra Ardealului!
Este de neiertat ca Alba Iulia să se prezinte în faţa Europei cu simboluri evocatoare despre umilinţa românilor ardeleni, când urbea noastră deţine, în edificii acoperite de vreme, mărturiile unei capitale daco-romane, urme incontestabile ale primei Episcopii Ortodoxe din Ardeal, răsunetul istoric despre vibrantul moment al primei uniri de către Mihai Viteazul, concretizată, statornicită şi legiferată de Unirea cea Mare. Prin afişarea conturului cetăţii habsburgice drept emblemă a oraşului, elogiind noi înşine configuraţia unei structuri pe care am dărâmat-o, ne acoperim de ridicol, deoarece arătăm lumii ce am fost – o colectivitate fără cetăţenie, robi umiliţi, batjocoriţi în propriul teritoriu – nu ce suntem astăzi, când oraşul nostru îşi primeşte oaspeţii din toată ţara şi de pretutindeni în 1 Decembrie, ZIUA NAŢIONALĂ, cea mai mare sărbătoare a României, decretată urmare a semnificaţiei măreţului eveniment de răscruce, care a redat demnitatea românilor. Să cercetăm dacă celelalte ţări, care au avut supuse părţi din teritoriu, fac ce facem noi cu asemenea rămăşiţe!
În afară de busturile personalităţilor care au luptat şi au înfăptuit Unirea, nu există niciun edificiu laic românesc, mai ales unul care să evoce Marea Adunare a celor mulţi, trăitori ai acestui moment înălţător, prin a căror solidaritate protagoniştii Unirii au reuşit înfăptuirea marelui vis al tuturor românilor.
Locuitorii municipiului Alba Iulia şi-au pus mari speranţe în construirea acestui monument, când, în urma hotărârii consilierilor Primăriei, în anii 90, locul destinat a fost sfinţit, acolo unde i se cuvenea de drept, chiar de Preasfinţia Sa Andrei, ceremonie la care au asistat şi reprezentaţi ai conducerii locale. Ulterior s-a anulat destinaţia acestui loc, iar ceea ce este mai trist este că autoritatea religioasă a oraşului nostru şi-a schimbat opţiunea, negând public rolul şi trebuinţa acestui monument şi, mai târziu, aprobând distrugerea căii de comunicare între locuitori şi Catedrala Ortodoxă, axa Parcului Unirii, care astăzi este în pericol de a dispărea, spaţiul acesta fiind singurul loc cu verdeaţă abundentă, în care locuitorii – copii, bătrâni, mai ales – se bucură de momente de relaxare.
Ne rămâne speranţa de înfăptuire a promisiunii domnului primar (făcută în 2008, la 90 de ani) că la centenar vom da „mână cu mână” în jurul unui măreţ monument al MARII UNIRI. Aceasta ar însemna respectarea cuvântului unui om de onoare şi mulţumirea tuturor locuitorilor oraşului că banii publici se consumă şi spre satisfacţia întregii colectivităţi. Peste toate, ca o faptă dumnezeiască, ar fi îndeplinirea unei datorii, fie şi după o sută de ani, faţă de momentul istoric care a întărit prestigiul oraşului nostru, adăugând victoria finală izbânzilor luptei de secole a românilor. Printre altele, ne exprimăm părerea că un monument al Unirii, cu toată măreţia lui, ar fi costat mult mai puţin decât această imensă betonare şi schimbare de piatră tradiţională într-un spaţiu istoric.
Depunem coroane de flori la Statuia ecvestră a lui Mihai Viteazul, de trei ori pe an: la 1 Noiembrie, la 1 Decembrie şi la 24 Ianuarie, date legate de soarta naţiunii şi a statului român, toate axate pe ideea de unire. Ar fi păcat să se diminueze efectul sentimental al acestei ceremonii!
Domnilor consilieri de diferite orientări politice, sunteţi trăitori în acest oraş, nu topiţi, prin indiferenţa dumneavoastră, faima acestui centru istoric al neamului nostru! Fiţi de acord şi hotărâţi demararea construirii acestui monument! Fiţi vrednici de a figura în analele localităţii, prin această înţeleaptă hotărâre! Vă promitem că fundaţia noastră şi celelalte asociaţii patriotice din judeţ vom lansa un larg apel de strângere a fondurilor necesare! Sperăm că nu se mai opune nimeni înfăptuirii acestui obiectiv!
Avem atâţia arhitecţi cu certificat de excelenţă, cărora li se poate reproşa neimplicarea în împlinirea unei datorii vechi de o sută de ani faţă de cei care au redat oraşului nostru prestigiul românesc pe care-l merita. Lor şi celor care sunt sau vor veni la conducere le solicităm să n-aibă odihnă, până când nu se va construi monumentul!…
Alte propuneri pentru îmbogăţirea vieţii culturale a oraşului nostru:
1. Având în vedere personalităţile şi evenimentele cultural-istorice desfăşurate în bimilenarul oraş (municipiul Alba Iulia), precum şi pe meleagurile judeţului Alba, propunem înfiinţarea unei funcţii de viceprimar la oraş, iar la Consiliul Judeţean, de vicepreşedinte, care să se ocupe de problemele de cultură şi istorie.
2. Casa de Cultură a Sindicatelor să fie folosită cu prioritate pentru manifestări culturale, aşa cum îi este destinaţia firească.
3. Biblioteca „Lucian Blaga”, care funcţionează într-o clădire necorespunzătoare (o fostă casă particulară), să fie mutată în spaţii corespunzătoare, în clădirile rămase disponibile în Cetate, după desfiinţarea unităţilor militare. Astfel, ar fi benefic pentru ambele spaţii locuite de albaiulieni, cel de sus şi cel de jos, fiind plasată la mijlocul oraşului. Tot aici să funcţioneze şi „Casa cărţilor”, un sediu destinat lansării tipăriturilor sau expoziţiilor de orice factură artistică.
4. Revenim, oficial, pentru a patra oară, cu propunerea reînfiinţării Mitropoliei Ortodoxe a Alba Iuliei, care, în timpul domniei primului unificator al neamului românesc, Mihai Viteazul, a fost ridicată la rang de Arhiepiscopie a Ardealului. Reînfiinţarea Mitropoliei Ortodoxe de Alba Iulia ar însemna o reparaţie istorică de drept, chiar de bun-simţ, privind credinţa străbună a neamului românesc din Transilvania.
5. Introducerea în calendarul creştin ortodox, ca zi de sărbătoare religioasă, ziua de 11 aprilie (2000), când a fost canonizat la Constantinopol Sfîntul Ierotei, primul episcop român de rit răsăritean din Transilvania de la Alba Iulia, din secolul X. Urmarea canonizării, să i se ridice un bust în preajma ruinelor Episcopiei Ortodoxe.
6. În ceea ce priveşte activitatea intensă a unor personalităţi şi desfăşurarea unor evenimente istorice religioase, de-a lungul timpului, susţinem reluarea demersurilor necesare în vederea înfiinţării unui Muzeu al Credinţei Străbune la Alba Iulia, care poate să devină o instituţie importantă pentru oraş, luându-se în considerare exponatele care vor fi prezentate.
7. Pe Aleea Scriitorilor din Parcul Mihai Eminescu, propunem să se amplaseze busturile lui Ştefan Manciulea (Straja) şi Ştefan Meteş (Geomal).
8. În Cetate, lăngă Sala Unirii, să se amplaseze bustul martirei Puia Maria de la Blaj, care s-a sinucis în anul 1915, în închisoare, unde era ameninţată cu moartea pentru o acţiune legată de Marea Unire.
9. Să se reia demersurile necesare în vederea construirii unui monument al martirilor (cca. 100), din Revoluţia Română din Transilvania 1848-1849 (de la Alba Iulia), pe locul stabilit de Consiliul Municipal, lângă magazinul „Unirea”.
10. În Parcul Mihai Eminescu sau oriunde în altă parte, să se instituie o alee a oamenilor de ştiinţă de pe meleagurile Albei, aşa cum sunt: academician Alexandru Borza, născut la Alba Iulia, întemeietorul Geobotanicii din România, academician Emil Pop, născut la Bucerdea Vinoasă, întemeietorul Şcolii româneşti de Palinologie (studiul polenului şi a sporilor) şi de Citofiziologie (studiul asupra funcţiilor celulei) şi câţi or mai fi. Evidenţiem astfel toate valorile de ştiinţă şi cultură ale meleagului nostru. (Fundaţia „Alba Iulia 1918, pentru Unitatea şi Integritatea României”)


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Publicitate

Ştirea zilei

24 mai 2022, COVID-19 în Alba. 2 noi infectări și niciun deces, în ultimele 24 de ore, în județ

Publicat

în

24 mai 2022, COVID-19 în Alba. 2 noi infectări și niciun deces, în ultimele 24 de ore, în județ

La nivelul județului Alba, marți, 24 mai 2022, s-au înregistrat 2 cazuri noi de infectare cu COVID-19 potrivit datelor transmise de DSP Alba. Raportul prezintă și incidența actualizată și cazurile active de coronavirus pe localități.

Citește și situația cazurilor din Alba, de ieri, 23 mai 2022, COVID-19 în Alba. 2 noi infectări și niciun deces, în ultimele 24 de ore, în județ

În ultimele 24 de ore, la nivelul județului Alba, nu a fost înregistrat niciun deces, în rândul persoanelor bolnave de COVID-19.

Elit - Gustul Desăvârșit

Astfel, numărul total al cazurilor înregistrate rămâne la 53859 de persoane confirmate, 52491 persoane vindecate, 1.290 decese.

Luni, în județul Alba au fost prelucrate în total 358 teste, 172 PCR, 186 teste rapide. Numărul total de teste efectuate până în prezent în județ a ajuns la 467719 mai exact, 357564 de teste PCR și 110155 de teste rapide.

Localitățile din care provin cele 2 noi cazuri de coronavirus:

BLAJ – 1
VALEA LUNGA – 1

Lista cazurilor active de COVID-19 și INCIDENȚA LOCALITĂȚILOR din județul Alba:
Localitate Populatie Incidenta Cazuri active
POŞAGA 892 1.12 1
POIANA VADULUI 1041 0.96 1
CIUGUD 3295 0.91 3
RĂDEŞTI 1273 0.79 1
CETATEA DE BALTĂ 3063 0.65 2
VALEA LUNGĂ 3119 0.64 2
ŞONA 4365 0.46 2
LOPADEA NOUĂ 2497 0.4 1
METEŞ 2749 0.36 1
LUPŞA 2838 0.35 1
MUNICIPIUL ALBA IULIA 76681 0.35 27
ŞUGAG 2856 0.35 1
MUNICIPIUL BLAJ 20603 0.29 6
ORAŞ CUGIR 25348 0.28 7
GALDA DE JOS 4410 0.23 1
MUNICIPIUL AIUD 25110 0.2 5
SĂSCIORI 6474 0.15 1
ORAŞ TEIUŞ 7141 0.14 1
ORAŞ ZLATNA 7780 0.13 1
MUNICIPIUL SEBEŞ 32854 0.12 4
ORAŞ OCNA MUREŞ 13781 0.07 1
ALBAC 1940 0 0
ALMAŞU MARE 1195 0 0
ARIEŞENI 1534 0 0
AVRAM IANCU 1412 0 0
BERGHIN 1886 0 0
BISTRA 4497 0 0
BLANDIANA 876 0 0
BUCERDEA GRÂNOASĂ 2259 0 0
BUCIUM 1378 0 0
CÂLNIC 1932 0 0
CENADE 1044 0 0
CERGĂU 1630 0 0
CERU-BĂCĂINŢI 230 0 0
CIURULEASA 1122 0 0
CRĂCIUNELU DE JOS 2141 0 0
CRICĂU 1964 0 0
CUT 1268 0 0
DAIA ROMÂNĂ 3119 0 0
DOŞTAT 1012 0 0
FĂRĂU 1473 0 0
GÂRBOVA 2133 0 0
GÂRDA DE SUS 1467 0 0
HOPÂRTA 1156 0 0
HOREA 1901 0 0
IGHIU 7111 0 0
ÎNTREGALDE 549 0 0
JIDVEI 5301 0 0
LIVEZILE 1146 0 0
LUNCA MUREŞULUI 2540 0 0
MIHALŢ 3212 0 0
MIRĂSLĂU 1946 0 0
MOGOŞ 742 0 0
NOŞLAC 1814 0 0
OCOLIŞ 496 0 0
OHABA 584 0 0
ORAŞ ABRUD 5141 0 0
ORAŞ BAIA DE ARIEŞ 3742 0 0
ORAŞ CÂMPENI 7120 0 0
PIANU 3566 0 0
PONOR 575 0 0
RÂMEŢ 491 0 0
RIMETEA 987 0 0
ROŞIA DE SECAŞ 1579 0 0
ROŞIA MONTANĂ 2688 0 0
SĂLCIUA 1368 0 0
SĂLIŞTEA 2332 0 0
SÂNCEL 2583 0 0
SÂNTIMBRU 3022 0 0
SCĂRIŞOARA 1485 0 0
ŞIBOT 2327 0 0
SOHODOL 1655 0 0
ŞPRING 2533 0 0
STREMŢ 2420 0 0
UNIREA 4815 0 0
VADU MOŢILOR 1266 0 0
VIDRA 1503 0 0
VINŢU DE JOS 5534 0 0


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Ştirea zilei

Angajările la stat, SUSPENDATE de la 1 iulie: Guvernul are în plan scăderea cheltuielilor bugetare

Publicat

în

Angajările la stat, SUSPENDATE de la 1 iulie: Guvernul are în plan scăderea cheltuielilor bugetare

În sedința din seara zilei de luni, 23 mai, Coaliția de guvernare PNL-PSD-UDMR a decis să introducă o serie de măsuri „pentru consolidarea fiscală și respectarea angajamentelor privind deficitul public”.

Această măsură face parte din noul pachet de măsuri sociale și economice „Sprijin pentru România”, lansat de Coaliția de guvernare.

1. Diminuarea cheltuielilor bugetare cu cel puțin 10%, cu excepția celor cu investițiile, salariile, pensiile și asistența socială.

Elit - Gustul Desăvârșit

2. Suspendarea angajărilor la stat începând cu 1 iulie.

3. Creșterea colectării veniturilor la bugetului general consolidat al statului cu 10 miliarde de lei.

4. Accelerarea absorbției fondurilor europene din cadrul programelor operaționale și al PNRR. În acest sens, Coaliția va efectua o evaluare lunară a stadiului absorbției.

Sursa: stiripesurse.ro


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Ştirea zilei

FOTO| Admis cu 9,97 la Colegiul Militar din Alba Iulia, elevul fruntaș Flavius Taflan își reconfirmă statutul de elev de excepție: Premii la olimpiada de franceză și engleză

Publicat

în

FOTO| Admis cu 9,97 la Colegiul Militar din Alba Iulia, elevul fruntaș Flavius Taflan își reconfirmă statutul de elev de excepție: Premii la olimpiada de franceză și engleză

Elevul fruntaș Flavius Taflan (clasa a IX-a) este fascinat de limbile străine pe care le studiază cu pasiune. Pentru a acumula cunoștințele și se perfecționa, învață constant, dedică timp și multă atenție studiului. Și-a testat cunoștințele la fazele județene ale olimpiadelor de limba franceză și limba engleză unde a reușit să obțină Premiul I, respectiv Premiul III.

Citește și: FOTO | Elev de excepție al Făgărașului, admis cu 9,97 la Colegiul Militar din Alba Iulia

Calificarea la etapa națională a Olimpiadei de Limba Franceză a reprezentat pentru Flavius nu doar un succes școlar ci și o motivație de a continua să aprofundeze acestă disciplină. În colegiul militar Flavius a reușit, sub îndrumarea doamnei profesoare Carmen Roman, să își consolideze baza de cunoștințe de limba franceză, formată pe perioada gimnaziului și cu ambiție și dorința de a se autodepăși a reușit să obțină un punctaj foarte bun la faza națională a olimpiadei, punctaj care i-a adus mențiune.

Elit - Gustul Desăvârșit

Citește și: FOTO| Impresiile unui „boboc” după prima lună la Colegiul Militar din Alba Iulia: „Îndrăgesc uniforma militară și mi-am dorit să continui tradiția familiei”

„Acest premiu obținut la Olimpiada Națională de Limba Franceză este rezultatul muncii și perseverenței. Sub îndrumarea doamnei profesoare am înteles nevoia unei pregătiri riguroase pentru a obține o astfel de performanță și mi-am concentrat forțele asupra dobândirii abilităților necesare pentru a face față cu brio acestui concurs național. În fiecare zi, cu gândul la marea competiție, am muncit intens, fără să pierd din vedere obiectivul final. Au existat, într-adevăr, și momente mai dificile, în care m-am simțit nesigur pe mine, însă posibilitatea de a concura la nivel național m-a determinat să fiu mai ambițios ca niciodată și să dau totul pentru a reuși. În final am obținut o mențiune, care dovedește implicarea și seriozitatea mea în această olimpiadă, premiu de care sunt foarte mândru. Îmi propun să îmi perfecționez în continuare franceza pentru ca, anul viitor, să pot urca pe podium. Sunt recunoscător tuturor celor care m-au sprijinit în acest drum și care au avut încredere că voi reuși.

Felicitări, elev și dascăl, pentru obținerea acestui rezultat deosebit la nivel național!”, au transmis reprezentanții Colegiului Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Știrea Ta

Politică Administrație

Sport

Monden

Opinii Comentarii

Articole Similare