Ajutorul de deces: Câți bani se dau pentru înmormântare anul acesta

Paul Voicu - Primar 2020

Ajutorul de deces 2019: Câți bani se dau pentru înmormântare; acte necesare pentru acordarea ajutorului de deces; în cât timp trebuie solicitat; persoanele cărora li se acordă ajutorul de deces.

În 2019, ajutorul de deces se acordă atunci când moare un salariat sau un pensionar (sau un membru al familiei acestora), persoanei care a suportat cheltuielile în urma decesului. Această persoană poate fi soțul supraviețuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul sau, în lipsa acestora, oricare persoană care face această dovadă.

ELIT

Astfel, ajutorul de deces va fi acordat doar dupăce s-au făcut cheltuielile ocazionate de decesul persoanei cu privire la care se solicită ajutorul privind cheltuielile de deces, conform Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

Ajutorul de deces se poate acorda fie pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de moartea salariatului sau pensionarului, fie pentru acoperirea celor ocazionate de moartea unui membru de familie al acestora.

Mihail David - 2020

Totuși, în privința membrului de familie, acesta nu trebuia să fie asigurat sau pensionar la data decesului. Mai mult, Legea nr. 263/2010 prevede expres cine este considerat membru de familie, în scopul acordării ajutorului de deces:

  • soțul;
  • copiii proprii, copiii adoptați, copiii aflați în plasament familial sau cei încredințați spre creștere și educare familiei, în vârstă de până la 18 ani sau, dacă își continuă studiile, până la terminarea acestora, fără a depăși vârsta de 26 de ani, precum și copiii incapabili de muncă, indiferent de vârstă, dacă și-au pierdut capacitatea de muncă înaintea vârstelor menționate;
  • părinții și bunicii oricăruia dintre soți.

În ceea ce privește cuantumul ajutorului de deces, acesta va rămâne la fel ca anul trecut, pentru moment. Astfel, se vor acorda următoarele sume, ca ajutor de deces, conform Legii nr. 3/2018 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018

  • în cazul decesului asiguratului sau pensionarului, cuantumul este de 4.162 lei;
  • în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, cuantumul este de 2.081 lei.

Atenție! Referitor la ajutorul de deces și cuantumul acestuia, acestea nu sunt influențate de stagiul de cotizare, realizarea stagiului de cotizare nefiind o precondiție.

Totuși, având în vedere că legea privind buget asigurărilor sociale de stat pentru 2018 a intrat în vigoare în 6 ianuarie 2018, s-ar putea ca noua lege a bugetului asigurărilor sociale să fie adoptată, în curând.

Astfel, din cauză că a crescut și salariul minim brut, s-ar putea să crească și cuantumul ajutorului de deces, odată cu adoptarea noii legi.Bineînțeles, cuantumul ar putea rămâne același și conform noii legi.

Citește și: mesaje de condoleanțe, mesaje de deces, mesaje de comemorare, anunțuri de deces

În ceea ce privește documentele necesare pentru acordarea ajutorului de deces, acestea sunt prevăzute pe site-ul Casei Naționale de Pensii Publice:

• cerere pentru acordarea ajutorului de deces ;

• certificat de deces (original şi copie);

• act de identitate al solicitantului (original şi copie);

• acte de stare civila ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar (original şi copie);

• dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (original şi copie);

• act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt şi data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani (original);

• adeverinţa care să certifice că, la data decesului, membrul de familie cu vârstă cuprinsă intre 18 si 26 de ani urma o forma de învătământ organizată potrivit legii (original).

Atenție! Ajutorul de deces trebuie solicitat în maximum trei ani de la data decesului. De asemenea, ajutorul de deces trebuie achitat într-un termen de maximum trei zile lucrătoare de la solicitare.

În privința suportării ajutorului de deces. din 2018 nu îi mai revine angajatorului obligația acordării acestei sume. De anul trecut, angajatorul nu mai datorează contribuția pentru pensii, de unde își recupera suma dată ca ajutor de deces.

Sursa: avocatnet.ro

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Acceptă Mai mult...