Rămâi conectat

Actualitate

AJOFM Alba: Noi măsuri active privind stimularea ocupării forței de muncă oferite șomerilor și angajatorilor, din luna decembrie

Ziarul Unirea

Publicat

în

sediul ajofm albaÎncepând cu luna decembrie 2016, au intrat în vigoare noi măsuri active privind stimularea ocupării forței de muncă oferite celor două categorii de beneficiari: persoane aflate în căutarea unui loc de muncă și angajatori, transmite AJOFM Alba.  

Astfel, prin modificările aduse Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și al ocupării forței de muncă de O.U.G. nr. 60/2016, precum și a Normelor metodologice nr.885/2016 de aplicare a legii sunt introduse noi servicii acordate șomerilor, se modifică modalitatea de acordare a primelor de mobilitate (prima de instalare, respectiv prima de încadrare), este introdusă prima de activare și cresc subvențiile acordate agențiilor economici pentru angajarea șomerilor.

Au fost adoptate inclusiv o serie de măsuri de simplificare a modului de transmitere a documentelor de către beneficiarii Serviciului Public de Ocupare. Astfel, documentele se pot depune personal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, fax sau e-mail. În cazul în care persoanele optează pentru transmitrea documentelor prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, fax sau       e-mail, documentele se transmit și se acceptă în copie certificată pentru conformitate cu originalul, de către persoana solicitantă.

Elit - Gustul Desăvârșit

În situaţia în care documentele transmise în termen, prin modalităţile prevăzute mai sus, nu sunt lizibile, agenţia pentru ocuparea forţei de muncă solicită persoanei redepunerea acestora în termen de 5 zile de la data primirii solicitării, iar documentele transmise ca urmare a acestei solicitări sunt considerate a fi depuse în termen.

Finanțarea pachetului de măsuri active este asigurată din fonduri naționale și europene și conține o serie măsuri de stimulare a ocupării, între care menționăm:

Schimbarea cuantumului și modalității de acordare a primei de instalare, care se acordă diferențiat după cum urmează:

 1. 500 lei pentru persoanele înregistrate ca șomeri la agențiile pentru ocuparea forței de muncă și care se încadrează în muncă, potrivit legii, într-o altă localitate situată la o distanță mai mare de 50 km față de cea în care își au domiciliul sau reședința, și ca urmare a acestui fapt, își schimbă domiciliul sau își stabilesc reședința în localitatea respectivă sau în localitățile învecinate acesteia. Prima de instalare se va acorda în două tranșe (50% din cuantumul stabilit, la data instalării și 50% după expirarea perioadei de 12 luni de la angajare);
 2. 500 lei pentru persoanele care sunt însoțite de membrii familiei care își schimbă domiciliul;
 3. în cazul în care ambii soți îndeplinesc condițiile de acordare a primei de instalare, unul va primi 12.500 lei, iar celălalt va primi o primă de instalare în cuantum de 3.500 lei;
 4. dacă angajatorul sau autoritățile publice locale sau centrale asigură locuință de serviciu sau suportă cheltuielile aferente din fonduri proprii sau fonduri publice, șomerii care se încadrează primesc o primă de instalare de:
 • 500 lei pentru situațiile prevăzute la punctele a) și c);
 • 500 lei pentru situația prevăzută la punctul b).

Persoanele care au locuința asigurată sau cheltuielile de cazare sunt suportate de angajator primesc prima de instalare într-o singură tranșă la data instalării.

Prima de instalare se acordă și persoanelor de cetățenie română care și-au exercitat dreptul la liberă circulație a lucrătorilor în Uniunea Europeană și Spațiul Economic European pe o perioadă de cel puțin 36 luni, în cuantumurile și cu respectarea condițiilor prevăzute de lege.

Pentru a beneficia de prima de instalare, persoanele de cetăţenie română care şi-au exercitat dreptul la liberă circulaţie a lucrătorilor în spaţiul Uniunii Europene şi Spaţiul Economic European pe o perioadă de cel puţin 36 de luni trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 1. a) lunile care constituie perioada de cel puţin 36 de luni în care au exercitat dreptul la liberă circulaţie în unul sau mai multe state din spaţiul Uniunii Europene şi Spaţiul Economic European, anterior întoarcerii în România, sunt consecutive;
 2. b) sunt cetăţeni români pe perioada în care şi-au exercitat dreptul la liberă circulaţie a lucrătorilor în spaţiul Uniunii Europene şi Spaţiul Economic European;
 3. c) deţin un document sau orice alt înscris emis de o autoritate publică a statului sau statelor din spaţiul Uniunii Europene şi Spaţiul Economic European în care şi-au exercitat dreptul la liberă circulaţie a lucrătorilor în spaţiul Uniunii Europene şi Spaţiul Economic European pe perioada de cel puţin 36 de luni, prin care se atestă că au avut pe perioada respectivă domiciliul sau reşedinţa ori au exercitat dreptul de rezidenţă legal pe teritoriul statului/statelor respectiv(e);
 4. d) domiciliul pe teritoriul României la care se întorc sau noul domiciliu ori reşedinţă care îl/o stabilesc pe teritoriul României ca urmare a întoarcerii în România este în localitatea în care se încadrează în muncă sau în localităţile învecinate acesteia şi localitatea respectivă se află în zonele prevăzute în Planul naţional de mobilitate;
 5. f) se încadrează în muncă cu normă întreagă, pe o perioadă de cel puţin 12 luni;

Prima de încadrare se modifică și se acordă după cum urmează:

Persoanele înregistrate ca șomeri la agențiile pentru ocuparea forței de muncă și care se încadrează în muncă, potrivit legii, într-o localitate situată la o distanță mai mare de 15 km de localitatea în care își au domiciliul sau reședința, pot beneficia de o primă de încadrare neimpozabilă.

Cuantumul primei se calculează la 0,5 lei/km, dar nu mai mult de 55 lei/zi, proporțional cu numărul de zile în care persoanele în cauză desfășoară efectiv activitatea la angajatorul la care se realizează încadrarea în muncă.

Prima de încadrare se acordă pe o perioadă de 12 luni.

 

Prima de instalare și prima de încadrare se acordă persoanelor șomere care au domiciliul sau reședința ori își stabilesc noul domiciliu sau noua reședință în zonele prevăzute în Planul național de mobilitate care se aprobă și se actulalizează prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.

Pentru județul Alba, Planul de mobilitate include unitățile administrativ-teritoriale Bucerdea Grânoasă, Câlnic, Cenade, Cergău, Cetatea de Baltă, Crăciunelu de Jos, Doștat, Fărău, Hopârta, Întregalde, Jidvei, Râmeț, Roșia de Secaș, Săliștea, Săsciori (anexa 1), precum și arealele prioritare pentru dezvoltare asumate prin Memorandumul cu tema dezvoltarea unor programe integrate din fonduri europene și bugetul național pentru îmbunătățirea situației sociale și economice a locuitorilor din zona pilot de intervenție Roșia Montană – Munții Apuseni, respectiv unitățile administrativ teritoriale: Abrud, Baia de Arieș, Câmpeni, Zlatna, Albac, Almașu Mare, Arieșeni, Avram Iancu, Bistra, Bucium, Ciuruleasa, Gârda de Sus, Horea, Lupșa, Meteș, Mogoș, Ocoliș, Poiana Vadului, Ponor, Poșaga, Râmetea, Roșia Montană, Sălciua, Scărișoara, Sohodol, Vadu Moților, Vidra (anexa 2).

Nu beneficiază de primele de mobilitate:

 • Persoanele care au mai beneficiat de o primă de încadrare sau de o primă de instalare în ultimele 36 de luni premergătoare solicitării primei de mobilitate;
 • Persoanele care au avut stabilit domiciliul sau reşedinţa în localitatea de unde pleacă ca urmare a încadrării în muncă în altă localitate pentru o perioadă mai mică de 36 de luni, calculată începând cu data încadrării în muncă la primul angajator (în cazul primei de instalare).
 • Persoanele care, în perioada de 12 luni de la încadrarea în muncă la primul angajator, îşi pierd statutul de angajat, cu excepţia persoanelor care se încadrează în termen de 30 de zile la un alt angajator, în aceleaşi condiţii;
 • Persoanele care se încadrează în muncă, conform legii, pe perioadă determinată mai mică de 12 luni, iar ulterior încadrării în muncă, se schimbă durata încadrării în muncă pe perioadă determinată de 12 luni sau mai mare de 12 luni ori nedeterminată;
 • Persoanele care se încadrează la angajatori cu care au fost în raporturi de muncă sau de serviciu în ultimii 2 ani;
 • Persoanele care se încadrează la angajatori la care calitatea de administrator/asociat este deținută de una sau mai multe persoane fizice ori juridice care au calitatea de administrator/asociat și la alți angajatori cu care personele au fost în raporturi de muncă sau de serviciu în ultimii 2 ani;
 • Absolvenţii licenţiaţi ai facultăţilor de medicină, medicină dentară şi farmacie care, la data solicitării dreptului, au promovat concursul naţional de rezidenţiat pe locuri sau pe posturi în condiţiile legii;

Nu constituie schimbare de domiciliu într-o altă localitate sau stabilirea reşedinţei, dacă localitatea unde persoana se încadrează în muncă sau îşi schimbă domiciliul ori îşi stabileşte reşedinţa aparţine aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale: comună, oraş, municipiu sau dacă persoana a avut stabilit domiciliul ori reşedinţa în localitatea de unde pleacă ca urmare a încadrării în muncă în altă localitate pentru o perioadă mai mică de 36 de luni, anterioară datei încadrării în muncă.

Prima de activare se acordă pentru:

Șomerii care nu beneficiază de indemnizație de șomaj înregistrați la agențiile pentru ocuparea forței de muncă, în situația în care se angajează cu normă întreagă, pentru o perioadă mai mare de 3 luni, beneficiază de o primă de activare în valoare de 500 lei, neimpozabilă.

Nu beneficiază de această primă de activare persoanele care se angajează la angajatori cu care au fost în raporturi de muncă sau de serviciu în ultimele 12 luni.

Nu beneficiază de prima de activare persoanele care se încadrează în muncă, conform legii, pe perioadă determinată de cel mult 3 luni, iar ulterior încadrării în muncă se schimbă durata încadrării în muncă pe perioadă determinată mai mare de 3 luni sau nedeterminată.

Facilități pentru angajatori

 • Angajatorii care încadrează în muncă, pe o perioadă nedeterminată tineri NEET – (tineri cu vârsta cuprinsă între 16 și 24 de ani, care nu au un loc de muncă, nu urmează o formă de învățământ și nu participă la activități de formare profesională), șomeri de lungă durată, șomeri în vârstă de peste 45 de ani, șomeri care sunt părinți unici susținători ai familiilor monoparentale, șomeri de lungă durată primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni o sumă în cuantum de 900 lei, cu obligația menținerii raporturilor de muncă sau de serviciu cel puțin 18 luni;
 • Angajatorii care încadrează în muncă, șomeri care, în termen de 5 ani de la data angajării, îndeplinesc, conform legii, condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limită de vârstă, dacă nu îndeplinesc condițiile de a solicita pensia anticipată parțială, beneficiază lunar, pe perioada angajării, până la data îndeplinirii condițiilor respective, de o sumă în cuantum de 900 lei;
 • Angajatorii care încadrează în muncă, pe perioadă nedeterminată, absolvenți ai unor instituții de învățământ, primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare absolvent încadrat, o sumă în cuantum de 900 lei (angajatorii care încadrează în muncă, pe durată nedeterminată, absolvenţi de învăţământ superior care nu au promovat examenul de licenţă sau de diplomă nu beneficiază de subvenţia pentru încadrarea în muncă a absolvenţilor respectivi);
 • Angajatorii care încadrează în muncă pe durată nedeterminată absolvenți din rândul persoanelor cu handicap primesc lunar, pentru fiecare absolvent o sumă în cuantum de 900 lei pe o perioadă de 18 luni;

Facilitățile prevăzute mai sus se acordă angajatorilor în situația în care tinerii NEET și persoanele din categoriile menționate sunt înregistrați ca șomeri în evidența agenției județene pentru ocuparea forței de muncă.

Pentru informaţii suplimentare, persoanele interesate se pot adresa la sediul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Alba, la telefon 0258/811470; 0258/831137 sau e-mail: [email protected]

 


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Publicitate

Actualitate

Statul român, avantajat de inflație. Analist economic: Noi sărăcim, statul se îmbogățește

Ziarul Unirea

Publicat

în

Statul român, avantajat de inflație. Analist economic: Noi sărăcim, statul se îmbogățește

În contextul majorării necontrolate a prețurilor și a inflației în creștere, analistul economic Adrian Negrescu a explicat că există soluții pentru stoparea inflației și prețurilor

”Soluții există. Toate țările din Uniunea Europeană au luat măsuri. Vă dau exemplul Poloniei! Polonia a plafonat prețurile la utilitățile importante până în 2024. Mai mult decât atât, a redus tot ce înseamnă taxe, accize pe prețurile carburanților, prețurile energiei, pe prețurile gazelor.

Guvernul polonez s-a asigurat că mecanismele economice funcționează în așa fel încât, într-adevăr, scăderile astea de taxe să nu fie speculate de băieții deștepți care își fac de cap în România. Dar pentru asta ai nevoie de un stat care să funcționeze și un stat care să intervină atunci când este nevoie, pentru că în lupta asta cu inflația noi suntem ca Don Quijote. Ne luptăm cu morile de vânt, nimic altceva”, a afirmat analistul la B1TV.

Elit - Gustul Desăvârșit

Economistul a mai arătat și cine este avantajat de această stare de fapt: ”Cel avantajat de această inflație este statul român. Adună mai mulți bani la buget. Noi sărăcim iar statul se îmbogățește”.

La întrebarea de ce românii nu regăsesc îmbogățirea statului în veniturile lor, cum ar fi pensii, salarii majorate sau investiții, Adrian Negrescu a spus că: ”Dacă ne uităm pe facturile din primul semestru, că acelea sunt cele relevante, unde s-au dus cei mai mulți bani? La salariile bugetarilor, care s-au dublat față de acum patru ani, la cheltuielile cu bunuri și servicii care au crescut cu 30%. la investițiile pe care nu le vedem, apropo, investițiile s-au redus în România cu 15% față de anul trecut, și la funcționarea unui stat care trăiește în continuare în huzur și bucurie, și veselie sau cu tot felul de sporuri, cu tot felul de facilități, în condițiile în care ni se cere nouă, românilor de rând, să stingem lumina și soarele, să stăm în frig”, a subliniat economistul.

Economistul a mai atras atenția că statul face ”o chestie absolut bizară, în momentul de față ne spune nouă să folosim mai puțin curent electric, dar subvenționează cu 10 mii de euro fiecare mașină electrică achiziționată în România. Păi unde e dreptate și unde egalitatea, până la urma urmei, în fața legii?”, a conchis comentariul economistul Adrian Negrescu.

Analistul economic Adrian Negrescu critică modul de abordare al oficialilor problmea energiei și face o previziune sumbră pentru această iarnă când va trebui să plătim facturile la energie.

Adrian Negrescu a spus că: ”Nu știu dacă vreodată autoritățile române au transmis cu transparență niște informații reale din piețele de energie, de gaze sau din toate domeniile de activitate. Autoritățile vin de fiecare dată cu mesajul asta optimism, pentru că trebuie să fie optimiștii de serviciu în această situație economică. Ar fi și culmea ca autoritățile să vină și să pună gaz pe focul temerilor populației, temerilor companiilor legate de această perspectivă. Cert este că, în realitate, situația nu arată deloc bine raportat la modul în care gestionăm această situație și la modul în care Europa privește practic această criză energetică care se prefigurează în această iarnă.

Toate mesajele transmise ieri de Ursula von der Leyen sau mai mult o culegere de bune intenții, gen ca să fie bine, ca să nu fie rău, ca să mă exprim simplu, pentru că multe dintre acele mesaje sunt doar la nivel declarativ, fără să fie însoțite de niște măsuri concrete care să vină într adevăr să repună situația din piața energetică pe niște traiectorii predictibile. Ce am aflat ieri, am aflat ieri că europenii încearcă să plafoneze prețul gazelor, un fel de mecanism din ăsta de solidaritate la nivel european, prin care încercăm să-i cerem lui Putin să ne vândă gaze la un anumit preț. Va fi destul de dificil”, a declarat analistul la B1TV.

Sursa: dcbusiness.ro


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Actualitate

Noutăți PENSII 2022: Când apare noua formulă de recalculare a pensiilor

FURDUI Alexandru

Publicat

în

Noutăți PENSII 2022: Când apare noua formulă de recalculare a pensiilor

O nouă formulă de recalculare a pensiilor în funcție de care vor fi recalculate 5 milioane de pensii ar trebui găsită de Guvern până la finalul anului curent.

„Lucrez și cu Comisia Europeană și cu Banca Mondială în contractul de asistență. Ţinem la legea 127, ne dorim îmbunătățirea legii. Cred că în două-trei saptămâni voi fi în posibilitatea să am baza de material astfel încât să invit partenerii sociali să-mi fie parteneri în scrierea acestor reforme atât de importante pentru cetățenii români”, a declarat recent ministrul Muncii la postul de televiziune România TV.

Referitor la formulă de calcul a pensiilor, Marius Budăi a menționat că ”suntem deschiși la îmbunătățire. Dacă găsim o formulă mai bună, o vom aplică”.

Elit - Gustul Desăvârșit

Daniel Baciu, preşedintele Casei Naţionale de Pensii, a explicat, la rândul său, inechităţile din sistemul de pensii, pe care România s-a angajat prin PNRR să le elimine, vin din faptul că în ambele legi anterioare modul de calcul a fost mult complicat inutil, iar acesta ar trebui, din punctul său de vedere, simplificat prin eliminarea stagiilor de cotizare, rămânând doar să se înmulţească valoarea punctului de pensie cu numărul anilor de contibuţie.

Stagii de cotizare diferite

„Bineinteles ca suntem parte (n.r. din procesul stabilirii noii formule de calcul a pensiilor), este un grup de lucru mai larg la nivel de Ministerul Muncii, suntem si noi, sunt si specialisti din Ministerul Muncii, care lucreaza la elaborarea noului act normativ. Orice act cu impact mare social trebuie sa aiba o nota de fundamentare foarte temeinica. Asa s-a intamplat si in 2001, daca va amintiti, la legea 19, a trebuit sa avem acest contract de consultanta cu o institutie internationala credibila, care sa gireze cumva cand acest act normativ intra in procesul de legiferare.

Parerea mea, ca specialist care lucreaza de peste 20 de ani, aceste inechitati care sunt acum sunt din faptul ca in ultimii 20 de ani au fost generate de formula de calcul care se aplica. Daca luam ultimele legi, 19 si 163, de fiecare data s-au folosit stagii de cotizare diferite, dar prevazute de lege. Deci avem acum in plata pensii cu acelasi numar de puncte, dar cu stagii de cotizare diferite. S-au folosit stagii de la 20 la 35 de ani. Inclusiv diferite intre barbati si femei. Daca acelasi numar de puncte il imparti la 20 sau la 35 de ani, ies cifre foarte diferite.

Acel număr de puncte

Parerea mea este ca ar trebui sa se renunte la aceste stagii de cotizare si sa se revina la o formula de calcul simpla, in care sa se aplice doar acel principiu al contributivitatii. Practic, acel numar de puncte, care sa fie acelasi pentru toata lumea, inmultit cu o valoare agreata, atunci vor disparea inechitatile. Practic, noi asta facem acum, aducem acel numar de puncte, pe care nu il avem”, a spus Baciu.

Prin intermediul Planului Național de Redresare și Reziliență, Guvernul și-a luat angajamentul de a modifică Legea Pensiilor în beneficiul pensionarilor români. În momentul de față, pensia media este de aproximativ 1.600 de lei, în timp ce peste 1,25 milioane de pensionari au pensie de doar 1.000 de lei.

Vârsta de pensionare

În ceea ce privește vârsta de pensionare, Marius Budăi preciza, zilele trecute, că ”am spus clar că nu trebuie să punem carul înaintea boilor, trebuie să ne ocupăm de creşterea speranței de viață și abia peste ani să avem o discuție onestă cu cetățenii români. Nu se pune problema unei majorări a vârstei de pensionare”. Totuși, o decizie trebuie luată, având în vedere că pensionarea la 70 de ani va fi opțională, iar cei care aleg să muncească până la vârsta de 70 de ani vor beneficia de facilități fiscale din partea Ministerului de Finanțe. Așadar, și aici trebuie luată o decizie.

Tot în PNRR este prevăzut ca, până în anul 2035, să existe o egalizare a vârstei de pensionare femei-bărbați, iar femeile să se pensioneze tot la 65 de ani. Sunt decizii care trebuie luate într-un timp foarte scurt, pentru că de toate aceste modificări depind banii europeni care ne vin prin PNRR. Pe de altă parte, s-a tot vorbit de o impozitare a acestor pensii foarte mari, însă, până în acest moment, nu a fost luată o decizie în coaliția de guvernare, iar timpul începe să îi preseze pe liderii politici.

Sursa: dcbusiness.ro

” width=”20″ height=”20″>


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Actualitate

Declarația unică: Ce se va schimba în 2023 la chirii, dividende sau drepturi de autor

Ziarul Unirea

Publicat

în

Declarația unică: Ce se va schimba în 2023 la chirii, dividende sau drepturi de autor

O serie de modificări fiscale care vor intra în vigoare începând cu anul viitor vă poate afecta semnificativ veniturile, mai ales dacă înregistrați câștiguri din activități independente sau din chirii sau dividende.

Dacă ai venituri din divedende, de exemplu, trebuie să reții că se majorează cota de impozit pe dividende de la 5% la 8% pentru dividendele distribuite/plătite între persoane juridice române şi pentru cele distribuite/plătite fondurilor de pensii administrate privat şi/sau fondurilor de pensii facultative. Important de precizat este că această cotă de 8% se va aplica dividendelor distribuite după data de 1 ianuarie 2023.

De altfel, eniturile din dividende primite de o persoană juridică română din statele membre ale UE sunt neimpozabile la calculul de impozit pe profit indiferent de forma sa de organizare, atât timp cât aceasta intră sub incidența legislației române (în prezent acest tratament se aplică doar persoanelor juridice cu forma juridică de „societate cu răspundere limitată”, ,,societate pe acțiuni”, „societate în nume colectiv”, ,,societate în comandită simplă”.

Elit - Gustul Desăvârșit

Totodată, o analiză Pwc relevă faptul că scutirea privind impozitul pe dividende se va aplica dacă atât beneficiarul cât și plătitorul dividendelor sunt o ,,societate pe acțiuni”, „societate în comandită pe acțiuni”, „societate cu răspundere limitată”, „societate în nume colectiv”, precum și pentru alte forme de organizare a unei alte persoane juridice aflate sub incidența legislației române – modificarea se aplică în trei zile de la data intrării în vigoare a OG nr. 16/2022.

În situația-n care ești un profesionist și înregistrezi venituri din activiăți independente, reține că se reduce de la 100.000 euro la echivalentul în lei al sumei de 25.000 euro plafonul până la care contribuabilii care obțin venituri din activități independente pot determina venitul net pe bază de norme de venit. Cei care obțin un venit brut anual peste acest plafon vor determina venitul net anual în sistem real, începând cu anul fiscal următor.

Se introduce un plafon lunar de venit neimpozabil de cel mult 33% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, în care sunt incluse, cumulat lunar, unele beneficii salariale parțial neimpozabile în prezent sau unele noi, cu respectarea anumitor condiții, după cum urmează:

a) prestațiile suplimentare primite de salariați în baza clauzei de mobilitate, potrivit legii, altele decât cele prevăzute la art.76 alin. (2) litera k) din Codul fiscal, în limita a 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizaţia de delegare/detașare pentru personalul autorităţilor şi instituţiilor publice;

b) contravaloarea hranei acordate de către angajator pentru angajații proprii, astfel cum este prevăzut în contractul de muncă sau în regulamentul intern, în limita valorii maxime, potrivit legii, a unui tichet de masă/persoană/zi, prevăzută la data acordării – această prevedere nu este aplicabilă angajaților care beneficiază de tichete de masă;

c) cazarea și contravaloarea chiriei pentru spațiile de cazare/de locuit puse de către angajatori la dispoziţia angajaților proprii, astfel cum este prevăzut în contractul de muncă sau în regulamentul intern, în limita unui plafon neimpozabil de 20% din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată /lună/persoană – anumite condiții trebuie îndeplinite, iar verificarea îndeplinirii acestora cade în sarcina angajatorului;

d) contravaloarea serviciilor turistice şi/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului, pentru angajaţii proprii şi membrii de familie ai acestora, acordate de angajator, astfel cum este prevăzut în contractul de muncă, regulamentul intern, sau primite în baza unor legi speciale şi/sau finanţate din buget, în limita unui plafon anual, pentru fiecare angajat, reprezentând nivelul unui câștig salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul în care au fost acordate;

e) contribuţiile la un fond de pensii facultative potrivit Legii nr. 204/2006 şi cele reprezentând contribuţii la scheme de pensii facultative, calificate astfel de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), administrate de către entități autorizate stabilite în state membre UE sau aparținând Spațiului Economic European (SEE), suportate de angajator pentru angajaţii proprii, în limita a 400 euro anual pentru fiecare persoană;

f) primele de asigurare voluntară de sănătate, precum şi serviciile medicale furnizate sub formă de abonament, suportate de angajator pentru angajaţii proprii, în limita a 400 euro anual pentru fiecare angajat;

g) sumele acordate angajaţilor care desfăşoară activităţi în regim de telemuncă pentru susţinerea cheltuielilor cu utilităţile la locul în care angajaţii îşi desfăşoară activitatea, precum electricitate, încălzire, apă şi abonamentul de date, şi achiziţia mobilierului şi a echipamentelor de birou, în limitele stabilite de angajator prin contractul de muncă sau regulamentul intern, în limita unui plafon lunar de 400 lei corespunzător numărului de zile din luna în care persoana fizică desfăşoară activitate în regim de telemuncă.

Conform explicațiilor Avocatnet.ro, „obligația de a completa declarația unică în privința acestei contribuții apare de la minimul de șase salarii, iar nu de la 12, iar cei care nu depun declarația vor fi impozitați din oficiu de Fisc, prin aplicarea cotei de CASS la nivelul de șase, 12 sau 24 de salarii minime brute”.

Acestea fiind spuse, sursa citată mai notează că „persoanele care obțin venituri în mod independent, ca PFA, din chirii, dividende, drepturi de autor ș.a.m.d. s-au obișnuit în toți acești trei ani cu un singur plafon de la care apare obligația de plată a contribuției la pensii (CAS) și a celei la sănătate (CASS). Plafonul unic de 12 salarii minime brute mai este relevant anul acesta și se mai reflectă în plățile ce se vor face până pe 25 mai anul viitor, dar pentru veniturile din 2023 vorbim de două noi plafoane pe care contribuabilii vor trebui să le respecte”, mai notează sursa citată.

Practic, în privința CAS, din 2023, în cazul persoanelor care realizează venituri din activităţi independente venituri și/sau venituri din drepturi de proprietate intelectuală, din una sau mai multe surse şi/sau categorii de venituri, a căror valoare cumulată este cel puţin egală cu 12 salarii minime brute pe ţară, baza anuală de calcul o reprezintă venitul ales de contribuabil, care nu poate fi mai mic decât nivelul de 12 salarii minime brute pe ţară, în cazul veniturilor realizate cuprinse între 12 și 24 salarii minime brute pe ţară SAU nivelul de 24 salarii minime brute pe ţară, în cazul veniturilor realizate de peste 24 salarii minime brute pe ţară.

În privința CASS, în cazul persoanelor care realizează venituri din activităţi independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din asocierea cu o persoană juridică, venituri din cedarea folosinţei bunurilor, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, venituri din investiţii și venituri din alte surse, din una sau mai multe surse şi/sau categorii de venituri, a căror valoare cumulată este cel puţin egală cu 6 salarii minime brute pe ţară, atunci baza pentru acestea se va calcula la nivelul a 6 salarii minime brute pe ţară, în cazul veniturilor realizate cuprinse între 6 și 12 salarii minime brute pe ţară, nivelul de 12 salarii minime brute pe ţară, în cazul veniturilor realizate cuprinse între 12 și 24 salarii minime brute pe ţară SAU nivelul de 24 salarii minime brute pe ţară, în cazul veniturilor realizate de peste 24 salarii minime brute pe ţară.

Pentru românii care au imobile pe care le închiriază, prin OG nr. 16/2022 se stabilește venitul impozabil la nivelul venitului brut pentru veniturile din cedarea folosinţei bunurilor, altele decât veniturile din arendă și din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală. Se elimină astfel cota forfetară de cheltuieli de 40%.

Se introduce obligația înregistrării la organul fiscal competent a contractul încheiat între părți, precum şi a modificărilor survenite ulterior, în termen de cel mult 30 zile de la încheierea/producerea modificării acestuia. Contractele în derulare la data de 1 ianuarie 2023 vor fi înregistrate în termen de 90 de zile de la data la care a intervenit obligația înregistrării acestora. Se va emite un ordin al președintelui ANAF care va detalia procedura de înregistrare a acestora.
Schimbările fiscale care te afectează în mod direct, de anul viitor

Totodată, nu trebuie să scapi din vedere nici faptul că, tot din 2023, se schimbă semnificativ impozitarea proprietăţilor imobiliare.

„Se elimină diferenţierea impozitului în funcţie de tipul de proprietar – persoană fizică sau juridică. De altfel, revizuirea regimului de impozitare a clădirilor este unul din principalele obiective din zona de politică fiscală asumate de România prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR).

Conform PNRR, reforma fiscală din România trebuie să cuprindă măsuri cu privire la alinierea valorii impozabile la cea de piaţă. În plus, prin intermediul unui raport publicat în luna iunie a acestui an, Fondul Monetar Internaţional (FMI) transmite autorităţilor din ţara noastră un set de recomandări pentru îmbunătăţirea veniturilor aferente taxelor pe proprietate. Printre acestea se numără aplicarea cotei de impozitare asupra valorii de piaţă, atât pentru clădirile rezidenţiale, cât şi pentru cele nerezidenţiale, şi includerea preţului terenului în valoarea impozabilă a clădirii – o măsură de altfel logică, întrucât valoarea construcţiei se desparte doar în mod artificial de valoarea terenului”, explică specialiștii Deloitte.

Tot aceștia ne oferă un exemplu concret de calcul, pentru a ne face o idee despre ce impact vor avea măsurile fiscale asupra proprietarilor de imobile din țara noastră. Astfel, pentru un apartament de trei camere cu destinaţie rezidenţială din Bucureşti, construit după anul 2011, din zona staţiei de metrou Politehnica, dacă se va aplica aceeaşi cotă de 0,1%, valabilă anul acesta, impozitul va creşte anul viitor cu cel puţin 50%, de la 250 de lei pe an, la aproximativ 375 de lei, folosind valoarea din grilele notariale. Dar o estimare corectă va fi posibilă abia după ce va fi anunţată cota de impozitare aplicabilă pentru 2023.

Sursa: playtech.ro


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Știrea Ta

Politică Administrație

Sport

Monden

Opinii Comentarii

Articole Similare

Copyright © 2004 - 2022 Ziarul Unirea