Rămâi conectat

Economie

ADR CENTRU: Reprezentanții administrațiilor locale din regiune se reunesc la Sfântu Gheorghe

Publicat

în

conferinta adr001Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru organizează ședința trimestrială a CDR Centru, care se va desfășura la sediul Consiliului Județean Covasna. La întâlnirea programată  pentru , joi, 10 iunie 2013, începând cu ora 11.00 vor participa preşedinţii celor şase Consilii judeţene din Regiunea Centru, precum şi primarii nominalizaţi ca reprezentanţi ai municipiilor, ai oraşelor şi comunelor din fiecare judeţ.

În cadrul acestei Ședințe a CDR Centru se vor supune aprobării membrilor acestui for decizional de la nivel regional atât Raportul de activitate al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Centru pe anul 2012, cât și Raportul execuţiei bugetare a ADR Centru pentru anul 2012, însoțit de Raportul Comisiei de Cenzori și Raportul de audit pentru anul trecut.

Un punct foarte important, pentru dezbaterea gradului de absorbție a fondurilor nerambursabile la nivel regional, dar și a soluțiilor la problemelor apărute în implementarea proiectelor, îl va constitui analiza stadiului de implementare a Programului Regio, a proiectelor aflate în derulare în toate cele șase județe ale Regiunii.

Electrica Furnizare Discount

Potrivit reprezentanților ADR Centru, această analiză va fi completată de prezentarea unei situații în care sunt corelate proiectele finanţate sau finanţabile la nivelul Regiunii Centru din fonduri publice, precum și informațiile de ultimă oră din cadrul ședinței Comitetului de Monitorizare al Programului Operațional Regional, ce s-a desfășurat la sfârșitul lunii mai 2013.

Tot în cadrul acestei ședințe, membrii CDR Centru vor dezbate propunerea de aprobare a realocării fondurilor disponibile pe domeniul major de intervenţie 3.3. la nivelul Regiunii Centru către domeniul major de intervenţie 3.1 al Axei prioritare 3 a POR 2007-2013, în vederea utilizării sumei rămase pe DMI 3.3 pentru depunerea unui nou proiect, precum și propunerea de modificare a Bugetului multianual de venituri și cheltuieli al ADR Centru pentru anii 2013-2015,  prin transferul unei sume între 2 linii bugetare.

Participanții la ședința de la Sfântu Gheorghe vor analiza activitatea derulată de către Organismul Intermediar pentru Programul Operațional Creșterea Competitivității Economice din cadrul ADR Centru, stadiul pregătirii Regiunii Centru pentru noua perioadă de programare 2014-2020 și informațiile privind Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării, ca instrument european de cooperare macroregională.

În ceea ce privește proiectele de impact regional, membrii CDR Centru vor dezbate proiectul de hotărâre privind aprobarea participării ADR Centru în proiectul RealSEAP – destinat sprijinirii la nivel european în implementarea Planurilor de Acțiune pentru Energie Durabilă. Acest proiect este important din punct de vedere strategic, atât prin prisma Strategiei Europa 2020, cât și din cea a preocupărilor regionale pentru utilizarea eficientă a energiei, pe care ADR Centru le susține activ din 2008.

În cadrul ședinței trimestriale a membrilor CDR Centru vom aborda o preocupare instituțională la nivelul întregii regiuni, discutând despre pregătirea ADR Centru pentru asimilarea unor noi programe de finanțare nerambursabilă. Partenerii noștri sunt acum mult mai informați și mai avizați, deoarece exact în această perioadă organizăm întâlnirile grupurilor de lucru județene, implicate în pregătirea portofoliului de proiecte pentru noua perioadă de programare. Din acest punct de vedere, analiza stadiului de implementare a programului Regio la nivel național și regional, sau discutarea problemelor cu care se confruntă beneficiarii de fonduri, sunt subiectele care ne permit să pregătim un cadru propice dezvoltării regionale. Acest cadru de referință ne va susține în abordarea realistă a direcțiilor de dezvoltare regională pe viitor”, a declarat Simion Creţu, director general ADR Centru.

Publicitate

Economie

Comunicat de presă – SC AZOPROD COM SRL anunță închiderea proiectului cu titlul „Grant capital de lucru – AZOPROD COM SRL”

Publicat

în

Comunicat de presă

Societatea SC AZOPROD COM SRL anunță închiderea proiectului cu titlul „Grant capital de lucru-AZOPROD COM SRL”, proiect nr. RUE 12356 înscris în cadrul Măsurii „Granturi pentru capital de lucru”, institutită prin OUG nr.130/2020

Electrica Furnizare Discount

 Proiectul se derulează pe o perioada de maxim 12 luni, începând cu data semnării contractului de finanțare cu Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri/ AIMMAIPE , respectiv 30.07.2021 si finantat in data de 06.08.2021

Obiectivul proiectului îl reprezintă sprijinirea intreprinderii SC Azoprod Com SRL pentru redresarea activitatii

Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:

-combaterea efectelor negative ale crizei provocate de Covid-19  asupra activitatii societatii SC Azoprod Com SRL

-menținerea activității pe o perioada de minim 6 luni,

-menținerea numărului locurilor de munca față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor

Valoarea proiectului este de 787648.46 (valoarea totala) din care : 684911.7 lei grant si 102736.755 lei cofinanțare.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020]

 

Persoană de contact:

Groza Adrian

Tel: 0734351123, [email protected]

Citește mai mult

Economie

Comunicat de presă încheiere proiect: Granturi pentru capital de lucru acordate IMM – urilor, beneficiar STEFAN SHOW S.R.L.

Publicat

în

Comunicat de presă

Electrica Furnizare Discount

STEFAN SHOW S.R.L. anunta încheierea proiectul cu titlul ”Capital de lucru pentru STEFAN SHOW S.R.L.” proiect nr RUE 13564 înscris în cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituită prin OUG nr 130/2020.

Proiectul s-a derulat începând cu data semnării contractului de finanțare cu Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri/ AIMMAIPE, respectiv 04.08.2021.

Obiectivul proiectului îl reprezintă sprijinirea STEFAN SHOW S.R.L.

Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:

-menținerea activității pe o perioada de minim 6 luni,

-menținerea numărului locurilor de munca față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor

Valoarea proiectului este de 51.705,84 (valoarea totala) din care 44.961,6 lei grant si 6.744,24 lei cofinanțare.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.

STEFAN SHOW SRL

Persoană de contact: Lungu Stefan

0754513855

[email protected]

Citește mai mult

Economie

Comunicat de presă: Municipiul Alba Iulia – anunț privind stadiul actualizării Planului de Mobilitate Urbană Durabilă

Publicat

în

Comunicat de presă: Municipiul Alba Iulia – anunț privind stadiul actualizării Planului de Mobilitate Urbană Durabilă

MUNICIPIUL ALBA IULIA a organizat miercuri, 19.01.2022, în cadrul proiectului cu titlul BI Smart Alba Iulia, COD SIPOCA 810/ COD MYSMIS 136237, finanțat prin programul de finanțare Programul Operațional Capacitate Administrativă, Cod apel POCA/661/2/1 (CP13/2019 pentru regiunile mai puțin dezvoltate) Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate, Axa prioritară Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Operațiunea Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP, o conferință privind stadiul actualizării Planului de Mobilitate Urbană Durabilă.

Actualizarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Alba Iulia s-a realizat pe parcursul a 7 luni din cadrul celor 20 de luni de proiect (16.06.2020-16.02.2022) și propune o viziune strategică integrată care să ofere o descriere calitativă a viitorului urban dorit şi definește obiective concrete, măsurabile, ținte bine gândite, toate înglobate într-o strategie generală de dezvoltare durabilă, contribuind astfel și la atingerea obiectivului general al proiectului de creștere a calității procesului decizional la nivelul UAT Alba Iulia pentru a răspunde în mod fundamentat și coerent nevoilor comunității locale în vederea impulsionării dezvoltării locale pe criterii durabile și competitive.

Electrica Furnizare Discount

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Alba Iulia a fost publicat în consultare în data de 29.11.2021 pe site-ul www.apulum.ro la secțiunea Consultare publică prin anunțul cu nr. 139667/26.11.2021, a fost afișat la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia conform procesului verbal de afișare nr.139669/26.11.2021, și a fost anunțat în mass-media locală- Alba Știri din 26.11.2021, urmând a fi supus aprobării Consiliului Local în ședința din 27.01.2022.

PMUD actualizat contribuie la atingerea rezultatelor proiectului:1 Plan de mobilitate urbană actualizat, 1 Platformă de date deschisă orientată către publicul larg la nivelul UAT Alba Iulia, 28 de angajați ai UAT Alba Iulia instruiți în domeniul mobilității urbane și a noilor tendințe de dezvoltare a conceptelor de Smart Mobility și de Smart City, proiect cu o valoare totală de 981.881,40 lei din care 2% contribuția eligibilă a Municipiului Alba Iulia

Citește mai mult

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Știrea Ta

Politică Administrație

Sport

Monden

Opinii Comentarii

Articole Similare