Rămâi conectat

Economie

ADR Centru: Depunerea de proiecte pe infrastructura de turism se suspendă din 20 august

Publicat

în

ADR CentruAutoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013 (AM POR) a emis Instrucţiunea 108 privind modificarea procesului de evaluare, selecţie şi contractare pentru proiectele depuse în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013.

Aceasta instrucţiune introduce măsuri de urgentare ale procesului de evaluare, selecţie şi contractare pentru toate proiectele care cad sub incidenţa Ajutorului de Stat regional, inclusiv de minimis, depuse în cadrul Programului Operaţional Regional 2007 – 2013 pe DMI 4.1, 4.3, 5.2, în vederea finalizării etapei de contractare a acestora până la data de 31 decembrie 2013.

Instrucţiunea nr. 108/2013 prevede termene şi etape clare pentru proiectele aflate în procedura de evaluare/ selecţie/contractare şi stabileşte că din 20 august 2013, orele 16.00 vor fi suspendate toate depunerile de proiecte care cad sub incidenţa ajutorului de stat regional pentru toate regiunile, indiferent de procentul existent al alocării regionale, de gradul de depăşire sau nedepăşire al acestuia.

Electrica Furnizare Discount

Vor fi selectate cererile de finanţare care pot prezenta documentaţia completă a proiectului tehnic, imediat după finalizarea etapei de evaluare tehnică şi financiară, în cadrul etapei de conformitate şi eligibilitate, până cel târziu 16 septembrie 2013. Proiectele tehnice depuse, la sediul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională/Organismului Intermediar, după data de 16 septembrie 2013 nu vor mai fi verificate, iar solicitantul va fi notificat asupra respingerii cererii de finanţare.

Concret, pentru Regiunea Centru, acest lucru se traduce prin suspendarea, începând cu data de 20 august 2013, orele 16.00, a depunerii de proiecte pe DMI 5.2 – Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterii calităţii serviciilor turistice.

Până la data de 21 iunie 2013, la nivelul Regiunii Centru au fost depuse 86 proiecte pe DMI 5.2, în valoare totală de circa 208 milioane euro, prin care se solicita peste 119 milioane euro ca finanţare nerambursabilă. În regiunea noastră sunt semnate 21 contracte de finanţare prin programul REGIO pe acest domeniu. Acestea au o valoare totală de peste 72 milioane euro şi solicită 36,29 milioane euro finanţare nerambursabilă, respectiv 96% din bugetul de 37,84 milioane euro alocat. În scurt timp vor fi contractate încă 2 proiecte, în valoare totală de 2,83 milioane euro, în timp ce alte 7 proiecte, cu valoarea totală de circa 10,4 milioane euro, se afla în faza de evaluare”, precizează reprezentanții ADR Centru.

Instrucţiunea AM POR nr. 108/2013 prevede că etapa de vizită la faţa locului se va desfăşura concomitent cu etapă de verificare a conformităţii proiectului tehnic şi, în cazul în care se constată necesitatea revizuirii unor secţiuni din cererea de finanţare, Organismul Intermediar va notifica solicitantul cu privire la acest aspect, iar documentele respective vor fi preluate la vizită la faţa locului.

Completările solicitate în timpul etapei de vizită la faţa locului vor fi trimise nu mai târziu de 24 octombrie 2013, în caz contrar, solicitantul va fi exclus din procesul de evaluare, selecţie şi contractare. În cazul în care etapă de vizită la faţa locului nu se poate organiza înainte de data de 4 octombrie 2013, solicitantul va pierde dreptul la finanţare.

Totodată, începând cu data de 16 septembrie 2013, termenul de depunere a unei contestaţii de către beneficiarii nemulţumiţi de rezultatul procesului de selecţie, scade la 15 zile calendaristice, termen calculat de la data primirii notificării de respingere din partea Ol.

Pentru DMI 4.3, în cazul în care proiectele din lista de rezervă ce se încadrează în limita a 110% din alocarea regională (actualizat cu economiile de la: contractele finalizate, debite stabilite de AMPOR pentru proiectele în implementare şi contractele reziliate situaţie calculată la data prezenţei instrucţiuni), se va realiza inclusiv etapă de vizită la faţa locului, pe răspunderea solicitantului, pentru eventuale disponibilizări de fonduri.

Ultima documentaţie aferenta unui contract de finanţare căruia i se aplică prevederile Instrucţiunii AMPOR nr 108/2013 se va transmite la Autoritatea de Management până cel târziu la data de 31 octombrie 2013.

Publicitate

Economie

Comunicat de presă: UAT COMUNA SĂLIȘTEA anunță demararea proiectului: „ÎNFIINȚARE CENTRU COMUNITAR ÎN SATUL SĂLIȘTEA, COMUNA SĂLIȘTEA”, COD SMIS 151738

Publicat

în

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA SĂLIȘTEA, în calitate de beneficiar, cu sediul în sat Săliștea, com. Săliștea, str. Joseni, nr. 447, Jud. Alba, Cod 517655, România, derulează proiectul „ÎNFIINȚARE CENTRU COMUNITAR ÎN SATUL SĂLIȘTEA, COMUNA SĂLIȘTEA”, COD SMIS 151738, co-finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza Contractului de finanțare nr. 7256 din 24.11.2021 încheiat cu Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014 – 2020, prin Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, în calitate de Organism Intermediar.

Programul de finanțare: Programul Operațional Regional 2014-2020

Axa Prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale

Electrica Furnizare Discount

Prioritatea de investiții 8.1 – Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate, promovând incluziunea socială prin accesul la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități

Obiectivul general al proiectului: Obiectivul general al proiectului „ÎNFIINȚARE CENTRU COMUNITAR ÎN SATUL SĂLIȘTEA, COMUNA SĂLIȘTEA”, îl constituie creșterea nivelului de accesibilitate al populației la serviciile de sănătate și comunitare în comuna Saliștea, reducând inegalitățile legate de starea de sănătate prin consolidarea asistenței medicale primare, și promovând incluziunea socială, prin dezvoltarea infrastructurii locale de servicii sociale și de sănătate.

Obiectivele specifice:

1. Înfiintarea unui Centru Comunitar Integrat care să ofere servicii medico-socio-educaționale destinate în special persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile, în 24 de luni de la semnarea contractului de finanțare.
2. Dotarea și echiparea Centrului Comunitar Integrat, în vederea funcționării optime, cu dotări medicale, nemedicale și echipamente tehnologice, în 24 de luni de la semnarea contractului de finanțare.
3. Îmbunătățirea accesului persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile la piața forței de muncă, prin colaborarea cu un voluntar aparținând grupurilor vulnerabile, în 24 de luni de la semnarea contractului de finanțare.

Locul de implementare: Județul Alba, Comuna Salistea, Satul Salistea, str. Joseni, nr. 447, jud. Alba, CF nr. 73455.

Valoarea totală a proiectului: este de 528.662,26 lei, asistență financiară nerambursabilă 478.000,39 lei (din care 334.600,28 lei reprezintă finanțarea nerambursabilă acordată din Fondul European de Dezvoltare Regională și 133.840,09 lei reprezintă finanțarea nerambursabilă acordată din bugetul de stat).

Perioada de implementare: 33 luni
Dată începere proiect: 01.04.2021
Dată finalizare proiect: 31.12.2023

DATE DE CONTACT

U.A.T.
COMUNA SĂLIȘTEA

sat Săliștea, com. Săliștea, str. Joseni, nr. 447, Jud. Alba, Cod 517655, România
Tel. 0258762101/ fax. 0258762007/ e-mail. [email protected]
Manager de proiect:  Chiriluț Marcel Teofil

Citește mai mult

Economie

Comunicat de presă: Finalizare proiect capital de lucru pentru ARHITECT MAGDA SRL

Publicat

în

ARHITECT MAGDA SRL anunța finalizarea proiectului cu titlul: GRANT PENTRU CAPITAL DE LUCRU SC ARHITECT MAGDA SRL, proiect nr. RUE  M2-14642,  implementată de către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, MEEMA și Agenția pentru IMM, Atragere de Investiții și Promovarea Exportului (AIMMAIPE) în cadrul schemei de ajutor de stat instituită prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19.

Obiectivul proiectului: Obiectul contractului îl reprezintă ajutorul de stat acordat sub formă de grant pentru capital de lucru, prin Măsura Granturi pentru capital de lucru.

Proiectul s-a derulat in intervalul perioadei de maxim 180 zile, calculate din momentul plății ajutorului Financiar din partea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, MEEMA și Agenția pentru IMM, respectiv M2-14642 din 29.07.2021.

Electrica Furnizare Discount

Rezultatele finale în urma implementării proiectului: Menținerea /suplimentarea numărului de angajați existenți la data înscrierii electronice pentru o perioadă de minim 6 luni de la obținerea finanțării și combaterea efectelor negative ale crizei provocate de COVID-19 asupra activității societății ARHITECT MAGDA SRL

Valoarea totală a proiectului:  100.136,7675 RON

Valoarea grantului: 87.075,45 RON

Cofinanțare: 13.061,3175 RON

 „Proiect cofinanțat din FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALA prin Programul PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE, Axa prioritară 3-Sprijinirea IMM-urilor ca reacție la pandemia COVID-19, Prioritatea de investiții 3d – Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare” 

Persoană de contact:

Sorin Stefan MAGDA

Tel: 0722678174, email: [email protected]

ARHITECT MAGDA SRL

Citește mai mult

Economie

Comunicat de presă: Finanțare nerambursabilă pentru reabilitarea și modernizarea Centrului Regional de Proceduri și Cazare a Solicitanților de Azil București

Publicat

în


Citește mai mult

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Știrea Ta

Politică Administrație

Sport

Monden

Opinii Comentarii

Articole Similare