Rămâi conectat

Economie

ADR Centru a semnat primele contracte de finanţare pentru dezvoltarea competitivităţii economice a firmelor din Regiunea Centru

Publicat

în

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru, în calitate de Organism Intermediar pentru implementarea Programului Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice” (POS CCE) a demarat procesul de contractare a proiectelor finanţate în cadrul Axei Prioritare 1 – Un sistem de producţie inovativ şi eco-eficient.

La sediul ADR Centru din Alba Iulia au fost semnate patru contracte prin care circa 8,26 milioane lei vor fi investite pentru dezvoltarea a patru firme din judeţele Alba, Covasna şi Mureş. Fonduri nerambursabile în valoare de peste 4,2 milioane lei sunt alocate prin aceste prime contracte semnate la sediul ADR Centru din Alba Iulia, în dată de 4 septembrie 2013, pe cel de-al patrulea apel de proiecte în cadrul Operaţiunii 1.1.1. Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv, prin investiţii tangibile şi intangibile pentru IMM. Aceste fonduri, care vor fi completate de co-finantarea fiecărui beneficiar, vizează facilitarea accesului la credite şi finanţare, precum şi la inovare în întreprinderi din Câmpeni – Alba, Sfântu Gheorghe şi Târgu Mureş.

POS CCE reprezintă principalul instrument de realizare a celei de-a două priorităţi tematice a Cadrului Strategic Naţional de Referinţă, mai exact, creşterea pe termen lung a competitivităţii economice din România, prioritate stabilită şi în Planul Naţional de Dezvoltare. În cadrul programului, Axa Prioritară 1 beneficiază de cea mai substanţială alocare bugetară, adică 36,36% din totalul bugetului Fondului European de Dezvoltare Regională (FEDR), alocat pentru POS CCE.

Electrica Furnizare Discount

În sectorul IMM regăsim aproximativ 54% din totalul forţei de muncă din România. Cu toate acestea, productivitatea este scăzută, din cauza echipamentelor de producţie depăşite şi a lipsei investiţiilor în tehnologii moderne. Principalele domenii de intervenţie din cadrul Axei Prioritare 1 a POS CCE, respectiv sprijinirea dezvoltării IMM, îmbunătăţirea accesului la finanţare sau încurajarea serviciilor suport pentru afaceri, sunt priorităţi stabilite de agenda Uniunii Europene.

Firmele care au semnat astăzi contractele de finanţare a proiectelor de investiţii în echipamente şi tehnologie  îşi vor achiziţiona echipamente pentru prelucrarea lemnului şi realizarea de mobilier, pentru dotarea tipografiilor cu maşini de fabricat cutii rigide, precum şi pentru pliat şi lipit cutii, dar şi pentru construcţia de hale şi dotarea acestora cu echipamente specifice pentru prelucrări mecanice. Cele patru proiecte contractate azi au valoarea totală cumulata de 8.258.780,27 lei, din care valoarea totală eligibila cumulata este de 6.527.051,63, iar sprijinul nerambursabil solicitat este de 4.753.377,35 lei.

În ultimii ani am văzut cum accesul firmelor româneşti la capital rămâne limitat. Din acest punct de vedere, sectorul IMM este cel mai afectat, din cauza orientării relativ slabe către activităţi productive, a tehnologiei şi infrastructurii deficitare, a gradului scăzut de adaptabilitate la nevoile pieţei prin inovare. Dezvoltarea IMM prin achiziţia de noi echipamente şi tehnologii, prin diversificarea gamei de produse şi creşterea calităţii acestora stimulează competitivitatea firmelor, creşte nivelul protecţiei consumatorului şi a mediului, accelerând procesul de convergenţă şi intensificarea schimburilor comerciale pe pieţe. Axa Prioritară 1 a POS CCE, în cadrul cărei ADR Centru îşi consolidează rolul de Organism Intermediar la nivel regional, concentrează eforturile de sprijinire a sectorului productiv al întreprinderilor mici şi mijlocii. Ne implicăm activ în revigorarea mediului de afaceri şi generarea întreprinderi inovative, care să creeze locuri de muncă în beneficiul cetăţenilor. De aceea, aceste prime contracte semnate vor fi urmate foarte curând de altele, care vor duce la dezvoltarea economică a Regiunii Centru”, a declarat domnul Simion Creţu, director general ADR Centru, în cadrul evenimentului de semnare a primelor contracte pe programul destinat dezvoltării competitivităţii economice.

La nivelul Regiunii Centru mai sunt încă 309 cereri de finanţare în cadrul apelului de proiecte menţionat (Operaţiunea 1.1.1 A2 – Sprijin financiar în valoare de până la 1.065.000 lei acordat pentru investiţii pentru IMM), care sunt repartizate celorlalte ADR-uri din ţară, pentru procesul de evaluare,. În urma finalizării verificării conformităţii administrative şi eligibilităţii, precum şi a evaluării tehnice şi financiare a proiectelor care au obţinut minim 60 de puncte, urmează semnarea contractelor de finanţare şi apoi derularea investiţiilor prevăzute.

Publicitate

Economie

Comunicat de presă – Anunț finalizare implementare proiect „Diversificarea activității companiei PXP LOGISTIC SRL prin achizitia de utilaje”

Publicat

în

 

Titlul proiectului: Diversificarea activității companiei PXP LOGISTIC SRL prin achizitia de utilaje

Electrica Furnizare Discount

Numele beneficiarului: PXP LOGISTIC SRL

Numele programului: Programul Operațional Regional 2014-2020

Autoritatea de Management: Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației (MLPDA)

Organismul Intermediar: Agenția de Dezvoltare Regională Centru (ADR Centru)

Valoarea totală a proiectului: 1,049,646.85 lei

Finanțarea nerambursabilă: 685,832.71 lei

Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR: 582,957.80 lei

Proiectul „Diversificarea activității companiei PXP LOGISTIC SRL prin achizitia de utilaje”, cod MySMIS 133500, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat de către  PXP LOGISTIC SRL și are o valoare totală de 1,049,646.85 lei, din care 685,832.71 lei reprezintă finanțare nerambursabilă. Programul Operațional Regional 2014-2020 a fost implementat la nivel național de către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrație în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Centru. Proiectul a fost derulat în perioada 16.09.2020 – 30.09.2021.

Obiectivele proiectului:

Obiectivul general al proiectului a fost creșterea competitivității firmei PXP LOGISTIC SRL, ca urmare a introducerii de noi tehnologii moderne în procesele de lucru a societății, prin achiziţionarea de echipamente și utilaje tehnologice specializate.

Obiectivele proiectului au fost în strânsă legătură cu obiectivul specific aferent „Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020, axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, prioritatea de investiții 2.1A ”Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”, și anume consolidarea poziției pe piață a întreprinderilor mici și mijlocii în domeniile competitive identificate în Strategia Națională de Competitivitate şi Planurile Regionale de Dezvoltare.

Obiectivele specifice ale proiectului:

  1. Introducerea a 3 servicii noi cu ajutorul noului flux tehnologic developat prin proiect odata cu achiziționarea a două buldoexcavatoare in perioada de implementare a proiectului.
  2. Dezvoltarea resurselor umane ale microîntreprinderii prin angajarea a 5 persoane și păstrarea locurilor de muncă existente și a celor nou create pe toată perioada de durabilitate a proiectului.
  3. Asumarea de către PXP LOGISTIC SRL a respectării principiilor privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de șanse, de gen și nediscriminarea prin aplicarea prin cadrul proiectului de măsuri exacte de îmbunătățire a calității mediului înconjurător și de creștere a eficienței energetice (achiziționarea prin proiect de echipamente eficiente energetic, achizitionarea de becuri LED, achizitionarea unui turn de iluminat cu generator fotovoltaic), dar și prin aplicarea de măsuri exacte de asigurare a egalității de șanse și tratament (angajarea unei persoane provenite din categorii defavorizate, achizitionarea buldoexcavatoarelor care pot sa fie folosite de catre persoane cu dizabilitati, adaptarea infrastructurii odata cu achizitia rampei telescopice prin proiect).

Rezultatele proiectului:

  • inovarea fluxului tehnologic prin 3 servicii noi introduse – achiziționarea a doua buldoexcavatoare.
  • masuri implementate pentru respectarea principiilor privind dezvoltarea durabila, egalitatea de sanse, de gen si nediscriminare prin: o persoana angajata din categorii defavorizate, buldoexcavatoare achiziționate pot fi operate si de persoane cu dizabilități, becuri LED instalate pentru eficientizarea iluminatului în spațiul de lucru, turn de iluminat cu generator fotovoltaic achiziționat (energie verde), o rampa telescopica achiziționată.
  • 5 locuri de munca nou create

Impactul proiectului la nivelul regiunii: proiectul a condus la dezvoltarea activitatii firmei prin introducerea  de trei noi servicii respectiv prin crearea a cinci noi locuri de munca si imbunatatirea calitatii mediului înconjurator prin eficientizarea iluminatului în spațiul de lucru prin achiziția de becuri LED și achiziționarea unui turn de iluminat cu generator fotovoltaic.

Citește mai mult

Economie

Comunicat de presă – U.A.T. DAIA ROMÂNĂ anunță demararea proiectului „REABILITARE, DOTARE ȘI ÎMPREJMUIRE ȘCOALĂ GIMNAZIALĂ DAIA ROMÂNĂ, JUDEȚUL ALBA”, COD SMIS 124771

Publicat

în

Comunicat de presă

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ DAIA ROMÂNĂ, în calitate de beneficiar, cu sediul în Daia Română, Str. Principală, nr. 326, județul Alba, cod poștal 517270, România, derulează proiectul  „REABILITARE, DOTARE ȘI ÎMPREJMUIRE ȘCOALĂ GIMNAZIALĂ DAIA ROMÂNĂ, JUDEȚUL ALBA”, COD SMIS 124771, co-finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza Contractului de finanţare nr. 6895 din 07.05.2021 încheiat cu Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, prin Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru, în calitate de Organism Intermediar.

Electrica Furnizare Discount

Programul de finanţare: PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2014-2020

Axa Prioritară 10 ”Îmbunătățirea infrastructurii educaționale”

Prioritatea de investiții 10.1 – Investițiile în educație și formare, inclusiv în formarea profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare

Obiectivul general al proiectului: Obiectivul general al proiectului „REABILITARE, DOTARE ȘI ÎMPREJMUIRE ȘCOALĂ GIMNAZIALĂ DAIA ROMÂNĂ, JUDEȚUL ALBA” îl constituie îmbunătățirea infrastructurii educaționale la nivelul comunei Daia Română, având în vedere că locația și tipul infrastructurii educaționale are impact deosebit nu numai asupra accesului la educație, ci și asupra calității acesteia. În acest sens asigurarea bazei materiale minime (clădiri reabilitate/ modernizate, condiții sanitare necesare pentru funcționare, dotarea cu echipamente, material didactic, etc) pentru desfășurarea actului educațional sunt condiții esențiale pentru co-interesarea elevului, pentru descurajarea absenteismului și reducerea fenomenului de abandon/părăsirea timpurie a școlii, pentru creșterea ratei de absolvire și tranziție spre niveluri superioare de educație.

Obiectivele specifice:

1.Reabilitarea clădirii școlii gimnaziale având clasele I-VIII din Daia Română. Realizarea acestui obiectiv are un impact pozitiv asupra comunității locale din mai multe puncte de vedere:

– Arhitectural: reabilitarea fațadelor clădirilor presupune îmbunătățirea semnificativă a aspectului arhitectural, respectând totodată prevederile urbanistice în vigoare, și implicit creșterea atractivității amplasamentului;

– Siguranță și sănătate: reabilitarea reduce riscul accidentelor cauzate de degradări (desprinderi de tencuială, tavane, acoperiș etc.); aducerea clădirii la standarde europene de siguranță și sănătate;

– Economic: reabilitarea termică presupune reducerea pierderilor de energie termică prin anvelopa clădirilor, tâmplăria necorespunzătoare și prin instalațiile interioare de încălzire și de alimentare cu apă caldă de consum; creșterea valorii construcției;

– Social: desfășurarea în condiții normale a procesului educațional, dezvoltarea infrastructurii de educație și formare;

– Al mediului: reducerea consumului de energie implică reducerea consumului de materie primă, precum și scăderea gradului de poluare.

2.Dotarea școli gimnaziale Daia Română cu echipamente și materiale didactice moderne. Calitatea procesului de învățământ este influențat în mod direct de calitatea echipamentelor și materialelor didactice, alături de infrastructura materială și calitatea cadrelor didactice. Prin proiect se dorește procurarea de dotări care să deservească cabinetele sală de clasă ale școlii precum și dotări IT.

 Locul de implementare: Județul Alba, Comuna Daia Română, Localitatea Daia Română, str. Principală, nr. 649A.

Valoarea totală a proiectului: este de 7.279.900,60 lei, asistență financiară nerambursabilă 7.279.900,60 (din care 6.186.094,81 lei reprezintă finanţarea nerambursabilă acordată din Fondul European de Dezvoltare Regională și 946.108,61 lei reprezintă finanțarea nerambursabilă acordată din bugetul de stat).

Perioada de implementare: 72 luni

Dată începere proiect: 01.01.2018

Dată finalizare proiect: 31.12.2023

Citește mai mult

Economie

ANUNŢ FINALIZARE IMPLEMENTARE PROIECT “Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” – CERTA CONS SRL

Publicat

în

Comunicat de presă

CERTA CONS SRL anunță finalizarea proiectului cu titlul ” Grant capital de lucru” proiect nr. RUE 3793 din 22.10.2020 înscris în cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituită prin OUG nr 130/2020.

Electrica Furnizare Discount

Implementarea proiectului s-a derulat pe o perioadă de maxim 12 luni, începând cu data semnării contractului de finanțare cu Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri/ AIMMAIPE , respectiv 23-03-2021.

Obiectivul proiectului îl reprezintă sprijinirea CERTA CONS SRL

Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:

-menținerea activității pe o perioada de minim 6 luni,

-menținerea/suplimentarea numărului locurilor de munca față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor

Valoarea proiectului este de 248.644,61 lei (valoarea totala) din care: 216.212,70 lei grant si 32.431,91 lei cofinanțare.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020]

CERTA CONS S.R.L., cu sediul în jud. Alba, sat Tau Bistra,  Str. Poarta Raiului, nr. 22,telefon 0744592942, înregistrată sub nr. J01/1289/2007 la oficiul Registrului Comerţului,CUI/CIF 22567732, reprezentată legal prin DRAGOLEA IOAN CALIN

  Persoană de contact:

DRAGOLEA IOAN CALIN

Tel: 0744592942; email: [email protected]

 

Citește mai mult

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Știrea Ta

Politică Administrație

Sport

Monden

Opinii Comentarii

Articole Similare