Actele de stare civilă, în acord cu noul Cod Civil

Ministerul Administraţiei şi Internelor (MAI) a elaborat un proiect de act normativ pentru a corela legislaţia din domeniul actelor de stare civilă cu prevederile noului Cod Civil. Potrivit proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, exemplarul I al actelor de stare civilă, precum şi menţiunile ulterioare vor fi întocmite în format electronic, de la data asigurării infrastructurii informatice necesare. De asemenea, atât la întocmirea actului de naştere, cât şi a celorlalte acte de stare civilă, numele de familie şi prenumele titularului se scriu în limba maternă, folosindu-se alfabetul latin, iar în cazul în care acestea sunt formate din două sau mai multe cuvinte, ele nu se vor despărţi prin cratimă. În acelaşi timp se prevede posibilitatea instanţei de tutelă de a stabili numele de familie şi prenumele copilului, în lipsa acordului părinţilor.
O altă prevedere a proiectului se referă la situaţiile în care părinţii nu au nume de familie comun sau există neconcordanţă între prenumele copilului trecut în certificatul medical constatator al naşterii şi declaraţia verbală a declarantului. În aceste cazuri, întocmirea actului de naştere se face pe baza declaraţiei scrise şi semnate de ambii părinţi, din care să rezulte numele de familie şi prenumele copilului.
Referitor la căsătorie, aceasta se va putea încheia în afara sediului serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau, după caz, al primăriei competente, pentru motive temeinice, cu aprobarea primarului. Legea nr. 119/1996 prevedea această situaţie doar când unul dintre soţi se afla în imposibilitatea de a se prezenta. Totodată, în declaraţia de căsătorie, viitorii soţi vor arăta că nu există nici un impediment legal la căsătorie şi vor menţiona numele de familie pe care îl vor purta în timpul căsătoriei, precum şi regimul matrimonial ales. Căsătoria se va încheia în termen de 10 zile de la de la afişarea declaraţiei de căsătorie. Dacă de la acest termen au trecut 30 de zile şi căsătoria nu a fost încheiată ori dacă viitorii soţi doresc să modifice declaraţia iniţială, aceştia vor face o nouă declaraţie de căsătorie. Proiectul de lege interzice transcrierea certificatelor sau extraselor de stare civilă emise de autorităţile străine, privind căsătoria dintre persoane de acelaşi sex. MAI a propus noile reglementări pentru a pune în accord legislaţia specială cu noul Cod Civil, care va intra în vigoare de la 1 octombrie 2011. (A.D.T.)

ELIT

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419