Ziarul Unirea

A început înscrierea online pentru locurile din căminele studenţeşti

TECHNOVA - Înlocuiește-ți centrala

Începând cu această lună şi până pe data de 27 septembrie, studenţii Universităţii „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, integralişti, care vor să obţină un loc în căminele instituţiilor de învăţământ superior pot să îşi depună cererea online. Învăţăceii pot să se înscrie în „luptă” pe site-ul www.uab.ro. Dacă un student este înmatriculat la mai multe specializări, poate depune cerere on-line pentru fiecare specializare, în considerare fiind luată cererea cu media cea mai mare. În acest an, aşa cum ne-a precizat ec. Claudia Cîmpean, şef Serviciu Social, universitatea albaiuliană pune la dispoziţia studenţilor un număr de aproximativ 900 de locuri în cămine. Instituţia de învăţământ superior albaiuliană deţine 3 cămine universitare şi alte 2 în regim de chirie. Condiţiile de care vor beneficia viitori locatari sunt la standarde mult peste majoritatea căminelor din ţară. Astfel, fiecare cameră este dotată cu frigider şi TV, cablu de internet, mobilierul este modern şi util, la fiecare palier există oficii pentru încălzirea hranei, în fiecare clădire au fost amenajate spălătorii cu maşini automate etc.
Repartizarea în cămine se face computerizat, principalul criteriu al repartizării locurilor de cazare studenţilor este cel al performanţei în activitatea academică studenţească, definit de media anului anterior, cumulat cu distanţa faţă de locul de domiciliu. Studenţii din anul I vor fi distribuiţi în funcţie de media de la admitere. 10% din numărul total al locurilor revine, la fel ca în fiecare an, cazurilor sociale, prioritate având: studenţii orfani de ambii părinţi, cei proveniţi din centre de plasament sau plasament familial; studenţii străini bursieri ai statului român; studenţii ai căror părinţi beneficiază de prevederile Legii. 341/2004; studenţii români de la cursurile de zi finanţaţi de la buget pe baza rezultatelor obţinute în activitatea de cercetare, sportivă, culturală sau organizaţională, olimpiade etc; copiii cadrelor didactice aflate în activitate (părinte, întreţinător legal), admişi pe locurile finanţate de la bugetul de stat. Actele doveditoare ale acestor categorii de studenţi trebuie depuse la Serviciul Social, urmând să fie analizate de Comisia Socială a Senatului şi validate de Biroul Senat al Universităţii. Cei care şi-au înstrăinat locul de cazare, au gazduit persoane străine în camerele repartizate, au fost sancţionaţi în anul de studiu anterior, au înregistrat restanţe la plata regiei de cămin, au avut un comportament deficitar în relaţiile cu alţi studenţi sau cu personalul administrativ, sau au încălcat în vreun fel regulamentul de funcţionare a căminelor studenţeşti în anii anteriori pot să îşi ia adio de la cazare. După încheierea perioadei de înscriere online (27 septembrie), mediile vor fi verificate de către secretariate, urmând afişarea rezultatelor şi cazarea propriu zisă. Deocamdată nu a fost stabilită suma pe care studenţii vor trebui să o plătească lunar pentru cazare. (L.I.)

ELIT

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419