Ziarul Unirea

A fost publicată procedura de eşalonare a datoriilor la stat, neplătite la scadenţă

La sfârşitul săptămânii trecute, ANAF a clarificat oficial procedura eşalonării la plată a obligaţiilor la buget neplătite la scadenţă. Documentul a apărut în Monitorul Oficial, sub forma unui ordin care reglementează procedura efectivă şi documentaţia în baza căreia se acordă eşalonarea, atât pentru persoanele juridice, cât şi pentru cele fizice (PFA, întreprindere individuală etc). În cazul  persoanelor juridice, cererea trebuie să cuprindă: datele de identificare ale contribuabilului; perioada pentru care se solicită eşalonarea; suma pentru care se solicită eşalonarea; justificarea stării de necesitate ce a condus la lipsa de lichidităţi şi la neplata datoriilor bugetare; menţiune că solicitarea are ca temei legal OUG nr. 29/2011 pentru eşalonarea datoriilor bugetare; semnătura şi ştampila contribuabilului. De asemenea, se mai arată în documentul ANAF, cererea trebuie însoţită de următoarele documente: 1. Declaraţia contribuabilului că nu se află în procedura insolvenţei; 2. Documente relevante pentru susţinerea cererii; 3. Copia ultimei situaţii financiare; 4. Copia ultimei balanţe de verificare; 5. Situaţia încasărilor în ultimele 6 luni; 6. Program de redresare financiară, cu previziunea asupra realizării plăţilor bugetare; 7. Indicatori financiari orientativi ai organizaţiei. Soluţionarea cererii se va face în termen de 60 de zile, se mai precizează în documentul ANAF. Eşalonarea la plată nu se acordă pentru: a) obligaţiile fiscale în sumă totală mai mică de 500 lei – în cazul persoanelor fizice şi 1.500 lei – în cazul persoanelor juridice; b) obligaţiile fiscale care au făcut obiectul unei eşalonări acordate şi nerespectate; c) obligaţiile fiscale administrate de ANAF, cu termene de plată după data eliberării certificatului de atestare fiscală; d) obligaţiile fiscale care, la data eliberării certificatului de atestare fiscală, intră în procedura compensării; e) obligaţiile fiscale de a căror plată depinde acordarea sau menţinerea unei autorizaţii; f) creanţele stabilite de alte organe decât cele administate de ANAF; g) amenzile de orice fel care reprezintă venit la buget. Respingerea cererii de eşalonare se poate face şi dacă nu sunt îndeplinite condiţiile: 1) să fie depuse toate declaraţiile fiscale; 2) să se afle în dificultate generată de lipsa temporară de disponibilităţi băneşti şi să aibă capacitate financiară de plată pe perioada de eşalonare; 3) să nu se afle în procedura insolvenţei; 4) să nu se afle în dizolvare potrivit prevederilor legale în vigoare; 5) să nu li se fi stabilit răspunderea în temeiul art. 138 din Legea nr. 85/2006 (răspunderea administratorilor). În cazul comunicării acordului de principiu dat de autoritatea fiscală, în termen de 30 zile contribuabilul trebuie să constituie garanţii. (A.D.T.)

ELIT

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Te-ar putea interesa și:

Comunicat de presă – implementarea proiectului „Modernizare birou de topografie prin achiziționare de echipamente și tehnologii noi”

Comunicat de presă ”MODERNIZARE BIROU DE TOPOGRAFIE PRIN ACHIZIȚIONARE DE ECHIPAMENTE ȘI TEHNOLOGII NOI” ADY GEO TOP SRL, cu sediul… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Anunț demarare proiect – Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor pentru beneficiar SC OPAL DESIGN SRL

Comunicat de presă 06.01.2021 ANUNȚ DEMARARE PROIECT „Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” din cadrul schemei de ajutor de… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Comunicat de presă: Aproape 2 000 000 de lei, bani nerambursabili pentru dezvoltarea Zonelor Urbane Marginalizate din Alba Iulia

Comunicat de presă            www.eeagrants.ro                                                                                                www.frds.ro Programul ,,Dezvoltare Locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Comunicat de presă: Municipiul Alba-Iulia anunță începerea lucrărilor de reabilitare termică a blocurilor de locuințe din municipiul Alba Iulia – Lot 1.4

Comunicat de presă Comunicat de presă  18 Decembrie 2020 Municipiul Alba-Iulia anunță începerea lucrărilor de reabilitare termică a blocurilor de… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Comunicat de presă: DIROM INTERTRANS SRL anunță lansarea proiectul cu titlul „Dezvoltare Dirom In-tertrans SRL” înscris în cadrul Măsurii „Granturi pentru capital de lucru”

Comunicat de presă 30.12.2020 Comunicat de presă demarare proiect DIROM INTERTRANS SRL anunță lansarea proiectul cu titlul ”Dezvoltare Dirom Intertrans… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Anunț începere proiect „Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” pentru SC LUK DE LUX SRL

Comunicat de presă 04.01.2021 ANUNŢ DE ÎNCEPERE PROIECT  “Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” din cadrul schemei de ajutor… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro