Rămâi conectat

Ştirea zilei

31 ianuarie| Ședința CJ Alba: Acordarea unui sprijin pentru bisericile din județ, dar și municipiilor, orașelor și comunelor, pe ordinea de zi

Ziarul Unirea

Publicat

în

31 ianuarie| Ședința CJ Alba: Acordarea de sprijin financiar unor biserici din județ și alocarea de fonduri pentru UAT-uri, pe ordinea de zi

Consiliul Judeţean Alba este convocat în şedinţa „ordinară”, în ziua de 31 ianuarie 2022. Între proiectele de pe Ordinea de zi se află și acordarea de sprijin financiar unor unităţi de cult din judeţul Alba și aprobarea repartizării pe unităţi administrativ-teritoriale din Județul Alba a sumei corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2022, precum și repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile judeţene și comunale pentru anul 2022.

Citește și: LISTA: Biserici care primesc bani din bugetul județului, în 2022. CJ Alba finanțează 165 de parohii cu 1.1 MILIOANE de lei

Citește și: CALENDARUL evenimentelor 2022 în județul ALBA. Când vor avea loc Târgul de Fete, Alba Jazz și alte spectacole, târguri și concerte

Proiectul ordinii de zi cuprinde:

1. Aprobarea Procesului-verbal încheiat cu ocazia ședinței „extraordinară” a Consiliului Județean Alba din data de 7 ianuarie 2022.
Redactat: Vasile BUMBU, Secretar general al Județului Alba

2. Proiect de hotărâre nr. 3/12 ianuarie 2022 privind aprobarea Stării de viabilitate a drumurilor județene din Judeţul Alba, administrate de Consiliul Județean Alba la data de 31 decembrie 2021.
Inițiator: Ion DUMITREL, Președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 2 Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiții şi lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al județului.

Citește și: LISTA cu SUMELE de BANI alocate de Consiliul Județean municipiilor, orașelor și comunelor din Alba, în 2022, pentru echilibrarea bugetelor locale

3. Proiect de hotărâre nr. 4/12 ianuarie 2022 privind aprobarea scoaterii din funcțiune și valorificării prin casare a unor bunuri proprietate privată a UAT – Județul Alba, concesionate operatorului regional Societatea Comercială APA CTTA S.A. Alba.
Inițiator: Ion DUMITREL, președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii şi Comisiei de specialitate nr. 2 Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiții şi lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al județului.

4. Proiect de hotărâre nr. 5/13 ianuarie 2022 cu privire la modificarea valorii de inventar a unui bun imobil – proprietate publică a Judeţului Alba, aflat în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, ca urmare a efectuării unor lucrări de investiţii de către această unitate sanitară.
Inițiator: Ion DUMITREL, președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii şi Comisiei de specialitate nr. 2 Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiții şi lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al județului.

5. Proiect de hotărâre nr. 6/14 ianuarie 2022 privind aprobarea modificării Statului de funcții al Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia.
Inițiator: Ion DUMITREL, președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 3 Comisia juridică, administrație publică locală, etică și apărarea ordinii publice şi Comisiei de specialitate nr. 4 Comisia educație, cultură, culte şi artă, tineret, ONG-uri și sport.

6. Proiect de hotărâre nr. 7/14 ianuarie 2022 privind aprobarea modificării Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud.
Inițiator: Ion DUMITREL, președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 3 Comisia juridică, administrație publică locală, etică și apărarea ordinii publice şi Comisiei de specialitate nr. 6 Comisia sănătate, protecție socială, evidenţa persoanelor şi situaţii de urgenţă.

7. Proiect de hotărâre nr. 9/17 ianuarie 2022 privind aprobarea încheierii unui Acord de Asociere încheiat între UAT – Judeţul Alba, prin Consiliul Judeţean Alba şi Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în vederea organizării manifestărilor științifice din anul 2022.
Inițiator: Ion DUMITREL, președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii, Comisiei de specialitate nr. 3 Comisia juridică, administrație publică locală, etică și apărarea ordinii publice şi Comisiei de specialitate nr. 4 Comisia educație, cultură, culte şi artă, tineret, ONG-uri și sport.

8. Proiect de hotărâre nr. 10/17 ianuarie 2022 privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între UAT – Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Agenția Națională Antidrog, în vederea organizării activităților din cadrul Proiectului „Educație antidrog”.
Inițiator: Ion DUMITREL, președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii, Comisiei de specialitate nr. 3 Comisia juridică, administrație publică locală, etică și apărarea ordinii publice şi Comisiei de specialitate nr. 4 Comisia educație, cultură, culte şi artă, tineret, ONG-uri și sport.

9. Proiect de hotărâre nr. 11/17 ianuarie 2022 privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între UAT – Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Inspectoratul de Poliție Județean Alba, în vederea organizării activităților din cadrul Proiectului „Educație rutieră – Educaţie pentru viaţă”.
Inițiator: Ion DUMITREL, președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii, Comisiei de specialitate nr. 3 Comisia juridică, administrație publică locală, etică și apărarea ordinii publice şi Comisiei de specialitate nr. 4 Comisia educație, cultură, culte şi artă, tineret, ONG-uri și sport.

10. Proiect de hotărâre nr. 12/17 ianuarie 2022 privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între UAT – Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Unirea” al Județului Alba, în vederea organizării activităților din cadrul Proiectului „Prietenii pompierilor”.
Inițiator: Ion DUMITREL, președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii, Comisiei de specialitate nr. 3 Comisia juridică, administrație publică locală, etică și apărarea ordinii publice şi Comisiei de specialitate nr. 4 Comisia educație, cultură, culte şi artă, tineret, ONG-uri și sport.

11. Proiect de hotărâre nr. 13/17 ianuarie 2022 privind aprobarea „Strategiei județului Alba în domeniul asistenței sociale, 2022-2027”.
Inițiator: Ion DUMITREL, președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 6 Comisia sănătate, protecție socială, evidenţa persoanelor şi situaţii de urgenţă.

12. Proiect de hotărâre nr. 14/17 ianuarie 2022 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții ”Pod pe drumul județean DJ107, km.22+850, loc. Colibi”.
Inițiator: Ion DUMITREL, președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 2 Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiții şi lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al județului.

13. Proiect de hotărâre nr. 15/17 ianuarie 2022 privind aprobarea trecerii unor bunuri imobile – proprietate publică a UAT – Judeţul Alba, din domeniul public în domeniul privat al UAT – Județul Alba, în vederea scoaterii din funcţiune şi valorificării prin casare și pentru radierea acestora din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Alba.
Inițiator: Ion DUMITREL, președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii şi Comisiei de specialitate nr. 2 Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiții şi lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al județului.

14. Proiect de hotărâre nr. 16/18 ianuarie 2022 privind aprobarea Regulamentului privind condițiile, criteriile și procedura de finanțare a Programului „Susţinerea şi promovarea culturii scrise”.
Inițiator: Ion DUMITREL, președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii, Comisiei de specialitate nr. 3 Comisia juridică, administrație publică locală, etică și apărarea ordinii publice şi Comisiei de specialitate nr. 4 Comisia educație, cultură, culte şi artă, tineret, ONG-uri și sport.

15. Proiect de hotărâre nr. 17/18 ianuarie 2022 privind exprimarea acordului cu privire la aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 107I – proprietate publică a UAT – Judeţul Alba, cu imobilul situat administrativ în comuna Bucium, sat component Bucium – Sat, nr. 176B, judeţul Alba, înscris în C.F. nr. 71865 Bucium sub nr. cad./top. 305, 306/1.
Inițiator: Ion DUMITREL, președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 2 Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiții şi lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al județului.

16. Proiect de hotărâre nr. 18/18 ianuarie 2022 privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului Corneliu MUREȘAN.
Inițiator: Ion DUMITREL, președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 3 Comisia juridică, administrație publică locală, etică și apărarea ordinii publice.

17. Proiect de hotărâre nr. 19/18 ianuarie 2022 privind aprobarea încetării dreptului de administrare instituit în favoarea Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia asupra spațiului în suprafață totală de 174,61 mp din imobil situat administrativ în municipiul Alba Iulia, Piața Iuliu Maniu nr.14 – proprietate publică a Județului Alba.
Inițiator: Ion DUMITREL, președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii şi Comisiei de specialitate nr. 2 Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiții şi lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al județului.

18. Proiect de hotărâre nr. 20/19 ianuarie 2022 privind exprimarea acordului cu privire la aprobarea Procesului-verbal de vecinătate pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 107A – proprietate publică a UAT – Judeţul Alba, cu imobilul situat administrativ în comuna Vințu de Jos, sat component Vințu de Jos, judeţul Alba, înscris în C.F. nr. 4626 Vințu de Jos sub nr. cad/top. 8540/6.
Inițiator: Ion DUMITREL, președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 2 Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiții şi lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al județului.

19. Proiect de hotărâre nr. 21/19 ianuarie 2022 privind acordarea de sprijin financiar unor unităţi de cult din judeţul Alba, aparținând cultelor religioase recunoscute din România.
Inițiatori consilierii judeţeni: Filofteia BARSTAN, Raul–Dumitru CHIRIAC, Cătălin–Răzvan COMȘA, Silvia-Alina HĂRĂGUȘ şi Marcel OȚOIU
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii şi Comisiei de specialitate nr. 4 Comisia educație, cultură, culte şi artă, tineret, ONG-uri și sport.

20. Proiect de hotărâre nr. 22/19 ianuarie 2022 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății „Parcul Industrial Cugir” SA pentru anul 2022.
Inițiator: Ion DUMITREL, președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii şi Comisiei de specialitate nr. 5 Comisia servicii publice de interes județean, cooperare interinstituțională, turism și relații internaționale, agricultură și mediu de afaceri.

21. Proiect de hotărâre nr. 23/19 ianuarie 2022 privind aprobarea transmiterii unor imobile – teren, din domeniul public al Județului Alba și din administrarea Consiliului Județean Alba, în domeniul public al Orașului Abrud și în administrarea Consiliului local al Orașului Abrud.
Inițiator: Ion DUMITREL, președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii şi Comisiei de specialitate nr. 2 Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiții şi lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al județului.

22. Proiect de hotărâre nr. 24/19 ianuarie 2022 privind aprobarea Raportului cu privire la stadiul realizării măsurilor din Planul de menținere a calității aerului în județul Alba 2021-2025, aferent anului 2021.
Inițiator: Ion DUMITREL, președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii, Comisiei de specialitate nr. 2 Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiții şi lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al județului, Comisiei de specialitate nr. 3 Comisia juridică, administrație publică locală, etică și apărarea ordinii publice, Comisiei de specialitate nr. 5 Comisia servicii publice de interes județean, cooperare interinstituțională, turism și relații internaționale, agricultură și mediu de afaceri şi Comisiei de specialitate nr. 6 Comisia sănătate, protecție socială, evidenţa persoanelor şi situaţii de urgenţă.

23. Proiect de hotărâre nr. 25/20 ianuarie 2022 privind aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.
Inițiator: Ion DUMITREL, președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 3 Comisia juridică, administrație publică locală, etică și apărarea ordinii publice.

24. Proiect de hotărâre nr. 26/20 ianuarie 2022 privind aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia.
Inițiator: Ion DUMITREL, președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 3 Comisia juridică, administrație publică locală, etică și apărarea ordinii publice şi Comisiei de specialitate nr. 6 Comisia sănătate, protecție socială, evidenţa persoanelor şi situaţii de urgenţă.

25. Proiect de hotărâre nr. 27/20 ianuarie 2022 privind aprobarea încheierii unui parteneriat între UAT – Județul Alba prin Consiliul Județean Alba, UAT – Municipiul Blaj prin Consiliul local al municipiului Blaj, UAT – Orașul Teiuș prin Consiliul local al orașului Teiuș, UAT – Comuna Mihalț prin Consiliul local al comunei Mihalț și UAT – Crăciunelu de Jos prin Consiliul local al comunei Crăciunelu de Jos cu Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – CNAIR – în vederea implementării în comun a proiectului: „Modernizare DN14 B + poduri (peste CF M200-Teiuș și CF M300 Crăciunel) (+creșterea siguranței)”.
Inițiator: Ion DUMITREL, președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii, Comisiei de specialitate nr. 2 Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiții şi lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al județului, Comisiei de specialitate nr. 3 Comisia juridică, administrație publică locală, etică și apărarea ordinii publice, Comisiei de specialitate nr. 4 Comisia educație, cultură, culte şi artă, tineret, ONG-uri și sport, Comisiei de specialitate nr. 5 Comisia servicii publice de interes județean, cooperare interinstituțională, turism și relații internaționale, agricultură și mediu de afaceri şi Comisiei de specialitate nr. 6 Comisia sănătate, protecție socială, evidenţa persoanelor şi situaţii de urgenţă.

26. Proiect de hotărâre nr. 28/20 ianuarie 2022 privind aprobarea încheierii unui parteneriat între UAT – Județul Alba prin Consiliul Județean Alba, UAT – Municipiul Alba Iulia prin Consiliul local al municipiului Alba Iulia, UAT – Comuna Ighiu prin Consiliul local al comunei Ighiu cu Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – CNAIR – în vederea implementării în comun a proiectului: „Drum de legătură în partea de nord a municipiului Alba Iulia”.
Inițiator: Ion DUMITREL, președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii, Comisiei de specialitate nr. 2 Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiții şi lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al județului, Comisiei de specialitate nr. 3 Comisia juridică, administrație publică locală, etică și apărarea ordinii publice, Comisiei de specialitate nr. 4 Comisia educație, cultură, culte şi artă, tineret, ONG-uri și sport, Comisiei de specialitate nr. 5 Comisia servicii publice de interes județean, cooperare interinstituțională, turism și relații internaționale, agricultură și mediu de afaceri şi Comisiei de specialitate nr. 6 Comisia sănătate, protecție socială, evidenţa persoanelor şi situaţii de urgenţă.

27. Proiect de hotărâre nr. 29/21 ianuarie 2022 pentru aprobarea repartizării pe unităţi administrativ-teritoriale din Județul Alba a sumei corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2022, precum și repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile judeţene și comunale pentru anul 2022.
Inițiator: Ion DUMITREL, președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii, Comisiei de specialitate nr. 2 Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiții şi lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al județului, Comisiei de specialitate nr. 3 Comisia juridică, administrație publică locală, etică și apărarea ordinii publice, Comisiei de specialitate nr. 4 Comisia educație, cultură, culte şi artă, tineret, ONG-uri și sport, Comisiei de specialitate nr. 5 Comisia servicii publice de interes județean, cooperare interinstituțională, turism și relații internaționale, agricultură și mediu de afaceri şi Comisiei de specialitate nr. 6 Comisia sănătate, protecție socială, evidenţa persoanelor şi situaţii de urgenţă.

28. Proiect de hotărâre nr. 30/21 ianuarie 2022 privind utilizarea excedentului bugetului local al Județului Alba, a bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în anul 2022.
Inițiator: Ion DUMITREL, președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii, Comisiei de specialitate nr. 2 Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiții şi lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al județului, Comisiei de specialitate nr. 3 Comisia juridică, administrație publică locală, etică și apărarea ordinii publice, Comisiei de specialitate nr. 4 Comisia educație, cultură, culte şi artă, tineret, ONG-uri și sport, Comisiei de specialitate nr. 5 Comisia servicii publice de interes județean, cooperare interinstituțională, turism și relații internaționale, agricultură și mediu de afaceri şi Comisiei de specialitate nr. 6 Comisia sănătate, protecție socială, evidenţa persoanelor şi situaţii de urgenţă.

29. Proiect de hotărâre nr. 31/21 ianuarie 2022 privind aprobarea bugetului general al Judeţului Alba, a bugetului local al Judeţului Alba, a bugetului creditelor interne, a bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2022.
Inițiator: Ion DUMITREL, președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii, Comisiei de specialitate nr. 2 Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiții şi lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al județului, Comisiei de specialitate nr. 3 Comisia juridică, administrație publică locală, etică și apărarea ordinii publice, Comisiei de specialitate nr. 4 Comisia educație, cultură, culte şi artă, tineret, ONG-uri și sport, Comisiei de specialitate nr. 5 Comisia servicii publice de interes județean, cooperare interinstituțională, turism și relații internaționale, agricultură și mediu de afaceri şi Comisiei de specialitate nr. 6 Comisia sănătate, protecție socială, evidenţa persoanelor şi situaţii de urgenţă.

30. Raportul anual 2021 de activitate al Președintelui Consiliului Județean Alba cu privire la îndeplinirea atribuţiilor ce-i revin şi a hotărârilor Consiliului Județean Alba.
Prezintă: Ion DUMITREL, Președintele Consiliului Județean Alba

31. Raport anual de activitate al Comisiei pentru Protecţia Copilului Alba, pentru perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2021.
Prezintă: Liliana NEGRUŢ pentru Secretarul general al Județului Alba – preşedintele Comisiei pentru Protecţia Copilului Alba

32. Raport anual de activitate al Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba, pentru perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2021.
Prezintă: dr. Teodora MARCHIDANU – preşedintele Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba

33. Întrebări, interpelări, declaraţii politice.


Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRIPublicitate

Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

Curiozitățile neștiute ale unei comune din Alba: gardurile ”irlandeze” de la Nemeși, frasinul uriaș de la Hărăști, chipul lui Decebal de pe muntele Struțu și ”gropile cu picioci” de la Poieni

Redactia Ziarului Unirea

Publicat

în

Curiozitățile neștiute ale unei comune din Alba: gardurile ”irlandeze” de la Nemeși, frasinul uriaș de la Hărăști, chipul lui Decebal de pe muntele Struțu și ”gropile cu picioci” de la Poieni Comuna Vidra din Munţii Apuseni deţine câteva curiozităţi suficiente pentru a determina un turist să o viziteze. Localitatea deține un record care nu va […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Politică Administrație

Opinii Comentarii

Secțiune Articole Similare

Articole Similare

Copyright © 2004 - 2024 Ziarul Unirea