Rămâi conectat
Festivalul Roman Apulum - 2022

Curier Județean

28 ianuarie| Ședintă ordinară a CL Sebeș: Aprobarea calendarului de activități cultural-educative și majorarea alocației zilnice de hrană pentru persoanele vârstnice instituționalizate, pe ordinea de zi

Ziarul Unirea

Publicat

în

Zilele Municipiului Sebeș - 2022

Consiliului Local al Municipiului Sebeş este convocat în ședință publică ordinară joi, 28 ianuarie 2021, ora 10.00.

Ședința se va desfășura în conformitate cu prevederile art. 521 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Sebeș nr. 19/2009 cu modificările și completările ulterioare.

PROIECT AL ORDINII DE ZI

Elit - Gustul Desăvârșit

1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință.
Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor Transmis spre avizare Comisiei pentru administrație publică locala, juridică și de disciplină.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Extindere și reabilitare Centru îngrijire Persoane cu Handicap”-proicct nr.3/2020.
Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor Transmis spre avizare Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului public și privat:

2. Proiect de hotărâre privind modificarea Art.l din cuprinsul HCL nr.324/2020 privind aprobarea documentației cadastrale de primă înscriere în sistemul integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilului situat în Strada Depozitelor, aflat în intravilanul UAT Sebeș- domeniul public, jud. Alba.
Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor Transmis spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină.

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii Contractului de delegare prin concesiune a serviciului de salubrizare a Municipiului Sebeș, nr.5/5650/20.02.2012 în regim de urgență pentru o perioadă de 90 de zile, începând cu data de 13.02.2021 inclusiv.
Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor Transmis spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină și Comisiei de studii prognoze economico-socialc. buget, finanțe

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de pe raza Municipiului Sebeș pentru anul școlar 2021-2022.
Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor Transmis spre avizare Comisiei pentru învățământ, cultură, sport, agrement, monumente istorice protecție socială, protecție copii, culte, sănătate și familie și Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de asistenți personali prevăzut în Statul de Funcții al Direcției de Asistență Socială Sebeș pe anul 2021.
Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor Transmis spre avizare Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe și Comisiei pentru învățământ, cultură, sport, agrement, monumente istorice protecție socială, protecție copii, culte, sănătate și familie.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului compensațiilor în bani care se vor acorda voluntarilor din Serviciul Voluntar pentru Situații de urgență al Municipiului Sebeș, pentru timpul efectiv de lucru.
Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor Transmis spre avizare Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sebeș, județul Alba.
Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor Transmis spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină și Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe.

9 Privind aprobarea modificării Anexei nr. 1 la HCL nr.266/2020 -Stat de funcții și Anexa nr.2 la HCL nr.266/2020-0rganigrama Serviciului Public de Administrare a Patrimonjiului.
Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor Transmis spre avizare Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe și Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea ridicării dreptului de folosință gratuită atribuit în baza Legii nr. 15/2003 doamnei BOGDAN Irina-Sanda, asupra terenului în suprafață de 298 mp, înscris în CF.Nr.76110 Sebeș, nr.cad.76110( parcela 26), situat în mun.Sebeș, loc.Lancrăm, str.Ghiocelului, nr.4, ca urmare a vânzării construcției.
Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor Transmis spre avizare Comisiei pentru învățământ, cultură, sport, agrement, monumente istorice protecție socială, protecție copii, culte, sănătate și familie și Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii Contractului de închiriere -cabinet medical nr.09/11459/25.03.2015 situat în Sebeș, str.M.Kogălniceanu, nr.128.
Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor Transmis spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină și Comisiei pentru învățământ, cultură, sport, agrement, monumente istorice protecție socială, protecție copii, culte, sănătate și familie.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea calendarului de activități cultural-educative care se vor desfășura în cursul anului 2021.
Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor Transmis spre avizare Comisiei pentru învățământ, cultură, sport, agrement, monumente istorice protecție socială, protecție copii, culte, sănătate și familie.

13. Proiect de hotărâre privind retragerea din administrarea domeniului public al Serviciului Public de Administrarea Patrimoniului Sebeș, a imobilului „Clădire centrală termică zona Parc”cu nr.inventar 10443, urmare a H.C.L nr.281/2020.
Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor Transmis spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii Contractului de închiriere- spațiu nr.7/14809/22.02.2018.
Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor Transmis spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină și Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe.

15. Proiect de hotărâre privind majorarea cuantumului alocației zilnice de hrană pentru persoanele vârstnice instituționalizate în cadrul Căminului Pentru Persoane Vârstnice Sebeș de la 16,6 lei/zi/persoană, la 22 lei/zi/persoană.
Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor Transmis spre avizare Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe.

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii a două contracte de închiriere locuință situate pe raza UAT a Municipiului Sebeș.
Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor Transmis spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe și Comisiei pentru învățământ, cultură, sport, agrement, monumente istorice protecție socială, protecție copii, culte, sănătate și familie.

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de lucrări sau acțiuni de interes local pentru repartizarea orelor de muncă ce vor fi executate de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social în anul 2021.
Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor Transmis spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină.

18. Proiect de hotărâre privind modificarea art.l din H.C.L nr.240/2020 privind stabilirea nivelului contribuției datorate de beneficiarii serviciilor sociale acordate de Centrul de îngrijire la Domiciliu pentru Persoane Vârstnice din cadrul Direcției de Asistență Socială Sebeș.
Inițiatorul proiectului; Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor
Transmis spre avizare Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe și Comisiei pentru învățământ, cultură, sport, agrement, monumente istorice protecție socială, protecție copii, culte, sănătate și familie.

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii Contractului de închiriere-cabinet medical nr.24991/30/05.03.2019 situat în Sebeș, str.M.Kogălniceanu, nr.128.
Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Ni stor Transmis spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină și Comisiei pentru învățământ, cultură, sport, agrement, monumente istorice protecție socială, protecție copii, culte, sănătate și familie

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor privind organizarea Expoziției columbofile 2021.
Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor Transmis spre avizare Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe și Comisiei pentru învățământ, cultură, sport, agrement, monumente istorice protecție socială, protecție copii, culte, sănătate și familie.

21.Informarea nr.3113/15.01.2021- privind activitatea SVSU Sebeș în semestrul II anul 2020.

22. Informarea nr.3767/19.01.2021- privind raportul de evaluare al Legii 52/2003 în cursul anului 2020.

23. Informarea nr.20245/10.12.2020 -raport de activitate al Centrului de zi pentru copii cu dizabilități pe anul 2020.

24. Informarea nr.20246/15.12.2020 -raport de activitate al Centrului de zi pentru persoane adulte cu dizabilități pe anul 2020.

25. Informarea nr.20624/15.12.2020-raport de activitate al Centrului de Zi Petrești pe anul 2020.

26. Informarea nr.21282/23.12.2020-raport de activitate al Centrului de îngrijire la domiciliu pentru Persoane Vârstnice-Sebeș pe anul 2020.

27. Informarea nr.21283/23.12.2020 -raport de activitate al Centrului de zi pentru Persoane Vârstnice-Sebeș pe anul 2020.

28. Informarea nr.519/08.01.2020-raport de evaluare a implementării Legii nr.544/2001 în anul 2020.

29. Informarea nr.20746/16.12.2020 -privind activitatea desfășurată în cadrul compartimentului Strategii, programme și indicatori în asistență social pentru anul 2020.

30. Informarea nr.21002/21.12.2020-raport de activitate medicină dentară 2020.

31. Informarea nr.20747/16.12.2020 privind activitatea de asistență medical comunitară 2020.

32. Informarea nr.583/11.01.2021 privind activitatea asistenților personali desfășurată în cursul anului 2020.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Publicitate

Curier Județean

Au pus în pericol siguranța în trafic: Doi șoferi, din Ciugud și Ocna Mureș, prinși de polițiștii din Alba

Ziarul Unirea

Publicat

în

Zilele Municipiului Sebeș - 2022
Au pus în pericol siguranța în trafic: Doi șoferi, din Ciugud și Ocna Mureș, prinși de polițiștii din Alba

La data de 11 august 2022, în jurul orei 24,00, polițiștii Biroului Drumuri Naționale și Europene din cadrul Serviciului Rutier Alba au depistat un bărbat de 36 de ani, din comuna Ciugud, județul Alba în timp ce conducea un autoturism, pe B-dul Ferdinand din Alba Iulia, fiind sub influența băuturilor alcoolice.

În urma testării conducătorului autovehiculului, cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 0,96 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital unde i-au fost recoltate mostre de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Elit - Gustul Desăvârșit

Față de acesta, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului.

La data de 11 august 2022, în jurul orei 20,00, polițiștii rutieri din Alba Iulia au depistat un tânăr de 26 de ani, din Ocna Mureș, în timp ce conducea un autoturism, pe Calea Moților din Alba Iulia, fiind sub influența băuturilor alcoolice.

În urma testării conducătorului auto, cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 0,51 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital unde i-au fost recoltate mostre de sânge, în vederea stabilirii alcoolemie.

Față de conducătorul auto, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Curier Județean

Bărbat de 38 de ani, din Zlatna, reținut de polițiști: Beat și cu permisul reținut, a condus un tractor

Ziarul Unirea

Publicat

în

Zilele Municipiului Sebeș - 2022
Bărbat de 38 de ani, din Zlatna, reținut de polițiști: Beat și cu permisul reținut, a condus un tractor

La data de 11 august 2022, în jurul orei 19,00, polițiștii din Zlatna au depistat un bărbat de 38 de ani, din Zlatna, în timp ce conducea un tractor, pe raza localității Trâmpoiele, având permisul de conducere reținut și fiind sub influența băuturilor alcoolice.

În urma testării bărbatului, cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 1,27 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital unde i-au fost recoltate mostre de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Elit - Gustul Desăvârșit

Față de acesta, polițiștii au întocmit dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducere sub influența alcoolului și conducere fără permis și au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, urmând ca în cursul zilei de azi, 12 august, să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia, pentru dispunerea măsurilor legale.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Curier Județean

Femeie din Alba, lovită și amenințată de fostul iubit, într-un local: Agresorul s-a ales cu dosar penal

Ziarul Unirea

Publicat

în

Zilele Municipiului Sebeș - 2022

Femeie din Alba, lovită și amenințată de fostul iubit, într-un local: Agresorul s-a ales cu dosar penal

La data de 11 august 2022, Poliţia Municipiului Alba Iulia a fost sesizată de către o femeie de 59 de ani, din Alba Iulia, cu privire la faptul că a fost agresată și amenințată de către fostul concubin.

Din primele cercetări efectuate de polițiști a rezultat că, pe fondul unor neînțelegeri legate de o sumă de bani, bărbatul, în vârstă de 47 de ani, ar fi agresat-o și amenințat-o pe femeie, în timp ce se afla în incinta unui local public din Alba Iulia.

Față de acesta, polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu și au întocmit dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de violență în familie și amenințare.

Elit - Gustul Desăvârșit


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Știrea Ta

Politică Administrație

Sport

Monden

Opinii Comentarii

Articole Similare

Copyright © 2004 - 2022 Ziarul Unirea