Rămâi conectat

Ştirea zilei

23 iunie| Ședința CJ Alba: Aprobarea studiului de fezabilitate pentru extinderea Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, pe ordinea de zi

Ziarul Unirea

Publicat

în

23 iunie| Ședința CJ Alba: Aprobarea studiului de fezabilitate pentru extinderea Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, pe ordinea de zi

Consiliul Judeţean Alba este convocat în şedinţa „ordinară”, în ziua de 23 iunie 2022. Între proiectele de pe Ordinea de zi se află și aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Extindere pentru acces de urgență aripă nord – Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud”.

Proiectul ordinii de zi cuprinde:

1. Aprobarea Procesului verbal încheiat cu ocazia ședinței „ordinară” a Consiliului Județean Alba din data de 24 mai 2022

Redactat: Vasile Bumbu, Secretar general al Județului Alba

2. Proiect de hotărâre nr. 138/12 mai 2022 privind aprobarea Metodologiei de desemnare a reprezentanților comunității locale în Comitetul de organizare UNESCO constituit pentru Peisajul Cultural Minier Roșia Montană, Monument istoric înscris în Lista Patrimoniului Mondial

Inițiator: Ion Dumitrel, Președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii, Comisiei de specialitate nr. 3 Comisia juridică, administrație publică locală, etică și apărarea ordinii publice şi Comisiei de specialitate nr. 4 Comisia educație, cultură, culte şi artă, tineret, ONG – uri și sport

3. Proiect de hotărâre nr. 145/30 mai 2022 privind exprimarea acordului cu privire la aprobarea Proceselor verbale de vecinătate pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 704A – proprietate publică a UAT-Judeţul Alba şi imobilele situate administrativ în comuna Săsciori, sat aparţinător Răchita, judeţul Alba, care sunt necesare în vederea întocmirii documentaţiilor tehnice de primă înscriere – notare posesie în Cartea funciară

Inițiator: Ion Dumitrel, Președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 2 Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiții şi lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al județului

4. Proiect de hotărâre nr. 146/3 iunie 2022 privind aprobarea Devizului General actualizat pentru restul de executat la obiectivul de investiții „Amenajare depozit ceramică veche”

Inițiator: Ion Dumitrel, Președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii şi Comisiei de specialitate nr. 2 Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiții şi lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al județului

5. Proiect de hotărâre nr. 147/9 iunie 2022 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Extindere pentru acces de urgență aripă nord – Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud”

Inițiator: Ion Dumitrel, Președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii, Comisiei de specialitate nr. 2 Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiții şi lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al județului şi Comisiei de specialitate nr. 6 Comisia sănătate, protecție socială, evidența persoanelor și situații de urgență

6. Proiect de hotărâre nr. 148/9 iunie 2022 privind aprobarea Actului adițional nr. 1 la Acordul de asociere încheiat între UAT – Județul Alba prin Consiliul Judeţean Alba şi UAT – Municipiul Aiud prin Consiliul Local al municipiului Aiud pentru realizarea în comun a Proiectului tehnic de execuție al obiectivului de investiții: „Centrul multicultural Liviu Rebreanu Aiud”

Inițiator: Ion Dumitrel, Președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii, Comisiei de specialitate nr. 2 Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiții şi lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al județului, Comisiei de specialitate nr. 3 Comisia juridică, administrație publică locală, etică și apărarea ordinii publice şi Comisiei de specialitate nr. 4 Comisia educație, cultură, culte şi artă, tineret, ONG – uri și sport

7. Proiect de hotărâre nr. 149/10 iunie 2022 privind aprobarea componenţei şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei pentru Protecţia Copilului Alba

Inițiator: Ion Dumitrel, Președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 3 Comisia juridică, administrație publică locală, etică și apărarea ordinii publice şi Comisiei de specialitate nr. 6 Comisia sănătate, protecție socială, evidența persoanelor și situații de urgență

8. Proiect de hotărâre nr. 150/10 iunie 2022 aprobarea componenței nominale şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al Colegiului director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba

Inițiator: Ion Dumitrel, Președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 3 Comisia juridică, administrație publică locală, etică și apărarea ordinii publice şi Comisiei de specialitate nr. 6 Comisia sănătate, protecție socială, evidența persoanelor și situații de urgență

9. Proiect de hotărâre nr. 151/14 iunie 2022 privind exprimarea acordului cu privire la aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 107K – proprietate publică a UAT-Judeţul Alba şi imobilul situat administrativ în intravilanul comunei Galda de Jos, sat Galda de Sus, nr. 16, judeţul Alba, care este necesar în vederea întocmirii documentaţiei tehnice de primă înscriere pe CF vechi şi notare posesie pentru diferenţa de suprafaţă până la suprafaţa reală măsurată

Inițiator: Ion Dumitrel, Președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 2 Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiții şi lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al județului

10. Proiect de hotărâre nr. 152/14 iunie 2022 privind exprimarea acordului cu privire la aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 107A – proprietate publică a UAT- Judeţul Alba şi imobilul situat în extravilanul comunei Blandiana, sat aparţinător Acmariu, Tarla „La noroaie”, judeţul Alba care este necesar în vederea întocmirii documentaţiei tehnice de primă înscriere cu notare posesie în Cartea funciară

Inițiator: Ion Dumitrel, Președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 2 Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiții şi lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al județului

11. Proiect de hotărâre nr. 153/14 iunie 2022 privind aprobarea preluării unui imobil – teren și construcție, din domeniul public al Comunei Săsciori și din administrarea Consiliului local al Comunei Săsciori, în domeniul public al Județului Alba și în administrarea Consiliului Județean Alba

Inițiator: Ion Dumitrel, Președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii şi Comisiei de specialitate nr. 2 Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiții şi lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al județului

12. Proiect de hotărâre nr. 154/16 iunie 2022 privind aprobarea modificării Statului de funcții al Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia

Inițiator: Ion Dumitrel, Președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 3 Comisia juridică, administrație publică locală, etică și apărarea ordinii publice şi Comisiei de specialitate nr. 4 Comisia educație, cultură, culte şi artă, tineret, ONG – uri și sport

13. Proiect de hotărâre nr. 155/16 iunie 2022 privind aprobarea modificării Statului de funcții al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba

Inițiator: Ion Dumitrel, Președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 3 Comisia juridică, administrație publică locală, etică și apărarea ordinii publice şi Comisiei de specialitate nr. 4 Comisia educație, cultură, culte şi artă, tineret, ONG – uri și sport

14. Proiect de hotărâre nr. 156/16 iunie 2022 privind aprobarea Metodologiei de acordare a sumelor destinate acoperirii cheltuielilor de transport şi cazare ale adoptatorului/familiei adoptatoare în vederea participării la procedura potrivirii practice cu un copil având domiciliul în alt judeţ, conform Legii nr. 273/2004 privind procedura adoptiei

Inițiator: Ion Dumitrel, Președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii, Comisiei de specialitate nr. 3 Comisia juridică, administrație publică locală, etică și apărarea ordinii publice şi Comisiei de specialitate nr. 6 Comisia sănătate, protecție socială, evidența persoanelor și situații de urgență

15. Proiect de hotărâre nr. 157/16 iunie 2022 privind aprobarea actualizării Monografiei economico-militară a Județului Alba

Inițiator: Ion Dumitrel, Președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii, Comisiei de specialitate nr. 2 Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiții şi lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al județului, Comisiei de specialitate nr. 3 Comisia juridică, administrație publică locală, etică și apărarea ordinii publice, Comisiei de specialitate nr. 4 Comisia educație, cultură, culte şi artă, tineret, ONG – uri și sport, Comisiei de specialitate nr. 5 Comisia servicii publice de interes judeţean, cooperare interinstituțională, turism şi relaţii internaţionale, agricultură și mediu de afaceri şi Comisiei de specialitate nr. 6 Comisia sănătate, protecție socială, evidența persoanelor și situații de urgență

16. Proiect de hotărâre nr. 158/16 iunie 2022 privind aprobarea modificării Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba

Inițiator: Ion Dumitrel, Președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 3 Comisia juridică, administrație publică locală, etică și apărarea ordinii publice şi Comisiei de specialitate nr. 6 Comisia sănătate, protecție socială, evidența persoanelor și situații de urgență

17. Proiect de hotărâre nr. 159/16 iunie 2022 privind aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia

Inițiator: Ion Dumitrel, Președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 3 Comisia juridică, administrație publică locală, etică și apărarea ordinii publice şi Comisiei de specialitate nr. 6 Comisia sănătate, protecție socială, evidența persoanelor și situații de urgență

18. Proiect de hotărâre nr. 160/16 iunie 2022 privind neexercitarea dreptului de preempţiune asupra imobilului casă – înscris în CF nr. 92765 Sebeş – monument istoric situat administrativ în municipiul Sebeş, B-dul Lucian Blaga, nr. 2, judeţul Alba

Inițiator: Ion Dumitrel, Președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii şi Comisiei de specialitate nr. 2 Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiții şi lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al județului

19. Proiect de hotărâre nr. 161/16 iunie 2022 privind includerea unor bunuri în Inventarul proprietăţii private a Judeţului Alba şi aprobarea concesionării acestora către Societatea APA-CTTA S.A. Alba

Inițiator: Ion Dumitrel, Președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii şi Comisiei de specialitate nr. 2 Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiții şi lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al județului

20. Întrebări, interpelări, declaraţii politice.


Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRIPublicitate

Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

ANGAJĂRI la STAT 2024: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 22 iunie 2024. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

Ziarul Unirea

Publicat

în

ANGAJĂRI la STAT 2024: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 22 iunie 2024. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS Mai multe instituţii publice din Alba anunță posturi vacante la data de 22 iunie 2024 și organizează concursuri în următoarea perioadă. Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Politică Administrație

Opinii Comentarii

Secțiune Articole Similare

Articole Similare

Copyright © 2004 - 2024 Ziarul Unirea