138.000 de lei pentru Strategia de dezvoltare a judeţului Alba pe perioada 2014-2020. Lista investiții excedent bugetar

sedinta cj albaConsilierii județeni au adoptat astăzi toate proiectele de hotărâre propuse pe ordinea de zi. Unul dintre acestea se referă la modificarea Hotărârii nr.33/25.02.2013 privind constituirea şi utilizarea excedentului bugetului local, în anul 2013, în cuantum de 12.386.000 de lei.

Deși inițial pentru Strategia de dezvoltare a judeţului Alba pe perioada 2014-2020 au fost alocați 180.000 de lei, în urma licitației, suma plătită a scăzut la 138.000 de lei.

INFORMARE COVID-19

Conform prevederilor legale privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar, pe cele două secţiuni, se reportează în exerciţiul financiar următor şi se utilizează, ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, pentru acoperirea temporară a golurilor de casă şi pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare.

Potrivit proiectului de hotărâre, ca urmare a analizei stadiului fizic şi valoric al lucrărilor de investiţii aprobate la finanţare din excedentul bugetului local al anul 2013, se impune modificarea şi completarea în structură, a utilizării excedentului bugetar ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, pentru următoarele obiective de investiţii:

– Elaborarea Strategiei de dezvoltare a judeţului Alba pe perioada 2014-2020

– Reabilitare Palatul Culturii Blaj

– Restaurarea si funcţionalizarea clădirii situate in Alba lulia, str. Unirii, nr. 1.-3 in care au funcţionat secţiile de neurologie si psihiatrie ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba lulia

-Statui bust

– Reabilitarea si extinderea Teatrului de Păpuşi „Prichindel” Alba lulia

– Restructurare servicii sociale acordate persoanelor cu handicap la, nivelul jud. Alba, Centru de îngrijire si Asistenta Baia de Arieş

– Dotări independente pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia

Copilului Alba

– Participare la capitalul social Parcul Industrial Cugir

– Microcentrala hidroelectrica aducţiune apă brută Petreşti

– Modernizare drum judeţean DJ107: Alba lulia – Teleac – Hapria – Straja – Berghin – Colibi – Secasel – Cergaul Mare – Blaj – Sancel – Lunca Tamavei – Sona – Jidvei – Cetatea de Balta – lim. Jud. Mureş, tr. II km. 26+600 – km. 30+035

– Proiect tehnic si detalii de execuţii- Consolidare Pod pe DJ107C, km.9+223 peste paraul Dumbravita, in localitatea Limba, jud. Alba

– Proiect tehnic si detalii de execuţie- Pod pe DJ107H:-Coslariu Nou-Galda de Jos- Cricau-Ighiu-Sard-Gara Sard(DN74), km. 12+751.28 , localitatea Bucerdea Vinoasa, jud. Alba

 Programul obiectivelor de investiții de interes judeţean finantate din excedentul bugetului local, pe anul 2013

AUTORITATI PUBLICE SI ACŢIUNI EXTERNE 3.910.00 (mii lei)

Obiective de Investiţii: 1,965.00

1 Refunctionalizare clădire Central Militar al Judeţului Alba – 150.00 (mii lei)

2 Reabilitare, modernizare si mansardare clădire Primaria veche Calnic – Casa Artelor, comuna Calnic-  280.00

3 Restaurare clădire Central Militar al Judeţului Alba – 570.00

4 Mansardare si viabilizare subsol la imobilul situat in str. Regina Maria, nr.6, Alba Iulia – 85.00

5 Elaborarea Strategiei de dezvoltare a judeţului Alba pe perioada 2014-2020: 180.00 (mii lei)

6 Reabilitare Palatul Culturii Blaj – 700.00

II Alte cheltuieli de Investiţii: – 1,945.00

1 Refunctionalizare clădire Central Militar al Judeţului Alba – 25.00

2 Mansardare si viabilizare subsol la imobilul situat in str. Regina Maria, nr.6, Alba Iulia – 15.00

3.Accesibilizare si modernizare sistem de vizitare Gheţar Scarisoara – 30.00

4.Restaurarea si functionalizarea clădirii situate in Alba Iulia, str. Unirii, nr. 13 in care au functlonat sediile de neurologie si psihiatrie ale Spitalului Judeţean de Urgenta Alba Iulia – 35.00

5 Studiu de evaluare a potenţialului etnografic si arhitectural al zonelor vini-viticole din Judeţul Alba  – 80.00

6 Plan de amenajare a teritoriului Valea Mureşului, jud.Alba- studiu privind obţinerea Avizului de gospodărire a apelor, taxe, avize – 20.00

7 Restaurare si punere in valoare Cetate Dacica Capalna{studii,avize,acorduri) – 55.00

8 Studii si documentaţii tehnico-economice pentru domeniul Schiabil Valea Sebeşului – 50.00

9 Studiu privind” Arhitectura si urbanismul in judeţul Alba” – 70.00

10 Statui bust – 85.00

11 Achiziţie autocar – 150.00

12Achiziţie imobil sat Laz – 150.00

13Achiziţie autoturism – 80.00

14Achiziţie teren+ anexe – 1,100.00 (mii lei)

Capitolul 54.02

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 47.81

1 Alte cheltuieli de Investiţii: – 47.81

1Dotări independente pentru Serviciul public Salvamont – 47.81

Capitolul 67.02 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE – 130.00

 Obiective de investiţii: – 130.00

1Reabilitarea si extinderea Teatrului de Păpuşi .Prichindel* Alba Iulia – 88.00

2 Documentaţie de aprobare a lucrărilor de intervenţie asupra clădirii, pentru reabilitarea si extinderea Teatrului de Păpuşi .Prichindel’ Alba iulia – 42.00

I Capitolul 68.02

ASIGURARI Sl ASISTENTA SOCIALA – 3,188.87

/ Obiective de investiţii: – 2,435.87

1Reabilitare (restaurare) Castel Sancrai -faza II – 900.00 (mii lei)

2 Proiectul .Incluziune socială şi pe piaţa muncii prin intreprinderi sociale” – 1,085.87

3 Restructurare servicii sociale acordate persoanelor cu handicap la nivelul jud. Alba, Centru de ingrijire şi Asistentă Baia de Aries – 450.00

II Alto cheltuieli de investiţii: 753.00 (mii lei)

1 Dolari independente pentru Direcţia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Alba – 353.00

2 Reparaţie capitala sediu DGASPC Alba – 400.00

Capitolul 70.02

LOCUINŢE SERVICII Sl DEZVOLTARE PUBLICA – 270.00

1Participare la capitalul soda! Parcul Industrial Cugir – 200.00

I Obiective de investiţii: – 70.00

1Microcentrala hidroelectrica aductiune apa bruta Petresti – 70.00

Capitolul 84.02

TRANSPORTURJ – 4,790.00 (mii lei)

/ Obiective de Investiţii: 4,790.00

1Consolidare corp drum judeţean DJ107K Galda de Jos(DJ107H) – Mesentea – Benic Intregalde  Mogos(DJ107l), km 9+829 – km 17+700, tronson II Jud. Alba – 3,230.00

2 Consolidare corp drum judeţean DJ750 Garda de Sus – (DN75) – Ordancusa – Gheţar, km. 0+000 – km. 18+000 – 100.00 (mii lei)

3.Modernizare drum judeţean DJ107: Alba lulia – Teleac – Hapria • Straja -Berghin • Colibi – Secasel – Cergaul Mare – Blaj – Sancel – Lunca Tamavel – Sona – Jidvei – Cetatea de Balta – lim. Jud. Mureş, tr. II km. 26+600 – km. 30+035 – 1,460.00

4 Proiect tehnic si detalii de execuţie* Consolidare Pod pe DJ107C, km 9+223 peste paraul Dumbravita, in localitatea Umba, jud. Alba – 28.00

5 Proiect tehnic si detalii ds execuţie- Pod pe DJ107H:- Coslariu Nou-Galda de Jos- Cricau-lghiu-Sard-Gara Sard( DN74), km.12+751.28, localitatea Bucerdea Vinoasa , jud. Alba – 22.00

Bogdan PRESECAN

Email:bogdanpresecan@yahoo.com
Tel: 0734.771.136

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Acceptă Mai mult...