Ziarul Unirea

12 aprilie| Ședința CJ Alba: Acordarea de sprijin financiar unor biserici din județul Alba și stabilirea cuantumului și numărului burselor pentru elevii din învățământul special și special integrat

12 aprilie| Ședința CJ Alba: Acordarea de sprijin financiar unor biserici din județul Alba și stabilirea cuantumului și numărului burselor pentru elevii din învățământul special și special integrat

Consiliul Judeţean Alba este convocat în şedinţa „ordinară”, în ziua de 12 aprilie 2021. Între proiectele de pe Ordinea de zi se află și acordarea de sprijin financiar unor biserici din județul Alba și stabilirea cuantumului și numărului burselor pentru elevii din învățământul special și special integrat.

Proiectul ordinii de zi cuprinde:

ELIT

1. Aprobarea Procesului verbal încheiat cu ocazia ședinței „ordinară” a Consiliului Județean Alba din data de 25 martie 2021
Redactat: Vasile Bumbu, secretar general al Judeţului Alba

2. Proiect de hotărâre nr. 87/1 aprilie 2021 privind aprobarea modificării Organigramei şi Statului de funcții ale Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 3 Comisia juridică, administrație publică locală, etică și apărarea ordinii publice şi Comisiei de specialitate nr. 4 Comisia educație, cultură, culte şi artă, tineret, ONG – uri și sport

3. Proiect de hotărâre nr. 90/1 aprilie 2021 privind aprobarea modificării Organigramei şi Statului de funcţii ale Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 3 Comisia juridică, administrație publică locală, etică și apărarea ordinii publice şi Comisiei de specialitate nr. 6 Comisia sănătate, protecție socială, evidenţa persoanelor şi situaţii de urgenţă

4. Proiect de hotărâre nr. 97/5 aprilie 2021 privind aprobarea modificării structurii organizatorice a Societăţii „Drumuri şi Poduri Locale Alba” S.A.
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii, Comisiei de specialitate nr. 3 Comisia juridică, administrație publică locală, etică și apărarea ordinii publice şi Comisiei de specialitate nr. 5 Comisia servicii publice de interes judeţean, cooperare interinstituțională, turism şi relaţii internaţionale, agricultură și mediu de afaceri

5. Proiect de hotărâre nr. 96/5 aprilie 2021 cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 61/25 martie 2021 privind modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 3 Comisia juridică, administrație publică locală, etică și apărarea ordinii publice

6. Proiect de hotărâre nr. 78/30 martie 2021 privind exprimarea acordului cu privire la aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru stabilirea limitelor comune dintre DJ 762 – proprietate publică a UAT – Judeţul Alba, cu imobilul situat administrativ în intravilanul comunei Vidra, sat Bobăreşti, judeţul Alba înscris în C.F. nr. 70755 Vidra sub nr. cad/top 2070/1
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 2 Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiții şi lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al județului

7. Proiect de hotărâre nr. 88/1 aprilie 2021 privind însuşirea documentaţiei cadastrale de alipire a două parcele aflate în incinta imobilului situat în municipiul Alba Iulia, str. Petru Dobra nr. 2, judeţul Alba, înscrise în CF 85718 Alba Iulia şi CF 101917 Alba Iulia – proprietate publică a UAT-Judeţul Alba, rezultând o suprafaţă de 1506 mp înscrisă sub nr. cadastral 114461
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii şi Comisiei de specialitate nr. 2 Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiții şi lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al județului

8. Proiect de hotărâre nr. 89/1 aprilie 2021 privind aprobarea preluării temporare în administrarea Consiliului Județean Alba a bunului imobil – teren, situat administrativ în comuna Săsciori, sat aparţinător Răchita, în vederea realizării obiectivului – pod provizoriu la km 24+240 pe DJ 704A
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii şi Comisiei de specialitate nr. 2 Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiții şi lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al județului

9. Proiect de hotărâre nr. 91/1 aprilie 2021 privind aprobarea preluării unui imobil – teren, din domeniul public al Municipiului Sebeș și din administrarea Consiliului local al Municipiului Sebeș, în domeniul public al Județului Alba și în administrarea Consiliului Județean Alba
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii şi Comisiei de specialitate nr. 2 Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiții şi lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al județului

10. Proiect de hotărâre nr. 94/5 aprilie 2021 privind aprobarea preluării unui imobil – teren, din domeniul public al Municipiului Alba Iulia și din administrarea Consiliului local al Municipiului Alba Iulia, în domeniul public al Județului Alba și în administrarea Consiliului Județean Alba
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii şi Comisiei de specialitate nr. 2 Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiții şi lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al județului

11. Proiect de hotărâre nr. 98/5 aprilie 2021 privind modificarea valorii de inventar a unui bun proprietate publică a Judeţului Alba, concesionat către Societatea Comercială APA-CTTA S.A. Alba, ca urmare a realizării unor lucrări de investiţii din Fondul de Întreţinere, Înlocuire, Dezvoltare
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii şi Comisiei de specialitate nr. 2 Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiții şi lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al județului

12. Proiect de hotărâre nr. 92/1 aprilie 2021 privind aprobarea Devizului General actualizat la faza Proiect tehnic de execuție pentru obiectivul de investiții „Extindere și Dotare Unitatea Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia”, proiect finanțat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii, Comisiei de specialitate nr. 2 Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiții şi lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al județului şi Comisiei de specialitate nr. 6 Comisia sănătate, protecție socială, evidenţa persoanelor şi situaţii de urgenţă

13. Proiect de hotărâre nr. 81/31 martie 2021 privind completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 84/10 aprilie 2020 cu privire la aprobarea la nivelul Județului Alba a listei produselor ce se vor distribui în cadrul Programului pentru școli al României, precum și stabilirea măsurilor educative aferente, pentru anii școlari 2020-2021, 2021-2022 și 2022-2023
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii, Comisiei de specialitate nr. 3 Comisia juridică, administrație publică locală, etică și apărarea ordinii publice, Comisiei de specialitate nr. 4 Comisia educație, cultură, culte şi artă, tineret, ONG – uri și spor şi Comisiei de specialitate nr. 6 Comisia sănătate, protecție socială, evidenţa persoanelor şi situaţii de urgenţă

14. Proiect de hotărâre nr. 76/26 martie 2021 privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între UAT – Județul Alba prin Consiliul Județean Alba și Agenția Națională Antidrog, în vederea organizării activităților din cadrul Proiectului „Educație antidrog”
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii, Comisiei de specialitate nr. 3 Comisia juridică, administrație publică locală, etică și apărarea ordinii publice şi Comisiei de specialitate nr. 4 Comisia educație, cultură, culte şi artă, tineret, ONG – uri și sport

15. Proiect de hotărâre nr. 77/26 martie 2021 privind aprobarea încheierii unui Acord de Asociere încheiat între UAT – Judeţul Alba, prin Consiliul Judeţean Alba şi Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în vederea organizării manifestărilor științifice din anul 2021
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii, Comisiei de specialitate nr. 3 Comisia juridică, administrație publică locală, etică și apărarea ordinii publice şi Comisiei de specialitate nr. 4 Comisia educație, cultură, culte şi artă, tineret, ONG – uri și sport

16. Proiect de hotărâre nr. 79/30 martie 2021 privind aprobarea Regulamentului privind condițiile, criteriile și procedura de finanțare a Programului „Susţinerea şi promovarea culturii scrise”
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii, Comisiei de specialitate nr. 3 Comisia juridică, administrație publică locală, etică și apărarea ordinii publice şi Comisiei de specialitate nr. 4 Comisia educație, cultură, culte şi artă, tineret, ONG – uri și sport

17. Proiect de hotărâre nr. 80/30 martie 2021 privind aprobarea organizării Concursului „Satul copilăriei mele – ediţia a III – a” în satele şi comunele judeţului Alba
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii, Comisiei de specialitate nr. 3 Comisia juridică, administrație publică locală, etică și apărarea ordinii publice şi Comisiei de specialitate nr. 4 Comisia educație, cultură, culte şi artă, tineret, ONG – uri și sport

18. Proiect de hotărâre nr. 95/5 aprilie 2021 privind aprobarea Acordului de cooperare încheiat între UAT – Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba şi Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba în vederea implementării „Proiectului pentru creşterea capacităţii operaţionale la solicitările cetăţenilor şi pentru creşterea capacităţii de investigare a structurilor Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba”
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba

19. Proiect de hotărâre nr. 82/31 martie 2021 privind acordarea de sprijin financiar unor unităţi de cult din judeţul Alba, aparținând cultelor religioase recunoscute din România
Inițiatori consilierii judeţeni: Barstan Filofteia, Chiriac Radu-Dumitru, Comşa Cătălin-Răzvan, Hărăguş Silvia-Alina, Oţoiu Marcel
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii şi Comisiei de specialitate nr. 4 Comisia educație, cultură, culte şi artă, tineret, ONG – uri și sport

20. Proiect de hotărâre nr. 83/31 martie 2021 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății „Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA pentru anul 2021
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii şi Comisiei de specialitate nr. 5 Comisia servicii publice de interes judeţean, cooperare interinstituțională, turism şi relaţii internaţionale, agricultură și mediu de afaceri

21. Proiect de hotărâre nr. 84/31 martie 2021 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății „Parcul Industrial Cugir” SA pentru anul 2021
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii şi Comisiei de specialitate nr. 5 Comisia servicii publice de interes judeţean, cooperare interinstituțională, turism şi relaţii internaţionale, agricultură și mediu de afaceri

22. Proiect de hotărâre nr. 86/1 aprilie 2021 privind stabilirea cuantumului şi a numărului burselor școlare care se acordă în anul școlar 2020-2021 pentru elevii care frecventează învăţământul special și special integrat din Judeţul Alba
Inițiatori consilierii judeţeni: Barb Cristian, Cherecheş Ioan Dan, Crişan Laurenţiu, Dărămuş Eugenia-Marcela, Dragosin Petru Romi, Matei Ioan, Mocan Maria-Mirela, Mureşan Corneliu, Oţoiu Marcel şi Trîmbiţaş Petronele-Camelia
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii şi Comisiei de specialitate nr. 4 Comisia educație, cultură, culte şi artă, tineret, ONG – uri și sport

23. Proiect de hotărâre nr. 93/5 aprilie 2021 privind utilizarea excedentului bugetului local al Județului Alba şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în anul 2021
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii, Comisiei de specialitate nr. 2 Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiții şi lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al județului, Comisiei de specialitate nr. 3 Comisia juridică, administrație publică locală, etică și apărarea ordinii publice, Comisiei de specialitate nr. 4 Comisia educație, cultură, culte şi artă, tineret, ONG – uri și sport, Comisiei de specialitate nr. 5 Comisia servicii publice de interes judeţean, cooperare interinstituțională, turism şi relaţii internaţionale, agricultură și mediu de afaceri şi Comisiei de specialitate nr. 6 Comisia sănătate, protecție socială, evidenţa persoanelor şi situaţii de urgenţă

24. Proiect de hotărâre nr. 85/1 aprilie 2021 pentru aprobarea repartizării pe unităţi administrativ – teritoriale din Județul Alba a sumei corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2021, precum și repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile judeţene și comunale pentru anul 2021
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii, Comisiei de specialitate nr. 2 Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiții şi lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al județului, Comisiei de specialitate nr. 3 Comisia juridică, administrație publică locală, etică și apărarea ordinii publice, Comisiei de specialitate nr. 4 Comisia educație, cultură, culte şi artă, tineret, ONG – uri și sport, Comisiei de specialitate nr. 5 Comisia servicii publice de interes judeţean, cooperare interinstituțională, turism şi relaţii internaţionale, agricultură și mediu de afaceri şi Comisiei de specialitate nr. 6 Comisia sănătate, protecție socială, evidenţa persoanelor şi situaţii de urgenţă

25. Proiect de hotărâre nr. 65/18 martie 2021 privind aprobarea bugetului general al Judeţului Alba, a bugetului local al Judetului Alba, a bugetului creditelor interne, a bugetului fondurilor externe nerambursabile si a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2021
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii, Comisiei de specialitate nr. 2 Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiții şi lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al județului, Comisiei de specialitate nr. 3 Comisia juridică, administrație publică locală, etică și apărarea ordinii publice, Comisiei de specialitate nr. 4 Comisia educație, cultură, culte şi artă, tineret, ONG – uri și sport, Comisiei de specialitate nr. 5 Comisia servicii publice de interes judeţean, cooperare interinstituțională, turism şi relaţii internaţionale, agricultură și mediu de afaceri şi Comisiei de specialitate nr. 6 Comisia sănătate, protecție socială, evidenţa persoanelor şi situaţii de urgenţă

26. Proiect de hotărâre nr. 51/9 martie 2021 privind aprobarea Statutului Județului Alba
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba
Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia dezvoltare economică, bugete, dezvoltare rurală, prognoze şi strategii, Comisiei de specialitate nr. 2 Comisia amenajarea teritoriului, arhitectură şi urbanism, investiții şi lucrări publice, mediu și administrarea domeniului public şi privat al județului, Comisiei de specialitate nr. 3 Comisia juridică, administrație publică locală, etică și apărarea ordinii publice, Comisiei de specialitate nr. 4 Comisia educație, cultură, culte şi artă, tineret, ONG – uri și sport, Comisiei de specialitate nr. 5 Comisia servicii publice de interes judeţean, cooperare interinstituțională, turism şi relaţii internaţionale, agricultură și mediu de afaceri şi Comisiei de specialitate nr. 6 Comisia sănătate, protecție socială, evidenţa persoanelor şi situaţii de urgenţă

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Te-ar putea interesa și:

DOCUMENT| Comuna Stremț în scenariul ROȘU, Ocna Mureș, Cetatea de Baltă și Sântimbru în scenariul GALBEN. Măsuri pentru următoarele 14 zile stabilite de CJSU Alba

În urma ședinței Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, s-a dispus menținerea în scenariul roșu a localității Stremț și în… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

OFICIAL: Starea de alertă, PRELUNGITĂ cu încă 30 de zile: Măsurile și restricțiile care vor trebui respectate

Prelungirea cu 30 de zile a stării de alertă, începând de miercuri, 13 ianuarie a fost aprobată de către Guvernul… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Județul Alba, puternic centru regional de diagnostic pentru pesta porcină africană

Laboratorul Sanitar-Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor din cadrul DSVSA Alba continuă activitatea intensă pe linia analizelor de biologice moleculară, fiind… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Alba Iulia REVINE la SCENARIUL ROȘU. Incidența de infectare a ajuns la 3 cazuri/1000 de locuitori

Deși carantinarea Municipiului Alba Iulia a „dat roade” în ceea ce privește scăderea numărului de persoane infectate, orașul nostru a… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

VIDEO| PERCHEZIȚII în Alba și alte județe din țară într-un dosar cu acuzaţii de fals de monedă: Cum opera gruparea infracţională

Ofițerii BCCO Piteşti au efectuat marţi, 12 ianuarie, mai multe percheziţii domiciliare, în judeţele Alba, Sibiu, Arad şi Bacău, într-un… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

OFICIAL| 3.697 cazuri noi de coronavirus în România. Bilanțul total ajunge la 676.968 de îmbolnăviri

Marți, 12 ianuarie 2021, Grupul de Comunicare Strategică a dat publicității noul bilanț al pandemiei de COVID-19 în România. Până… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro