100.000 de lei, valoarea amenzilor pentru MUNCĂ LA NEGRU, în perioada 22-26 octombrie, aplicate de ITM Alba

Paul Voicu - Primar 2020

100.000 de lei, valoarea amenzilor pentru MUNCĂ LA NEGRU, în perioada 22-26 octombrie, aplicate de ITM Alba.

Prin Programul cadru de acţiuni al I.T.M. Alba pentru anul 2018, aprobat de către conducerea Inspecţiei Muncii, s-a stabilit că unul dintre obiectivele prioritare ale activităţii inspectoratului îl reprezintă combaterea muncii nedeclarate, motiv pentru care, atât la nivel naţional, cât şi în plan teritorial, s-a decis organizarea unei Divizii de Control Muncă Nedeclarată, formată din inspectori de muncă cu experiență în domeniul relațiilor de muncă și care acționează zilnic pentru identificarea şi sancţionarea muncii nedeclarate, în vederea descurajării şi a diminuării acestui fenomen care, în fapt, reprezintă tot o formă de evaziune fiscală.

ELIT

Activitatea zilnică  a  inspectorilor de muncă a vizat, cu prioritate, sancţionarea muncii nedeclarate, rezultatele controalelor efectuate fiind comunicate, zilnic, către Inspecţia Muncii.

Rezultatele obţinute la nivelul judeţului Alba, în perioada 22.10.–26.10.2018,  în  activitatea de control, sunt redate mai jos.   

Mihail David - 2020

În domeniul relaţiilor de muncă:

Total unităţi controlate:    42

Numar de salariati ai angajatorilor controlati :    662

Din care – femei :  316

 • Tineri sub 18 ani – 3

Număr deficienţe constatate:    67

Numar persoane depistate cu „munca nedeclarata” :    5

Valoarea amenzilor aplicate :

 • 3 amenzi – 000 lei  ;

Nr. sancţiuni aplicate angajatorilor :  7

 • 3 Amenzi ;

din care 2 amenzi pentru ”munca nedeclarata” in cuantum de 100.000 lei;

 • 4 Avertismente

Principalele deficienţe stabilite în controale:

 • Primirea în lucru a salariaţilor fără întocmirea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă;
 • neplata orelor suplimentare și neacordarea concediilor legale de odihnă anuale;
 • angajatorul nu face dovada comunicării unui exemplar din contractul individual de muncă salariatului in cauza;
 • neplata drepturilor salariale la termenul prevazut in contractul individual de muncă;
 • neacordarea repausului săptămânal;
 • neevidenţierea corectă a timpului lucrat;
 • nu a fost depus în termenul legal la ITM Alba, extrasul din registrul de evidență al zilierilor pentru luna precedentă;
 • registrul general de evidenţă al salariaţilor în format electronic nu este completat la zi ori nu a fost transmis în termenul prevăzut de lege.

 

           În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

Nr. total unităţi controlate:       38

Număr deficienţe constatate:    65

Număr de măsuri dispuse  :       65

Număr de opriri : 0

Nr. sancţiuni aplicate:     15

Din care : – 14  avertismente ;

 • 1 amenda in valoare de 4.000 lei;

     

Nr. evenimente comunicate : 0

Nr. evenimente cercetate : 0

Nr. evenimente în curs de cercetare: 2

 

Principalele deficienţe stabilite în controale :

 • Lipsa fișelor de aptitudini eliberate în urma examinării medicale la angajare și/sau periodică a lucrătorilor.
 • Lipsa evaluarii riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională pentru activitățile desfășurate.
 • Lipsa autorizării inițiale și a verificărilor periodice a echipamentelor tehnice supuse reglementărilor ISCIR.
 • Lipsa instruirii periodice a lucrătorilor.
 • Organizarea necorespunzătoare a activității la nivelul unităților, conform noilor reglementari din H.G. nr. 955/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006.
 • Lipsa instrucțiunilor proprii de securitate a muncii pentru activitățile desfășurate.
 • Desfășurarea activității fără efectuarea examenului medical la angajare și/sau periodic a lucrătorilor.

 

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Acceptă Mai mult...