Rectificare bugetară: Circa 20.000 de euro vor fi alocați către patru primării din Alba pentru planurile urbanistice generale – PROIECT în Consiliul Județean Alba

Circa 20.000 de euro vor fi alocați, de la Ministerul Dezvoltării, prin Consiliul Județean Alba, către patru primării din județ: Fărău, Gârbova, Ocoliș și Mirăslău, pentru finanţarea elaborării şi/sau actualizării planurilor urbanistice generale ale localităţilor şi a regulamentelor locale de urbanism.

Consilierii județeni vor supune spre aprobare proiectul privind repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale din județul Alba, a subvenţiilor de la bugetul de stat, pentru finanţarea elaborării şi/sau actualizării planurilor urbanistice generale ale localităţilor şi a regulamentelor locale de urbanism, pe anul 2018

ELIT

Astfel, proiectul prevede modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 118/26 aprilie 2018 pentru aprobarea repartizării pe unităţi administrativ teritoriale din Județul Alba, a subvenţiilor de la bugetul de stat, pentru finanţarea elaborării şi/sau actualizării planurilor urbanistice generale ale localităţilor şi a regulamentelor locale de urbanism, pe anul 2018

”Planurile urbanistice generale sunt documentaţii complexe care se întocmesc pentru întregul teritoriu intravilan al localităţilor în corelare cu teritoriul administrativ al acestora şi reglementează utilizarea terenurilor şi condiţiile de ocupare a acestora cu construcţii, inclusiv infrastructuri, amenajări şi plantaţii, constituindu-se în suportul pentru realizarea programelor de dezvoltare a localităţilor. Regulamentele locale de urbanism întăresc şi detaliază prevederile planurilor urbanistice generale referitoare la modul concret de utilizare a terenurilor şi de amplasare, dimensionare şi realizare a construcţiilor, amenajărilor şi plantaţiilor, constituindu-se în instrumentul de baza al realizării disciplinei în construcţii”, se arată în proiect.

Mihail David - 2020

În acest scop, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în limita alocaţiilor aprobate prin legea anuala a bugetului de stat, repartizează şi comunică consiliilor judeţene plafoanele aprobate pentru elaborarea si/sau actualizarea planurilor urbanistice generale ale localităţilor şi a regulamentelor locale de urbanism aferente.

Regulamentul general de urbanism reprezintă sistemul unitar de norme tehnice şi juridice care stă la baza elaborării planurilor de amenajare a teritoriului, planurilor urbanistice, precum şi a regulamentelor locale de urbanism. În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, denumit in continuare MDRAP, analizează, repartizează şi comunică consiliilor judeţene şi Consiliului General al Municipiului Bucureşti plafoanele aprobate anual şi trimestrial pentru fiecare consiliu local pentru elaborarea şi/sau actualizarea planurilor urbanistice generale şi a regulamentelor locale de urbanism aferente.

Ca urmare, Judeţul Alba a încheiat în data de 11 aprilie 2018 cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, contractul de finanţare nr. 33345/22.03.2018/7080/11.04.2018 pentru Programul privind elaborarea si/sau actualizarea planurilor urbanistice generale ale localităţilor si a regulamentelor locale de urbanism, conform căruia valoarea finanțării acordate este de 557.443,00 lei.

Prin adresa nr. 133682 din 20.11.2018, MDRAP ne comunică actul adițional nr. 1 la contractul de finanțare menționat anterior, înregistrat la Consiliul Judetean Alba sub nr. 24049/29.11.2018, conform căruia în baza art.9, alin.9.1 din contract, se modifică Anexa la contractul de finanțare, în sensul suplimentării valorii finanțării acordate Județului Alba cu suma de 113.435,57 lei.

Având în vedere cele menționate, suma totală alocată Județului Alba pe anul 2018, pentru Programul privind elaborarea si/sau actualizarea planurilor urbanistice generale ale localităţilor si a regulamentelor locale de urbanism, este de 670.878,57 lei, repartizată pe unităţi administrativ teritoriale conform anexei la prezentul proiect de hotarare.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Acceptă Mai mult...