Un moţ cu calităţi de excepţie

Paul Voicu - Primar 2020

Pe domnul Vasile Rãduþ l-am întâlnit în târgul de animale de la Sãlciua, unde a avut loc, în premierã, ºi expoziþia cu vânzare a animalelor prin licitaþie dupã modelul german. Imediat dupã ce a licitat l-am contactat pentru a afla mai multe detalii. „Sunt din Ocoliº ºi am adus la licitaþia care se þine cu ocazia acestui târg 3 viþei, un mascul de 262 de kg, o femelã de 264 de kg ºi o femelã de 140 de kg. Am luat un preþ bun ºi i-am dat pe toþi. Pãrerea mea este cã-i o treabã bunã ºi sperãm ca în viitor sã fie mai bine. Am fost electrician în minã. Am ieºit din serviciu ca sã fac gospodãrie. Cam 10 ani, ºi cred cã nu exagerez, am þinut câte 15-20 de bovine, porcine. Aveam perioade când cumpãram animale mai mari, sã zic, un junc, sã iau soþ la altul sau 2 junci, îi þineam un an ºi îi vindeam cu acelaºi preþ. Deci foarte rãu a mers. ªi nu e grozav de bine nici acuma, dar totuºi eu sunt mulþumit de subvenþiile care se dau în prezent. Dacã s-ar menþine în continuare treaba asta cu subvenþiile ºi dacã s-ar mai ºi mãri n-ar fi rãu. Am teren, dar n-am cositoare mecanicã. Nu pentru cã nu am bani ca sã-mi cumpãr cositoare mecanicã, nu am cumpãrat din cauzã cã nu avem voie sã cosim terenurile cu motocositoare. Dar, vã daþi seama cã eu am acasã acum 24 de bovine ºi 38 de porci. Ca sã cosesc manual, oameni nu gãsesc, e foarte greu. Domnului ministru Valer Tabãrã îi mulþumesc pentru cã a revenit din nou la subvenþia pentru animale, dupã ce a preluat funcþia de ministru al Agriculturii. Domnia sa ar mai putea sã gãseascã soluþii în avantajul agriculturii, ca sã avem curaj sã þinem animale”.
Ce sã mai zicem, oameni ca Vasile Rãduþ mai sunt mulþi în Munþii Apuseni ºi meritã sã fie sprijiniþi pentru cã numai astfel zootehnia se va dezvolta, cu astfel de oameni ce au dragoste faþã de animale. Felicitãri!
Ioan RADU

ELIT

Mihail David - 2020

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Gheorge Valentin Rotar - Alegeri Locale 2020

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Acceptă Mai mult...