Studiul de fezabilitate pentru alimentarea cu apă a localităţii Măgina

PRO ROMÂNIA - Alegeri parlamentare 2020

Miercuri, 27 octombrie, în ºedinþa ordinarã a Consiliului local, aleºii locali au aprobat studiul de fezabilitate pentru alimentarea cu apã a localitãþii Mãgina, de care vor beneficia direct peste 580 de cetãþeni, realizat de cãtre SC Apa CTTA S.A. Alba Iulia, ce estimeazã o valoare totalã a investiþiei în sumã de circa 1.155.000 lei, termenul de execuþie fiind de 16 luni. Studiul va fi depus la Fondul de Mediu, cu scopul obþinerii sumelor necesare realizãrii lucrãrilor în cadrul unui proiect de finanþare identificat de specialiºtii Direcþiei Tehnice, Urbanism din aparatul de specialitate al primarului. Documentul propune realizarea unui sistem centralizat de alimentare cu apã, prin preluarea acesteia din drenul existent la sursa actualã de apã din Mãgina. Sistemul include o staþie de pompare pentru ridicarea presiunii apei potabile, o staþie de clorinare, un rezervor suprateran ºi 7,025 m de reþea de distribuþie apã potabilã.  În vederea executãrii lucrãrilor de alimentare cu apã a localitãþii Mãgina, Consiliul local a aprobat ºi accesarea programului vizând protecþia resurselor de apã, sisteme integrate de alimentare cu apã, staþii de tratare, canalizare ºi staþii de epurare, finanþat prin Fondul de Mediu, în care studiul pentru alimentarea Mãginei se integreazã perfect, rãspunzând condiþiilor de eligibilitate din „Ghidul solicitantului”. Proiectul de alimentare cu apã al Mãginei merge pe ideea exploatãrii resurselor locale de apã ºi rezolvã o problemã foarte importantã a comunitãþii de aici, precum ºi a municipiului Aiud. De precizat este faptul cã prin programul lansat prin Fondul de Mediu finanþarea acordatã este de 95 la sutã din valoarea eligibilã a proiectului.
Localitatea Mãgina este cea de-a patra localitate aparþinãtoare municipiului Aiud unde primarul Horaþiu Josan doreºte sã asigure alimentarea cu apã, Mãgina intrând în vizor dupã alimentarea cu apã a localitãþilor Ciumbrud, Gâmbaº ºi Aiudul de Sus.
Robert GHERGU

USR - Alegeri parlamentare 2020
PMP - Alegeri parlamentare 2020

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

1 comentariu

Ghita Piata 29 octombrie 2010 at 9:24

Sper ca acesr Studiu de Fezabilitate, nu a fost facut de firma capusa a CJ Alba, a lui Eutanasiu si Covaciu!

Comentariile sunt oprite