Ziarul Unirea

Plata facturilor în 30 de zile, atât în sectorul public, cât şi în cel privat

Potrivit unei directive a Parlamentului European, firmele vor avea un termen de 30 zile pentru efectuarea pl\]ilor pentru bunurile sau serviciile furnizate. Ca regul\ general\, termenul se aplic\ at@t pentru sectorul public, c@t [i pentru cel privat. Negociatorii PE au vizat evitarea vidului legislativ [i asigurarea faptului c\ derog\rile de la termenul general sunt acceptate numai `n condi]ii speciale. Noile reguli trebuie s\ asigure c\ `ntreprinderile europene mici [i mijlocii nu vor mai avea probleme financiare din cauza `nt@rzierii pl\]ilor din partea autorit\]ilor publice sau a altor companii, sus]in@nd astfel continuarea afacerilor, inova]ia [i siguran]a locurilor de munc\. Prin urmare, statul va fi nevoit ca `n viitor s\ achite sumele datorate agen]ilor economici `n termen de cel mult 30 de zile de la data scaden]ei – termen general pentru plata restan]elor pe care autorit\]ile publice din statele membre UE le au la companii. ~n acest mod, mediul de afaceri nu ar trebui s\ mai aib\ probleme din cauza `nt@rzierii cu care institu]iile `[i respect\ obliga]iile contractuale. Directiva va trebui implementat\ de la 1 ianuarie 2011 `n legisla]iile na]ionale ale statelor membre. Termenul de plat\ poate fi prelungit la 60 de zile, dup\ cum a stabilit Parlamentul European, dar numai `n cazuri excep]ionale, `n condi]iile `n care cele dou\ p\r]i `[i dau acordul, iar decizia nu este injust\ fa]\ de creditor. Statele membre UE pot stabili ca `n sistemul sanitar pl\]ile s\ poat\ fi f\cute `ntr-o perioad\ de 60 de zile. (A.D.T.)

ELIT

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

ADEZIUNE PLUS ALBA

Te-ar putea interesa și:

Anunț demarare proiect – Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor pentru beneficiar SC OPAL DESIGN SRL

Comunicat de presă 06.01.2021 ANUNȚ DEMARARE PROIECT „Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” din cadrul schemei de ajutor de… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Comunicat de presă: Municipiul Alba-Iulia anunță începerea lucrărilor de reabilitare termică a blocurilor de locuințe din municipiul Alba Iulia – Lot 1.4

Comunicat de presă Comunicat de presă  18 Decembrie 2020 Municipiul Alba-Iulia anunță începerea lucrărilor de reabilitare termică a blocurilor de… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Comunicat de presă – implementarea proiectului „Modernizare birou de topografie prin achiziționare de echipamente și tehnologii noi”

Comunicat de presă ”MODERNIZARE BIROU DE TOPOGRAFIE PRIN ACHIZIȚIONARE DE ECHIPAMENTE ȘI TEHNOLOGII NOI” ADY GEO TOP SRL, cu sediul… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Comunicat de presă: Anunț începere proiect „Reparații capitale la Școala Gimnazială din localitatea Țelna, comuna Ighiu, județul Alba”

Comunicat de presă Unitatea Administrativ   Teritoriala COMUNA IGHIU, JUDETUL ALBA,  a semnat  contractul de finantare nr. 6774 / 22.03.2021 cu… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Anunț începere proiect „Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” pentru SC LUK DE LUX SRL

Comunicat de presă 04.01.2021 ANUNŢ DE ÎNCEPERE PROIECT  “Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” din cadrul schemei de ajutor… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Comunicat de presă: DIROM INTERTRANS SRL anunță lansarea proiectul cu titlul „Dezvoltare Dirom In-tertrans SRL” înscris în cadrul Măsurii „Granturi pentru capital de lucru”

Comunicat de presă 30.12.2020 Comunicat de presă demarare proiect DIROM INTERTRANS SRL anunță lansarea proiectul cu titlul ”Dezvoltare Dirom Intertrans… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro