// ViewContent // Track key page views (ex: product page, landing page or article) fbq('track', 'ViewContent'); // Search // Track searches on your website (ex. product searches) fbq('track', 'Search');

Despărţământul “Ioan Neagoe” Stremţ-Teiuş, la cea de-a 107-a Adunare Ge­nerală ASTRA

În peri­oada 26-28 octombrie, la Sovata şi Sân­georgiu de Pădure, va avea loc cea de-a 107-a Adunare Ge­nerală a Asociaţiunii Tran­silvane pentru Literatura Ro­mână şi Cultura Popo­rului Român (ASTRA), la care vor participa Cristian Florin Bota şi Daniel Tiutiu, reprezentanţi ai Despărţământului “Ioan Neagoe” Stremț-Teiuș.

Programul manifestărilor cuprinde o sesiune ştiin­ţifică de comunicări, cu tema “Asociaţiunea ASTRA – mentor al românilor de pretutin­deni” care include două secţiuni: “Românii de pe Văile Târ­navelor şi din afara graniţelor ţării” şi “Astra în actualitate”; lansa­rea cărţii “Martirajul preotului sângeorgean Vasile Ro­taru” a Elenei Mihu; verni­sajul expoziţiei de pictură “Biserici de patri­moniu din judeţul Mureş”, precum şi cea de a cincea ediţie a  Festivalului jocului, portului, obiceiului şi cân­tecului popular “Pe Mureş şi pe Târnave”.

Ioana SFÂRLEA

Redactor șef
Email: stiri@ziarulunirea.ro