Rămâi conectat

Economie

Comunicat de presă: Aproape 2 000 000 de lei, bani nerambursabili pentru dezvoltarea Zonelor Urbane Marginalizate din Alba Iulia

Publicat

în

Comunicat de presă

           www.eeagrants.ro                                                                                                www.frds.ro

Programul ,,Dezvoltare Locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”

finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021

 

COMUNICAT DE PRESĂ

Aproape 2 000 000 de lei, bani nerambursabili pentru dezvoltarea Zonelor Urbane Marginalizate din Alba Iulia

Primăria Alba Iulia si Asociația Grupul de Acțiune Locală (GAL) Alba Iulia Incluzivă, în parteneriat cu norvegienii de la Barnas Musikkteater dau o nouă șansa și întind o mână de ajutor comunităților marginalizate de romi din Alba Iulia.

Timp de un an și jumătate, prin proiectul  ‘’IRIS – INTEGRATION OF ROMA THROUGH INNOVATIVE SKILLS’’. Aproape 2000000 de lei, fonduri nerambursabile obținute prin Granturile SEE și Norvegiene 2014 și Guvernul României, vor fi transformați în valoare adăugată reală pentru comunitatea locală. Beneficiarii acestui proiect sunt 456 de persoane de etnie romă cu domiciliul în Alba Iulia SDL/ZUM care vor beneficia de servicii integrate (educație, sănătate, îmbunătățirea condițiilor de locuit) și 74 de specialiști și voluntari implicați în furnizare de servicii persoanelor de etnie romă pentru care partenerul național va organiza cursuri de formare profesională în ocupațiile de animator socio-educativ și de facilitator de dezvoltare comunitară.

„ Vrem sau nu să recunoaștem, în România există decalaje sociale și discrepanțe majore în comunități, mai ales în cele marginalizate, cum e “Lumea Nouă” din Alba Iulia. Partea bună e că noi nu ne consolăm cu constatarea unei stări de fapt, ci facem ceva concret pentru a schimba lucrurile. Proiectul IRIS e doar un exemplu iar GAL Alba Iulia Incluziva un instrument puternic care poate schimbă atât paradigma cât și viețile concetățenilor noștri mai puțin norocoși. Altfel spus, la Alba Iulia nu lăsăm pe nimeni în urmă și facem tot ce depinde de noi să ajutăm pe toata lumea, romi sau romani, deopotrivă” spune Gabriel Pleșa, primarul Municipiului Alba Iulia.

Despre proiectul IRIS

Proiectul scris, depus și câștigat de Primăria Alba Iulia este finanțat în cadrul Programului “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, implementat de FRDS și finanțat în cadrul, Apelul nr. 1 ‘’Creșterea incluziunii și abilitatea romilor’’, Aria de program în care se înscrie apelul Aria 7 ‘’ Incluziunea și abilitatea romilor‘’

Publicitate

Obiectivul general al proiectului ‘IRIS’ este ‘’Creșterea incluziunii și abilitatea romilor din teritoriul SDL (teritoriului vizat de Strategia de Dezvoltare Locală prin abordarea mecanismului DLRC – dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității) din municipiul Alba Iulia, prin reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială, alături de îmbunătățirea mediului de viață și creșterea economică în acord cu principiile de bază comune privind incluziunea romilor’’.

Valoarea totală a proiectului este de 1.966.006,00 lei – asistență financiară nerambursabilă din fonduri provenite de la Granturi SEE și Norvegiene 2014-2021 și Guvernul României.

În perioada următoare vor fi derulate acțiuni de recrutare și înregistrare a grupului țintă, precum și a unui număr de minim 50 de voluntari care vor participa la activitățile de proiect în vederea îmbunătățirii condițiilor de locuit și organizarea de acțiuni de educație non-formală. Totodata, pentru persoanele din grupul țintă al proiectului se furnizează servicii medicale de bază. De asemenea, pe parcursul a 16 luni se va derula o campanie de conștientizare/ sensibilizare pe sectoarele vizate de proiect a unui număr de 500 persoane din grupul țintă. Partenerul norvegian va desfășura activități educaționale și artistice pentru 60 de copii, iar pentru 60 de adulți/ specialiști va organiza un training pentru dobândirea de competențe necesare în vederea replicării de activități muzicale cu copii (schimb de bune practici).

Informații suplimentare pot fi obținute de la sediul Municipiului Alba Iulia din Alba Iulia, str. Bucovinei nr. 6, prin e-mail la adresa [email protected] sau pe site-ul oficial al proiectului:  www.irisalbaiulia.ro.

Pentru informații oficiale despre Granturile SEE și/sau Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro si www.frds.ro.

10 mai 2021

Publicitate

Economie

COMUNICAT DE PRESĂ – Lansarea proiectului „Dezvoltarea SC Eurobeton Industry SRL prin achizitia de echipamente tehnologice performante”

Publicat

în

Comunicat de presă

Electrica Furnizare Discount

Proiectul “Dezvoltarea SC Eurobeton Industry SRL  prin achizitia de echipamente tehnologice performante”, cod MySMIS 131774, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020  este implementat de către EUROBETON INDUSTRY SRL și are o valoare totală de 1074808.40 lei, din care 722560.26 lei reprezintă finanțare nerambursabilă. Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Centru.

Acest proiect este prevăzut a se derula în perioada 01.07.2021 – 28.02.2022.

Obiectivul general al proiectului este cresterea competitivitatii economice a SC EUROBETON INDUSTRY SRL prin largirea gamei de servicii (lucrari de betonare) si implementarea de tehnologii moderne, asigurandu-se astfel principiile unei dezvoltari durabile si reducerea decalajelor fata de productivitatea obtinuta la nivelul Uniunii Europene, conducand in mod direct la un nivel de viata ridicat pentru personalul angajat si indirect la imbunatatirea conditiilor de viata ale comunitatii.

Obiectivele specifice ale proiectului

O.S.1. Consolidarea pozitiei pe piata a firmei EUROBETON INDUSTRY SRL printr-o investitie in domeniul constructiilor: achizitia de echipamente cu grad inalt de inovatie si eficienta, creand astfel premisele realizarii unei activitati profitabile, de o inalta calitate, la standarde europene.

O.S.2. Crearea a 5 noi locuri de munca in scopul eficientizarii si dezvoltarii serviciilor prestate si mentinerea lor pe o perioada de cel putin 3 ani dupa finalizarea implementarii proiectului.

O.S.3 Extinderea activitatii societatii la nivel national (local si regional) prin dezvoltarea si promovarea activitatii. Fidelizarea clientilor prin calitatea, durabilitatea, flexibillitatea si pretul serviciilor oferite, precum si imbunatatirea permanenta a calitatii serviciilor prestate.

Citește mai mult

Economie

TRANSAVIA, prima companie cu capital 100% românesc care se alătură inițiativei Europene pentru practici responsabile în sectorul alimentar

Publicat

în

București, 20 iulie 2021. TRANSAVIA este prima companie din România care devine co-semnatară a Codului de Conduită al UE cu privire la Practicile Responsabile Comerciale şi de Marketing în Sectorul Alimentar, reasumându-și astfel angajamentul ferm de a contribui substanțial la o viață sănătoasă, durabilă și echilibrată pentru toți consumatorii.

Această inițiativă voluntară este o nouă dovadă a transparenței acțiunilor durabile întreprinse de TRANSAVIA de la bob la furculiță, bazate pe cele mai bune practici și pe cele mai stricte protocoale în întreg lanțul de producție și distribuție.

Electrica Furnizare Discount

„Semnând acest Cod de Conduită al UE, alături de mari companii internaționale, contribuim la o industrie alimentară sustenabilă și marcăm astfel cu mândrie cei 30 de ani de la înființare, în care ne-am străduit mereu să facem lucrurile exact așa cum trebuie, în toate ariile in care activăm. Angajamentul asumat înseamnă să continuăm să contribuim la calitatea vieții consumatorilor și comunităților și să diminuăm cât de mult posibil impactul asupra mediului prin valorificarea, reciclarea deșeurilor și utilizarea rațională a resurselor naturale precum apa, solul, gazele naturale etc., astfel încât generațiile viitoare să beneficieze de ele în mod corespunzător.

Ne străduim astfel să fim cei mai buni în tot ceea ce facem, respectând întotdeauna cele mai înalte standarde și ținându-ne promisiunile față de consumatori, zi de zi, indiferent dacă vorbim de calitatea produselor, de protocoalele cele mai stricte de siguranță alimentară, de tratarea responsabilă a animalelor, de protejarea mediului sau de marketingul responsabil și onest. Sperăm ca exemplul nostru să fie urmat și de alte companii din România care să ne urmeze și să semneze Codul, asumându-și astfel o contribuție responsabilă la dezvoltarea sustenabilă a industriei alimentare”, afirmă domnul Dr. Ing. Ioan Popa, Președinte și Fondator TRANSAVIA.

Prin semnarea Codului de Conduită UE pentru o industrie alimentară sustenabilă, TRANSAVIA, liderul sectorului avicol din România, își consolidează angajamentele luate față de mai multe obiective ambițioase, incluse în raportul de sustenabilitate, o altă inițiativă de pionierat realizată în calitate de companie cu capital 100% românesc din industria alimentară din țara noastră:

-Implementarea sistemului de management de mediu conform cerințelor SR EN ISO 14001:2015
-Identificarea de soluții alternative, acolo unde acestea se pretează și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră
-Menținerea gradului de conformare cu cerințele legale în domeniul protecției mediului
-Îmbunătățirea managementului deșeurilor
-Îmbunătățirea managementului apelor uzate
-Reducerea consumurilor de energie prin înlocuirea corpurilor de iluminat exterior de la 250 W și 150W la 90 W și înlocuirea iluminatului existent cu corpuri LED de 9 W
-Procurare de materii prime din zone certificate ca producții sustenabile, fără impact negativ asupra mediului înconjurător
-Menținerea gradului de retenție a personalului
-Utilizarea ambalajelor inovative
-Modernizare și retehnologizare continuă pentru producții sustenabile
-Crearea unui centru de practică și susținerea activităților profesionale pentru tinerii mecanici, ingineri și electricieni
-Extinderea flotei pentru transportul angajaților
-Extinderea flotei pentru transportul mărfurilor și al produselor cât și planificarea curselor într-un mod economic și eficient

Aflați mai multe detalii despre angajamentele noastre.

TRANSAVIA, una dintre cele mai reputate afaceri de familie și liderul pieței de carne de pasăre din România, își concentrează toate acțiunile și eforturile pentru a crește în mod sănătos, sustenabil afacerea, având o strategie de afaceri bazată pe o puternică componentă orientată către susținerea comunităților locale, către responsabilitatea socială și grija față de mediu, către responsabilitatea față de angajați și producția responsabilă și durabilă.

Aprecierea consumatorilor arătată prin încrederea calitatea produselor TRANSAVIA, 100% naturale, gustoase și care exced standardele de siguranță alimentară și calitate impuse de lege, este dublată de recunoașterile primite prin premiile acordate de prestigioase organizații locale și internaționale și prin deținerea numeroaselor certificări care demonstrează angajamentul pentru sustenabilitate: Global GAP – Integrated Farm Assurance, BRC 8 A+, FSSC 22000, ISO 22000, McDonald’s SQMS, SWA, SMETA, RTRS – Responsability SOY, Furnizor Oficial al Casei Regale a României.

Citește mai mult

Economie

Urban Logistic Transilvania SRL – informează privind finalizarea activităților în proiectul „Îmbunătățirea competitivității SC URBAN LOGISTIC TRANSILVANIA SRL prin achiziția de utilaje performante”

Publicat

în

Comunicat de presă

Privind finalizarea activităților în proiectul Îmbunătățirea competitivității S.C. URBAN LOGISTIC TRANSILVANIA S.R.L. prin achiziția de utilaje performante”. Proiectul a fost prevăzut a se derula în perioada 1.06.2019 și până la data de 31.12.2021.

Electrica Furnizare Discount

Proiectul „Îmbunătățirea competitivității S.C. URBAN LOGISTIC TRANSILVANIA S.R.L. prin achiziția de utilaje performante” finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020  este implementat de către  URBAN LOGISTIC TRANSILVANIA SRL și are o valoare totală de 1.386.809,53 lei, din care 928.770,88lei reprezintă finanțare nerambursabilă.  Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect.

În urma implementării, prin activitățile realizate în proiect, s-au realizat următoarele:

–  Achiziționarea a 3 mijloace fixe performante, și anume: Un EXCAVATOR PE ȘENILE, un BULDOEXCAVATOR, și un TURN ILUMINARE.

–  S-au creat 5 noi locuri de muncă din care un loc de muncă din categoriile defavorizate,

Impactul proiectului la nivelul localității/regiunii este dat de faptul că prin această investiție societatea comercială va putea asigura executarea lucrarilor de pregatire a terenului în timpi optimi și la un nivel calitativ superior și a unui turn iluminare pentru a asigura iluminarea șantierului pe timpul nopții; acestea contribuind la dezvoltarea caracterului inovativ al activității prin îmbunătățirea procesului de execuție și a lucrărilor executate, având la baza rezultatele unor tehnologii de ultimă generație, determinând prin noile contracte reinvestirea resurselor financiare încasate în comunitatea locală aducând în felul acesta un aport la dezvoltarea acesteia, și implicit, la crearea de noi locuri de muncă.

Citește mai mult

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Știrea Ta

Politică Administrație

Sport

Monden

Opinii Comentarii

Articole Similare