ANGAJĂRI la STAT: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 24 ianuarie 2021. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

ANGAJĂRI la STAT: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 24 ianuarie 2021. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS
Mai multe instituţii publice din Alba anunță posturi vacante la data de 24 ianuarie 2021 și organizează concursuri în următoarea perioadă. Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.
*Primăria Orașului Teiuș, Județul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de asistent social, treapta practicant la Compartimentul Monitorizare Asistenți Personali – Direcția de Asistență Socială.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
 •   studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în specializarea asistență socială;
 •   minimum 1 an vechime în specialitatea studiilor;
 •   aviz de exercitare a profesiei de asistent social, treapta de competență – practicant, eliberat de Colegiul Național al Asistenților Sociali.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 • 03 februarie 2021, ora 16:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 11 februarie 2021, ora 10.00 – proba scrisă;
 •  data și ora interviului se vor comunica ulterior.
Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentate se obţin la sediul Primăriei Orașului Teiuș, str. Clujului nr. 80, Județul Alba, telefon 0258/851.101.
*Serviciul de Salubrizare și Administrare a Domeniului Public și Privat Câmpeni, str. Avram Iancu nr. 5, județul Alba organizează concurs în vederea ocupării pe perioadă nedetermintă a unui post contractual vacant – inspector de specialitate, gradul IA, în cadrul Compartimentului Contabilitate din Serviciul de Salubrizare și Administrare a Domeniului Public și Privat Câmpeni din subordinea Consiliului Local Câmpeni.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
 • nivelul studiilor – studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licența sau echivalentă în profilul economic;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 7 ani.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 • 03 februarie 2020, ora 16:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 11 februarie 2020, ora 10.00: proba scrisă;
 • 15 februarie 2020, ora 10.00: proba interviu.
Relații suplimentare se obțin la Serviciul de Salubrizare și Administrare a Domeniului Public și Privat Câmpeni, str. Avram Iancu nr. 5, județul Alba, telefon 0744.395.773.
*Primăria comunei Unirea, județul Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de șef Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență la Compartimentul Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
 • studii universitare absolvite cu diplomă de licență, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental – științe sociale, domeniul de licență – științe administrative, una din specializările: Administrație publică, Administrație europeană, Asistență managerială și administrativă, poliție locală;
 • minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului;
 • aviz psihologic;
 • permis de conducere categoria B;
 • certificat de competențe profesionale – șef Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență în situația în care nu deține certificatul menționat anterior, va depune o declarație pe proprie răspundere privind angajamentul de a deține acest certificat în termen de 6 luni, sub sancțiunea destituirii din funcție.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 • 03 februarie 2020, ora 15.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 16 februarie 2020, ora 10.00: proba scrisă;
 • 19 februarie 2020, ora 10.00: proba interviu.
Relaţii suplimentare se pot obţine la Primăria Comunei Unirea, cu sediul în comuna Unirea, Str. Mureșului nr. 597, județul Alba, telefon 0258/876.101.
*Colegiul Naţional „Inochentie Micu Clain”, Blaj, judeţul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție vacante, de îngrijitor.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
nivelul studiilor – studii medii;
vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 3 ani.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 • 09 februarie 2021, ora 13.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 11 februarie 2021, ora 10.00: proba practică;
 • 12 februarie 2021, ora 10.00: proba interviu.
Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Colegiul Naţional „Inochentie Micu Clain”, Blaj, strada Simion Bărnuţiu, nr. 2, judeţul Alba, telefon 0258/711.208.
*Palatul Copiilor Alba Iulia, judeţul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de îngrijitor întreținere, 0,5 normă, la Structura Clubul Copiilor Ocna-Mureș, str. Nicolae Iorga nr. 29A, județul Alba.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
 • nivelul studiilor – studii medii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 • 05 februarie 2021, ora 12.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 11 februarie 2021, ora 10.00: proba scrisă;
 • 12 februarie 2021, ora 11.00: proba practică;
 • 15 februarie 2021, ora 12.00: proba interviu.
Relaţii suplimentare se pot obține la Palatul Copiilor Alba Iulia, str. Decebal nr. 23, judeţul Alba, telefon 0258/811.750.
*Primăria Comunei Unirea, cu sediul în comuna Unirea, Str. Mureșului nr. 597, județul Alba, organizează concurs de recrutare în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a unei funcții contractuale de execuție vacante din cadrul Aparatului de Specialitate a Primarului Comunei Unirea de:
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
 • studii universitare absolvite cu diplomă de licență, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental – științe inginerești, domeniul de licență – inginerie geodezică, una din specializările: măsurători terestre și cadastru; Topogeodezie și automatizarea asigurării topogeodezice; cadastru și managementul proprietăților; geodezie și geoinformatică;
 • nu necesită vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 • 02 februarie 2021, ora 15.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 15 februarie 2021, ora 10.00: proba scrisă;
 • 18 februarie 2021, ora 10.00: proba interviu.
Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se obţin la Primăria Comunei Unirea, judeţul Alba, cu sediul în localitatea Unirea, Str. Mureşului nr. 597, judeţul Alba, telefon 0258/876.101.
*Şcoala Gimnazială „Decebal” din Cricău, județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, îngrijitor.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
 • studii medii,
 • fără vechime.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 • 02 februarie 2021, ora 14.30: data limită pentru depunerea dosarelor.
 • 10 februarie 2021, ora 10.00: proba practică.
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.
Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Şcolii Gimnaziale „Decebal” Cricău, Str. Principală, nr. 319, județul Alba, telefon 0258/845.105, e-mail scoala.cricau@yahoo.com.
*Primăria Municipiului Blaj, Județul Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, de muncitor necalificat (pentru salubrizare căi publice) -1 post vacant.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
 • studii gimnaziale,
 • fără vechime.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 • 01 februarie 2021, ora 14.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 09 februarie 2021, ora 11.00: proba practică și interviul;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.
Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la Primăria Municipiului Blaj, Serviciul Public de Gospodărie, str. Dr. Vasile Suciu nr. 4, telefon 0752242313.
*Primăria Orașului Cugir, Județul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractuale de execuție, temporar vacante de asistent medical școlar, în cadrul Serviciului Public de Asistență Socială al Orașului Cugir – Biroul Asistență Medicală, Compartimentul Asistență Medicala Școlară – Cabinet Medical.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
 • studii admise:
  • asistent medical, cu studii postliceale:
   • diplomă de absolvire școală postliceală sanitară, școală de specializare postliceală sanitară, sau școală tehnică sanitară, eliberată de Ministerul Sănătății, Ministerul Învățământului și Științei/Ministerul Educației Naționale;
   • certificat de absolvire școală postliceală sanitară, eliberat de Ministerul Educației Naționale/Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului;
   • atestat eliberat de Ministerul Învățământului și Ministerul Sănătății;
   • certificat de absolvire eliberat de Ministerul Sănătății Publice;
   • certificat de membru emis de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România;
  • asistent medical, cu studii medii:
   • diplomă de absolvire liceu sanitar cu durata, de 5 ani, eliberată de Ministerul învățământului și Științei;
   • vechime – minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor;
   • *notă: îndeplinește condiția de vârstă reglementată de prevederile legale, respectiv de art. 22 alin. (4 ) din O.U.G. nr. 144/2008, cu modificările și completările ulterioare;
   • certificat de membru emis de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 • 25 ianuarie 2021, ora 16.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • selecția dosarelor de concurs – 26 ianuarie 2021;
 • 02 februarie 2021, ora 11:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.
Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Orașului Cugir, str. I.L. Caragiale nr. 1, camera 15, Județul Alba, telefon 0258/751.001, interior 115.
*Căminul pentru Persoane Vârstnice Alba lulia din subordinea Consiliului Local al Municipiului Alba lulia, cu sediul în Alba lulia, Str. Lalelelor nr. 60, județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea posturilor, funcții contractuale de execuție vacante, după cum urmează:
 • asistent medical -1 post, pe perioadă nedeterminată;
 • asistent medical principal 1 post, pe perioadă nedeterminată.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
 • pentru postul de asistent medical:
  • diploma de bacalaureat, studii postliceale în specialitatea asistența medicală, absolvite cu diplomă;
  • certificat de membru în Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România;
  • autorizație de liberă practică pentru exercitarea profesiunii de asistent medical în unitățile medicale autorizate, vizată pe anul în curs;
  • vechime in specialitate necesară – minimum 6 luni;
 • pentru postul de asistent medical principal;
  • diploma de bacalaureat, studii postliceale în specialitatea asistență medicală, absolvite cu diplomă;
  • certificat de membru în Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România;
  • certificat de grad principal;
  • autorizație de liberă practică pentru exercitarea profesiunii de asistent medical în unitățile medicale autorizate, vizată pe anul în curs;
  • vechime în specialitate necesară: minimum 5 ani.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 • 25 ianuarie 2021, ora 15.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 02 februarie 2021, ora 10:00: proba practică;
 • 02 februarie 2021, ora 12:00: proba interviu.
Relații suplimentare se pot obține la Căminul pentru Persoane Vârstnice Alba lulia din subordinea Consiliului Local al Municipiului Alba lulia, cu sediul în Alba lulia, Str. Lalelelor nr. 60, județul Alba.

ELIT

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

ADEZIUNE PLUS

Te-ar putea interesa și:

DOCUMENT| Comuna Stremț în scenariul ROȘU, Ocna Mureș, Cetatea de Baltă și Sântimbru în scenariul GALBEN. Măsuri pentru următoarele 14 zile stabilite de CJSU Alba

În urma ședinței Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, s-a dispus menținerea în scenariul roșu a localității Stremț și în… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

OFICIAL| 3.697 cazuri noi de coronavirus în România. Bilanțul total ajunge la 676.968 de îmbolnăviri

Marți, 12 ianuarie 2021, Grupul de Comunicare Strategică a dat publicității noul bilanț al pandemiei de COVID-19 în România. Până… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

VIDEO| PERCHEZIȚII în Alba și alte județe din țară într-un dosar cu acuzaţii de fals de monedă: Cum opera gruparea infracţională

Ofițerii BCCO Piteşti au efectuat marţi, 12 ianuarie, mai multe percheziţii domiciliare, în judeţele Alba, Sibiu, Arad şi Bacău, într-un… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Primăria Blaj cumpără un microbuz și o autoutilitară pentru seniorii din municipiu: Licitația, lansată în SEAP

Primăria municipiului Blaj a lansat recent în Sistemul Electronic de Achiziții Publice o licitație pentru achiziția unei autoutilitare (Lot 1)… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Alba Iulia REVINE la SCENARIUL ROȘU. Incidența de infectare a ajuns la 3 cazuri/1000 de locuitori

Deși carantinarea Municipiului Alba Iulia a „dat roade” în ceea ce privește scăderea numărului de persoane infectate, orașul nostru a… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

OFICIAL: Starea de alertă, PRELUNGITĂ cu încă 30 de zile: Măsurile și restricțiile care vor trebui respectate

Prelungirea cu 30 de zile a stării de alertă, începând de miercuri, 13 ianuarie a fost aprobată de către Guvernul… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

DOCUMENT| Orașul Abrud SCAPĂ de restricții. Incidența de infectare a scăzut sub 1,5/1000 de locuitori

Datorită scăderii incidenței cazurilor de coronavirus sub 1.5 la mie, orașul Abrud scapă de restricțiile impuse prevenirii răspândirii noului coronavirus,… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro