ISU Alba scoate la concurs un post de subofiţer administrativ principal la Serviciul Logistic

Paul Voicu - Primar 2020

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „UNIREA” al Judeţului Alba organizează concurs/examen, în scopul încadrării funcţiei aferente unui post de subofiţer administrativ principal la Serviciul Logistic – Administrativ.

Cerinţele specifice postului sunt:
– pregătirea de bază necesară: studii medii liceale cu diplomă de bacalaureat.

ELIT

Pentru a participa la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiţii şi criterii specifice:
– să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
– să cunoască limba română scris şi vorbit;
– să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
– să fie apţi din punct de vedere medical; aptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, ca urmare a examinării medicale, potrivit baremelor şi/sau criteriilor aplicabile;
– să fie apţi din punct de vedere fizic; aptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne/comisiile de concurs, ca urmare a verificării îndeplinirii criteriilor antropometrice, existenţei semnelor/tatuajelor neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, şi, respectiv, verificării aptitudinilor fizice, potrivit baremelor şi/sau criteriilor aplicabile;
– să fie apţi din punct de vedere psihic; aptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, ca urmare a evaluării psihologice, potrivit baremelor şi/sau criteriilor aplicabile;
– să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi la data depunerii cererii de înscriere;
– să aibă studii corespunzătoare cerinţelor postului pentru care candidează;
– să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
– să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
– să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;
– nu au desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
– să îndeplinească toate celelalte cerinţe specifice menţionate la pct. III.;
– să nu fi fost trecuţi în rezervă în condiţiile art.85 alin.(1) lit.d), i), j), k) şi ale art.87 din Legea nr.80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare ori din motive imputabile lor;
– să nu fi încetat raporturile de serviciu în condiţiile art.69 alin.(1) lit.c), h), i) şi k) din Legea nr.360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare ori din motive imputabile lor;
– să nu dobândească, prin încadrare, grade militare mai mici decât cele avute în activitate sau în rezervă.

La concurs pot participa numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile stabilite, au depus cereri de înscriere şi ale căror dosare de recrutare sunt complete şi corect întocmite. Neîndeplinirea uneia/unora dintre cerinţe ori nerespectarea modalităţilor şi termenelor de depunere a cererilor de înscriere şi/sau a dosarelor de recrutare atrage respingerea participării la concurs.

Mihail David - 2020

În conformitate cu prevederile art.31-39 şi ale Anexei nr.2 din Ordinul M.A.I. nr.665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare, concursul se va desfăşura în perioada 09.11.2015 –09.12.2015.

Concursul va consta în susţinerea următoarelor probe:
a) EVALUAREA PERFORMANŢEI FIZICE, în ziua de 02.12.2015, începând cu ora 08,00, la sediul Detaşamentului de Pompieri Alba Iulia, situat în Alba Iulia, str. A.I. Cuza, nr.10.

b) TEST SCRIS pentru verificarea cunoştinţelor necesare îndeplinirii atribuţiilor postului în data de 04.12.2015, începând cu ora 08.00, la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „UNIREA” al judeţului Alba, situat în Alba Iulia, str. A.I. Cuza, nr.10.

c) INTERVIU STRUCTURAT PE SUBIECTE PROFESIONALE în data de 08.12.2015, începând cu ora 08.00, la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „UNIREA” al judeţului Alba, situat în Alba Iulia, str. A.I. Cuza, nr.10.

Alte date şi informaţii cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursurilor vor fi făcute publice prin publicarea în pagina oficială de internet www.isualba.ro şi afişare la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „UNIREA” al judeţului Alba, str. A.I. Cuza, nr. 10, Alba Iulia. (Z.U.)

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Acceptă Mai mult...