// ViewContent // Track key page views (ex: product page, landing page or article) fbq('track', 'ViewContent'); // Search // Track searches on your website (ex. product searches) fbq('track', 'Search');

Media la BAC, principalul criteriu de admitere la Universitatea „1 Decembrie 1918” în anul academic 2013 – 2014

Pentru anul academic 2013 – 2014 la toate facultăţile admiterea la studii de licenţă la Universitatea „1 Decembrie 1918”  se va face exclusiv pe baza mediei de la examenul de bacalaureat. Excepţii vor fi specializările Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar şi Educaţie fizică şi sportivă din cadrul Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale, unde candidaţii vor trebui să susţină şi probe de aptitudini vocaţionale, respectiv sportive. De asemenea, la Facultatea de Teologie Ortodoxă, media de la BAC va reprezenta 50% din media de admitere, iar 50% o va constitui nota de la proba de interviu.
Un candidat declarat admis poate beneficia de loc finanţat prin granturi de studii pentru o singură specializare, pe durata legală a studiilor. O altă specializare poate fi urmată doar în regim cu taxă. Candidaţii din promoţia 2013 cu performanţe la olimpiade şi concursuri şcolare de nivel naţional (premiul I, II sau III în unul din ultimii 2 ani de liceu) şi internaţional (premiul I sau medalie de aur în ultimii 4 ani ori distincţii europene, olimpice sau mondiale, în ultimii 2 ani de liceu) pot fi admişi fără concurs (fără aplicarea criteriilor de selecţie), în cadrul cifrei de şcolarizare aprobate.
Absolvenţii cu sau fără diplomă de licenţă/absolvire ai învăţământului superior de stat sau particular pot concura pentru a fi admişi la a doua specializare (diferită de prima), în cadrul domeniilor de licenţă oferite de UAB. Studenţii de la instituţiile de învăţământ superior de stat sau particulare cu specializări acreditate sau autorizate pot să-şi continue studiile la UAB, prin concurs de admitere, la aceeaşi specializare, în anii II-III (IV) de studiu, dacă există locuri libere în cadrul specializării conform numărului maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi, în regim cu taxă, peste numărul de locuri stabilit pentru anul I, cu condiţia să aibă o medie de admitere mai mare sau cel puţin egală cu media ultimului admis pe locurile cu taxă la specializarea respectivă.
Admiterea se va organiza în sesiunea de vară, în perioada 15 iulie – 23 august, dar UAB poate organiza şi o sesiune de toamnă, în luna septembrie. În anul 2013 – 2014 vor exista 619 locuri subvenţionate, 685 de locuri cu taxă, 225 de locuri ID, 6 locuri pentru romi, 10 locuri pentru cetăţeni din Republica Moldova şi 33 de locuri pentru cetăţeni români cu domiciliul în străinătate. Pentru primul an de studiu, nivelul taxelor este cuprins între 1.900 şi 2.400 de lei/an, în funcţie de specializare.
La studii de masterat, admiterea se va face în limita numărului de locuri, în ordinea descrescătoare a mediilor generale de admitere. Candidaţii care optează pentru locurile finanţate prin granturi de studii (indiferent dacă au optat şi pentru locurile cu taxă) sunt admişi pe baza următoarelor criterii: media de la examenul de licenţă – 50%; interviu sau/şi lucrare scrisă – 50%. Candidaţii care optează doar pentru locurile cu taxă sunt admişi pe baza mediei de la examenul de licenţă. Calendarul admiterii este acelaşi ca pentru studiile de licenţă. În total, la master vor fi 240 de locuri bugetate şi 639 cu taxă, cuantumul taxei de şcolarizare fiind cuprins între 2000 şi 2300 de lei/an, în funcţie de specializare. Metodologia integrală de admitere poate fi consultată pe site-ul Universităţii „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, la adresa www.uab.ro.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

5 Răspunsuri la Media la BAC, principalul criteriu de admitere la Universitatea „1 Decembrie 1918” în anul academic 2013 – 2014

 1. CrocodilulCuPapion 05.03.2013 la 12:06

  În lumea asta cu de toate,
  Unde se-nvaţă contra-cost,
  Păcat că nicio facultate
  Nu dă şi diploma de… PROST.

 2. ion 05.03.2013 la 13:57

  Facem pariu ca vor fi admisi toti cei care iau bacul?

  • stim si noi 05.03.2013 la 14:48

   or sa ramana si locuri libere:)

 3. samy 05.03.2013 la 17:03

  univ 1 aprilie se afunda din ce in ce mai mult indreptandu-se spre dezintegrarea inevitabila…

  • Dodo 06.03.2013 la 10:07

   Aveţi ce aţi ales anul trecut!