// ViewContent // Track key page views (ex: product page, landing page or article) fbq('track', 'ViewContent'); // Search // Track searches on your website (ex. product searches) fbq('track', 'Search');

Examene pentru gradele didactice I şi II la Universitatea „1 Decembrie 1918”

    Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia are dreptul să deruleze, în continuare, toate programele de perfecţionare a personalului didactic şi examene pentru obţinerea gradelor didactice, prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, în baza adresei nr. 66703 din 29.12.2011 primită din partea MECTS, a anunţat conf. univ. dr. Diana Câmpan, secretarul ştiinţific al instituţiei.
Astfel, universitatea albaiuliană organizează examene pentru obţinerea gradelor didactice I şi II  în următoarele domenii: Istorie, Filologie (Limba şi literatura română, Limba şi literatura franceză, Limba şi literatura engleză), Teologie Ortodoxă, Ştiinţe Economice (ECTS, Contabilitate şi informatică de gestiune),Ştiinţe juridice, Ştiinţele Educaţiei (învăţători, institutori, profesori pentru învăţământul primar şi educatori, profesori pentru învăţământul preşcolar).
Pentru susţinerea colocviului de admitere la gradul I, cadrele didactice care doresc să susţină examenele pentru obţinerea gradelor didactice la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia trebuie depună până în 15 ianuarie, inclusiv, la secretariatul DPPD sau prin e-mail, la adresa dppd@uab.ro o cerere-tip în care vor menţiona tema lucrării, o bibliografie minimală şi, opţional, numele unui conducător ştiinţific. Colocviul de admitere se va desfăşura la Universitatea „1 Decembrie 1918” în data de 11 februarie, de la ora 10.00, pentru toate specializările, programarea pe săli urmând să fie afişată începând din 8 februarie.
Elaborarea lucrărilor metodico-ştiinţifice se va realiza în perioada 15 februarie 2012 – 31 august 2013, iar susţinerea acestora şi inspecţia specială sunt programate în anul şcolar 2013 – 2014. Taxa administrativă, de 100 de lei, trebuie plătită la casieria Universităţii „1 Decembrie 1918”.
Examenele de obţinere a gradului didactic II vor avea loc în perioada 24 – 30 august, toate probele fiind programate de la ora 10.00: învăţătoare: 24 august – Limba română şi literatura pentru copii şi metodica predării acestora – scris, 26 august – Matematica şi metodica predării acesteia – scris, 27 august – Pedagogie şcolară şi elemente de psihologie a educaţiei – oral, educatoare: 24 august – Limba română şi literatura pentru copii – scris, 26 august, Metodica activităţilor instructive- educative în învăţământul preşcolar – scris, 27 august – Pedagogie preşcolară şi elemente de psihologie a educaţiei – oral, profesori (Limba română, Limba engleză, Limba franceză, Istorie, Teologie, Ştiinţe economice (CIG şi ECTS) şi Ştiinţe juridice (Drept) – 25 august – Disciplina de specialitate şi didactica acesteia – scris, 27 august – Disciplina de specialitate şi  didactica acesteia – oral, 29 august – Pedagogie şi elemente de psihologie a educaţiei – oral. Rezultatele, în 30 august.
Pe de altă parte, reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Judeţean Alba au declarat că numărul cadrelor didactice din judeţ care şi-au depus dosare pentru obţinerea gradelor didactice I şi II este de ordinul sutelor, numeroşi dascăli optând să susţină examenele la Universitatea „1 Decembrie 1918”.

Robert GHERGU

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419